| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| OKLUNGEN |


 

 

 

Jacob Larsen f. ca 1739 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Margrethe Olsdatter f. 1731 og 2. gang med Ingeborg Olsdatter f. 1750)

 

 

Jacob Larsen, f. ca 1739 på Søndre Omsland i Kjose,[1] d. 1784 på Oklungen i Eidanger,[2] gravlagt 19.09.1784 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Lars Anundsen Søndre Omsland i Kjose

 

Han mor hadde giftet seg på nytt med Lars Ellefsen og flyttet til Oklungen.

 

Han kom fra Oklungen da han giftet seg i Eidanger 1. gang i 1764.

 

Trol. 1/6-1764 i Eid. Copul. 5/7-1764.

Jacob Laersøn Okloen med Margrethe Olsd. Okloen.

Caut: Joen Arnesøn Okloen og Ole Sørensen Okloen

 

Jacob Larsen overtok i 1764 feste fra greven i Larvik på 1/2 del (1 hud) av Oklungen etter hans kones avdøde mann, Amund Knudsen:

Anno 30.08.1764 - Forvalter Brags fæstebrev til Jacob Larsen paa 1 hud i grd. Ochlungen med den fæstendes paategnede forpligt. (dat. 22.06.1764)

 

Jacob bodde, som nevnt, på Oklungen da han giftet seg i 1764. Hans far bodde i 1764 på Ragnhildrød. Jacob har trolig tjent hos Jon Arnesen som en ser er forlover for han også. Denne Jon Arnesen byttet i 1767 gård med Jacobs stefar Lars Ellefsen, slik at Lars kom til Oklungen.

 

Han giftet seg 2. gang i 1773.

 

Trol. 26/11-1773 i Eid. Copul. 25/1-1774.

Enkemand og Soldat, Jacob Lars. Aaklungen og P. Ingebor Olsd. Solie.

Caut: Jon Ols. Solie og Ole Lars. Aaklungen.

 

Matrikulen i 1774

Oklungen

Eiere: Greven i Laurvigen

Oppsittere: Jacob og Ole

 

Han er nevnt på Oklungen i 1782:

Achlungen, Jakob, 1 kone, 1 barn, 2 tjenestefolk

 

Gravlagt som "Jacob Lars. Aaklungen 45 aar".

 

Det var skifte etter han på Oklungen 7. desember 1784. Han etterlot seg konen Ingeborg og datteren Anne Margrete 7 år og Inger på 3 år. Hans bror var Ole Larsen Hustuft i Kvelle står det i skifte. Som verge er nevnt Isak Olsen Solie som nok var Ingeborg sin bror.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 5b         

Åklungen i Eidanger 7.12.1784

       Jacob Larsen død g. Ingeborg Olsdtr.

       Barn:

       1. Anna Margrethe Jacobsdtr. 7 år.

       2. Inger Jacobsdtr. 3 år.

        Laugverge for enken: Michel Iversen Sættere

       Formynder for Anne Magrethe: Farbror Ole Larsen Hustuft Kvelle sogn.

       Formynder for datteren Inger: Isach Olsen Sølie.

Brutto: 124-2-4.

Netto: 64-2-4.

 

 

(1) Gift 05.07.1764 i Eidanger kirke,[4] med Margrethe Olsdatter, f. 1731 på Oklungen i Eidanger,[5] (datter av Ole Ingebretsen og Ingeborg Olsdatter), døpt 01.07.1731 i Eidanger kirke,[6] d. 1773 på Oklungen i Eidanger,[7] gravlagt 16.05.1773 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Margrethe:

Olle Ingebredtsen Aachlungen og Ingeborg Olsdatter - Margrette

Faddere: baaren af Ellj Pedersdatter Kiendallen, Anne Thollefsdatter Aaklungen, mandfaddere: Olle Villumsen Ragnilrøe, Hans Olsen Søndre Røe, Isach Hansen Sættere.

 

Hun kom fra Oklungen da hun giftet seg 1. gang.

 

Hun var enke etter Amund Knudsen Oklungen da hun giftet seg med Jacob Larsen. Se Oklungen.

 

Er det hun som gravlagt som "Margrete Olsd. Aaklungen 48 aar" eller er det søsteren?

