| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1701 |      


 

 

Arne Hansen født omkring 1675 og Marthe Larsdatter født ca 1680 sin familie

 

 

 

Arne Hansen, født omkring 1675,[1] død ca 1719 i Brevik.[2]

Han var sønn av Hans Arnesen og Gunhild Jensdatter på Skjelsvik i Eidanger.

 

Han giftet seg i 1698.

 

Eidanger kirkebok:

Den 2. January (1698) Stod Skippher Arni Hansen og Margarethes Brøllup i Brevig.

Caut: Brudens Svogerbroder og Brudgommens fader.

Cornelius Corneliusen.

 

Han nevnes i skattemantallet for Brevik i 1699:
6.
Schipper Arne Hansen

 

Han nevnes i skattemanntallet på Øya i Brevik i 1701:

95.

Arne Hanssøn

Skatt rdl 0-2-16

 

Han nevnes blant borgerne i Brevik i 1712:
9. 
Arne Hansøn Beboer eiende Huus bruger liden Smaalast og ringe Huusnæring, er udj gield.
(hustrue, 4 Børn, 1 pige)

 
Han nevnes blant borgerne i skattemanntallet for Brevik i 1715:
9.
Arne Hansen
Skatt rdl. 3-1-18

Han nevnes som skipper.

 

Hans barn ble nevnt i skifte etter Lars Hansen Berg som døde ugift i 1738. De stod der som halvbrorsbarn. Han var derfor halvbror til Lars Hansen Berg og var da fra Hans Arnesens 1. ekteskap med Gunhild Jensdatter.

 

Han solgte i 1705 en del av Kjørholt.

Anno 16.07.1705 - Jørgen Arnesen lod lyse Hans Berg og Arne Hansens kiøbebref paa 3 huder 8 skind med bøxel i Kiørholdt (dat. 05.06.1705)

 

Han ble nevnt som sønn av Hans Arnesen og Guhild Jensdatter i skifte etter Christen Hansen Berg i 1765.

 

Det var skifte etter han i 1719.

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

4424 - 23.2.1719 - 1713-1723 - Skifteprotokoller 4 - 260b

Skiftet sluttet 25.08.1719

arvelater Arne Hansen Brevig død

Arvinger:

ektefelle Marte Lauritzdtr

sønn Lars Arnesen 11 år

datter Anne Arensdtr

datter Gunil Arensdtr

datter Maren Arensdtr

fødeverge far Hans Arnesen Berg

 

 

Gift 02.01.1698 i Brevik kirke,[3],[4] med Marthe Larsdatter, født ca 1680,3 (datter av Lars Madsen), død 1738 i Eidanger,[5] gravlagt 14.09.1738 på Eidanger kirkegård.5

 

Marthe:

Hun var datter av sognepresten i Vestre Morland i Nedenes, Lars Madsen.

Marte og søsteren Anne Larsdatter nevnes i panteboken i Trondhjem som slektning til sin fars søster Ingeborg Madsdatter i "skiftehold" etter henne på Hamborgøen i Eide sogn 16.juni 1717:


Pantebok 3 - 1709-1720
Protokollnummer: 3, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT
Hamborgøen i Eide sogn 16.juni 1717
Ingeborg Madsdatter Hamborgøen i Eide sogn i Nedenes lehn, datter av forrige sorenskriver samme sted afgangen Mats Thuesen. 
Blant arvingene (1 broder og 5 søstre) er
1. hennes salige broder Laurits Madsen fordum sogneprest til Vestre Morlands prestekald i fornevnte Nedenes ampt, som skal ha etterlatt seg 3 sønner og 3 døttre. Så regnes hans barn opp. Hans Larsen, Mads Larsen som begge ved registrerings forretningen sig haver indfundet, item Lauritz Lauritzen, Anne Larsdatter afgangen Cornelius Danielsens effterleverske og Marte Lauritzdatter gift med Arne Hansen, som begge skal være boende inden Langesund i Brevig. Item Sal: Karen Lauridsdatter som sig et eniste barn nafnlig Karen Nielsdatter, som nu er gift med Ole Jonsen boende i Christiansand haver effterlat, som og nærmeste tid sig indstillede.
2. hennes eldste søster afgl: Mette Madsdatter som har etterlatt alene en sønn Madz Michelsen boende i Østre Risør
3. afgl: Kirsten Madsdatter som skal ha etterlatt trende sønner nemlig Mads, Clemet og Peder Sørenssønner
4. Maren Madsdatter gift med Hendrich Olsen forvalter på Tybrond skal have boet paa Eng gaard i Fyen
5. Anne Madsdatter som skal have været gift med forvalteren paa Ifuersnes Niels Tommesen, og for som tid boet paa Løchesholm i Fyen
6. Agnete Madsdatter som skal have boet i Boense

