| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1701 |      


 

 

Cornelius Corneliusen Danielsen født omkring 1660 og Anne Larsdatter født omkring 1660 sin familie

 

 

 

Cornelius Corneliusen Danielsen, født omkring 1660, død ca 1699 i Brevik.[1]

Han var sønn av Cornelius Danielsen og Anne Hansdatter i Brevik.

 

Han nevnes i skattemantallet for Brevik i 1691 blant borgerne: 
12.
Cornelius Corneliusen
Skatt 10 rdl

 

Han nevnes her med patrynomet Corneliusen, men siden skrives han med familienavnet Danielsen.

Schilbred nevner hans far som Cornelius Davidsen d.e. og denne som Cornelius Davidsen d.y. De var begge skippere.

Han nevnes som skipsreder i 1695 blant annet sammen med sin mor.

Skifte etter han startet i Skien i 1699. Vi ser der at han hadde bodd på Øya.

I avskriften fra digitalarkivet står Anne Sophie og Johan (Jan/Jon) som hans halvsøsken. Videre står Cornelius Davidsen som hans stefar. 
Dette stemmer nok ikke. Hans søsken blir i skifte bare nevnt som søsken, ikke halvsøsken. Han mor nevnes som "Anne Sal. Cornelius Danielsens". 
Cornelius d.y nevnes i 1691 med patrynomet Corneliusen. Etter dette nevnes han med Danielsen som slektsnavn. Det gjør han også i skifte. Der nevnes hans søsken med patrynomet Corneliusen. 
Han var skipper som sin far og det var ikke så uvanlig at man i denne klassen brukte familienavn ikke patrynom. 

Den sammenblandingen med bruk av familinavn og patrynom tror jeg er bakgrunnen for denne missforståelsen og at det i avskriftet oppereres med halvsøsken og stefar. 

Dermed er denne undernevnte avskriften endret i tråd med dette.
 
Digitalarkivet - Skifteregister for Skien 1666-1808 (Endret i JO i 2014)
2601 - 11.7.1699 - 1693-1713 - Skifteprotokoller 3 - 288a - Skiftet sluttet 18.06.1701
Cornelius Danielsen Brewig, paa Sylter Øen borger til Schien og skipper død. Han bodde i et leiehus
Arvinger:
ektefelle Anne Larsdtr 'som er Fremelig Fruchtsomelig med Barn'. 30.01.1700 nevnt, at hun hadde 'Blewen Forløst med Een Søn, som heder Cornelius'
sønn Cornelius Cornelsen
datter Maren Corneliisdtr
datter Anne Corneliisdtr
datter Boel Corneliisdtr
datter Margrete Corneliisdtr
mor Anne Hansdtr senere vært g.m. Cornelius Danielsen
sønn Cornelius Corneliusen født etter farens død
svoger Laurs Rotkier g.m. Anne Hansdtrs datter
søster Anne Sophia Corneliusdtr
far Cornelius Danielsen død. Skiftebrevet dat. 14.06.1689
bror Johan Cornelsen er vel også nevnt som Jan.

 

Gift[2] med Anne Larsdatter, født omkring 1660,[3](datter av Lars Madsen).

 

Anne:

Hun var datter av sognepresten i Vestre Morland i Nedenes, Lars Madsen.

Anne og søsteren Marte Larsdatter nevnes i panteboken i Trondhjem som slektning til sin fars søster Ingeborg Madsdatter i "skiftehold" etter henne på Hamborgøen i Eide sogn 16.juni 1717:


