| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

Oklungen Gnr. 14

 

Oklungen er den gården som ligger lengst nord i Eidanger. Gården ligger rett ved Oklungenvannet. Nabogårdene var Ragnhildrød som lå i Hedrum og Nordalseter og Buer som lå i Eidanger. Grensen mot Siljan går bare et par kilometer nord får gården.

 

Landskyld 2 huder (1664)

 

Litt fakta om gården Oklungen

 

 

De tidlige manntallene på Oklungen:

 

I 1398 var "Oklandhom j Kvældz sokn” en del (½ laupsland) av godset til prestebolet ved Kvelde kirke. Ifølge Biskop Eysteins jordbok selv lå ½ markebol i ”Oklunghom” til kirken selv.

 

Povel Huitfelds stifsbok av 1575 nevnes at 3 skinn i Aaklanndt var blant inntektene i Hedrum prestebol.

 

I 1600 årene var Oklungen en ødegård og senere en halvgård med en skyld på 2 huder.

 

I von Papenheims jordbok fra ca 1615 nevnes Simen Dyresen Meen i Gjerpen som eier av 2 huder odelsgods i Oklungen i Eidanger.

 

I 1613-14 finner vi en ”Laurits” som den første brukeren nevnt på ødegården ”Ocklum”.

 

I 1619-20 nevnes en Steffen Acklum på gården. (Denne Stephen Achlum nevnes, ifølge gamlegjerpen.no, som bruker på Espedalen i Gjerpen fra 1621 til 1633)

 

I jordboken fra 1624 nevnes Simen Meen i Gjerpen som eier av 2 huder odelsgods i Oklungen.

 

I 1640 oppføres Simen Aachlum. Han nevnes også i koppskattmanntallet av 1645 med kone og en datter. Gården nevnes fremdeles som ødegård.

 

I 1650 nevnes gården som halvgård og eierne var Eggert Herøya og Zacharias Simenssen. De eide en halvdel hver.

 

Engebret Herøya og Zacharias Simenssen står med en halvpart hver under landkommisjonens opplysninger i 1661.

 

En Nils nevnes nå som bruker, men fra 1680 årene står hans enke som bruker. I 1692 ble en Simen nevnt og i 1700 Gunnhild.

 

I 1690 årene var Eggert Herøya og Zacharias Simenssen som eiere. Disse hadde trolig dette godset som etterkommere etter Simen Dyresen Meen fra Gjerpen som stod som eier av Oklungen i 1615. Han hadde en sønn Zacharias. Eggert Herøya var nok Eggert Ingebretsen som trolig var gift med en datter av Simen Dyresen.

I et notat i grevens jordbok fra 1754 nevnes det at greven fikk 1 hud i Oklungen som betaling for en bot. Dette var etter at oppsitteren på Oklungen i 1690 ble dømt for ulovlig i bjelkehugst i Ragnhildrøds skog og for dette ble ilagt bøter på 320 rd, som - helt eller delvis - ble oppgjort ved å overdra 1 hud i Oklungen til grevskapet. Det vises til regnskapet i 1694 så det kan ha vært der det nevnes. Oppsitteren må da også ha eid denne huden han måtte betale.

Sigurd Aslakssen fikk bygselseddel fra greven hele gården, 2 huder, i 1704.

 

Matrikulen av 1723 oppgir ”Greven av Laurvigen” som eier av gården Oklungen.

 

 

 

Det virker som om det på hele 1700 tallet har vært 2 brukere/leilendinger på Oklungen. (Her har jeg så langt plassert dem i forhold til tiden de bodde her.)

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1650 til ca 1680 (Sønnen Simen og dennes kone frem til ca 1700)

 

Nils Simonsen f. ca 1620 nevnes på Oklungen. Han døde nok før 1680 for da er det enken som stod som bruker. I 1692 var det hans sønn Simen som var bruker. Etter han brukte Simon sin kone, Gunhild Bentsdatter gården.

