| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| OKLUNGEN |


 

 

 

Amund Knudsen f. 1716 og Margrethe Olsdatter f. 1731 sin familie

 

 

 

Amund Knudsen, f. 1716 på Tråholt i Eidanger,[1] døpt 09.02.1716 i Eidanger kirke,[2] d. 1763 på Oklungen i Eidanger,[3] gravlagt 20.10.1763 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Knud Andersen Tråholt. (Hans far giftet seg med enken på Oklungen, Ingeborg Olsdatter f. 1701, og var bosatt på Oklungen)

 

Knud Andersen Traaholt og Anne Joensdatter - Anund

Faddere: baaren av Karen Nilsdatter Lind, assist: Anne Pouelsdatter Traaholt, mandfaddere: Torchild Søfrensen Hasler, Hans Elefsen Lillegaarden.

 

Han står som 16 år under skifte etter moren i 1732.

 

Han kom fra Oklungen da han giftet seg med Margrethe.

 

Trol. 3/7-1749 i Eid. Copul. 31/7-1749.

Anund Knudsøn Aachlungen og Margrete Olsd. Aachlungen.

Caut: Anders Knudsøn Lanner og Hans Olsøn Kindalen.

 

Han fikk i 1749 bygselsbrev av greven på 1/2 parten (1 hud) av Oklungen. Dette var bygselen som hans far sist hadde ifølge bygselseddelen:

Anno 28.07.1749 – Forvalter Heegaards bøxelbref til Aamun Knudsen paa 1 huud i Aacklungen med sin revers af 15. marts 1749.

 

Oklungen 1762:

Gaardsnavn: Aachlungen

Eier: Proprietair gods til græv Laurvig

Mand og hustru: Anun Aachlungen og kone, Jacob Aachlungen og kone

Piiger over 12 aar: Anne Christensdatter, Anne Andersdatter

Andre boende: Torjer Flogstad

 

Gravlagt som "Anund Knudsen fra Aaklungen 49 aar".

 

Han er nevnt i skifte etter Hans Knudsen Nabhaug i 1764 som hans avdøde bror som "Amun Knudsen død, etterlater seg sønnen Ole Anunsen 14 år".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6b, side 374b     

26.3.1764 Aaklungen i Eidanger

       Amund Knudsen død g. Margrethe Olsdtr.

       Barn:

       1. Ole Amundsen 14 år.

Laugverge for enken: Christen Nilsen

Brutto 180-1-6.

(- Boets avdrag og skiftets omkostninger: 87-2-4).

NB. Til Deling: 32-3-2!!!

 

 

Gift 31.07.1749 i Eidanger kirke,[5] med Margrethe Olsdatter, f. 1731 på Oklungen i Eidanger,[6] (datter av Ole Ingebretsen og Ingeborg Olsdatter), døpt 01.07.1731 i Eidanger kirke,[7] d. 1773 på Oklungen i Eidanger,[8] gravlagt 16.05.1773 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Margrethe:

Olle Ingebredtsen Aachlungen og Ingeborg Olsdatter - Margrette

Faddere: baaren af Ellj Pedersdatter Kiendallen, Anne Thollefsdatter Aaklungen, mandfaddere: Olle Villumsen Ragnilrøe, Hans Olsen Søndre Røe, Isach Hansen Sættere.

 

Hun kom fra Oklungen da hun giftet seg.

 

Hun gifter seg 2. gang i 1764 og bodde videre på gården. Se Oklungen.

 

Trol. 1/6-1764 i Eid. Copul. 5/7-1764.

Jacob Laersøn Okloen med Margrethe Olsd. Okloen.

Caut: Joen Arnesøn Okloen og Ole Sørensen Okloen

 

Er det hun som gravlagt som "Margrete Olsd. Aaklungen 48 aar" eller er det søsteren?

      

Hun stod som 48 år da hun ble gravlagt i 1773. Ei Margrethe er nevnt som 18 år i skifte etter Ole Ingebretsen's far Ingebret Olsen sin søster Karen Olsdatter på Nærum i Gjerpen i 1742. Alderen passer egentlig bedre til den Margrethe som ble født i 1724?

