| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| OKLUNGEN |


 

 

 

Ole Andersen f. 1724 og Dorte Drengsdatter f. ca 1723 sin familie

 

 

 

Ole Andersen, f. 1724 i Hedrum,[1] døpt 17.12.1724 i Brevik kirke,[2] d. 1793 på Oklungen i Eidanger,[3] gravlagt 14.04.1793 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Anders Sørensen Bjønnes.

 

De bodde i 1764 på Ragnildrødrønningen som husmenn ifølge bygdeboken i Hedrum. Plassen ble visstnok slått sammen med Øde - Oklungen en tid.

 

Det er nok hans far, Anders Bjønnes, som er brukt som fadder for deres sønn Dreng. Jeg fant denne noteringen blant døpte i kirkeboken i Brevik: «Anders Sørensens Dr.b. Ole fra Qvell-Sogn» (Ingenting mer skrevet. JO). Dette er nok da dåpen til Ole.

 

Ole Andersen fikk i 1771 feste fra greven på plassen Lia u/Oklungen med tillatelse til å rydde plassen. (Festeseddel datert 05.04.1771)

 

Han er nevnt på Oklungen i 1782:

Achlungen, Plads, Ole Andersen, 1 kone, 1 barn

 

Den Maren Olsdatter f. ca 1751 som døde på Oklungen i 1769 var trolig hans datter.

 

Gravlagt som "Ole Anders. Aaklungen 73 aar".

 

 

Gift[5] med Dorte Drengsdatter, f. ca 1723,[6] d. 1792 på Oklung-eie i Eidanger,[7] gravlagt 18.02.1792 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Dorte:

Gravlagt som "Dorte Drengsd. Aaklung-ejet 69 aar".

 

Det ble i 1769 konfirmert ei «Mari Olsdatter Aaklung-Eyet 18» i Eidanger. Hun døde bare et par måneder senere. Dette kan jo ha vært et barn til Ole Andersen og at de kom hit allerede i 1769?

 

 

 

I.    Nils Olsen, f. ca 1760,[9] konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,[10] død 21.11.1835 på Lien u/Oklungen i Eidanger, gravlagt 30.11.1835 på Eidanger kirkegård.[i]

      

       Konfirmert i Eidanger i 1778 bosatt på Oklungen som "Nils Olsen Aaklungen 18".

 

       Han etterfulgte sin far på plassen Lien u/Oklungen.

      

 

       Gift 30.12.1783 i Hedrum,[11] med Karen Isachsdatter, f. ca 1759.[12]

 

       Se Lien u/Oklungen denne gården

 

 

      

II.   Anders Olsen, f. ca 1762,[13],[14] konfirmert 03.10.1779 i Eidanger kirke,[15] d. 1809 på Kjendalen i Eidanger,[16] gravlagt 14.05.1809 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Han ble konfirmert i Eidanger i 1779 bosatt under Oklungen som "Anders Olsen Aaklungen-Eyet 17". De døpte et barn bosatt på Oklungen for de flyttet.

 

 

       Gift 02.09.1784 i Gjerpen kirke,[18] med Inger Halvorsdatter, født 1759 på Ramsåsen i Gjerpen,[ii],12 (datter av Halvor Hansen og Liv Nilsdatter), døpt 18.02.1759 i Gjerpen.[iii]

      

       Se Kjendalen

 

 

 

III. Dreng Olsen, f. 1764 på Ragnildrødrønningen i Hedrum,[19] døpt 13.05.1764 i Kvelde i Hedrum,[20] d. 1774 på Oklungen i Eidanger,[21] gravlagt 30.01.1774 på Eidanger kirkegård.[22]

      

       Ole Rødningen - Dreng

       Faddere: Elen Erichsd. Backe, Anne Andersd. Ragnildrød, Ole Larsen ibid., Ole Plankelie Andersen, Anders Biønnes.

      

       Gravlagt som "Dreng Olson Aaklungen 11 aar".

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 30.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[5]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 879.

[6]  Alder ved død.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[9]  Alder ved konfirmasjonen.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[11]  Hedrum, Trolovede og viede 1751-1801, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[12]  1801 tellingen.

[13]  Alder ved konfirmasjonen.

[14]  1801 tellingen.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[18]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[19]  Hedrum, døpte 1751-1777, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[20]  Hedrum, døpte 1751-1777, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.[i]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ii]  Skifte etter hennes mor.

[iii]  gamlegjerpen.no.