| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

 

 

Tor Michelsen f. ca 1665 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Kari Torbjørnsdatter f. ca 1661 og 2. gang med Derichen Jacobsdatter f. ca 1686)

 

 

 

 

Tor Michelsen, f. ca 1665,[1] d. 1729 i Stokksund i Brunlanes, gravlagt 19.04.1729 på Brevik kirkegård.[2]

Han var nok sønn av Michel Nilsen Stokksund

 

Han nevnes i skattemantallet for Brevik i 1699:
12.
Tord Michelsen

 

Han giftet seg 1. gang i 1701

 

Eidanger - Den 6. Julio 1701 Begierede Thor Michellssen Trolofvelse med S. Levor Willumssens Efterlefverske, Kari Thorbiørnsdaatter. Til nedt følgende Søndag den 7. Trinitatis. Fæstemandens Fahder, og Schippher Arne Hanssen caverede.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Tore Michelsen Stochesund", 49 aar, født i Brunlagnæs, gift og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Han hadde nok en bror, Nils Michelsen, som også nevnes blant disse matrosene.

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Niels Michelßen Stochesund", 41 aar, født i Brunlaugnæs og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Se Nils Michelsen under matroser i Brevik 1701-1725. (Nr 12). 

 

Her nevnes nok hans far og bror på Stokksund i 1701.

 

Stokkesund i 1701-manntallet:
Mickel Nielss. 60 Opsiddere Stochesund
Niels Mickelssen 20 Sønner Vandfør Stochesund

 

Han giftet seg 2. gang i Brevik i 1717.

Brevik 17.02.1717

trolovelse Thor Michelsen Stochesund og Derichen Jacobsdatter

Caut: Knud Knudsen og Anund Amundsen

 

Brevik 29.03.1717

brudefolk Thor Michelsen Stochesund og Dirichen Jacobsdatter

 

Jeg finner familien bosatt på Sylterøya i Brevik i sjeleregisterert for Eidanger i 1725:

Thor Michelsøn gl. 66 aar. Har tient for Matros, gift med Derichen Jacobsdatter gl. 39 aar, Har en Søn Michel Thorsøn gl. 8 aar, og en datter Marte Torsdatter gl. 1 ½ aar.

Thor Michelsøns Stifsøn Willum Levorsøn gl. 30 aar, har tient for Matros.

 

En Inger Michelsen ble brukt som fadder. Det var nok den Inger Michelsdatter som var gift med Tallak Amundsen og Ole Jonsen og bosatt i Brevik. Denne Inger brukte Nils Michelsen og ei Anne Michelsdatter som fadder. Anne Michelsdatter var bosatt i Brevik og gift med Amund Amundsen. Dette kan også da ha vært ei søster. Denne Amund ble brukt som fadder av Tor Michelsen som Anund Vervogen.

 

Gravlagt som "Thor Michelsen Stocksund".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3a (1725-1732) side 199a
Skifte 16. November 1729 udi afg. Tord Michelsen Stochesunds huus i Brevig
Afgangne Tord Michelsen Stochesund – efterladte hustrue Dirichen Jacobsdatter
Felles 2 børn:
1. Michel Toersen, 10 aar.
2. Marte Toersdatter, 5 aar.
Moderen verger for sine 2 umyndige børn under laugvergen Iver Iversens opsigt.
Brutto: 90-0-15
Hvorav: huus og gaard, beliggende paa Øen i Brevig, takst 45 rdlr.
Netto: 45-3-23

 

 

(1) Gift 1701,[3] med Kari Torbjørnsdatter, f. ca 1661,[4] d. 1716 i Brevik, gravlagt 14.06.1716 på Brevik kirkegård.[5]

 

Kari:

Hun var enke etter Levor Villumsen i Brevik da hun giftet seg 2. gang i 1701.

 

Gravlagt som "Thor Michelsens kone N. Karen Torbiørnsdatter gl. 55 aar 8 maaneder 9 uger 5 dage".

 

 

(2) Forlovet 17.02.1717 i Brevik,5 gift 29.03.1717 i Brevik kirke,5 med Derichen Jacobsdatter, f. ca 1686,1 d. 1757 i Brevik, gravlagt 28.05.1757 på Brevik kirkegård.[6]

 

Derichen:

Hun hadde nok ei søster, Dorthe Jacobsdatter, som var gift og bosatt i Brevik. Torsten Jacobsen var også trolig en bror. Se under Torsten ang.en annen mulig søster.

 

Derichen giftet seg 2. gang med Claus Pedersen i Brevik.

 

 

 

I.    Anna Torsdatter, (datter av Tor Michelsen og Kari Torbjørnsdatter) f. 1708 i Brevik,5 døpt 30.06.1708 i Brevik kirke,5 d. 1709 i Brevik, gravlagt 28.04.1709 på Brevik kirkegård.5

      

       døpt Thor Michelsen og Karen Torbiørnsdatter deris datter N. Anna

       baaren af Anna Maria Hans Niesens, assist: Inger Michelsdatter, Sophie Jensdatter Hurits?, mandfaddere: Arne Hansen, Lars Nilsen, Villem Poulsen

      

       Gravlagt som "Thor Michelsen og Karen Thorbiørnsdatter deris pigebarn N. Anne gl. 1 aar - 8 uger".

 

 

 

II.   Michel Torsen, (sønn av Tor Michelsen og Derichen Jacobsdatter) f. 1718 på Stokksund i Brunlanes,1 døpt 30.01.1718 i Brevik kirke,5 d. 1775 i Brevik, gravlagt 18.05.1775 på Brevik kirkegård.[7]

      

       døpt Thor Michelssen Stochesund og Dirichen Jacobsdatter ægtebarn Navnl. Michel

       baaren af Madam. Henrich Kierulfs, assist: Bodel Jacob Nielsens, Katrine Jacobsdatter, mandfaddere: Petter Christian, Annon Vervogn, Villum Schudts

      

       Brevik 06.03.1718: introdusert Thor Michelsens hustrue Dirichen Jacobsdatter

      

      

       Han giftet seg med Inger Isachsdatter, f. ca 1722,4 d. 1787 i Brevik, gravlagt 29.04.1787 på Brevik kirkegård.[8]

      

       Se Brevik 1762

 

 

 

      

III. Marthe Torsdatter, (datter av Tor Michelsen og Derichen Jacobsdatter) f. 1724 i Brevik,1 døpt 02.04.1724 i Brevik kirke,[9] d. 1791 i Brevik, gravlagt 04.10.1791 på Brevik kirkegård.[10]

      

       Thor Michelsen P.b. Marthe

       baaren af Mad'me Eva Petter Ferrøes, Mad'me Hans Eeks, Marie Jacobsdatter, mandfaddere: Iver Iversen, Annun Vervogen, Peder Jacobsen fra Langesund

      

      

       (1) Forlovet 04.01.1748 i Brevik,[11] gift 14.01.1748 i Brevik kirke,[12] med Hans Olsen, f. 1723 i Brevik,1 (sønn av Ole Amundsen og Berte Hansdatter), døpt 04.07.1723 i Brevik kirke.[13]

      

      

       (2) Forlovet 19.12.1758 i Brevik,[14] gift 31.05.1759 i Brevik kirke,[15] med Svend Hansen, f. ca 1727,4 d. 1797 i Brevik, gravlagt 31.01.1797 på Brevik kirkegård.[16]

      

       Se Brevik 1762

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 51.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Alder ved død.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 29.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 5.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 28.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 7.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 18.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.