| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| OKLUNGEN |


 

 

 

Even Larsen f. 1748 og Sissel Pedersdatter f. ca 1758 sin familie

 

 

 

Even Larsen, f. 1748 på Kiste i Siljan,[1] døpt 08.09.1748 i Siljan kirke,[2] konfirmert 27.05.1769 i Siljan kirke,[3] d. 1812 på Haukelien u/Oklungen i Eidanger,[4] gravlagt 23.06.1812 på Eidanger kirkegård.[5]

Han var sønn av Lars Olsen og Gjertrud Evensdatter på Kiste Nordre i Siljan.

 

Laers Kiste og Giertrud Evensdatters søn Even                                                        

Faddere: baaren af Ole Røes kone Gunild Pedersdatter, Aaste Laersdatter Kiste, mandfaddere: Simon Kiste, Peder Olsen ibid.

 

Det er nok han som nevnes på Engelstad i 1762:

Drenger over 12 aar: Even Larsen

 

Konfirmert som "Ewen Larsen Kiste 20".

 

Han giftet seg i 1788.

 

Trol. 20/11-1787 i Eid. Copul. 4/1-1788.

Uk. Ewen Larsøn og P. Zidsel Pedersd. Aaklungen.

Caut: Ole Stos. Aaklungen og Michel Sætre.

 

Han kom fra Siljan og var fadder for Nils Larsen Oklungen sin datter Larine i 1787. Dette var hans bror. Even kom også til Oklungen og døpte barn der i 1791 og 1792. Han nevnes som husmann på Haukelien u/Oklungen i 1801. Det er trolig der han har bodd fra han kom til Oklungen. Han kan jo ha bodd hos sin bror som bodde på en del av gården Oklungen og så kommet til husmannsplassen siden. Han nevnes også som var fadder for sin søster Lisbet Larsdatter Odberg Søndre sin sønn Lars i Hedrum i 1779 som "Even Larsen fra Slemdal".

 

Det gravlegges en Lars Evensen på Oklungen i 1794, 74 år gammel. Her er det fort å tenke en far til Even men jeg tror dette kan ha vært en onkel. En bror av hans mor som het Evensdatter?

 

Han er bosatt på Haukelien u/Oklungen i 1801:

Even             Larsen             Mand              55       Husmand

Sidsel           Pedersdtr         Kone              50              

Giertrud      Evensdtr          Deres børn     13      Ugift   

Gunnild       Evensdtr         Deres børn       6                    

 

Gravlagt som "Even Larsen Haukelia 64 aar".

 

 

Gift 04.01.1788 i Eidanger kirke,[6] med[7] Sissel Pedersdatter, f. 1753,[8] (datter av Peder Olsen og Gunnild Arnesdatter), døpt 18.11.1753 i Brevik kirke,[9] konfirmert 07.10.1770 i Eidanger kirke,[10] død 02.12.1836 på Haukelien u/Oklungen i Eidanger,1 gravlagt 08.12.1836 på Eidanger kirkegård.[i]

 

Sissel:

Peder Olsen Dalen barn navnl. Zidsel

baaren af Knud Arnesens enke, assist: Ingebore Andersdatter, mandfaddere: Jacob Lunde, Borger Brevig, Christen Nielsen

 

Hun ble nok født på Håøya.

 

Konfirmert i Eidanger i 1770 bosatt på Oksum som "Zidsel Pedersdatter p. Oxum 16".

 

Gravlagt som "Sidsild Haukelia 78 år - Fattiglem - Enke - Haukelia".

 

 

 

I.    Gjertrud Evensdatter, f. 1788 på Oklungen i Eidanger,[11] døpt 13.04.1788 i Eidanger kirke,[12] konfirmert 03.10.1802 i Eidanger kirke,[13] død 1873.[ii]

      

       Even Larsen Aaklungen og Sidsel Pedersdtr. - Giertrud

       Faddere: 1. Ragnil Larsen ibid 2. Giertrud Ewensdtr. ibid 3. Ewen Larsen ibid 4. Nils og 5. Sto Olsen ibid.

            

       Konfirmert som "Giertrud Evensdatter Hauchlia 16".

 

       Viet som:

       Ungkarl Ole Gullechsen

       pige Giertrud Evensdatter fra Omsland.

 

       Ifølge bygdeboken i Brunlanes kom hun fra Eidanger og var født ca 1786.

      

       Hun nevnes også i en presteattest fra Brunlanes kirke dattert Eidanger 20. oktober 1809. Der nevnes Pigen Giertrud Evensdatter fra Oklungen blant annet i forbindelse med når hun var ved "herrens bord" sist. Hun har nok hatt med den når hun flyttet.

