| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725    


 

 

Johanne Sørensdatter Klogh f. ca 1673 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Hans Nilsen f. ca 1673 og 2. gang med Ochel Hansen f. ca 1666)

 

 

 

Johanne Sørensdatter Klogh, f. ca 1673,[1] d. 1728 i Brevik, gravlagt 16.03.1728 på Brevik kirkegård.[2]

 

Hun giftet seg 2. gang i 1710.

 

Brevik 01.07.1710

trolovet Ochild Hansen og Johanne Klog

Caut: Hans Nilsen og Hans Matsen

 

Brevik 29.09.1710:

brudefolk Ochell Hansen og Johanne Sørensdatter Klog

 

Hun har i 1712 hatt en eierdel i gården Solverød.

Anno 15.07.1712 - Henrich Mortensen Koch lod lyse Hans Jacobsens og Johannes Sal. Aachel Hansens kiøbebref paa Solverød 3 huder med boxel og paastaaende huuse med indredning (dat. 20.06.1712)

 

Han nevnes blant borgerne i skattemanntallet for Brevik i 1715:
18.
Sl Ocke(l) Hansens enche i armod

 

Hun var bosatt hos sønnen Nils Hansen under Brevik i sjeleregisteret i Eidanger i 1725:

Niels Hansøn Berg gl. 24 aar, Enroullered, gift med Margrete Corneliusdatter gl. 40 aar, har 1 Søn Halvor Samuelsøn gl. 6 aar, og 2de døttre Maren Margrete Samuelsdatter gl. 13 aar, Helena Nielsdatter gl. 3 aar. Og er udj Huuset Sal. Aachel Hansøns Enche, Johanne Klogh gl. 52 aar.

 

Gravlagt som "Johanne Søfrensdatter Klog 54 aar gl.".

 

 

 

(1) Gift[3] med Hans Nilsen, f. ca 1673,[4] d. 1707 i Brevik, gravlagt 13.04.1707 på Brevik kirkegård.3

 

Hans:

Han nevnes i Brevik i skattemanntall 1701:
5.
Hans Nielssøn
Skatt rdl 1-0-0

 

 

Gravlagt som "Hans Nielsen Berg gl. 34 aar 9 uger 3 dage".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

2643 - 29.4.1707 - 1693-1713 - Skifteprotokoller 3 - 488b - Skiftet sluttet 30.07.1707

arvelater Hans Nielsen den unge Brewig borger til Schien død

Arvinger:

ektefelle Johanne Søfrensdtr

sønn Niels Hansen umyndig

sønn Søfren Hansen umyndig

datter Lisbet Hansdtr umyndig.

 

 

(2) Forlovet 01.07.1710 i Brevik,3 gift 29.09.1710 i Brevik kirke,3 med Ochel Hansen, f. ca 1666,4 (sønn av Hans Jacobsen og Anne Ochelsdatter), d. 1712 i Brevik, gravlagt 11.01.1712 på Brevik kirkegård.3

 

Ochel:

Han nevnes i skattemantallet for Brevik i 1699:
7.
Aschel Hansen

 

Han nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701:
48.
Ochild Hanssøn
Skatt rdl 0-1-8

 

Han nevnes som skipsreder.

 

Gravlagt som "Ochel Hansen, gammel 46 aar 4 maaender 4 dage".

 

 

 

I.    Nils Hansen, (sønn av Hans Nilsen og Johanne Sørensdatter Klogh) f. ca 1701.4,[5]

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Niels Hansen Berg 22 aar", født i Brevig og bosatt i Brevig, gift og innrullert 30. juni 1723.

      

 

       Gift1 med Margrethe Corneliusdatter, f. ca 1685,4 (datter av Cornelius Corleiusen og Anne Larsdatter).

      

       Se Brevik 1725   

 

 

      

II.   Lisbeth Hansdatter, (datter av Hans Nilsen og Johanne Sørensdatter Klogh) f. ca 1703,1,5 d. 1739 i Brevik, gravlagt 02.04.1739 på Brevik kirkegård.[6]

      

       Gravlagt som "unge Jørgen Jørgensens kone".

      

       Forlovet 08.12.1723 i Brevik,[7] gift 13.02.1724 i Brevik kirke,1,[8] med Jørgen Jørgensen, f. ca 1699,1 (sønn av Jørgen Jørgensen og Anne Knudsdatter).

      

       Se Brevik 1725

 

 

 

III. Søren Hansen, (sønn av Hans Nilsen og Johanne Sørensdatter Klogh) f. 1706 i Brevik, døpt 25.04.1706 i Brevik kirke,3 d. 1707 i Brevik, gravlagt 07.08.1707 på Brevik kirkegård.3

      

       døpt Hans Nilsen Bergs barn ved nafn Søfren

       baaren af Katrine Pedersdatter, assist: Boel Axelsdatter, mandfaddere: Anders Nilsen, Christen P.......?, Anders Klep?.

      

       Brevik 30.05.1706: introdusert Hans Nielsen Bergs hustru N. Johanne Kloeg

      

       Gravlagt som "Hans Nilsen Bergs søn ved nafn Søfren gl. 1 aar 15 uger".

 

 

 

IV. Hans Nicolai Ochelsen, (sønn av Ochel Hansen og Johanne Sørensdatter Klogh) f. 1711 i Brevik, døpt 07.06.1711 i Brevik kirke,3 d. 1713 i Brevik, gravlagt 26.02.1713 på Brevik kirkegård.3

      

       døpt Ochel Hansen og Johanne Søfrensdatter Klog deris drengebarn N. Hans Nicolai

       baaren af Dorethe Hansdatter, assist: Annichen Friderichsdatter, Margrethe Ochelsdatter, mandfaddere: Christen Nilsen, Valdemar Jørgensen, Hans Nicolaisen

      

       Brevik 19.07.1711: introdusert Ochel Hansens kone Johanne Søfrensdatter Klog

      

       Gravlagt som "Sl. Ochild Hansen og Johanna Kloogs deris lille søn N. Hans Nicolai gl. 2 aar 9 uger 8 dage".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 50.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[4]  Alder ved død.

[5]  Skifte etter faren.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 56.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 2.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.