| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

Hans Jacobsen f. ca 1640 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Anne Ochelsdatter f. ca 1639 og 2. gang med Kirsten Andersdatter f. ca 1661)

 

 

 

Hans Jacobsen, f. ca 1640,[1] d. 1717 i Brevik,[2] gravlagt 19.05.1717 på Brevik kirkegård.[3]

 

Han nevnes i skattemantallet for Brevik i 1679:
21.
Skipper Hans Jacobsøn
Skatt 2 rdl

 

Ifølge Schilbred nevnes på 1690 tallet som skipper og eier av en liten skipspart.

Han nevnes i skattemantallet for Brevik i 1691 blant borgerne:
4.
Hans Jacobsen 
Skatt 6 rdl

 

Han nevnes i skattemantallet for Brevik i 1699:
2.
Schipper Hans Jacobsen

 

Det var trolig han som eide og brukte Klep i Eidanger 1700.

 

Han eide og bruket også Solverød i Eidanger.

 

Rostjenesteberegningen i 1700 oppførte Hans Jacobsen fra Brevik som eier og bruker av Solverød. Han eide 3 huder og Eidanger prestebok eide 2 skinn. Det virker da som om skylden da var 3 huder og 2 skinn.

 

Han nevnes i skattemantallet i Brevik i 1701:

11.

Hans Jacobsen

Skatt rdl 1-0-0

 

I ekstraskatten (skoskatten) i 1711 brukes gården Solverød fortsatt av Hans Jacobsen i Brevik. Det var ingen bosatt på gården.

 

I 1708 var Hans Jacobsen fra Brevik eier av Saltboden, da han dette året ga Halvor Helgesen bygselseddel på plassen i huset Christen Garstads enke bodde.

(Trolig da Garstad fra Bamble)

 

Han solgte gården Solverød i 1712:

Anno 15.07.1712 - Henrich Mortensen Koch lod lyse Hans Jacobsens og Johannes Sal. Aachel Hansens kiøbebref paa Solverød 3 huder med boxel og paastaaende huuse med indredning (dat. 20.06.1712)

 

Han nevnes blant borgerne i Brevik i 1712:
13. 
Hans Jacobsen, en gamel Skatteborger tilforne faret for Skipper, men nu formedelst
høye Alderdom i Slætt tilstand.
(Enckemand, 1 tienistpige)

 

Han giftet seg 2. gang i Brevik i 1712.

 

Brevik 22.05.1712

brudefolk Hans Jacobsen og Kirsten Andersdatter

 

Han nevnes blant borgerne i skattemanntallet for Brevik i 1715:
17.
Hans Jacobsen i armod

 

 

Gravlagt som "Hans Jacobsen Rød gl. 77 aar - 2 dage". Han kom trolig fra Rød.

 

 

(1) Han giftet seg med Anne Ochelsdatter, f. ca 1639,1 (trolig datter av Ochel Tømmermann) d. 1710 i Brevik, gravlagt 30.06.1710 på Brevik kirkegård.3

 

Anne:

Ei Christense Ochelsdatter nevnes også i Brevik?

 

 

Jeg finner henne som enke i denne familien under Brevik i sjeleregisteret i Eidanger i 1725:

Hans Rodolphsøn Skomager gl. 29 aar, iche gift. Kirsten Sal: Hans Jacobsøns gl. 64 aar, 1 Huuspige Børte Olsdatter gl. 34 aar, og saa en Enche Anne Marie Jacobsdatter gl. 60 aar, disse er til Huuse

 

Enken Anne Marie Jacobsdatter som var bosatt i denne hustanden kan jo ha vært hennes manns søster?

 

 

Gravlagt som "Anne Ochelsdatter, gammel 71 aar 7 uger 3 dage".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

2519 - 20.11.1710 - 1693-1713 - Skifteprotokoller 3 - 576b

Skiftet sluttet 22.11.1710

arvelater Anne Ochelsdtr Brevig - død.

sønnen Ochel Hansen var 'Eniste Hiemmeverende /:af 11 Børn:/' (ni av disse var vel da døde ved skiftet)

Arvinger:

ektefelle Hans Jacobsen

sønn Ochel Hansen

sønn Jacob Hansen - 'som i nogle aar seiglet uden Lands'

 

 

(2) Gift 22.05.1712 i Brevik kirke,3 med Kirsten Andersdatter, f. ca 1661,2 d. 1730 i Brevik, gravlagt 26.02.1730 på Brevik kirkegård.[4]

 

Kirsten:

Det kan være hun som hadde vært gift med Lars Torsen i Brevik? Hun ble enke i 1711.

 

Gravlagt som "Kiersti Sl. Hans Jacobsens".

 

 

 

I.    Ochel Hansen, (sønn av Hans Jacobsen og Anne Ochelsdatter) f. ca 1666,1 d. 1712 i Brevik, gravlagt 11.01.1712 på Brevik kirkegård.3

      

       Han nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701 som "Ochel Hanssøn". Han nevnes som skipsreder.

      

      

       Forlovet 01.07.1710 i Brevik,3 gift 29.09.1710 i Brevik kirke,3 med Johanne Sørensdatter Klogh, f. ca 1673,2 d. 1728 i Brevik, gravlagt 16.03.1728 på Brevik kirkegård.[5]

      

       Se Brevik 1725

 

 

      

II.   Jacob Hansen, (sønn av Hans Jacobsen og Anne Ochelsdatter) f. omkring 1670.[6],[7]

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 51.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 50.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Skifte etter moren.