Pantebok 3 - 1709-1720
Protokollnummer: 3, Sted: Trondheim by, Oppbevaringssted: SAT
Hamborgøen i Eide sogn 16.juni 1717
Ingeborg Madsdatter Hamborgøen i Eide sogn i Nedenes lehn, datter av forrige sorenskriver samme sted afgangen Mats Thuesen. 
Blant arvingene (1 broder og 5 søstre) er
1. hennes salige broder Laurits Madsen fordum sogneprest til Vestre Morlands prestekald i fornevnte Nedenes ampt, som skal ha etterlatt seg 3 sønner og 3 døttre. Så regnes hans barn opp. Hans Larsen, Mads Larsen som begge ved registrerings forretningen sig haver indfundet, item Lauritz Lauritzen, Anne Larsdatter afgangen Cornelius Danielsens effterleverske og Marte Lauritzdatter gift med Arne Hansen, som begge skal være boende inden Langesund i Brevig. Item Sal: Karen Lauridsdatter som sig et eniste barn nafnlig Karen Nielsdatter, som nu er gift med Ole Jonsen boende i Christiansand haver effterlat, som og nærmeste tid sig indstillede.
2. hennes eldste søster afgl: Mette Madsdatter som har etterlatt alene en sønn Madz Michelsen boende i Østre Risør
3. afgl: Kirsten Madsdatter som skal ha etterlatt trende sønner nemlig Mads, Clemet og Peder Sørenssønner
4. Maren Madsdatter gift med Hendrich Olsen forvalter på Tybrond skal have boet paa Eng gaard i Fyen
5. Anne Madsdatter som skal have været gift med forvalteren paa Ifuersnes Niels Tommesen, og for som tid boet paa Løchesholm i Fyen
6. Agnete Madsdatter som skal have boet i Boense


Anne nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701:

13.

Anne Lauritzdatter

Skatt 0-0-16

 

Hun nevnes i skifte etter datteren Maren i 1719 "mor Anne Larsdtr.". 

 

 

 

I.    Cornelius Cornelusen, født omkring 1680.[4]

      

 

       Gift 1702,[5] med Signe Andersdatter, født omkring 1680.4

 

       Se Østre Porsgrunn i 1712

 

 

 

II.   Margrethe Corneliusdatter, født ca 1685.3

 

      

       (1) Gift[6],2,[7] med Samuel Halvorsen, født ca 1686,2 (sønn av Halvor Samuelsen og Maren Jørgensdatter Riber), død 1719 på Brevik,2 gravlagt 10.03.1719 på Brevik kirkegård.[8]

      

      

       (2) Gift6 med Nils Hansen, født ca 1701,3,[9] (sønn av Hans Nilsen og Johanne Sørensdatter Klogh).

      

       Se Brevik 1725

 

 

      

III. Boel Corneliusdatter, født omkring 1685.4

 

      

       Forlovet 07.03.1715 i Brevik,5 gift 09.03.1715 i Brevik kirkegård,8 med Honoratus Bonnevie, født omkring 1685.4

      

       Se Brevik 1701-1725

 

 

      

IV. Anne Corneliusdatter, født omkring 1690.4

 

       Hun giftet seg i Brevik i 1718.

 

       Brevik 07.09.1718

       brudevielse Anthonj Vettermann Vaahestig Borger til Christiansand med hans kiæriste ære Dyderige Mademojsi.

       Anne Corneliusdatter efter hans Kongel. Magest. allernaadigst Tolladelse.

 

      

       Gift 07.09.1718 i Brevik kirke,8 med Anthoni Vettermann, født omkring 1690.4

      

        

      

V.   Maren Corneliusdatter, født ca 1693,3 død 1719 i Brevik, gravlagt 14.06.1719 på Brevik kirkegård.8

      

       Gravlagt som "ligpredichen Over Maren Corneliidatter, Peder Hansens gl. 26 aar - 19 dage".

      

       Digitalarkivet - Skifteregister for Skien 1666-1808

       4439 - 9.8.1719 - 1713-1723 - Skifteprotokoller 4  303a

       arvelater Maren Corneliusdtr Brevig paa Sølterøen død

       Arvinger:

       ektefelle Peder Hansen

       søster Margrette Corneliusdtr

       svoger Antoni Wettermand g.m. Anne Corneliusdtr

       søster Anne Corneliusdtr

       svoger ? Bonewig g.m. Bodel Corneliusdtr

       søster Bodel Corneliusdtr

       bror Cornelius Corneliusen

       bror Cornelius Corneliusen Holland

       mor Anne Larsdtr.

 

      

       Gift 10.09.1718 i Brevik kirke,8 med Peder Hansen, født omkring 1690, død 1750 i Brevik, gravlagt 28.03.1750 på Brevik kirkegård.[10]

      

       Se Brevik 1701-1725

 

      

 

VI. Cornelius Corneliusen, født ca 1699.

      

       Trolig denne Cornelius som ifølge skifte etter søsteren Maren i 1719 er i Holland "bror Cornelius Corneliusen Holland".

 

 

 

 

 [1]  Skifte etter han.

[2]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S. Schilbred, side 200.

[3]  Alder ved død.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  NTS, bind 14, hefte 2 - 1953, side 181.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[9]  Skifte etter faren.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.