| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| OKLUNGEN |


 

 

 

Nils Olsen f. ca 1760 og Karen Isachsdatter f. ca 1759 sin familie

 

 

 

Nils Olsen, f. ca 1760,[1] konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,[2] død 21.11.1835 på Lien u/Oklungen i Eidanger, gravlagt 30.11.1835 på Eidanger kirkegård.[i]

Han var sønn av Ole Andersen Oklungen.

 

Konfirmert i Eidanger i 1778 bosatt på Oklungen som "Nils Olsen Aaklungen 18".

 

De trolovet og giftet seg i Hedrum i 1783 med forlovere fra Bakke og Oklungen.

 

Viet: Niels Olsen og Karen Isaachsdatter

Forlovere: Hans Larsen Bakke, Jacob Larsen Oklungen.

 

De fikk barn bosatt på Åklungeie som ble døpt i 1784. Der hans kones navn feilskrevet.

 

Han etterfulgte sin far på plassen Lien u/Oklungen. 

 

Han er bosatt på Lien under Oklungen i 1801:

Nils           Olsen                Mand             43       Begge i 1ste ægteskab Husmand med jord

Kari          Isachsdtr          Kone              42       Begge i 1ste ægteskab

Johannes   Nilsen              Deres børn    11       

Dorthe      Nilsdtr             Deres børn      8         

Mari         Nilsdtr             Deres børn      6         

 

Gravlagt som "Nils Olsen 81 år - Huusmand - Lia".

 

 

Gift 30.12.1783 i Hedrum,[3] med Karen Isachsdatter, f. ca 1759.[4]

 

Karen:

Kan dette være datter av Isach Johannesen og Gunhild Anundsdatter Vosserødklev i Gjerpen? De fikk en datter med dette navnet i 1759. Moren, Gunhild Anundsdatter, ble senere gift med Anders Evensen og ble bosatt på Stulen ved Jarseng. De bruker faddere fra Ramsåsen. Nils sin bror Anders ble jo gift med Inger Halvorsdatter Ramsåsen og hun og en Anders Isachsen Ramsåsen var faddere for Nils og Karen. Karen hadde en bror Anund. Kan det være litt feilskrevet og kan det da være denne Anders Isachsen Ramsåsen? Bare en teori.

 

 

 

I.    David Nilsen, f. 1784 på Oklung-eie i Eidanger,[ii] døpt 12.04.1784 i Eidanger kirke,5 konfirmert 18.10.1801 i Eidanger kirke,[iii] d. 1802 på Omsland i Kjose i Brunlanes, gravlagt 05.12.1802 på Kjose i Brunlanes.[iv]

      

       Nils Olsen Aaklung-Ejet og k. Kari Nilsdtr. - David (Navnet på moren er nok feilskrevet.)

       Faddere: 1. Ingebor Olsdtr. ibid 2. Inger Halvorsdtr. Ramsaasen 3. Ole Stosen Aaklung 4. Lars Iwersen Sættre 5. Anders Olsen ibid.

      

       Konfirmert som "David Nilsen". Alder og sted ikke notert.

      

       Han er tjenestekar hos Tollef Amundsen på Oklungen i 1801 som "David Nilsen, Tjenestekarl, 17 år".

 

       Brunlanes, 5. Des. 1802 begravet i Thiose. Gravlagt som "David Nielsen, død paa Omsland, fød i Eidanger, 19 aar".

 

 

 

II.   Isach Nilsen, f. 1787 på Lien u/Oklungen i Eidanger,[5] døpt 11.02.1787 i Eidanger kirke,[6] konfirmert 03.10.1802 i Eidanger kirke.[7]

      

       Nils Olsen Lien og k. Karen Isacsdtr. - Isac

       Faddere: 1. Inger Olsdtr. Sættre 2. Sidsel Pedersdtr. Aaklungen 3. Ole Stosen ibid 4. Nils Larsen ibid 5. Ole Hansen Ragnilrød.

