| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SKAVRÅKER |     


 

 

 

Christen Paulsen f. ca 1621 og Inger Knudsdatter f. ca 1655 sin familie

 

 

 

Christen Paulsen, f. ca 1621.[1]

 

Han nevnes nok blant strandsitterne i prestens manntall i Brevik i 1664-1666:
5.
Opsidder - Christen Povelsen 43 aar


Dersom dette er rett var han født ca 1621. Alderen i 1706 tilsier at han var født ca 1656. Velger det første i og med at han trolig var nevnt allerede i 1664, men alderen hans kan jo ligge mellom disse to.

 

Han nevnes i skattemantallet for Brevik i 1679 blant borgerne:
9.
Christen Pofuelsøn
Skatt 2 rdl 2 ort

 

Han ble nevnt i sjølegdel av 1706 på "Dalen huusmandsplatz under Schavreager" som "Christen Poulsen Huusmand 50 aar gifft ".

 

Han nevnes som Christen Dalen da hans kone ble gravlagt som Christen Dalens hustru i Brevik 1715.

 

Det gravlegges ei Siri Larsdatter Dalen i Brevik i 1708, 75 år gammel. Dette kan ha vært mor til en av dem?

 

 

Han giftet seg med Inger Knudsdatter, f. ca 1655,[2],[3] d. 1715 på Dalen u/Skaveråker i Eidanger,2 gravlagt 14.04.1715 på Brevik kirkegård.[4]

 

Inger:

Gravlagt som "Christen Dahlens hustrue N. Inger Knudsdatter gl. 60 aar 2 maaneder 2 uger".

 

 

I.    Ole Christensen, f. ca 1690.1

      

       Han ble nevnt i sjølegden i 1706 hos faren "Dalen huusmandsplatz under Schavreager" som "Ole Christensen Søn 16 aar ung Karl, enroulleret iche".

 

 

 

 

 [1]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 258.

[3]  Alder ved død.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.