 

Barn:

Simon Nilsen f. omkring 1650 d. ca 1696

Hans Nilsen f. omkring 1650

Gunhild Nilsdatter f. ca 1652 d. 1730

Anne Nilsdatter f. ca 1655 d. 1740

Karen Nilsdatter f. omkring 1660

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt fra 1704 til 1746

 

Sigurd Aslaksen f. ca 1666 overtok bygselen på Oklungen i 1704. Han giftet seg i Gjerpen i 1705 med Karen Amundsdatter f. ca 1666. Hun var enken etter Ingebret Olsen på Løberg Mellom i Gjerpen. De bodde på Oklungen til de døde. Karen døde i 1738 og Sigurd i 1746. De etterlot seg ingen barn med Sigurd fikk et uekte barn i 1740 da han var enkemann. Moren var ei Else Mogensdatter.

 

Han barn med Else Mogensdatter:

Kirsten Sigurdsdatter f. 1740

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1720

 

Stoe Sørensen f. ca 1695 og Berthe Ingebretsdatter f. 1702 døpte et barn på Oklungen i 1720.

 

Se Søndre Nordal 

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1723 til 1737

 

Ole Ingebrethsen f. 1698 fra Mellom Løberg i Gjerpen var stesønn til Sigurd Aslaksen Oklungen. Ole bodde hos sin mor og stefar på Oklungen i 1723 da han giftet seg med Ingeborg Olsdatter Kjendalen f. ca 1701. Ole døde på Oklungen i 1737 men enken, Ingeborg Olsdatter, giftet seg på nytt og bodde der videre.

 

Barn:

Margrethe Olsdatter f. 1724

Ingebret Olsdatter f. 1727

Karen Olsdatter f. ca 1730 d. før 1742

Ole Olsen f. 1730

Margrethe Olsdatter f. 1731 d. 1773

Ole Olsen f. 1733 d. 1739

 

Familieark

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1738 til 1750

 

Enken etter Ole Ingebrethsen, Ingeborg Olsdatter f. ca 1701, giftet seg 2. gang i 1738 med Tollef Michelsen f. ca 1703. Han kom fra Kvisla i Siljan. De bodde videre på Oklungen og Tollef døde der i 1743. Enken giftet seg så for 3. gang i 1744 med enkemannen Knud Andersen ca 1677 fra Tråholt. Knud fikk bygselseddel på Oklungen i 1744. De fikk ingen barn og døde begge på Oklungen i 1750.

 

Ingeborgs barn med Tollef Michelsen:

Marthe Tollefsdatter f. 1739 d. 1739

 

Familieark

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1741 til 1744

 

Ingebret Michelsen f. ca 1712 var bror til Tollef Michelsen Kvisla som hadde kommet til Kvisla da han giftet seg med enken der. Ingebret giftet seg i Gjerpen i 1741 med Else Olsdatter f. 1715. Hennes far var nok da bosatt på Høgset i Gjerpen. Ingebret døde på Oklungen i 1743 og enken, Else Olsdatter, giftet seg på nytt og bodde der videre.

 

Barn:

Marthe Ingebretsdatter f. 1742 d. 1742

Marthe Ingebretsdatter f. 1743 d. 1743

 

Familieark

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1744 til 1773

 

Søren Andersen Hustuft f. ca 1693 hadde hatt bygselen på Hustuft i Kvelde. Da han ble enkemann i 1741. I 1744 giftet han seg på nytt med Else Olsdatter f. 1715. Hun var enke etter Ingebret Michelsen Oklungen og Søren kom nå til Oklungen. Søren døde der i 1762 og enken giftet seg 3. gang med Jacob Andersen f. ca 1730 fra Kjose. De var bosatt på Oklungen til 1773 da Jacob fikk bygselen på Søndre Omsland. De fikk ingen barn sammen.

 

Søren Andersen og Else Olsdatters barn:

Ingebret Sørensen f. 1745 d. 1749

Anne Sørensdatter f. 1745 d. 1749

 

Familieark

 

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1749 til 1773

 

Amund Knudsen f. 1716 fikk i 1749 bygselen på Oklungen. Han var sønn av Knud Andersen Tråholt som nå bodde på Oklungen da han hadde giftet seg med enken der. Amund bodde dermed på gården da han giftet seg, samme år som han fikk bygselen, med Margrethe Olsdatter f. 1731. Hun var datter av Ole Ingebretsen Oklungen. Amund døde på Oklungen i 1763 og enken, Margrethe Olsdatter, giftet seg på nytt i 1764 med Jacob Larsen f. 1739 fra Søndre Omsland. De bodde videre på Oklungen og fikk ingen barn sammen. Margrethe døde der i 1773 og enkemannen, Jacob Larsen, giftet seg på nytt og bodde der videre.

