| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK FØR 1701 |      


 

 

 

Elen Christophersdatter Widesløv født ca 1673 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Elias Gregersen Winter født ca 1663 og 2. gang med Nicolai Henrichsen Hammer født ca 1674)

 

 

 

 

Elen Christophersdatter Widesløv, født ca 1673,[1] død 1707 i Bamble,1 gravlagt 26.05.1707 i Bamble.[2]

Hun var datter av Christopher Lauritsen Widesløv og Dorethea Hansdatter.

 

Hennes far var kappelan til Gjertstad i Nedenes. Hun hadde en bror Jens Christophersen Widesløv som nevnes i Porsgrunn.

 

Hun giftet seg 2. gang i Bamble i 1705.

 

Bamble viet 25.09.1705

Niclas Hammer og Elen Christophersdatter, uden trolovelse efter Kongens Brev. 

 

Gravlagt som "Nicolai Hammers Hustrue Elen 34 aar".

 

Digitalarkivet - Skifteregister for Skien 1666-1808

3.6.1707 1693-1713 Skifteprotokoller 3 - 499b Skiftet sluttet 30.11.1707

arvelater Ellen Christophersdtr Kieldstad Stranden, Synden for Stathelle og Brewig død. Hun hadde vært gift tidligere

arving ektefelle Nicolai Hendrichsen Hammer

arving sønn Gregers Eliasen

arving datter Lisbet Eliasdtr

arving datter Daarte Eliasdtr

arving datter Karen Eliasdtr hos Per Gregersen

arving sønn Christopher Eliasen

arving datter Kierstine Eliasdtr

arving datter Sussane Eliasdtr

arving datter Jesche Marie Nicolaidtr Hammer også nevnt som Giesche

arving datter Margrete Eliasdtr hos Hans Gregers. bodde hos farbroren

andre mor Daarte Hansdtr

andre svoger Hans Gregersen den avdøde ektefellens bror.

 

 

(1) Hun giftet seg med1 Elias Gregersen Winter, født ca 1663,[3] (sønn av Gregers Knudsen og Karen Rasmusdatter), død 1704 på Kjelstad i Stathelle i Bamble,[4] gravlagt 13.12.1704 i Bamble.[5]

 

Elias:

Han far var eier og bruker av Kjelstad i Bamble og sønn av sognepresten i Bamble, Knud Laurtizen.

 

Han nevnes i skattemantallet for Brevik i 1691 blant borgerne:

11.

Elias Gregersen (Kjellestad)

Skatt 4 rdl

 

Fra Bamble bygdebok (Schilbred):

Elias tittuleres skipper i 1690. I 1697 nevnes han som fører av skipet "Peronelle", drektig 196 lester, og eier av 1/12 del av skipet. Sener eide han halvparten i et skip på 77 lester ved navn "Emanuel". Han var eier og bruker av Kjellestad i Bamble fra begynnelsen av 1690 årene til sin død i 1704.

 

Hans bror Bent Gregersen Winter var gift og bosatt i Brevik. Han bror Hans Gregersen Winter var gift og bosatt i Skien. Hans hadde en datter, Karen Hansdatter Winter, som var gift med David Chrystie i Brevik.

 

Gravlagt som "Elias Greesen 53? aar".

 

Digitalarkivet - Skifteregister for Skien 1666-1808

20.1.1705 1693-1713 Skifteprotokoller 3 - 418b - Skiftet sluttet 22.01.1705

arvelater Elias Gregersen Kielstad grund ved Stærthellet borger til Schien og skipper død

arving datter Daarte Eliasdtr

arving datter Sussanne Eliasdtr

arving datter Lisbet Eliasdtr

arving datter Margrete Eliasdtr

arving datter Karen Eliasdtr

arving sønn Christopher Eliasen

arving sønn Gregers Eliasen

arving datter Kierstine Eliasdtr

formynder bror Hans Gregersen

lagverge svoger Jens Christophersen enkens bror.

 

 

(2) Gift 25.09.1705 i Bamble med Nicolai Henrichsen Hammer, født ca 1674,[6] død 1745 i Langesund i Bamble, gravlagt 11.07.1745 i Bamble.[7]

 

Nicolai:

Han giftet seg på nytt med ei Kirsten Nilsdatter.

 

Bamble viet 11.01.1708:

Niclas Hammer og Chisten Nielsdatter,

uden trolovelse efter Kongens brev.

 

Gravlagt som "Langesund - Nicolai Hammer 71 aar".

 

Nicolai giftet seg 2. gang i Bamble 11.01.1708 med Kirsten Nilsen, født ca 1672,1 død 1756 i Bamble, gravlagt 08.04.1756 i Bamble.[8]

 

Kirsten:

Gravlagt som "LGK: Nicolay Hammers enke Kisti Nielsdatter 84 aar".

