| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK FØR 1701 |      


 

 

Gunhild Christophersdatter født omkring 1630 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Nils Haftorsen født omkring 1630 og 2. gang med Karsten Tygesen født omkring 1630)

 

 

 

 

Gunhild Christophersdatter, født omkring 1630, død ca 1696 i Brevik.

Hun var trolig datter av Christopher Kjeldsen Skavråker/Kjørholt. 

 

Vi ser at hennes mann eide 8 skinn i Kjørholt i Eidanger. Dette var trolig jordgods som Gunhild hadde vie sin far.

Det var skifte etter henne i 1696.

 

1696 10/7   Protokoll 2 s. 43b

Brevik 

Gunild Christophersdtr. +   

1.g. Niels Haftoersen

e.m. Casten Tyessen

Barn:

1.  Eli Nielsdtr., + e.m. Lars Svendsen

    a.  Else Larsdtr.

2.  Karen Nielsdtr. g.m. Niels Jenssen

    Ingen

Brt. 109 - 0 - 12

Nt. 31 - 2 - 8

Hvori medregnet huset i Brevik.  Takst 45 rdl.

 

 

(1) Hun giftet seg med Nils Haftorsen, født omkring 1630, død før 1695.

 

Nils:

Han nevnes i skattemantallet for Brevik i 1679 blant borgerne:

10.

Niels Haffords(øn)

Skatt 2 rdl 2 ort

 

Han eide i fra 1680 8 skind i gården Kjørholt i Eidanger. Han eide denne delen også i 1692, men i 1700 var delen eid av hans svigersønn Lars Svendsen.

 

 

(2) Hun giftet seg med Karsten Tygesen, født omkring 1630.[1]

 

 

 

I.    Elen Nilsdatter, født omkring 1660, død ca 1692 i Brevik.

      

 

       Hun giftet seg med Lars Svendsen, født ca 1653 (sønn av Svend Robertsen),1 død ca 1715 i Brevik.

 

       Se Brevik 1701

 

      

      

II.   Karen Nilsdatter, født omkring 1650,1 død ca 1701 i Brevik.

      

       Det var nok hun som nevnes i skifte etter sin mor i 1698.

 

      

       (1) Hun giftet seg med Jon Tollefsen, født omkring 1640.1

 

      

       (2) Hun giftet seg med Nils Jensen, født omkring 1650.1

      

       Se Brevik før 1701

      

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.