 

Barn:

Ole Amundsen f. 1749 d. 1779

Knud Amundsen f. 1756 d. 1764

Ingebret Amundsen f. 1761 d. 1763

 

Familieark

 

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra ca 1764 til 1767

 

Jon Arnesen f. ca 1736 var gift med Birthe Amundsdatter f. 1736. De bodde en tid på Rønningen under Langangen. De kom så til Oklungen og døpte barn der i 1765 og 1767. Dette året bytter de bygsel med Lars Ellefsen og flyttet til Ragnildrød i Hedrum. Jon gifter seg 2. gang i Eidanger i 1807 med enken Berthe Paulsdatter f. ca 1755.

 

Jon Arnesens barn med Birthe Amundsdatter:

Eli Jonsdatter f. ca 1764 d. 1813

Kirsten Jonsdatter f. 1765

Arne Jonsen f. 1767 d. 1809

 

Familieark

 

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra 1767 til 1794

 

Inger Olsdatter f. ca 1711 på Langangen giftet seg 1. gang i 1739 med Lars Anundsen f. ca 1712 fra Søndre Omsland i Kjose. De fikk en sønn samme året med Lars døde nok i 1743 får dette året var det skifte etter han. Inger gifter seg så igjen med Lars Ellefsen f. ca 1720 fra Vierud i Hedrum. De bodde på Søndre Omsland frem til 1759. Dette året byttet de bygsel og kom til Ragnildrød i Hedrum. I 1767 byttet han gård med Jon Arnesen og kom til Oklungen. Der døde Inger i 1781 og Lars døde der i 1794.

 

Inger Olsdatters barn med Lars Anundsen:

Jacob Larsen f. ca 1739 d. 1784

 

Inger Olsdatters barn med Lars Ellefsen:

Ole Larsen f. ca 1745 d. 1800

Berthe Larsdatter f. ca 1752 d. 1826

Ragnild Larsdatter f. ca 1756 d. 1830

 

Familieark

 

 

 

Fam.10

 

Bosatt her fra 1767 til 1780

 

Ole Larsen f. 1745 var sønn av Lars Ellefsen Søndre Omsland som kom til Oklungen. Han hadde giftet seg i Eidanger i 1767 med Karen Christensdatter f. 1742 fra Stusrød under Prestegården. De kom til Oklungen samme året som hans far i 1767. I 1780 flyttet Ole og Karen til Hustuft i Hedrum.

 

Barn:

Anund Olsen f. 1767 d. 1839

Christen Olsen f. ca 1770 d. 1814

Inger Olsdatter f. 1771

Maren Olsdatter f. 1776 d. 1852

 

Familieark

 

 

 

Fam.11

 

Bosatt her fra 1773 til 1784

 

Etter at Jacob Larsen f. 1739 ble enkemann i 1773 giftet han seg i 1774 med Ingeborg Olsdatter f. 1750 fra Solli i Eidanger. Jacob døde på Oklungen i 1784 og enken, Ingeborg Olsdatter, giftet seg på nytt og bodde videre på gården.

 

Barn:

Margrethe Jacobsdatter f. 1775 d. 1775

Anne Margrethe Jacobsdatter f. 1778 d. 1835

Lars Jacobsen f. 1780 d. 1780

Ole Jacobsen f. 1781 d. 1781

Inger Jacobsdatter f. 1782 d. 1840

 

Familieark

 

 

 

Fam.12

 

Bosatt her i 1775

 

Torgrim Jonsen f. 1729 fra Heddal ble 1. gang gift i Hjartdal i 1762 med Helge Rejersdatter f. 1742 d. 1771. Han giftet seg 2. gang i Hjartdal i 1772 med Live Jansdatter f. 1745. De kom til Eidanger og døpte barn i 1775 bosatt på Oklungen. Siden flyttet de til Kjose der Torgrim ble husmann på Sandviksrønningen under Omsland Nordre i Kjose.

Torgrim Jonsen og Helge Rejersdatter sine barn: 

Margit Torgrimsdatter f. 1763 

Torbjørg Torgrimsdatter f. 1767 

Liv Torgrimsdatter f. 1770

 

Torgrim Jonsen og Live Jansdatter sine barn: 

Helge Torgrimsdatter f. 1772 d. 1849

Jon Torgrimsen f. 1775

Ragnhild Torgrimsdatter f. 1778 d. 1860

Jon Torgrimsen f. 1781 d. 1781

Ingeborg Torgrimsdatter f. 1782

Anne Torgrimsdatter f. 1785 d. 1852

Gunhild Torgrimsdatter f. 1790

 

Familieark

 

 

 

Fam.13

 

Bosatt her fra 1780 til 1793

 

Ole Stoesen f. 1737 nevnes på Oklungen fra ca 1780. Han far, Stoe Sørensen, var nevnt på Oklungen rundt 1720 men ble boende på Nordal. Ole Stoesen giftet seg 1. gang i 1764 med Anne Christensdatter f. 1736 fra Stusrød. De var bosatt på Stusrød der Anne døde i 1774. Ole giftet seg så 2. gang i 1775 med enken Karen Olsdatter f. 1734. De var bosatt på Ødegården (Nordal) den Karen døde i 1780. Ole giftet seg så 3. gang i 1780 med Ragnhild Larsdatter Oklungen f. ca 1756 og kom da til Oklungen. Der døde Ole i 1793 og enken giftet seg på nytt og ble boende på gården.

 

 

Ole Stoesens barn med Anne Christensdatter:

Johanne Olsdatter f. 1756

Stoe Olsen f. 1766 d. 1846

Birthe Olsdatter f. 1769 d. 1832

Christen Olsen f. 1772 d. 1814

 

Ole Stoesens barn med Karen Olsdatter:

Anne Olsdatter f. 1775

 

Ole Stoesens barn med Ragnhild Larsdatter:

Lars Olsen f. 1781 d. 1785

Karen Olsdatter f. 1784 d. 1784

Lars Olsen f. 1786

Inger Marie Olsdatter f. 1789 d. 1804

Karen Olsdatter f. 1792 d. 1897

 

Familieark

 

 

 

Fam.14

 

Bosatt her fra 1785 til 1834

 

Enken Ingeborg Olsdatter f. 1750 gifter seg på nytt i 1785 med Nils Larsen f. 1753 fra Kiste i Siljan. Nils overtok bygselen på 1/2 parten av Oklingen (1 hud) etter hans kones avdøde mann i 1785. De bodde videre på Oklungen. Nils døde der i 1829 og Ingeborg i 1834.

 

Barn:

Larine Nilsdatter f. 1787 d. 1788

Larine Nilsdatter f. 1790 d. 1872

Jacob Nilsen f. 1792 d. 1792

Jacob Nilsen f. ca 1792 d. 1877

 

Familieark

 

 

 

Fam.15

 

Bosatt her fra 1794 til 1830 (Tolf til 1836)

 

Da Ragnhild Larsdatter f. ca 1756 ble enke etter Ole Stoesen i 1793 giftet hun seg igjen året etter med Johannes Paulsen f. 1770 fra Prestejorden i Siljan. Han overtok da bygselen på 1/2 parten av Oklungen etter hennes avdøde ektemann, Ole Stoesen. De bodde videre på Oklungen og Johannes døde der i 1798. Enken gift seg da for 3. gang med enkemannen Tolf Amundsen f. 1767. Hun døde på Oklungen i 1830 og Tolf døde der i 1836. Ragnhild og Tolf fikk ingen barn sammen.

 

Ragnhild Larsdatters barn med Johannes Paulsen:

Ole Johannesen f. 1795 d. 1795

Gunild Johannesdatter f. 1796 d. 1884

Johannes Johannesen f. 1798 d. 1799

 

Familieark

 

 

 

Andre som ble nevnt på Oklungen:

 

 

 

Fam.16

 

Marthe Pedersdatter f. ca 1682 var enke og døde på Oklungen i 1744.  

 

Torger Rejersen f. ca 1686 og hans andre kone, Inger Knudsdatter, bodde på Oklungen i 1762. Inger Knudsdatter døde der i 1763. De nevnes på Flogstad.

 

Fam.17

Maren Andersdatter f. ca 1699 var bosatt på Oklungen i 1762 og døde der i 1765.  

 

Fam.18

Maren Olsdatter f. ca 1751 ble konfirmert på Oklungen i 1769 og døde bare et par måneder senere. Datter av Ole Andersen f. 1724 som kom til Oklungen?  

 

Fam.19

Johanne Johannesdatter f. ca 1769 ble konfirmert i Eidanger i 1785 bosatt på Oklungen.  

 

Anders Olsen f. ca 1762 giftet seg i 1784 med Inger Halvorsdatter f. ca 1759. De døpte sitt første barn i 1785 bosatt på Oklungen. De nevnes på Kjendalen.

Kirsten Knutsdatter f. 1778 ble konfirmert i 1793 bosatt på Oklungen. Hun var nok datter av Knut Aslesen på Plankelia u/Ragnhildrød i Hedrum.

Lars Evensen f. ca 1720 døde på Oklungen i 1794. Han var trolig sønn av Even Simensen på Kiste i Siljan. Han var trolig en bror av Gjertrud Evensdatter. Hennes sønn bodde på Oklungen på denne tiden.

Jon Olsen f. 1729 døde på Oklungen i 1790. Han var gift og nevnes på Skjelsvik.

 

Fam.20

Lars Jacobsen f. ca 1781 bosatt hos Nils Larsen på Oklungen i 1801 som tjenestegutt.  

 

Fam.21

Thore Skajesdatter f. ca 1771 ble nevnt hos Tollef Amundsen på Oklungen i 1801 som tjenestepike.  

 

 

Husmannsplasser

Det nevnes to husmannsplasser på Oklungen, Lien og Haukelien. Begge skal ha blitt ryddet i annen halvdel av 1700 tallet. det nevnes også en Løvås sag under Oklungen.

 

 

Lien

 

 

Fam.23

 

Bosatt her fra 1771 til 1793

 

Ole Andersen f. 1724 og hustruen Dorte Drengsdatter f. ca 1723 bodde som husmenn på Ragnhildrødrønningen i Hedrum. Ole Andersen fikk i 1771 feste fra greven i Larvik på plassen Lia u/Oklungen, med tillatelse til å rydde plassen. Dorte døde på Oklung-eie i 1792 og Ole i 1793.

 

Barn:

Nils Olsen f. ca 1760 d. 1835

Anders Olsen f. ca 1762 d. 1809

Dreng Olsen f. 1764 d. 1774

 

Familieark

 

 

Fam.22

 

Bosatt her fra 1784 til 1835

 

Nils Olsen f. ca 1760 var nok sønn av Ole Andersen Oklungen. Han giftet seg i Hedrum i 1783 med Karen Isachsdatter f. ca 1759. De var bosatt på Lien under Oklungen og nevntes også som husmenn i 1801. Nils døde der i 1835.

 

Barn:

David Nilsen f. 1784 d. 1802

Isach Nilsen f. 1787

Johannes Nilsen f. 1790 d. 1850

Jacob Nilsen f. ca 1791

Dorthe Nilsdatter f. 1793

Maren Nilsdatter f. 1797 d. 1887

NN Nilsen f. 1800 d. 1800

Gunild Nilsdatter f. 1802

Oline Nilsdatter f. 1808

 

Familieark

 

 

 

Fam.22b

Helga Nilsdatter f. ca 1757 døde bosatt på Lien u/Oklungen i 1813. 

 

 

 

Haukelien

 

 

Fam.24

 

Bosatt her fra ca 1790 til 1812 (Sissel til 1836)

 

Even Larsen f. 1748 kom til Oklungen ca 1790. Han nevnes i 1801 på plassen Haukelien under Oklungen. Even kom fra Kiste i Siljan. Han hadde Eidanger i 1788 giftet seg i Eidanger med Sissel Pedersdatter f. ca 1758. Even Larsen var bror til Nils Larsen f. 1753 som brukte en halvpart av gården fra han giftet seg med enken der i 1785. Om han har bodd hos sin bror en tid eller hele tiden bodd på plassen Haukelien er usikkert. Even døde på Haukelien i 1812 og Sissel ikke før 11836.

 

Barn:

Gjertrud Evensdatter f. 1788

Gunild Marie Evensdatter f. 1791 d. 1791

Lars Evensen f. 1792 d. 1792

Gunil Evensdatter f. 1794

 

Familieark