      

 

       Gift 08.03.1812 i Brunlanes,[14],[15] med Ole Gulliksen, f. 1784 på Moen i Hedrum,[16],[17] (sønn av Gullik Jonsen og Anne Olsdatter), døpt 08.12.1784 i Hedrum,[18] d. 1862.[19]

      

       Ole:

       Gullich Moens søn Ole

       Faddere: Helvig Larsdatter, Guri Andersdatter, Christopher Rimstad, Jan ibid, Annund ibid.

 

       Han overtok som husmann etter sin far på Bua under Omsland Søndre i Kjose.

 

 

       Barn døpt i Eidanger:

 

       A.   Elen Olsdatter, f. 21.06.1812 på Haukelien u/Oklungen i Eidanger,[20] døpt 11.07.1812 i Eidanger kirke.[21]

            

             Ole Guliksen Haukelia og Giertrud Evensdatter - Elen

             Faddere: Elen Jakobsdatter og Gunild Haukelia, Helge og Ole Buer, Jakob Præstesætter.

 

            

 

II.   Gunild Marie Evensdatter, f. 1791 på Oklungen i Eidanger,[22] døpt 27.03.1791 i Eidanger kirke,[23] d. 1791 på Oklungen i Eidanger,[24] gravlagt 13.06.1791 på Eidanger kirkegård.[25]

      

       Ewen Larsen Aaklungen og k. Sidsel Pedersdtr. - Gunil Maria

       Faddere: 1. Ingebor Olsdtr. ibid 2. Mari Sørensdtr. Stusrød 3. Ole Stosen Aaklung 4. Hans Larsen Sættre 5. Christen Olsen Lien.

      

       Gravlagt som "Gunil Maria Ewensd. Aaklungen 12 uger".

      

 

 

III. Lars Evensen, f. 1792 på Oklungen i Eidanger,[26] døpt 28.05.1792 i Eidanger kirke,[27] d. 1792 på Oklungen i Eidanger,[28] gravlagt 09.09.1792 på Eidanger kirkegård.[29]

      

       Ewen Larsen Aaklungen og k. Sidsel Pedersdtr. - Lars

       Faddere: 1. Kari Isacsdtr. Lien 2. Mari Sørensdtr. Stusrød 3. Nils L. Aaklung 4. Lars Sættre 5. Stoe Olsen Aaklungen.

      

       Gravlagt som "Lars Ewens. Aaklungen 15 uger".

 

 

      

IV. Gunil Evensdatter, født 1794 på Oklungen i Eidanger,1 døpt 16.11.1794 i Eidanger kirke,[iii] konfirmert 02.09.1810 i Eidanger kirke.[iv] .

      

       Ewen Larsen Aaklung og k. Sidsel Pedersdtr. - Gunil

       Faddere: 1. Live Pedersdtr. Haukeraas 2. Margrete Jacobsdtr. Aaklung 3. Nils ibid 4. Lars Hansen Stusrød 5. Christen Sørensen ibid.

      

       Konfirmert som "Gunild Evensdatter Aaklungen 16".

      

       Hun fikk i 1817, 1822 og 1824 uekte barn med en Ole Halvorsen.

 

       De giftet seg i 1825.

      

       Copul. 22.06.1825 i Eid.

       Ungkarl Ole Halvorsen Kjendalen 45 år dagarbeider

       Pigen Gunhild Evensdatter Haukelien 34 år

      

       De kom til Bjørntvedteje i Solum.

      

       Hun bodde som enke hos sønnen Anders og hans familie på Tolnes i Solum i 1865. Der bodde også sønnen Even.

      

       Solum - Tolnes - 1865

       Anders Olsen 43 år - Solum - Husfader - g -Sømand

       Karen Reiersdatter 43 år - Skien - hans Kone - g          

       Gunnild Evensdatter 72 år - Solum - hans Moder - e    

       Even Olsen 33 år - Solum - hans Broder - ug    

       Oluf Andersen 19 år - Solum - deres Søn - ug   

       Carl Andersen 9 år - Solum - deres Søn - ug     

       Jacob Andersen 6 år - Solum - deres Søn - ug   

      

 

       Gift 22.06.1825 i Eidanger kirke, med1 Ole Halvorsen, født ca 1780,1 død 20.05.1841 på Gråten i Solum, død 25.05.1841 i Solum.[v]

      

       Ole:

       Det må være han som døde på Gråten i Solum i 1841 og som ble gravlagt som "Arbeidsmand Ole Halvorsen Follestad 64 aar, død på Graaten, født i Sandsværd Præstegjeld".

      

       Vi ser her at han var født i Sandsvær Prestegjeld. Ut fra alder da han døde, var han født ca. 1777.

