| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK FØR 1701 |      


 

 

Dorthe Nilsdatter Friis f. omkring 1590 sin familie. Hun var 1. gang gift med (ev. fikk et barn med) en Michel NN f. omkring 1590 og 2. gang med Søren Jensen f. omkring 1585

 

 

 

Dorthe Nilsdatter Friis, født omkring 1590,[1] død etter 1656 i Kragerø.

Hun var datter av Nils Jensen Friis og Elsebe Thomasdatter.

 

Hennes far var Herredsfoged i Tønder, Sønderjylland og forpagter av Fodbølle, Aventoft, Tønder i Danmark

 

Hun må ha vært gift med, eller i alle fall fått barn med, en Michel før hun ble gift med Søren Jensen. Dette barnet var Birthe Michelsdatter f. omkring 1620 som var gift med Hans Andersen og som nevnes i Brevik. Denne Birthe var da Cort Adlers halvsøster.

 

Dette og hvem som var hennes foreldre kommer frem i en stor diskusjon på Digitalarkivets webforum høster 2014. Dette ble gjort ved hjelp av flere kilder, bl.a. ved dokumentasjon på de som krevde arv i boet etter Vincents Jensen Friis. Han var sønn av Jens Nielsen Friis som var fogd Inderøy og Sparbu og borgermester Trondheim. Dette er en bror av Dorthe Nilsdatter Friis.

 

http://forum.arkivverket.no/topic/191324-dorothea-friis-og-arvingene-etter-vincents-jensen-friis-1632-1689-i-trondheim/

 

Her er det som kom frem i diskusjonen ang. hennes søsken:

Jens Nielsen Friis, 1600-1662, fogd Inderøy og Sparbu, borgermester Trondheim. Gift med Johanne Vincentsdatter, d. 1669

Thomas Nielsen Friis, f. omkr. 1604, sogneprest til Hof i Solør, Hedmark. Død 1645. Gift med Karen Jensdatter Bugge.

Bendix Nielsen Friis, f. omkr. 1606, sogneprest til Innvik, Nordfjord. Død 1650. Gift med Agnete Pedersdatter Krag. Hun ble 2. gang gift med sogneprest Absalon Jørgensen Beyer.

Johanne Nielsdatter Friis, f. omkr. 1608, levde senest sept. 1689, død før jan. 1693. Gift med Jens Jensen Riber, borger i Trondheim og residerende ved Røros kobberverk.

 

Det var kjent at Birthe Michelsdatter i Brevik og hennes familie hadde penger tilgode i skifte etter Vincens Friis i Trondheim, men denne sammenhengen og det at hun var halvsøster til Cort Adeler var helt nytt.

 

Da Dorthe ble enke etter Søren Jensen bodde hun en tid i Brevik og drev trelasthandelen videre. Schilbred skriver at hun nevnes i fogdens regnskaper i 1655-56 som "Dorette Søffren Jennsens i Brewigh". Det nevnes der at hun måtte bære 10 riksdaler for salt av forbudt last til en fremmed skipper. Hun flyttet senere til sønnen Nils i Kragerø. Schilbred skriver at hun nevnes der i 1660 da "Dorette Søffren Jensens woning" ble taksert til 50 rd. Hun døde i Kragerø.

 

 

(1) Hun giftet seg med Michel NN, født omkring 1590.1

 

 

(2) Hun giftet seg med Søren Jensen, født omkring 1585,1 død 1649.

 

Søren:

Søren ble i 1614 ansatt som forvalter på kongens saltverk på Langøya ved Langesund. Ifølge artikkel av Schilbred i NST Bind XVI - hefte 1 hadde han før dette vært fogd i Skiptvet og Spydeberg  (Vembe skibreide) i 8 år (1605-13) og etter dette byfogd i Skien i 1 år (1613-14). Søren sluttet han ved saltverket i 1621. Han flyttet da til Brevik der han ble trelasthandler. Søren brukte 2 sager i Trosby i Bamble ifølge fogdregnskapene i 1621 og 1622. Søren Jensen fra Brevik betalte i 1625-26 førstetake av 5 huder i Heistad. Han ble nevnt 15. juli 1629 da han fikk bevilgning til å sette opp en sag i Solumfossen i Sannidal. Han var borger i Skien, i og med at han drev handel i Brevik, og nevnes i skattemanntallet for Skien i 1640 årene som Søren Jensen Brevik. 

 

Han hadde nok også ei datter:

Sofie Sørensdatter, gift med Jørgen Jensen Trane i Egersund  (Hun ble ikke nevnt i forbindelse med skifte etter Vincent Friis. Hun kunne jo ha vært ei eldre halvsøster med en annen mor?)

 

 

 

I.    Birthe Michelsdatter, (datter av Michel NN og Dorthe Nilsdatter Friis) født omkring 1620, død før 1701.

      

 

       Hun giftet seg med Hans Andersen, født ca 1615,[2] død før 1690.

      

       Se Brevik før 1701

 

 

      

II.   Cort Sivertsen Adeler, (sønn av Søren Jensen og Dorthe Nilsdatter Friis) født 16.12.1622 i Brevik,[3] død 05.11.1675 i Danmark.3

      

       Han ble en kjent admiralen og ble adlet som Cort Adeler. Han ble en stor eier av jordgods i Bratsberg og ellers er hans historie er vel kjent.

      

 

       (1) Gift 16.06.1646 i Horn i Holland,3 med Engelke Sophronia, født omkring 1625.

      

       Engelke:

       Hun var av admiral Tromps familie ifølge Lassen.

 

      

       (2) Gift 25.07.1662 i Amsterdam,3 med Anna Pelt, født 03.01.1640 i Amsterdam,3 (datter av Arnold Pelt og Susanne de Gansepoel), død 27.01.1692 i København.3

 

 

      

III. Nils Sivertsen Adeler, (sønn av Søren Jensen og Dorthe Nilsdatter Friis) født 1628 i Brevik, død 1694.[4]

      

       Hans historie er vel kjent. Han flyttet til Kragerø med sin mor. Han var blant annet amtmann i Bratsberg og ble siden bosatt på Jomfruland. (Han ble i 1680 eier av Jomfruland.)

      

 

       (1) Gift ca 1653,4 med Anne Sletter, født omkring 1630 (datter av Hans Sletter), død 1672.4

      

       Anne:

       Hennes far var Hans Sletter i Halmstad. Hun var søster av professor i København, senere biskop i Trondhjem, Christopher Sletter.

 

      

       (2) Gift 1675,3,4 med Maria Kloumann, født omkring 1630,1 (datter av Nicolai Kloumann og Mechtel Motzfeldt), død 1718 i Skien.3

      

       Maria:

       Hun var en velstående København-enke etter Henrik Mathiesen. Hennes far var kjøpmann og stedskaptein i København.

      

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  1664.

[3]  Familien Adeler- Wilhelm Lassen 1867.

[4]  Øystein Rian, Bratsberg på 1600-tallet  (1997), side 68.