      

       Bosatt hos Lars Iversen på Nordalseter i 1801 som "Isach Nilsen, Tjenestefolk, 14 år".

      

       Konfirmert som "Isach Nilsen Lia 16".

      

       Bosatt i Fredriksvern/Stavern ifølge Bygdeboken for Eidanger bind 2.

 

 

 

III. Johannes Nilsen, f. 1790 på Lien u/Oklungen i Eidanger,[8] døpt 07.03.1790 i Eidanger kirke,[9] konfirmert 23.09.1804 i Eidanger kirke,[10] d. 1850.[11]

      

       Nils Olsen Aaklungen og Karen Isacsdtr. - Johannes

       Faddere: 1. Ragnil Larsdtr. ibid 2. Johanne Johannesdtr. ibid 3. Anders Olsen Sæter 4. Lars Iversen ibid 5. Anders Isacsen Ramsaas.

      

       Konfirmert som "Johannes Nilsen Lia 16".

      

       Bosatt i Kvelde ifølge "Bygdeboken for Eidanger bind 2".

      

       Det må være han som har giftet seg og som døpte et barn på Lien i 1813. Ble senere bosatt på Ramsdal under Bonnegolt i Kvelde.

 

      

       (1) Han giftet seg med Helvig Nilsdatter, f. omkring 1790.

      

       Helvig:

       Hun må være død før 1814.

 

 

       (2) Gift 1814,[12] med Birthe Olsdatter, f. 1769 på Stusrød u/Prestegården i Eidanger,[13] (datter av Ole Stoesen og Anne Christensdatter), døpt 17.09.1769 i Eidanger kirke,[14] konfirmert 02.10.1785 i Eidanger kirke,[15] d. 1832.[16]

      

       Birthe:

       Ole Stosen Studsrød og k. Anne Christensdtr. - Birte

       Faddere: 1. Maren Amundsdtr. Waller 2. Karen Andersdtr. Nordal 3. Christen Larsen Lunde Søndre 4. Thomas Christensen Stusrød 5. Ole Anundsen Aaklungen.

      

       Konfirmert som "Birte Olsdatter Aaklungen 16".

      

       Viet i Siljan 21/11-1805:

       Enkemand Rasmus Evensen Ramsdahl af Qvælde Sogn og Pigen Berthe Olsd. Daapen.

       Caut: Stoe Olsen Bonnegolt og Christen Nilsen Muserønningen.

 

      

       (3) Han giftet seg med Anne Marie Halvorsdatter, f. 1811,[17] (datter av Halvor Andersen og Gunhild Simensdatter), d. 1892.[18]

      

       Anne:

       Hun kom fra Bonnegolt Bnr.5.

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Helvig Johannesdatter, (datter av Johannes Nilsen og Helvig Nilsdatter) født 23.02.1813 på Lien u/Oklungen i Eidanger,[v] døpt 07.03.1813 i Eidanger kirke,15 død 1813 på Lien u/Oklungen i Eidanger,[vi] gravlagt 30.05.1813 på Eidanger kirkegård.16 .

              

               Johannes Nielsen Lien og Helvig Nielsdatter - Helvig

               Faddere: Anne Studsrøe, Gunild Aaklungen, Tollef Aaklungen, Ole Kaasene, Jakob Aaklungen.

              

               Gravlagt som "Helvig Johannesd. Lien 12 uger".

 

      

 

IV. Jacob Nilsen, f. ca 1791,[19] konfirmert 12.10.1806 i Eidanger kirke.[20]

      

       En Jacob Nilsen Lien er nevnt i en presteattest i Brunlanes datert Eidanger 2. mai 1816. Han giftet seg med Anne Thonette Ullberg. Kan dette være sønn av Nils Olsen Lien?

      

       Trolig han som konfirmeres i 1806 som "Jacob Nilsen Aaklungen 15".

