| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK FØR 1701 |      


 

 

Maren Jørgensdatter Riber født ca 1657 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Halvor Samuelsen født 1661 og 2. gang med Philip Fleischer født omkring 1660)

 

 

 

 

Maren Jørgensdatter Riber, født ca 1657,[1] død 1748 i Brevik,1 gravlagt 03.02.1748 i Brevik.[2],[3]

Hun var datter av Jørgen Jørgensen Riber og Anne Siversdatter.

 

Hun nevnes i skattemantallet for Brevik i 1691 blant borgerne:

5.

Halfuor Samuelsens Enche

Skatt 8 rdl

 

Hun var her enke etter Halvor Samuelsen som døde i 1690 da hun giftet seg 2. gang i Bamble i 1703.

 

Bamble viet 27.07.1703:

KrigsFisc. Philip Fleischer og Maren Riber uden trolovelse efter kongens bref.

 

Hun var i 1711 bosatt på Eik i Bamble med en sønn og ei tjenestejente.

 

Schilbred skriver følgende i Bamble bygdebok (bind 1 side 200) under gården Eik:

I 1690 årene nevnes Maren Eeg på gården Eik.

Av regnskapene over ekstraordinære påbud for 1711 ser vi at Maren Phillip Fleischers på Eik svarte skatt av et sett (dvs. en parykk eller hårdpynt). Det opplyses at Marens mann ikke var hjemme og ikke hadde noen bestilling. Maren ernærte seg ved driften av Eik. Om sønnen Samuel opplyses at han var på gården i en kort tid, ellers seilte han.

 

Hennes ektemann, Philip Fleischer, bodde ikke sammen med henne i 1711. Hun nevnes siden som Maren Eeg og levde trolig ikke mer sammen med sin 2. ektemann.

 

Hun nevnes i skifte etter sin sønn Halvor i Brevik i 1740 "mor Maren Eegh".

 

Maren flyttet til Brevik på sine eldre dager.

 

Gravlagt som "Maren Eegh gl. 91 aar 1 maaned ".

 

 

(1) Gift1 med Halvor Samuelsen, født 1661 i Skien,1 (sønn av Samuel Halvorsen og Åse Christensdatter), døpt 02.07.1661 i Skien,2 død 13.08.1690 i Brevik.2

 

Halvor:

Samuel Halvordsøns Søn, Halvord

 

Hans far var trelasthandler i Skien.

 

Han var bosatt i Brevik.

 

Han nevnes som skipper i 1685 og senere som reder sammen med lagmann Claus Andersens enke og barn. Halvors mors søster var gift med Claus Andersen.

 

Han døde bare 29 år gammel.

 

 

(2) Gift 27.07.1703 i Bamble,[4],[5] med Philip Fleischer, født omkring 1660.[6]

 

Philip:

Han nevnes i Olai Ovenstad militærbiografi (side 300). Han var i perioder krigsfiskal i Norge. Han hadde sin første tjeneste som krigsfiskal fra 08.10.1701. Fra 1700 til 1708 gjorde han tjeneste som rigimentsauditør, dels som krigsfiskal her i landet. Han fikk i 1709 avskjed og reisepass til et fremmed land.

 

Han var i 1709 i Italia, for da nevnes han der i forbindelse med en majestetsfornermelse.

 

Kjøbenhavns historie og beskrivelse (1892) siden 31, 32, 33

 

Da Kongen 1709 var i Italien, faldt der sikkert i Fortrolighed maugen Tale om de store Udgifter, men det var farligt at udtale sin Mening til ubekendte. Det fik den stakkels Filip Fleischer at føle. Paa et Værtshus, hvor han logerede, havde han været uforsigtig lige overfor en Person, der hed Peder Christian Unger, der meldte til Kongen, "hvorledes jeg meget ugærne næstleden 25. Marts af en Person, navnlig Filip Fleischer, forhenværende Krigsfiskal i Norge, har maattet høre ræsonnere om de Recompencer, hvilke de da næst forhen indløbende Aviser ommeldte, at Deres kgl. Majestæt havde til Venedig regaleret en Del høje Personer med, med disse usømmelige og ublu Expressioner og skumlende Ord, at i den Sted Deres kgl. Majestæt der til Fremmede anvendte saa store unødvendige Depencer, saa maatte hans egne Undersaatter forsvelte, dem til deres Ulykke, item at det var Brødet at tage fra Børnene og kaste for Hunde, med videre af ham utilbørlig udprydende Tale om Deres Majestæts Rejse".