      

Hun ble ikke nevnt i skifte etter faren i 1738 men skifte i 1742 viser jo at det var ei Margrethe som levde opp. Hun må ha blitt glemt skrevet opp i skifte etter faren?

 

 

 

I.    Ole Amundsen, f. 1749 på Oklungen i Eidanger,[10] døpt 21.09.1749 i Eidanger kirke,[11] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke,[12] d. 1779 på Oklungen i Eidanger,[13] gravlagt 30.01.1779 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Anund Knudsen Aachlungen og Margrete Olsdatters søn Ole                                                   

       Faddere: baaren af Johanne Studsrød, Karen Stoesdatter Ødegaarden, mandfaddere: Hans Knudsen Naphug, Ole Søfrensen Aachlungen.

      

       Konfirmert i Eidanger i 1767 som "Ole Anunsen Aaklungen 18".

 

       Gravlagt som "Ole Anunson Aaklungen 29 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10a, side 110a

       20.3.1779 - Aachlungen i Eidanger

       Ole Amundsen død (søn av Amund Knudsen død).

       Afdødes arvinger:

       1. farbroder Jacob Knudsen død, 7 barn: (Her skulle det stått Anders Knudsen. JO)

       a) Jacob Andersen, myndig boende i Gierpen sogn

       b) Erich Andersen Døevig, myndig

       c) Niels Andersen i Qvæld sogn, døde, 2 barn:

       I. Nils Nilsen 10 år

       II. Aase Nilsdatter 15 år

       d) Berthe Andersdatter, død, 4 barn som er Jacob Ulverøds barn.

       e) Marie Andersdatter boet i Slemdal, død, etterlater seg 1 sønn og 1 datter.

       f) Anne Andersdatter, gift og boer paa pladsen Rødningen i Slemdal.

       g) Gunhild Andersdatter opholder sig paa Ougen i Qvæl sogn.

       2. farbroder Paul Knudsen, død og etterlatdt sig 2 barn:

       a) Jacob Paulsen boende i Laurvig, død og etterladt sig et Barn som er i Laurvig, hvis navn ikke viides.

       b) Anders Paulsen er boende ved Døvig i Eidanger, myndig

       3. farssøster Inger Knudsdatter, død og eftterladt sig en datter:

       a.) Mari Torgiersdatter, død og eftterladt sig en sønn:

       I. Torgier Torgiersen 6 år og til opphold paa Naphoug i Slemdal (Her skulle det nok stått Olsen. JO)

       4. farssøster Johanne Knudsdatter, gift med Christen Nilsen paa pladsen Studsrød i Eidanger.

       På moderens side:

       1. mormoders broder Ole Kiendahlen, død og eftterladt sig 2 barn:

       a) Nils Olsen boende paa pladsen Plankelia i Qvæld sogn

       b) Anne Olsdatter gift med Halvor Ramsaasen i Gierpen sogn.

      

       Testamente til Stedfaderen Jacob Larsen imod at han skulle bekoste hans jordfærd.

 

 

II.   Knud Amundsen, f. 1756 på Oklungen i Eidanger,[15] døpt 27.12.1756 i Eidanger kirke,[16] d. 1764 på Oklungen i Eidanger,[17] gravlagt 17.02.1764 på Eidanger kirkegård.[18]

      

       Anun Aachlungens barn navnl. Knud                                        

       Faddere: baaren af Christen Syndre Lundes kone, Pernille Andersdatter, mandfaddere: Hans Naphog, Amund Ødegaarden, Niels Andersen.

      

       Gravlagt som "Anund Aachlungens søn Knud 7 aar".

 

 

 

III. Ingebret Amundsen, f. 1761 på Oklungen i Eidanger,[19] d. 1763 på Oklungen i Eidanger,[20] gravlagt 30.10.1763 på Eidanger kirkegård.[21]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 11. januar 1761 finnes blant introduserte kvinner "Anun Aachlungens kone" etter å ha fått et barn.

      

       Det er nok han som ble gravlagt som "Anund Aaklungens søn Ingebreth 3 aar".

 

 

 

 

 


[1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 11.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 11.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[4]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen på hans hjemmeside " http://home.online.no/~el-helg/ " på internett.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 142.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 142.

[12]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[13]  Skifte etter han.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 184.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 184.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 286.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 286.

[19]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[20]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[21]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen