| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1701 |      


 

 

 

Anne Marichen Nilsdatter født ca 1669 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Hans Nilsen født ca 1658 og 2. gang med Willum Schultz født ca 1688)

 

 

 

 

Anne Marichen Nilsdatter, født ca 1669,[1] død 1742 i Brevik, gravlagt 12.06.1742 på Brevik kirkegård.[2]

Hun var datter av Nils Rasmussen og Trinche i Brevik.

 

Hun nevnes blant borgerne i skattemanntallet for Brevik i 1715:
15.
Hans Nielsens enche
Skatt rdl 21-2-33 ½

 

Hun giftet seg 2. gang i Brevik i 1725.

 

Brevik: Viet 23.04.1725        

Mons. Willum Schultz og Mad. Anne Marie? (Kluss i kanten. JO)  

Caut.: Christen og Jacob Nielsen

 

 

Gravlagt som "Anne Marichen Villum Schudges gl. 73 aar".

 

Det var skifte etter henne og hennes andre ektemann i Skien i 1743.

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5287 - 27.6.1742 - 1740-1748 - Skifteprotokoller 6a - 96b

Skiftet sluttet 31.08.1743

arvelater avdød ektefelle Willum Schutz Brewig død 'strax' før kona. Etterlot ingen livsarvinger. Også nevnt som Wilhelm

arvelater avdød ektefelle Anna Marichen Nielsdtr Brewig død 'strax efter' mannen. Hun hadde tidligere vært g.m. Hans Nielsen

Arvinger og andre:

mannens mor Catharine Willemsdtr Aarhuus død

mannens halvsøstersønn Jens Pedersen Ilesøe Obriste Lieutenant Harboe paa Raaen gaard, Eeger 'Theologie Studioso' myndig. Sønn av Peder Iensen Ilesøe og Daarthe Christensdtr Torsøe. nevnes også som Christensen, og i et par brev er underskriften 'J: C: Ilesøe'

konas sønn Niels Hansen Brewig borger til Schien g.m. Dorthe

mannens halvsøster Daarthe Christensdtr Torsøe Aarhuus død. Vært g.m. Peder Jensen Ilesøe. Hun etterlot livsarvinger, men bare nedennevnte sønn er nevnt ved navn

mannens søster Catharine Hansdtr Schutz Brewig bodde i stervbohuset

mannens søster Anne Else Hansdtr Schutz Christiania død 'for 2de: Aar siden'. vært g.m. Lars Søfrensen Bugge. Hun etterlot umyndige livsarvinger, men de er ikke nevnt ved navn

mannenshalvbror Christen Christensen Torsøe Randløw ved Aarhuus diakon myndig

andre mannens svoger Lars Søfrensen Bugge, Christiania borger enkemann etter Anne Else Hansdtr Schutz

andre Lars Blom nevnt som Mettes svoger

andre Herman Grubbe nevner Willum Schutz som sin 'Morbroder', men da burde han vel vært nevnt blant arvingene (kanskje Willum heller var g.m. morens søster)

andre mannens farssøstersønn Jan ? 'Studiosus'

andre konas sønnedatter Anne Marie Nielsdtr datter av Niels Hansen og Dorthe

andre konas sønnedatter Kirsten Nielsdtr datter av Niels Hansen og Dorthe. Døde i løpet av skiftebehandlingen

andre Dorthe ? g.m. Niels Hansen

andre Niels Mørch død. vært g.m. Mette. Nevnt som svoger til Peder Jensen Ilesøe

andre konas bror Jacob Nielsen bodde trolig i Brewig, da en regning fra ham er datert der

andre Hans Nielsen Brevig død. skiftebrevet sluttet 03.11.1713. Den avdøde konas tidligere mann

andre mannens svoger Peder Jensen Ilesøe Aarhuus død. Vært g.m. Daarthe Christensdtr Torsøe

andre Mette ? enke etter Niels Mørch. Willum Schutz er nevnt som hennes svoger.

 

 

(1) Gift[3] med Hans Nilsen, født ca 1658,1 død 1713 i Brevik, gravlagt 05.10.1713 på Brevik kirkegård.[4]

 

Hans:

Hans var skipper. Han nevnes også som reder, blant annet sammen med sin svigermor.

 

Han nevnes i skattemantallet for Brevik i 1691 blant borgerne:
20.
Hans Nielsen
Skatt 6 rdl

 

Han nevnes i skattemantallet for Brevik i 1699:
5.
Hans Nielsen

 

Han nevnes i Brevik i skattemanntall 1701:

10.

Hans Nielsøn i Lauritz Styrmands huus

Skatt rdl 0-1-8

 

Han nevnes blant borgerne i Brevik i 1712:
3. 
Hans Nielsøn Beboer egen Gaard, eyer der foruden en anden gaard næst wed, sampt
paa Landet en Bundegaard Kaldet Schierche med liden Bæckeqveern der wed, Bruger Ringe Huusnæring.
(hustrue, 1 Søn, 1 pige)

 

Gravlagt som "Hans Nielsen gl. 55 aar".