 

Fleischer blev sat i Arresthuset, hvor han døjede meget ondt, hvorfor han bad om at komme paa Hovedvagten, hvor der var mere luftigt og sundt, eller paa fri Fod imod Kavtion af sin Svoger Mag. Niels Hansen i Brønshøj. Hans Dom faldt dog allerede 25. Maj 1709, at uagtet han havde fortjent vedbørligen at blive afstrafiPet baade for sine ublu Ord og for sin tidligere "irregulaire Conduite", saa skulde han dog slippe med at forvises fra Kongens Riger og Lande inden 8 Dage *).

 

^) K. D. VIII, 93 med Indlæg. I Rigsarkivet findes en særlig

Pakke Akter om denne Sag.

 

Ps. Schilbred nevnes noen barn som døde tidlig i sin artikkel i Norsk Sleksthistorsik tidskrift (NST Bind 14 hefte 2) om denne familie. Jeg er usikker på hans kilde for dette. I Skien er det en lakune i kirkebøkene på denne tiden.

 

 

 

I.    Jacob Halvorsen, (sønn av Halvor Samuelsen og Maren Jørgensdatter Riber) født 1680,2 død 1690.2

 

 

 

II.   Gjørel Maria Halvorsdatter, (datter av Halvor Samuelsen og Maren Jørgensdatter Riber) født 1681,2 død 1686.2

 

 

 

III. Hans Halvorsen, (sønn av Halvor Samuelsen og Maren Jørgensdatter Riber) født ca 1685,[7] død 1742 i Brevik,1 gravlagt 28.03.1742 på Brevik kirkegård.[8]

      

      

       Gift 30.03.1719 i Eidanger kirke,1,[9] med Gjertrud Halvorsdatter, født ca 1691,7 (datter av Halvor Nilsen Gjerpen og Karen Jørgensdatter).

      

       Se Brevik 1762

 

 

      

IV. Samuel Halvorsen, (sønn av Halvor Samuelsen og Maren Jørgensdatter Riber) født ca 1686,1 død 1719 på Brevik,1 gravlagt 10.03.1719 på Brevik kirkegård.[10]

      

       Bosatt på Eik i Bamble i 1711.

      

      

       Gift7,1,2 med Margrethe Corneliusdatter, født ca 1685,[11] (datter av Cornelius Corneliusen og Anne Larsdatter).

      

       Se Brevik 1725

 

 

      

V.   Maria Halvorsdatter, (datter av Halvor Samuelsen og Maren Jørgensdatter Riber) født 1686, død 1686.

 

 

 

VI. Halvor Halvorsen, (sønn av Halvor Samuelsen og Maren Jørgensdatter Riber) født ca 1690,1 død 1740 i Brevik,1 gravlagt 23.06.1740 på Brevik kirkegård.8

      

       De fikk den 21.03.1718 kongebrev for å gifte seg. Dette på grunn av at de var søskenbarn. (Norske registre, 1716-1719, s. 295b )

       Han var i 1723 eier og bruker av halvparten av gården Eik i Bamble. Parten hadde tilhørt hans mor Maren Jørgensdatter.

      

       Han flyttet etter hvert til Brevik og nevnes som huseier der i 1738.

 

      

       Gift ca 1718 1 med Gjøril Halvorsdatter, født ca 1689,1 (datter av Halvor Nilsen Gjerpen og Karen Jørgensdatter), død 1769 i Brevik,1 død 14.07.1769 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Se Brevik 1762

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S. Schilbred, side 200.

[2]  NTS, bind 14, hefte 2 - 1953, side 181.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[4]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind II (Brevik historielag, 1974), Brevik gjennom tidene bind II, side 45.

[5]  Bamble, Viede 1702-1774, Bamble, Viede 1702-1774, avskrift, Leif Biberg Kristensen på Solumslekt.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 57.

[9]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[11]  Alder ved død.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.