| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SIKTESØYA |


 

 

 

Jørgen Jørgensen Riber f. omkring 1620 og Anne Sivertsdatter f. omkring 1620 sin familie

 

 

 

Jørgen Jørgensen Riber, f. ca 1620.

 

Riber var en tid Lensmann i Eidanger. Han var fogd i Bamble fra 14/6 1670 til 1687. Han nevnes også som skipsreder.

 

Omkring 1650 var Jørgen Jørgensen Riber bruker av Bjørkøya. Han var fortsatt oppsitter der i 1660 åra. I 1664 oppgir fogden at han var 45 år, mens sognepresten oppgir 40 år. Han ble siden bruker av Siktesøya og fra ca 1680 bruker på begge øyene. Jørgen Riber var nok bosatt i Brevik og brukte gårdene som avlsgårder. Bjørkøya brukte han trolig som en slags landsted.

 

Han nevnes i skattemantallet for Brevik i 1679:
1. Kongl. May'tts fouget Jørgen Jørgensen - Skatt 9 rdl.

 

Jørgen Riber hadde mye jordgods og var en velhavende mann. Han hadde følgende gods i 1680: Gånge 5 huder, Bamble 9 huder, Gresmyr 2 huder, Torsdal 2 huder, Skjerke 1 hud, alle disse gårdene i Bamble. Videre Bjørkøya 2 huder og Siktesøya 1 hud i Eidanger.

 

Han nevnes på som eier av Ørvik i Eidanger i 1685.

 

Rostjenestemanntallet fra 1685 oppga at en enke brukte gården Ørvik og at eieren var Jørgen Jørgensen. 

 

Se Ørvik.

 

Som fogd bodde han i Brevik, men han flyttet senere til Bamble.

 

 

 

Han giftet seg med Anne Siversdatter, f. omkring 1620.

 

Anne:

Hun nevnes som bruker og eier av Siktesøya etter at hennes mann døde.

 

 

I.    Anne Jørgensdatter, f. omkring 1650.[1]

      

       Gift[2] med Peder Pedersen Juel, f. omkring 1630,[3] (sønn av Peder Rasmussen og Maren), d. 1685 i Eidanger.[4]

      

       Peder:

       Peder var sogneprest i Eidanger og Slemdal fra 1675 til 95. Han far var rådmann i Skien.

 

        Se Prestegården

 

 

      

II.   Gjørel Jørgensen, f. omkring 1650, d. før 1693.

 

      

       Gift[5] med Mads Madsen, f. omkring 1640,[6] d. ca 1692 i Brevik.

      

       Se Brevik før 1701

 

      

 

 

III. Maren Jørgensdatter, f. ca 1657,[7] d. 1748 i Brevik,[8] gravlagt 03.02.1748 i Brevik.[9],[10]

      

     

       (1) Gift[11] med Halvor Samuelsen, f. 1661 i Skien,[12] (sønn av Samuel Halvorsen og Åse Christensdatter), døpt 02.07.1661 i Skien,[13] d. 13.08.1690 i Brevik.[14]

      

       

       (2) Gift 27.07.1703 i Bamble,[15],[16] med Philip Fleischer, f. omkring 1660.[17]

      

        Se Brevik før 1701

 

 

      

IV. Karen Jørgensdatter, f. ca 1663,[18] d. 1719 i Eidanger,[19] gravlagt 08.09.1719 på Eidanger kirkegård.[20]

      

       Hun gravlegges som " Sal. Karen He. Halfvors 56 aar".

 

      

       Gift[21] med Halvor Nilsen Gjerpen, f. omkring 1660,[22] (sønn av Nils Halvorsen Arctander og Giertrud Andersdatter), d. 1712 i Eidanger.[23]

      

       Halvor:

       Han var sogneprest i Gjerpen og ble siden sogneprest i Eidanger og Siljan fr 1685 til 1712.

      

       Han ble nevnt i sjølegden i 1706 på Eidanger prestegård som "Halfvor Nielsen Sogne Præst".

      

       Han er nevnt i skifte etter søsteren:

      

       Skifte i Skien 161a    20/5-1717      

       Petronelle Bart ("i sal hr. Lodvigs huus")

       Arvinger:                                 

       Hennes broder: Halvor Nielsen (død)                                                     

       Barn: Niels (myndig), Joen 17 år, Giørl, Giertrud,                                   

       Broder: Anders Nielsen (død)                                                      

       Barn: Giertrud, Maren.                                  

       Hennes søster: Anne Nielsdatter.

 

       Se Prestegården

 

 

      

V.   Margrethe Jørgensdatter, f. omkring 1665.

 

      

       Gift[24] med Anders Jochumsen, f. omkring 1660.

      

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind I  (Brevik historielag,1946), Brevik gjennom tidene bind I, side 298.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind I  (Brevik historielag,1946), Brevik gjennom tidene bind I, side 298.

[5]  NTS, bind 22, hefte 3 - 1970, side 200.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 200.

[8]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 200.

[9]  NTS, bind 14, hefte 2 - 1953, side 181.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[11]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 200.

[12]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 200.

[13]  NTS, bind 14, hefte 2 - 1953, side 181.

[14]  NTS, bind 14, hefte 2 - 1953, side 181.

[15]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind II  (Brevik historielag, 1974), Brevik gjennom tidene bind II, side 45.

[16]  Bamble, Viede 1702-1774, Bamble, Viede 1702-1774, avskrift, Leif Biberg Kristensen på Solumslekt.

[17]  Stipulert, Stipulert.

[18]  Alder ved død.

[19]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind I  (Brevik historielag,1946), Brevik gjennom tidene bind I, side 298.

[20]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[21]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 200.

[22]  Stipulert, Stipulert.

[23]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 110.