 

 

Marthe giftet seg 2. gang i Brevik i 1720 med Godtfred Jørgen Henriksen Heidel. De var bosatt i Østre Porsgrunn.

 

 

 

I.    Anne Arnesdatter, født ca 1698,3 død 1773 i Østre Porsgrunn, gravlagt 28.05.1773 på Østre Porsgrunn kirkegård.[6]

      

      

       Gift 29.11.1738 i Eidanger kirke,4 med Lorentz Hansen, født ca 1695 i England,[7] død 1741 i Østre Porsgrunn,2 gravlagt 13.07.1741 i Gjerpen.[8]

      

       Se Østre Porsgrunn 1725-1762

 

 

          

 

II. Gunild Arnesdatter, født ca 1700,3 død 1752 i Porsgrund,5 gravlagt 20.01.1752 på Eidanger kirkegård.5

      

       Hun ble nevnt i skifte etter Lars Hansen Berg som døde ugift i 1738. Hun ble der nevnt som "arving halvbrordatter Gunild Arnesdtr. Porsgrund g.m. Brynild Andersen. Søster til Maren og Anne Arnesdøtre"

      

      

       Gift 20.10.1736 i Eidanger kirke,4 med Brynild Andersen, født ca 1707 på Vibeto i Holla,[12],[13],[14] (sønn av Anders Olsen og Lisbet Olsdatter), død 1773 i Østre Porsgrunn, gravlagt 01.12.1773 på Østre Porsgrunn kirkegård.[15]

      

       Se Østre Porsgrunn i 1762

 

 

      

III. Lars Arnesen, født 1707 i Brevik,[16] døpt 09.10.1707 i Brevik kirke,13 før 1765

      

       døpt Arne Hansen og Marthe Larsdatters søn N. Lauridts

       baaren Anne Sal. Cornelis Danielsens, assist: Catrine Christen Nilsens, Margrete Cornelisdatter, mandfaddere: Anders Nilsen, Engebrecht Nilsen, Cornelis Wolf.

      

       Brevik 13.11.1707: introdusert Arne Hansens kone Marte Larsdatter

      

       Han ble nevnt som sønn av Hans Arnesen og Guhild Jensdatter i skifte etter Christen Hansen Berg i 1765. Han står der som død uten livsarvinger.

 

 

 

IV.  Maren Arnesdatter, født 1712 i Brevik,3 døpt 13.03.1712 i Brevik kirke.13

      

       døpt Arne Hansen og Marthe Larsdatters barn N. Maren

       baaren af Boel Axelsdatter, assist: Inger Bomhofs og Else Larsdatter Bache, mandfaddere: Christen Nilsen, Lars Nilsen, Rasmus Hansen

      

       Brevik 24.04.1712: introdusert Arne Hansens qvinde Martha Larsdatter

      

       Hun ble nevnt i skifte etter Lars Hansen Berg som døde ugift i 1738.

      

       Hun ble der nevnt som "arving halvbrordatter Maren Arnesdtr. Søster til Gunild og Anne Arnesdøtre".

      

       Hun ble nevnt i skifte etter Christen Hansen Berg i 1765. Han stod der som enke.

      

       Hun ble nevnt i skifte etter Hans Hansen Berg i 1782. Hun stod der som "gift og bosadt i København, som var i live for 3 år siden, hadde en datter som het Inger Christine".

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Skifte etter han.

[3]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 48-49.

[7]  Innrullerede matroser i Bragernes amt.

[8]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[9]  Gjerpen, trolovede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[10]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[12]  Alder ved død.

[13]  Mannskapsrulller 1770.

[14]  Skifter fra Holla, Nedre Telemark 1667-1900. av Arne Johan Gjermundsen, Internett, skifte etter faren.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 52-53.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.