      

       Hans kone var enke i 1865. Det finnes ingen andre som passer av de som døde i Solum før 1865. Barna ble konfirmert bosatt på Bjørntvedt, men hans kone har vel da flyttet tilbake dit etter at han døde.

 

 

      

        A.    Karen Olsdatter, født 28.09.1817 på Haukelien u/Oklungen i Eidanger, døpt 19.10.1817 i Eidanger kirke,[vi] død 26.07.1819 i Eidanger, gravlagt 31.07.1819 på Eidanger kirkegård.[vii] .

              

               Karen - (Uækte) Mor: Gunild Evensdatter Haukelien Far Ole Halvorsen Lundeaasen

               Faddere: Live Buer, Laurine Aaklungen, Hans Studsrød, Even Buer, bønder fra Eidanger

              

               Jeg tror det kan være skrevet feil og at det er dette barnet som gravlegges som "Gunnild, Ole Halvorsen Buers uægte datter 2 aar, falder i en brønd og druknet".

              

 

 

        B.    Halvor Olsen, født 25.03.1822 på Kjendalen i Eidanger, døpt 13.10.1822 i Eidanger kirke,22 konfirmert 01.10.1837 i Solum.

              

               Halvor - (Uækte)- Foreldre: Forlovede folk Ole Halvorsen Kiendalen og Gunnild Evensdatter, inderster (hjemmedøbt 05.04)

               Faddere: Live Buer, Ellen Kiendalen, Reier Dalen, Ole Muhle.

              

               Han ble konfirmert i Solum som "Halvor Olsen Hullet under nordre Bjørntvet f. 13.10.1822 under Kjendalen i Eidanger, foreldre Ole Halvorsen Kjendahlen og Gunnild Evensdatter".

              

 

 

        C.    Anders Olsen, født 15.12.1824 på Haukelien u/Oklungen i Eidanger, døpt 20.03.1825 i Eidanger kirke.22 .

              

               Anders - (Uækte)- Foreldre: Ungkarl Ole Halvorsen Kjendalen og pigen Gunild Evensdatter Haukelien

               Faddere. Larine Solie, Marte Maria Kjendalen, Anund Solie, Jacob Kjendalen, Gudmund Rødningen alle af Eidanger.

              

               Han var gift og bosatt på Tolnes i 1865. Anders var matros.

 

              

               Han giftet seg med Karen Reiersdatter, født ca 1822.[viii]

 

 

              

        D.    Karen Cecilie Olsdatter, født 06.06.1827 på Bjørntvedt eje i Solum, døpt 09.09.1827 i Solum.[ix] .

              

               Cicilia eller Karen Cicilia, foreldre Ole Halvorsen og Gunnild(Evensdatter iflg. klokkerboka) Bjørntvedtejet.

               Faddere: Anne Kirstine Andersdatter v. Porsgrund, Maria Andersdatter Osebakken, Christen Laersen af Gjerpen, Ole Borge af Porsgrund, Torgier Halvorsen af Eidanger

              

 

 

        E.    Karen Olsdatter, født 23.04.1830 på Bjørntvedt eje i Solum, døpt 29.08.1830 i Solum.[x] .

              

               Karen, foreldre Ole Halvorsen og Gunnild - Bjørntvedtejet.

               Faddere: Ragnild Pedersdatter Bjørntvedt, Karen Elisabeth Sørensdatter Bjørntvedt, Gunder Kittilsen Kongerød, Hans Olsen Hulka, Christen Sørensen Bjørntvedt

              

 

 

        F.    Even Olsen, født 21.06.1833 på Bjørntvedt eje i Solum.[xi] .

              

               Even, foreldre Ole Halvorsen og Gunild Evensdatter under Bjørntvet huusmand.

               Faddere: Ingeborg Jacobsdatter Ødegaarden, Marthe Kirstine Andersdatter Bugten, Halvor Pedersen Klyve, Niels Halvorsen Hegna, Anders Halvorsen Ødegaarden.

              

               Han bodde hos sin bror Anders på Tolnes i 1865.

              

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 229.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 133.

[3]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 229.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 67.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 229.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35c.

[10]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 229.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[14]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1151.

[15]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 424.

[16]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1151.

[17]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 187.

[18]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 187.

[19]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1151.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 160.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 160.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 229.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 229.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.[i]  Eidanger, døde 1831-1858, registrert på internett av Frank Johannessen.

[ii]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1151.

[iii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[iv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[v]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 5 (1833-1843), skannet av digitalarkivet, side 125.

[vi]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[vii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[viii]  1865 tellingen.

[ix]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 4 (1814-1833), skannet av digitalarkivet, side 129.

[x]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 4 (1814-1833), skannet av digitalarkivet, side 156.

[xi]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 5 (1833-1843), skannet av digitalarkivet, side 6.