| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| OKLUNGEN |


 

 

 

 

Nils Larsen f. 1753 og Ingeborg Olsdatter f. 1750 sin familie

 

 

 

Nils Larsen, f. 1753 på Kiste i Siljan,[1] døpt 13.05.1753 i Siljan kirke,[2] konfirmert 18.08.1771 i Siljan kirke,[3] død 16.01.1829 på Oklungen i Eidanger,[i] gravlagt 23.01.1829 på Eidanger kirkegård.[ii]

Han var sønn av Lars Olsen og Gjertud Evensdatter på Kiste Nordre i Siljan.

 

Lars Kistes barn navnl. Niels                                                 

Faddere: baaren af Ole Røes kone, Marthe Halvorsdatter, mandfaddere: Ole Røe, Per Olsen Røe.

 

Ut fra navn og alder og det at jeg ikke fant noen andre som passert, er det nok han som konfirmeres i 1771 som "Nils Larsen paa Røe 16". Han hadde en onkel, Ole Larsen, som bodde på Rød.

 

Trol. 17/5-1785 i Eid. Copul. 14/7-1785.

Soldat og uk. Nils Lars. og Enken Ingebor Olsd. Aaklungen.

Caut: Isach Ols. Solie og Michel Iwers. Sætre.

 

Han overtok i 1785 bygselen fra greven i Larvik på en 1/2 part av Oklungen (1 hud) som hans kone, enken etter Jacob Larsen, sist hadde brukt. (Bygselseddel datert 13.04.1785)

 

Bosatt på en del av Oklungen i 1801:

Nils           Larsen       Husbonde        48        1ste ægtesk.     Bonde og gaard beboer

Ingeborg   Olsdtr       Kone                49       2det ægteskab

Inger        Jacobsdtr   Hendes datter 19        Ugift   

Jacob       Nilsen        Begges børn      9           

Larine      Nilsdtr       Begges børn    11         

Lars         Jacobsen   Tjenestekarl    22        Soldat

 

Jordboken 1802

Oklungen

Brukere: Niels Larsen 1 hud og Tollef Amundsen 1 hud

 

Han bruker sin bror Even Larsen fra Siljan som fadder til sin førstefødte datter Larine i 1787 i Eidanger. Han ble konfirmert 18. august 1771 i Siljan som "Nils Larson paa Røe" 16 år gammel. Nils bodde da ved konfirmasjonen hos sin onkel Ole Røe i Siljan. Finner ingen andre konfirmert i Eidanger, Siljan som kan passe. Ut fra blant annet fadderne kunne Nils vært sønn av Lars Ellefsen Oklungen, men ut fra det som nevnes her var Nils og Even var sønner av Lars Olsen Kiste. Even var også fadder for Lars Olsen Kiste sin datter Lisbet sin sønn på Odberg Søndre i Hedrum i 1779 som "Even Larsen fra Slemdal".

 

Gravlagt som "Nils Larsen, gaardmand paa Oklungen 74 aar".

 

 

Gift 14.07.1785 i Eidanger kirke,[4] med[5] Ingeborg Olsdatter, f. 1750 på Solli i Eidanger,[6] (datter av Ole Jonsen og Anne Arnesdatter), døpt 06.01.1750 i Eidanger kirke,[7] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke,[8] død 08.09.1834 på Oklungen i Eidanger,[iii] gravlagt 16.09.1834 på Eidanger kirkegård.[iv]

 

Ingeborg:

Hun var enke etter Jacob Larsen Oklungen.

 

Hennes bror Jon Olsen Skjelsvig døde i 1790 bosatt hos henne på Oklungen.

 

Gravlagt som "Ingeborg Olsdatter - 93 år - Follougskone paa Oklungen".

 

 

 

I.    Larine Nilsdatter, f. 1787 på Oklungen i Eidanger,[9] døpt 11.03.1787 i Eidanger kirke,[10] d. 1788 på Oklungen i Eidanger,[11] gravlagt 25.05.1788 på Eidanger kirkegård.[12]

      

       Nils Larsen Aaklungen og k. Ingebor Olsdtr. - Larine

       Faddere: 1. Ragnil Larsdtr. ibid 2. Marte Hansdtr. Solie 3. Anders Olsen ibid 4. Michel Iwersen Sættre 5. Ewen Larsen af Slemdal.

      

       Gravlagt som "Larine Nilsd. Aaklungen 1 aar".

      

 

 

II.   Larine Nilsdatter, f. 1790 på Oklungen i Eidanger,[13] døpt 24.01.1790 i Eidanger kirke,[14] konfirmert 25.09.1803 i Eidanger kirke,[15] d. 1872.[16]

      

       Nils Larsen Aaklung og k. Ingebor Olsdtr. - Larine

       Faddere: 1. Ragnil Larsdtr. ibid 2. Birte Amunsdtr. Ødegaard 3. Lars Sættre 4. Ole Larsen Bakke 5. Sto Olsen Aklungen.

      

       Konfirmert som "Larine Nilsdatter Aachlungen 15".

      

       Finner trolig denne Larine igjen som fadder før morens datter, Anne Margrete Jacobsdatter, fra hennes første ekteskap. Dette var i 1805 og hun står som "Larine Nilsdtr. af Porsgrund"

      

      

       Gift 02.07.1824 i Eidanger kirke,[17] med[18] Lars Helgesen, f. 1798 på Buer i Eidanger,[19] (sønn av Helge Larsen og Live Thorstensdatter), døpt 14.01.1798 i Eidanger kirke,[20] konfirmert 04.10.1812 i Eidanger kirke.[21]

      

       Lars:

       Helge Larsen Buer og Live Torstensdatter - Lars

       Faddere: Kirsten Sørensdatter Kaasen, Anna Larsdatter Døvig, Gunder Pedersen Ødegaarden, Torsten Haagensen Gutto, Lars Larsen Landgangen.

      

       Konfirmert som "Lars Helgesen Buer 16".

      

       Copul. 02.07.1824 i Eid.

       Ungkarl Lars Helgesen Buer 26 1/2 år Gaardmann

       Pigen Laurine Nilsdatter Aaklungen 36 år Gaardmannsdatter

      

       Bosatt på Buer i Eidanger.

 

       Barn, se under hans foreldre.

 

      

 

III. Jacob Nilsen, f. 1792 på Oklungen i Eidanger,[22] døpt 29.04.1792 i Eidanger kirke,[23] d. 1792 på Oklungen i Eidanger,[24] gravlagt 17.06.1792 på Eidanger kirke.[25]

      

       Nils Larsen Aaklung og k. Ingebor Olsdtr. - Jacob

       Faddere: 1. Birte Larsdtr. Ragnilrød 2. Anne Isacsdtr. Solie 3. Michel Sættre 4. Ole Stosen Aaklung 5. Isac Jonsen Solie.

      

       Gravlagt som "Jacob Nils. Aaklungen 16 uger".

 

 

 

IV. Jacob Nilsen, f. ca 1792 på Oklungen i Eidanger,[26] d. 1877.[27]

      

       Den Jacob som ble født i 1792 døde, men det kan ha vært en feilføring eller en tvilling. De hadde en sønn, Jacob Nilsen 9 år gammel, i 1801. Dette er da denne Jacob.

      

       Eid. Viet 27/10-1820

       Uk. Jakob Nilsen Aaklungen, 28. Gaardmandssøn.

       Pigen Aase Kaspersd. Qvæstad, 24. Tjenestepige. (d.a. Casper Barth. G.S.).

       Forl: Tolv Aaklungen og Mikkel Iversen Sætret.

      

       Bosatt på Oklungen (Bnr.2)

 

      

       Gift 27.10.1820 i Eidanger kirke,[28] med Åse Caspersdatter, f. 1796 på Ødegården i Eidanger,[29] (datter av Casper Barth og Ambor Christensdatter), døpt 11.08.1796 i Eidanger kirke,[30] konfirmert 14.07.1811 i Eidanger kirke.[31]

      

       Åse:

       Casper Barth Ødegd. og k. Ambor Christensdtr. - Aase

       Faddere: 1. Anne Hansdtr. Lunde S. 2. Elen Andersdtr. f. Porsgrund 3. Christen Torjusen 4. Torjus Christensen 5. Ole Jacobsen Flochstad.

      

       Konfirmert som "Aase Kaspersdatter Lunde 15".

 

       Barn, se under hennes foreldre.

      

      

 

 

 [1]  Eidanger, folketellingen 1801.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[3]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 67.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 73.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 144.

[8]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 212.

[17]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen 

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 224.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 224.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 78.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[26]  Alder ved gifte.

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 224.

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 224.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 224.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 224.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iii]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[iv]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.