| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK FØR 1701 |      


 

 

Morten Hansen født omkring 1650 og Sibille Mogensdatter Skoug født ca 1653 sin familie

 

 

 

Morten Hansen, født omkring 1650.[1]

 

Torkil Lier skriver:

Han var fra Vester Riisøer ved Mandal.

Han kan være den Morten Hansen som ble nevnt i Porsgrunn 1701.

Morten Hansen på Osebakken i Porsgrunn var tingsvitne 20. Juli 1709.

 

Zebelle Morten Hansens i Langesund finner vi 1711 i Langesund, oppført i Bamble fogderegnskap med 12 skilling i skoskatt, dvs. for 2 par. I en liste over strandsittere s.år finner vi Sebelle Sal. Morten Hansens og et barn. Sibille Mogensdatter døde i Langesund 1725, gravlagt i Bamble kirkegård 11.februar, om lag 70 år gl. Ekteparets barn antok navnet Sahling (Salling), hvilket muligens er derivert fra det hollandske uttrykket Saling, en konstruksjon til feste av mersestang til undermast og bramstang til mersestang.

 

 

Gift ca 1672,1 med Sibille Mogensdatter Skoug, født ca 1653,1 (datter av Mogens Pedersen Skoug og Alet), død 1725 i Langesund i Bamble, gravlagt 11.02.1725 i Bamble.[2]

 

Sibille:

Gravlagt som "Sibille Mogensdatter i Langesund".

 

Torkil Lier skriver:

Sibille Mogensdatter Schow, født ant. o.1653 på Eik ved Langesund som

datter av premierløytnant Mogens Pedersen Schow og hustru Alet (? Hansdatter Morland?).

Gift o.1672 med lensmann Morten Hansen i Mandal.

 

Det ble avholdt skifte etter salig lensmann Morten Hansen 18.sep.1703 på

Grotnæs under Imen i Halsaa.

 

Av første ekteskap med Kirsten Børgesdatter hadde han døtrene:

 

Sl. Clare Mortensdatter, som ved Døden er afgaaen og sig 2de Døttere skal have

efterlat, hvis Navne Enken ikke er bekiendt, ellers haver hun udi Kjøbenhavn

været beboende, hvor børnene og skal være.

Dernæst Marie Margrethe Mortensdatter, som er gift med Hans Larsen, og boer

udi Kjøbenhavn, nu fraværende.

 

Med denne hans efterlevende hustroe (Sibille Mogensdatter):

 

Peder Mortensen, fuldmyndig, som er ude at fahrer,

Johannes Mortensens 18 aar gammel, ogsaa paa Rejsen, og ei viides, hvor de nu

kand være at findes, Christen Mortensen=16 aar gammel,s om fahrer med Jørgen Michelsen her fra

stedet, alle nu fraværende, Morten Mortensen 14 aar og Hans Mortensen, paa 8de aar gammel, begge nu til

stede. Kirstine Mortensdatter 29 aar gammel, tjenende Sr. Johan Langefeldt udi

Hellesund, nu fraværende, og Alhed Mortensdatter, 11 aar gammel, hjemme hos moderen.

 

Blant løsøre av tinn er flg. Registrert: 1 stort fladt Tindfad med Sl. Mogens

Skovs og hans hustroes Navne paa = 1 rdlr., 2de mindre ditto med samme Navne paa = 1rdlr.,

3de Tind Valbierkkruus med Sl. Mogens Skov og hanshustroes Navne paa. (Synd hennes navn ikke er opplyst!)

 

Boets brutto, inkludert våningshus og sjøbod, utgjorde 134 rdlr.3-8.

 

Som enke flyttet Sibille Mogensdatter Schow og barn tilbake til hennes

hjemtrakt. Zebelle Morten Hansens i Langesund finner vi 1711 i Langesund,

oppført i Bamble fogderegnskap med 12 skilling i skoskatt, dvs. for

2 par. I en liste over strandsittere s.år finner vi Sebelle Sal. Morten

Hansens og et barn. Sibille Mogensdatter døde i Langesund 1725, gravlagt i Bamble

kirkegård 11.februar, om lag 70 år gl.

 

Ekteparets barn antok navnet Sahling (Salling), hvilket muligens er derivert fra det hollandske uttrykket

Sa’ling, en konstruksjon til feste av mersestang til undermast og bramstang til mersestang.

 

 

 

I.    Christen Mortensen, født omkring 1680,[3] død 1717 på sjøen.1

 

      

       Gift 01.01.1714 i Brevik kirke,[4] med Sophie Christine Hauridts, født omkring 1685,3 (datter av Jens Nielsen Hauritz og Anne Maria Andersdatter), død 1742 i Brevik, gravlagt 22.02.1742 på Brevik kirkegård.[5]

      

       Se Brevik 1762

 

 

      

II.   Christine Mortensdatter Sahling, født ca 1682,1 død 1757 i Langesund i Bamble, gravlagt 02.01.1757 i Bamble.1

      

       Torkil Lier skriver:

       Gravlagt "82 aar 1mnd. 13 dage gl.", og skal etter denne aldersangivelse være f.ca.1675. Hun må i så fall ha vært førstegangsfødende i en alder av 40 år, hvilket er lite trolig.

      

       (1) Gift 29.07.1714 i Bamble,1 med Anders Jensen Ravn, født omkring 1680, død ca 1719/20.

      

       Anders:

       Torkil Lier skriver:

       Han var skipper -ant. død til sjøs vinteren 1719/20. Tollregnskapene opplyser at Anders Jensen Ravn av Langesund innkommer 14.des.1714 med sin førende jakt, drektig 2 lester. Fadder i Bamble 23. juli 1719.

 

      

       (2) Gift 10.05.1723 i Bamble,1 med Ole Gregersen, født omkring 1685 (sønn av Gregers Torsen og Kari), død 1750 i Langesund i Bamble, gravlagt 20.11.1750 i Bamble.1

 

       Ole:

       Hans far var bruker på Gjømle i Bamble.

 

      

III. Johannes Mortensen Saling, født ca 1683,[6] død 1743 i Brevik,[7] gravlagt 14.04.1743 på Brevik kirkegård.[8]

      

      

       (1) Han giftet seg med Catharina Jacobsdatter Blauve, født ca 1683,6 død 1741 i Brevik, gravlagt 23.06.1741 på Brevik kirkegård.5

      

       Se Brevik 1701-1725

 

      

       (2) Forlovet 19.10.1741 i Brevik,[9] gift 29.12.1741 i Brevik kirke,[10] med Maren Jensdatter, født ca 1724,6 død 1752 i Brevik, gravlagt 24.03.1752 på Brevik kirkegård.[11]

      

       Se Brevik 1701-1725

 

 

      

IV. Aleth Mortensdatter Saling, født ca 1695,1 død 1769 i Langesund i Bamble, gravlagt 09.10.1769 i Bamble.1

      

      

       Gift 02.08.1714 i Bamble,1 med Albret Didrichsen Kytmejer, født 1690 i Bergen, døpt 09.02.1690 i Bergen,1 død 1746 i Bamble, gravlagt 03.12.1746 i Bamble.1

      

 

 

 

 [1]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[2]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 438-439.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 57.

[6]  Alder ved død.

[7]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind I  (Brevik historielag,1946), Brevik gjennom tidene bind I, side 21.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 4.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 15.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.