| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1701 |      


 

 

Nils Rasmussen født ca 1628 og Trinche født ca 1639 sin familie

 

 

 

Nils Rasmussen, født ca 1628 på Lerstang i Eidanger,[1] død 1690 i Brevik,[2] gravlagt 19.04.1690 i Brevik kirke.1

Han var sønn av Rasmus Gjordsen og Aase Sørensdatter på Lerstang i Eidanger.

 

Han stod i 1664 som eier av Bjønnes i Eidanger sammen med sin bror Isak. Han var bosatt i Brevik.

 

Han drev med trelasthandel og var kjøpmann og greide seg bra. Han var i 1680 årene den betydligste skatteyteren i området. Han eide flere gården i Eidanger og må desuten ha eid jord i Solum. Han disponerte over jord under Søndre Bjørntvedt i slutten av 1600 årene. Gjenom han og hans etterkommere skulle slekte få en fremskutt rolle i Brevik.

 

Han nevnes i skattemantallet for Brevik i 1679:

4.

Niels Rasmussøn

Skatt 9 rdl

 

Ifølge artikkelen "Lerstang.slekten i Eidanger og Brevik" av C. S. Scilbred i NTS bind XIII, hefte 2. eide han i 1688 følgende gårder og gårdsparter i Eidanger: 1/6 del av Hvalen (1 hud), hele Skjelsvik (6 huder), Oksum (4 huder), Bjønnes (4 huder), Søndre Røe (3 huder) og Viersdalen (1 1/2 hud).

Han døde i Brevik i 1690, og hans lik ble 19. april 1690 satt ned i kirkekjelleren i Brevik.

 

Skattemanntallet fra 1680 oppga at Halvor fortsatt var bruker av hele Søndre Rød. Han eide 1 ½ hud i gården og Niels Rasmussen eide den siste 1 ½ huden. Gården var nå en av kapteinløytnant Mathias Leegaard sine frigårder. Det samme var Berg, Solli og Sundsåsen.

 

I rostjenestemanntallet fra 1685 finner vi fortsatt Halvor som bruker på Søndre Rød. Han eide 1 ½ hud og Nils Rasmussen eide 1 ½ hud.

 

I kontribusjonsberegningen fra 1692 var Hans bruker på Søndre Rød som Nils Rasmussens arvinger eide og hadde bygselsretten til. Gården var en av kapteinløytnant Heyerman sine frigårder.

 

Rostjenesteberegningen fra 1700 oppga Trinche sal. Rasmussens (enke) som bruker av Søndre Rød. Gården var nå en av kapteinløytnant Stubs sine frigårder. Det samme var Berg, Solli og Sundsåsen.

 

 

Han giftet seg med[3] Trinche, født ca 1639,[4] død 1711 i Brevik,1 gravlagt 27.05.1711 i Brevik kirke.[5]

 

Trinche:

Hun drev sin manns butikk videre som enke. Blant annet som reder sammen med sin svigersønn Hans Nilsen.

 

Hun nevnes i skattemantallet for Brevik i 1691:

1.   

Niels Rasmussens enke

Skatt 10 rdl

 

Hun nevnes i skattemantallet for Brevik i 1699:
1. 
Trinche Sal. Niels Leerstangs

 

Hun nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701:
56.
Trinche sl. Niels Rasmusøns
Skatt rdl 1-0-0

 

Gravlagt som "Trinche Sl. Niels Rasmussen, gl. 72 aar 9 maaneder 4 dage".

 

 

 

I.    Anne Marichen Nilsdatter, født ca 1669,4 død 1742 i Brevik, gravlagt 12.06.1742 på Brevik kirkegård.[6]

      

      

       (1) Gift1 med Hans Nilsen, født ca 1658,4 død 1713 i Brevik, gravlagt 05.10.1713 på Brevik kirkegård.5

      

      

       (2) Gift 23.04.1725 i Brevik kirke,[7] med Willum Schultz, født ca 1688,4 (sønn av NN Schults og Cathrine Willumsdatter), død 1742 i Brevik, gravlagt 07.06.1742 på Brevik kirkegård.[8]

      

       Se Brevik 1701

 

 

 

II.   Christen Nilsen, født ca 1676,[9] død 1728 i Brevik,9 gravlagt 24.03.1728 i Brevik.9

      

      

       (1) Han giftet seg med Cathrine Pedersdatter, født ca 1658,4 død 1725 i Brevik, gravlagt 15.01.1725 på Brevik kirkegård.[10]

      

      

       (2) Gift 12.05.1725 i Brevik kirke,7 med Gunhild Axelsdatter, født omkring 1680,[11] (datter av Axel Olsen og Kirstine Jacobsdatter Rheens), død 1728 i Brevik,9 gravlagt 21.01.1728 i Brevik.9

 

       Se Brevik 1701-1725

 

 

      

III. Lars Nilsen, født ca 1677,4 død 1723 i Brevik,3 gravlagt 25.10.1723 i Brevik.[12]

      

       Han nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701 som ungkar "Lauritz Nielssøn (Leerstang)".

      

 

       Han giftet seg med3 Gunhild Axelsdatter, født omkring 1680,[13] (datter av Axel Olsen og Kirstine Jacobsdatter Rheens), død 1728 i Brevik,[14] gravlagt 21.01.1728 i Brevik.11

      

       Se Brevik 1701

 

 

 

IV. Jacob Nilsen, født ca 1680 i Brevik,[15] død 1754 i Brevik,12 gravlagt 25.01.1754 i Brevik.[16]

      

       Han nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701 som ungkar "Jacob Nielssøn (Lerstang)".

      

      

       Gift 13.12.1708 i Brevik kirke,[17],[18] med3 Bodil Axelsdatter, født ca 1690 i Brevik,14 (datter av Axel Olsen og Kirstine Jacobsdatter Rheens), død 1752 i Brevik,14 gravlagt 06.04.1752 i Brevik.[19]

      

       Se Brevik 1701

 

 

 

 

 [1]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 166.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 106.

[3]  "Ætt og annet", medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag utgave 60.

[4]  Alder ved død.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 57.

[9]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 169.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 30.

[11]  Stipulert, Stipulert.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 49.

[13]  Stipulert, Stipulert.

[14]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 169.

[15]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 171.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.

[17]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 172.

[18]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.