 

 

 

V.   Dorthe Nilsdatter, f. 1793 på Lien u/Oklungen i Eidanger,[21] døpt 01.04.1793 i Eidanger kirke,[22] konfirmert 17.09.1809 i Eidanger kirke.[23]

      

       Niels Olsen Lien og k. Kari Isachsdatter P.B. Dorthe

       Faddere: Inger Halvorsdatter Sætre, Mari Sørensdatter Stusrød, Nils Aaklung, Sto Olsen ibid, Lars Hansen Sætre.

      

       Konfirmert som "Dorte Nielsdatter Lia 16".

 

      

       Gift 1835,[24] med Peder Christensen.

 

      

 

VI. Maren Nilsdatter, f. 1797 på Lien u/Oklungen i Eidanger,[25] dåp 12.02.1797 i Eidanger kirke,[26] konfirmert 14.07.1811 i Eidanger kirke,[27] d. 1887 på Lien u/Oklungen i Eidanger.[28]

      

       Niels Olsen Aachlungen og Karen Isachsdatter - Maren

       Faddere: Inger Halvorsdatter Kiendalen, Anna Margrethe Laersdatter Aachlungen, Johannes Povelsen ibid, Stoe Sørensen ibid, Lars Hansen Stusrød.

      

       Konfirmert som "Maren Nielsdatter Lia 16".

 

       Copul.  9/7-1819 i Eid.

       Uk. Hans Bentsen Kiendalen, 33. Tienestedreng.

       Maren Nielsd. Kiendalen, 25. Tienestepige.

       Forl: Jacob Olsen Kiendalen, Jacob Pedersen Kiendalen.

 

            

       (1) Gift 09.07.1819 i Eidanger kirke,[29],[30] med Hans Bentsen, f. 1788 på Holte i Siljan,[31],[32] (sønn av Bent Gundersen og Ingeborg Halvorsdatter), døpt 12.10.1788 i Siljan kirke,[33] konfirmert 17.03.1805 i Siljan kirke,[34] død 15.01.1838 på Lien u/Oklungen i Eidanger,20 gravlagt 23.01.1838 på Eidanger kirkegård.3

      

       Hans:

       Bent Gundersen Holte og k. Ingebor Halvorsdtr. - Hans

       Faddere: 1. Karen Pedersdtr. Høysæt 2. Ingebor Pedersdtr. ibid 3. Ole Solvesen ibid 4. Lars Knudsen ibid 5. Hans Nilsen Holte.

      

       Konfirmert som "Hans Bentsen Sanne 17".

 

       Gravlagt som "Hans Bentsen 43 år - Huusmand - Lia under Oklungen".

      

 

       (2) Gift 08.08.1838 i Eidanger kirke,19,[vii] med Ole Pedersen, født 19.08.1810 på Skautvedt u/Naphaug i Siljan,[viii] (sønn av Peder Sørensen og Maren Olsdatter), døpt 09.09.1810 i Siljan kirke,23 konfirmert 13.07.1828 i Siljan kirke,[ix] død 10.07.1893 på Lien u/Oklungen i Eidanger,19 gravlagt 16.07.1893 på Eidanger kirkegård.[x]

 

 

       Barn:

 

        A.    Bent Hansen, (sønn av Hans Bentsen og Maren Nilsdatter) født 21.06.1829 på Lien u/Oklungen i Eidanger, døpt 02.08.1829 i Eidanger kirke.[xi] .

              

               Bent - Foreldre: Hans Bentsen og Maren Nilsdatter Lia, husmand

 

               Han er, ifølge Eidanger bind 2, gift og bosatt i Larvik.

 

 

 

VII. NN Nilsen, f. 1800 på Lien u/Oklungen i Eidanger, d. 1800 på Lien u/Oklungen i Eidanger,[35] gravlagt 09.02.1800 på Eidanger kirkegård.[36]

      

       Gravlagt som "Niels Olsen Liens dødfødte Drengebarn".

 

 

 

VIII. Gunild Nilsdatter, født 1802 på Lien u/Oklungen i Eidanger,[xii] døpt 28.03.1802 i Eidanger kirke.30

      

       Nils Olsen Lien og Karen Pedersdatter - Gunnild (Moren navn skrevet feil. JO)

       Faddere: Berthe Hansdtr. Sæter. Ingebor Olsdtr. Aachlungen, Nils Larsen ibid, Lars Olsen ibid, David Nilsen Lien.

