| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK FØR 1701 |      


 

 

Hans Andersen født omkring 1615 og Birthe Michelsdatter født omkring 1620

 

 

 

Hans Andersen, født ca 1615,[1] død før 1690.

 

I Manntall 1663-66 for Bamble, Øvre og Nedre Telemark under "Huusmend och Strandsiddere oaff Langesund" finner vi Hans Haffsund 50 år, med sønnene Anders 18 år og Lauritz 14 år.

 

Han nevnes som døde i skifte etter Vincent Friis i 1690.

 

 

Han giftet seg med Birthe Michelsdatter, født omkring 1620, (datter av Michel NN og Dorthe Nilsdatter Friis), død før 1701.

 

Birthe:

Hun var halvsøster til Cort Adeler. (Se mer utførlig om dette under hennes mor.)

 

Hun var arving etter Vincent Friis i Trondhjem. Han var hennes fetter.

 

Birgite Michelsdatter sl: Hans Andersøns efterlefuerske nu boende I Brevig udi Scheens ampt....

 ... till min kiere daatter Maren Hansdatter sl: Marcus Madzøns af Trondhiems....

 ... den ringe arf mig efter min .... sall: Vicens Friis...

 

 

Joh E. Brodahl; Personalhistoriske magistratsattester, side 22-23:

 

19. Mai 1690. Maren sal. Marcus Madsen lod for Retten anvise sin kjære Moders, Birgitte, sal. Hans Andersens, udi Brevigen i Skien Ampt, hendes sig givne Fuldmagt at indtale, opberge og annamme sjelf, eller hvem hun dertil vilde beskikke, den Arv bemeldte Bergitte Hans Andersens efter sin sal. Fætter afg. Sr. Vincentz Friis, fordum Forstander for Trondhjems Domkirke og Indvaanere her udi Staden, kan berettiges, samt derfor at give Afkald og Quittering, og i øvrigt efter Fornødenhed hendes Sag og Ret derudinden at procedere, samt derudinden gjøre og lade saa fuldkommen og virkelig, som hun sielf maatte være nærværende, recommenderende Stadens Øvrighed hendes Sag og Tarf til Patrimonium og Assistance, med videre Fuldmagtens Indhold, som læst blev, under hendes sal. Mands Zignet og hendes hostegnede Navn, samt af hendes 3 Sønner, der paa Stedet boende, til Vitterlighed og Stadfæstelse underskrevet. Datered Brevigens Ladested den 9. Martii indeværende Aar. Et andet document fulgte med, en Transport og Afstaaelse. Bergittes Sønner het Anders, Lauritz og Niels Hanssønner. (d.d.)

 

Hun nevnes som Birte Hafsund i skifte etter sønnen Lars i Brevik i 1801:

Avdøde hadde arvet sin mor Birte Hafsund. Dessuten hadde boet noe tilgode på en arv i Tronhjem etter Vincens Friis.

 

 

 

I.    Anders Hansen, født ca 1647.1

 

 

 

II.  Maren Hansdatter, født omkring 1650.[2]

      

      Hun nevnes som datter av Birthe/Birgitte Friis under skifte etter Vincent Friis i 1690.

 

   

      Hun giftet seg med Marcus Madsen, født omkring 1650,1 død før 1690.1

 

       Marcus:

      I skifte i 1690 i Trondheim nevnes 3 døpte: Anne, Johanne Friis, Dorthe Margrethe

 

      

 

III. Lars Hansen, født ca 1651,2 død ca 1701 i Brevik.

      

      

       Han giftet seg med Ragnild Villumsdatter, født ca 1649,[3] død 1736 i Brevik, gravlagt 07.09.1736 på Brevik kirkegård.[4]

      

       Se Brevik 1725

 

 

 

 

IV. Nils Hansen Hafsund, født ca 1653,2 død 1722 i Eidanger,[5] gravlagt 28.11.1722 på Eidanger kirkegård.4

 

      Han var nok den Nils som nevnes i skifte etter Vincent Friis i 1690.

      

      

      Han giftet seg med Anne Alfsen Hafsund, født ca 1650,[6] død 1730 i Eidanger,4 gravlagt 26.01.1730 på Eidanger kirkegård.4

      

      Se Østre Porsgrunn i 1725

      

 

 

 

 [1]  1664.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  Alder ved død.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 54.

[5]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.