| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1701 |      


 

 

Tollef Glørsen født ca 1639 og Beate Hansdatter født ca 1637 sin familie

 

 

 

Tollef Glørsen, født ca 1639,[1] død 1713 i Brevik, gravlagt 05.06.1713 på Brevik kirkegård.[2]

 

Bratsberg Len og Amts arkiv, Sjøinnrullering 1665 Eidanger "Tolleff Glørsen".

 

Han nevnes i skattemantallet for Brevik i 1691 blant borgerne:
21.
Tollef Gløersen
Skatt 1 rdl


Han nevnes i skattemantallet for Brevik i 1699:
10.
Tollef Glørsen

 

Han nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701:

49.

Tolf Gløerssøn

Skatt rdl 0-2-16

 

Ifølge Schilbred så møttes en del Breviksfolk i 1703 på tingstuen på Nordre Tveten for å kartlegges hvilke næringer de drev. Der møtte Beathe Tolf Glørens. Hun la frem at hun og hennes mann undertiden kunne selge en pott øl. Det hente også at de kjøpte noen tylfter 7-8-alinger og noe ved. De drev da litt trelashandel i det små.

 

Her ser vi at hans kone het Beate.

 

Under sjølegden av 1706 nevnes han som bruker av Tangen under Røra "bruges af Tolf Gløersen Strandsidder i Brevig".

 

Gravlagt som "Tolf Glørsen, gammel 74 aar".

 

 

Han giftet seg med Beate Hansdatter, født ca 1637,1 død 1725 i Brevik, gravlagt 28.09.1725 på Brevik kirkegård.[3]

 

Beate:

Tollef Glørsens kone het Beate. Hun levde i 1703. Det kan ha vært hun som døde i Brevik i 1725? Dette er den eneste Beate jeg finner som passer. Om det var denne Beate Hansdatter er usikkert, men godt mulig. Beate Hansdatter nevnes flere ganger som fadder i Brevik frem til ca 1711.

 

Gravlagt som "Beate Hansdatter 88 aar gl.".

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 50.