| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| OKLUNGEN |


 

Maren Andersdatter født ca 1699

 

 

 

Maren Andersdatter, født ca 1699,[1] død 1765 på Oklungen i Eidanger,[2] gravlagt 06.01.1765 på Eidanger kirkegård.2

 

Hun var bosatt på Oklungen i 1762.

 

Oklungen 1762:

uformuende Mari Andersdatter paa Aachlungen, een gammel fattig piige

 

Gravlagt som "En gamel pige fra Aachlungen ved naufne Maren Andersdatter 66 aar".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.