| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| OKLUNGEN |


 

Lars Jacobsen født ca 1781

 

 

 

Lars Jacobsen, født ca 1781.[1]

 

Han var bosatt hos Nils Larsen på Oklungen i 1801 som "Lars Jacobsen, Tjenestekarl, 22 år, Soldat".

 

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.