 

Ifølge Schilbred fikk han, som fortjent kirkeverge, gratis plass i kirkekjelleren.

 

Digitalarkivet  Skifteregister for Skien 1666-1808

4341 - 2.11.1713 - 1713-1723 - Skifteprotokoller 4 - 1a -

Skiftet sluttet 03.11.1713

arvelater Hans Nielsen Breuig borger til Schien død

Arvinger:

ektefelle Annemarie Nielsdtr

sønn Niels Hansen 24 år

kurator svoger Jacob Nielsen enkens bror

agverge svoger Lauritz Nielsen enkens bror.

 

 

(2) Gift 23.04.1725 i Brevik kirke,[5] med Willum Schultz, født ca 1688,1 (sønn av NN Schults og Cathrine Willumsdatter), død 1742 i Brevik, gravlagt 07.06.1742 på Brevik kirkegård.[6]

 

Willum:

Borgerskap i Skien:

WiIk. Schudt fra Brevik. B. 3/61728.

 

Hans søster, Catharina Hansdatter Schults, var nevnt som bosatt i Brevik i skifte i 1742.

 

Gravlagt som "Wilhelm Schudtz gl. 54 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808 
27.6.1742 1740-1748 Skifteprotokoller 6a 96b Skiftet sluttet 31.08.1743 
arvelater avdød ektefelle Willum Schutz Brewig død 'strax' før kona. Etterlot ingen livsarvinger. Også nevnt som Wilhelm 
arvelater avdød ektefelle Anna Marichen Nielsdtr Brewig død 'strax efter' mannen. Hun hadde tidligere vært g.m. Hans Nielsen 
arving mannens mor Catharine Willemsdtr Aarhuus død 
andre Lars Blom nevnt som Mettes svoger 
andre Herman Grubbe nevner Willum Schutz som sin 'Morbroder', men da burde han vel vært nevnt blant arvingene (kanskje Willum heller var g.m. morens søster) 
andre mannens farssøstersønn Jan ? 'Studiosus' 
andre konas sønnedatter Anne Marie Nielsdtr datter av Niels Hansen og Dorthe 
andre konas sønnedatter Kirsten Nielsdtr datter av Niels Hansen og Dorthe. Døde i løpet av skiftebehandlingen andre Dorthe ? g.m. Niels Hansen 
andre Niels Mørch død. Vært g.m. Mette. nevnt som svoger til Peder Jensen Ilesøe 
andre konas bror Jacob Nielsen bodde trolig i Brewig, da en regning fra ham er datert der 
andre Hans Nielsen Brevig død. Skiftebrevet sluttet 03.11.1713. Den avdøde konas tidligere mann 
arving mannens halvsøstersønn Jens Pedersen Ilesøe Obriste Lieutenant Harboe paa Raaen gaard, Eeger 'Theologie Studioso' myndig. sønn av Peder Jensen Ilesøe og Daarthe Christensdtr Torsøe. Nevnes også som Christensen, og i et par brev er underskriften 'J: C: Ilesøe' 
arving konas sønn Niels Hansen Brewig borger til Schien g.m. Dorthe 
andre mannens svoger Peder Iensen Ilesøe Aarhuus død. vært g.m. Daarthe Christensdtr Torsøe 
arving mannens halvsøster Daarthe Christensdtr Torsøe Aarhuus død. vært g.m. Peder Jensen Ilesøe. Hun etterlot livsarvinger, men bare nedennevnte sønn er nevnt ved navn 
andre Mette ? enke etter Niels Mørch. Willum Schutz er nevnt som hennes svoger 
arving mannens søster Catharine Hansdtr Schutz Brewig bodde i stervbohuset 
arving mannens søster Anne Else Hansdtr Schutz Christiania død 'for 2de: Aar siden'. vært g.m. Lars Søfrensen Bugge. hun etterlot umyndige livsarvinger, men de er ikke nevnt ved navn 
andre mannens svoger Lars Søfrensen Bugge Christiania borger enkemann etter Anne Else Hansdtr Schutz 
arving mannens halvbror Christen Christensen Torsøe Randløw ved Aarhuus diakon myndig 

 

 

 

I.    Nils Hansen, (sønn av Hans Nilsen og Anne Marichen Nilsdatter) født ca 1690,[7] død 1749 i Brevik, gravlagt 24.05.1749 på Brevik kirkegård.[8]

      

       Han giftet seg med Dorthe Samuelsdatter, født ca 1692,1 død 1753 i Brevik, gravlagt 02.10.1753 på Brevik kirkegård.[9]

      

      Se Brevik 1701-1725

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[3]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 166.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 57.

[7]  Stipulert, Stipulert.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.