 

 

 

I.    Gregers Eliasen Winter, (sønn av Elias Gregersen Winter og Elen Christophersdatter Widesløv) født omkring 1690.[9],1

 

 

 

II.   Karen Eliasdatter Winter, (datter av Elias Gregersen Winter og Elen Christophersdatter Widesløv) født ca 1693,1 død 1729 i Skien.[10]

 

      

       Gift9 med Ole Pedersen Cudrio, født 1695,9 død 1741.9

 

 

      

III. Margrethe Eliasdatter Winter, (datter av Elias Gregersen Winter og Elen Christophersdatter Widesløv) født omkring 1695.9,8

 

 

 

IV. Dorthe Eliasdatter Winter, (datter av Elias Gregersen Winter og Elen Christophersdatter Widesløv) født omkring 1695.9,8

 

      

       Gift9 med Lars Jensen Munch, født omkring 1690, død 1741.9

      

       Lars:

       Han var proviants, ammunisjons og matrialsforvalter i Stavern fort og visitør i Larvik.

 

 

      

V.   Elisabeth Eliasdatter Winter, (datter av Elias Gregersen Winter og Elen Christophersdatter Widesløv) født omkring 1700.9,8

 

      

       Gift9 med Claus Nilsen Holst, født ca 1700,9 død 1750 i Skien.9

 

 

      

VI. Kirstine Eliasdatter Winter, (datter av Elias Gregersen Winter og Elen Christophersdatter Widesløv) født omkring 1700.9

      

       Gift og bosatt på Kongsberg.

 

      

       Gift9 med Johan Herman Frølich, født ca 1701,9 død 1744 på Kongsberg.9

 

 

      

VII. Christopher Eliasen Winter, (sønn av Elias Gregersen Winter og Elen Christophersdatter Widesløv) født 1703 i Bamble,9 døpt 12.07.1703 i Brevik kirke.[11]

      

       Elia Greessens søn Christopher i Brevigs kiercke.

       Faddere: Daarte sal. Hr. Christophers, Ane Christophersdatter, Ane Marie Brevig, Jens Traag, Jacob Nielsen.

 

 

 

VIII. Susanne Eliasdatter Winter, (datter av Elias Gregersen Winter og Elen Christophersdatter Widesløv) født 1704 i Bamble,9 døpt 31.08.1704 i Bamble.[12]

      

       Eliæ Greessens datter Susanna.

       Faddere: Daarte Sl. Hr. Christophers, Ane Rogn, Niels Herrestad, Jens Traag, Lars Christophersen.

 

 

 

IX. Jesche Marie Nicolaisdatter Hammer, (datter av Nicolai Henrichsen Hammer og Elen Christophersdatter Widesløv) født 1706 i Bamble, døpt 17.10.1706 i Bamble.6

      

       Nicolai Hammers datter Jesche Marie.

       Faddere: Hans Nielsen, Jørgen Jørgensen, Jacob Nielsen, Ane Magrete Gris, Elen Traag.

 

 

 

X.   Elen Maria Nicolaisdatter Hammer, (datter av Nicolai Henrichsen Hammer og Kirsten Nilsen) født 1708 i Bamble,[13] døpt 21.10.1708 i Bamble,6 død 1744 i Brevik, gravlagt 04.03.1744 på Brevik kirkegård.[14]

      

       Nicolai Hammers datter Elen.

       Faddere: Jens Traag, Jens Langebal, Rasmus Hansen, Johannes Nielsens hustrue, Ane Persdatter.

      

      

       Gift 11.01.1743 i Bamble,7,[15] med Iver Bentsen, født 1711 på Kjelstad i Stathelle i Bamble,7 (sønn av Bent Iversen Tisted og Margrethe Gjertsdatter), døpt 29.03.1711 i Bamble,[16] død ca 1752 i Danmark.[17]

      

       Se Brevik 1725-1762

 

 

      

XI. Peder Nicolaisen Hammer, (sønn av Nicolai Henrichsen Hammer og Kirsten Nilsen) født 1711 i Bamble, døpt 11.10.1711 i Bamble,6 død 1715 i Bamble, gravlagt 17.09.1715 i Bamble.6

      

       Nicolai Hammers søn Peder.

       Faddere: Monsr. Kierulf, Christen Nielsen, Kasten? Jacobsen, Helvig Jørgen Pedersens, Maren Nielsdatter.

      

       Gravlagt som "Nicolai Hammers Søn Peder 3 aar".

 

 

 

 

 

 



[1]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 177.

[2]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 432-433.

[3]  C: S. Schilbred, En Winter-slekt i Skienfjord-distriktet  (Utgitt av han selv).

[4]  "Ætt og annet", medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag utgave 60.

[5]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 430-431.

[6]  Alder ved død.

[7]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 454-455.

[8]  Bambleavskrifter på Solumslekt.

[9]  Stipulert, Stipulert.

[10]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 178.

[11]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 102-103.

[12]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 104-105.

[13]  Gunnar Sem, Stathelle (Artikkel av Schilbred)  (1974), side 136.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[15]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 70-71.

[16]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 118-119.

[17]  Skifte etter han.