 

       Hun fikk et uekte barn i 1823 og et nytt i 1828. Begge barna døde.

 

      

       Forhold til Lars Rolfsen, født omkring 1790.

      

 

       Forhold til Ole Olsen, født 1804 på Kiste i Siljan,[xiii] (sønn av Ole Isachsen og Anne Olsdatter), døpt 21.10.1804 i Siljan kirke.31

      

       Ole:

       Ole Isachsen Kiste og Anne Olsdatter - Ole

       Faddere: Inger Olsdtr. Kiste, Ingebor Olsdtr. Ouestad, Nils Pedersen Kiste, Henrich Nilsen ibid, Peder Olsen ibid.

 

       Hans far, Ole Isachsen, bodde på Kiste Nordre i Siljan for han overtok Haukelien (Bnr.4) u/Oklungen i Eidanger etter at Even Larsen døde i 1812.

      

       Ole Olsen Haukelien ble far til et uekte barn i 1828.

      

       Han bodde på Lien u/Oklungen i Eidanger da han giftet seg 1. gang i 1829. (Se mer under hans far)

      

 

       Barn:

      

        A.    Larine Larsdatter, (datter av Lars Rolfsen og Gunild Nilsdatter) født 20.06.1823 på Lien u/Oklungen i Eidanger, døpt 03.08.1823 i Eidanger kirke,28 død 18.12.1825 på Lien u/Oklungen i Eidanger, gravlagt 25.12.1825 på Eidanger kirkegård.[xiv]

              

               Larine - (Uækte)- Foreldre: Pigen Gunnild Nilsdatter Lia og ungkarl Lars Rolfsen, dagarbeider

              

               Gravlagt som "Larine Larsdatter, pigen Gunild Nilsdatter Lias uægte barn 2 ½ aar, halsesyge".

 

              

 

        B.    Ole Olsen, (sønn av Ole Olsen og Gunild Nilsdatter) født 19.06.1828 på Lien u/Oklungen i Eidanger, døpt 17.08.1828 i Eidanger kirke,28 død 09.12.1836 på Lien u/Oklungen i Eidanger, gravlagt 18.12.1836 på Eidanger kirkegård.

              

               Ole - (Uækte)- Foreldre: Pigen Gunild Nilsdatter Lia, udlagt til barnefader ungkarl Ole Olsen Haukelia (hjemmedøbt 24.06)

              

               Gravlagt som "Ole Olsen 8 år - Uægte barn - Lia under Oklungen".

              

 

 

IX. Oline Nilsdatter, født 1808 på Lien u/Oklungen i Eidanger,[xv] døpt 06.11.1808 i Eidanger kirke.33

      

       Nils Olsen Lien og Karen Isaksdatter - Oline

       Faddere: Margrethe Larsdtr. Stusrød, Anne Jacobsdtr. Aaklungen, Niels Larsen ibid, Lars Nielsen ibid.

      

      

       Gift21 med Isach Knudsen, født ca 1811,21 (sønn av Knud Isachsen).

      

       Isach:

       Han var ifølge Eidanger bind 2 fra Gjerpen og sønn av Knud Isachsen. Isach bodde på Lunde i Eidanger da han giftet seg.

      

 

      

 

 

 


 [1]  Alder ved konfirmasjonen.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[3]  Hedrum, Trolovede og viede 1751-1801, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[4]  1801 tellingen.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[11]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 862.

[12]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 862.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[16]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 862.

[17]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 862.

[18]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 862.

[19]  Alder ved konfirmasjonen.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[21]  1801 tellingen.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 226.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 226.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 75.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 227.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 226.

[30]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 226.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.[i]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[v]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 161.

[vi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[vii]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 215.

[viii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 156.

[ix]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 274.

[x]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 199.

[xi]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[xii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 97.

[xiii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 107.

[xiv]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[xv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.