| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SKJELSVIK |     


 

 

 

 

Hans Arnesen f. ca 1642 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Gunhild Jensdatter f. omkring 1650 og 2. gang med Bodil Sørensdatter f. ca 1669)

 

 

 

Hans Arnesen, f. ca 1642,[1] d. 1724 på Berg i Eidanger,[2] gravlagt 10.02.1724 på Eidanger kirkegård.2

Han var sønn av Arne Kjeldsen Kjørholt.

 

I sogneprestens manntall i 1664 stod han som oppsitter på Skjelsvik, 22 år gammel. Han var også eier og bruker av Ørstvet

 

Ved siden av å være en betydelig gårdbruker/eier hadde han også borgerlig næring. Mens han bodde på Skjelsvik og hadde han egen kirkestol i Brevik kirke. Han nevnes der som «medreder». Han sønn Arne nevnes som skipper.

 

Det var nok han som også eide gården Ørstvet i 1670 og som drev gården sammen med Søfren Stoesen i 1680.

 

Han stod som eier av en del av Kjørholt fra 1670-71 til 1700.

 

I 1684 eide Hans 3 huder og 8 skinn i Kjørholt, 1 ½ hud i Skjelsvik og 3 huder i Ørstvet. Han hadde også parter i skip.

 

Han nevnes i skattemantallet for Brevik i 1691 blant borgerne:
10.
Hans Schielsvig
Skatt 6 rdl

 

Han overtok på Berg da han gifte seg med enken der i 1699.

 

Resten om han er ført under gården Berg.

 

 

(1) Han giftet seg med Gunhild Jensdatter, f. omkring 1650.[3]

 

 

(2) Gift 1699,[4] med[5] Bodil Sørensdatter, f. ca 1669,5 d. 1747 på Berg i Eidanger,5 gravlagt 20.11.1747 på Eidanger kirkegård.[6]

 

Hans ekteskap med Bodil Sørensdatter og deres barn er før under gården Berg.

 

Se Berg

 

 

 

I.    Inger Hansdatter, (datter av Hans Arnesen og Gunhild Jensdatter) f. omkring 1670,3 d. ca 1704 på Lerstang i Eidanger.[7]

      

      

       Hun giftet seg med Rasmus Isaksen, f. ca 1656,[8],[9] (sønn av Isak Rasmussen og Bodil Knudsdatter), d. 1713 på Lerstang i Eidanger,8 gravlagt 01.08.1713 på Eidanger kirkegård.[10]

      

       Se Lerstang

 

 

      

II.   Arne Hansen, (sønn av Hans Arnesen og Gunhild Jensdatter) f. omkring 1675,3 d. ca 1719 i Brevik,[11]

 

      

       Gift 02.01.1698 i Brevik kirke,[12],4 med Marthe Larsdatter, f. ca 1680,12 d. 1738 i Eidanger,6 gravlagt 14.09.1738 på Eidanger kirkegård.6

      

        

       Se Brevik 1701

      

 

 

 

 [1]  Manntallet til presten i 1664.

[2]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 129.

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Skifte etter henne selv.

[8]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 167.

[9]  Alder ved død.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 68.

[11]  Skifte etter han.

[12]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.