| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1701 |      


 

 

Lars Svendsen født omkring 1653 og Elen Nilsdatter født omkring 1660 sin familie

 

 

 

Lars Svendsen, født ca 1653,[1] død ca 1715 i Brevik.

Han var sønn av Svend Robertsen på Bakke i Hedrum.

Han var 12 år i 1665.

Lars nevnes i skattemantallet for Brevik i 1679:
19.
Lauridtz Suendsøn
Skatt 1 rdl 3 ort

 

Han nevnes i skattemantallet for Brevik i 1691 blant borgerne:
14.
Lauridz Svendsen
Skatt 2 rdl

 

Han ble nevnt som bror av Christen Svendsen Berg under skifte etter han.

 

Han ble nevn i skifte etter sin kone i Brevik i 1692.

 

Han nevnes i skattemantallet for Brevik i 1699:
9.
Laurs Swensen

 

Han eide i 1700, 8 skind i gården Kjørholt i Eidanger. Dette var jordgods fra hans svigerfar.

 

Det kan ha vært han som eide og brukte Bakke i 1700.

I 1700, under rostjenesteberegningen, var det forandringen på Bakke. En Laurs Svendsen var nå både eier og bruker av gården.

 

Han nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701:

50.

Lauritz Svendtzøn

Skatt rdl 0-2-16

 

Han hadde en bror, Christen Svendsen, på Berg i Eidanger og ei søster, Siri Svensdatter, gift og bosatt på Søndre Tveten i Eidanger.

 

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

16.8.1703 - 1693-1713 - Skifteprotokoller 3 - 377b

Skiftet sluttet 14.12.1703

arvelater Laurs Svensen Brevig død. Han hadde vært gift tidligere

Arvinger:

ektefelle Margrete Arentzdtr

datter Else Laursdtr., avdødes datter av et tidligere ekteskap

 

24.1.1716 - 1713-1723 - Skifteprotokoller 4 - 81a

Dette skiftet er innført to ganger (jfr. fol. 126a-128a)

arvelater Lauritz Svendsen Brevig død. Han hadde vært gift tidligere, og skiftebrevet etter den tidligere kona var dat. 14.12.1703

Arvinger:

svigersønn Claus Nielsen forlovet med Else Lauritzdtr

datter Else Lauritzdtr forlovet med Claus Nielsen

ektefelle Magrete  ?

 

 

(1) Han giftet seg med Elen Nilsdatter, født omkring 1660 (datter av Nils Haftorsen og Gunhild Christophersdatter), død ca 1692 i Brevik.

 

Elen:

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

12.3.1692 - 1692-1696 - Skifteprotokoller 2 - 1a

arvelater - Elen Nielsdtr Brewig. død

Arvinger:

ektefelle Lars Swensen

datter Else Laursdtr., umyndig

 

 

(2) Han giftet seg med Margrethe Arntsdatter, født ca 1650,[2] død 1718 i Brevik, gravlagt 03.08.1718 på Brevik kirkegård.[3]

 

Margrethe:

Hun nevnes blant borgerne i skattemanntallet for Brevik i 1715:
14.
Lars Svendsens enche
Skatt rdl 1-1-15

 

Gravlagt som "Margrethe Arentzdatter gl. 68 aar 4 maaneder 3 uger 1 dag".

 

 

 

I.    Else Larsdatter, (datter av Lars Svendsen og Elen Nilsdatter) født ca 1686,[1] død 1762 i Brevik, gravlagt 08.05.1762 på Brevik kirkegård.[2]

      

     

       (1) Forlovet ca 1716,[3] gift[4] med Claus Nilsen, født omkring 1680,[5] død ca 1719 i Brevik.[6]

 

         (2) Gift 16.12.1719 i Brevik kirke,[7] med Peder Hansen, født ca 1695,1 død 1757 i Brevik, gravlagt 09.05.1757 på Brevik kirkegård.[8]

 

         Se Brevik 1701-1725

       

      

     

            

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Alder ved død.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[4]  Skifte etter faren.

[5]  Skifte etter han.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 14.

[8]  C: S. Schilbred, En Winter-slekt i Skienfjord-distriktet  (Utgitt av han selv).

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.