      

Hun stod som 48 år da hun ble gravlagt i 1773. Ei Margrethe er nevnt som 18 år i skifte etter Ole Ingebretsen's far Ingebret Olsen sin søster Karen Olsdatter på Nærum i Gjerpen i 1742. Alderen passer egentlig bedre til den Margrethe som ble født i 1724?

      

Hun ble ikke nevnt i skifte etter faren i 1738, men skifte i 1742 viser jo at det var ei Margrethe som levde opp. Hun må ha blitt glemt skrevet opp i skifte etter faren.

 

 

(2) Gift 25.01.1774 i Eidanger kirke,[9] med[10] Ingeborg Olsdatter, f. 1750 på Solli i Eidanger,[11] (datter av Ole Jonsen og Anne Arnesdatter), døpt 06.01.1750 i Eidanger kirke,[12] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke,[13] død 08.09.1834 på Oklungen i Eidanger,[i] gravlagt 16.09.1834 på Eidanger kirkegård.[ii]

 

Ingeborg:

Ole Solie og Anne Arnesdatters datter Ingeborg                                          

Faddere: baaren af Lars Landgangens kone Guri Nielsdatter, Marthe Isachsdatter Schielsvig, mandfaddere: Iver Sæteret, Knud Arnesen Solie, Anders Amundsen Landgangen.

 

Konfirmert i Eidanger i 1767 som "Ingebor Olsdatter Solie  16".

 

Hun giftet seg 2. gang i 1785 og bodde videre på Oklungen. Se Oklungen

 

Trol. 17/5-1785 i Eid. Copul. 14/7-1785.

Soldat og uk. Nils Lars. og Enken Ingebor Olsd. Aaklungen.

Caut: Isach Ols. Solie og Michel Iwers. Sætre.

 

Gravlagt som "Ingeborg Olsdatter - 93 år - Follougskone paa Oklungen".

 

 

 

I.    Margrethe Jacobsdatter, (datter av Jacob Larsen og Ingeborg Olsdatter) f. 1775 på Oklungen i Eidanger,[14] døpt 26.11.1775 i hjemme,[15] d. 1775 på Oklungen i Eidanger,[16] gravlagt 10.12.1775 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Jacob Larsen Aaklungen og k. Ingebor Olsdtr. - Margrete

       Faddere: 1. Anne Pedersdtr. Solie 2. Ragnil Larsdtr. Aaklungen 3. Michel Iwersen Sætre 4. Ole Larsen Aaklungen 5. Ole Anunsen ibid.

       Merknad: hiemmedøbt.

      

       Gravlagt som "Margrethe Jacobsd. Aachlungen 2 uger".

 

 

 

II.   Anne Margrethe Jacobsdatter, (datter av Jacob Larsen og Ingeborg Olsdatter) f. 1778 på Oklungen i Eidanger,[18] døpt 10.01.1778 i Eidanger kirke,[19] konfirmert 30.09.1792 i Eidanger kirke,[20] død 28.05.1835 på Stusrød u/Prestegården i Eidanger,10 gravlagt 05.06.1835 på Eidanger kirkegård.11

      

       Jacob Larsen Aaklungen og k. Ingebor Olsdtr. - Anne Margrete

       Faddere: 1. Karen Christensdtr. ibid 2. Ragnil Larsdtr. ibid 3. Anders Olsen Solie 4. Hans Larsen Bacche 5. Ole Anunsen Aaklungen.

      

       Konfirmert som "Anne Margrete Jacobsdatter Aaklungen 16".

 

      

       Gift 21.01.1801 i Eidanger kirke,[21] med Hans Sørensen, f. 1776 på Stusrød u/Prestegården i Eidanger,[22] (sønn av Søren Stoesen og Marta Hansdatter), døpt 29.09.1776 i Eidanger kirke,[23] konfirmert 04.10.1795 i Eidanger kirke,[24] død 22.11.1845 på Stusrød u/Prestegården i Eidanger,10 gravlagt 30.11.1845 på Eidanger kirkegård.11

      

       Se Stusrød u/Prestegården

 

      

 

III. Lars Jacobsen, (sønn av Jacob Larsen og Ingeborg Olsdatter) f. 1780 på Oklungen i Eidanger,[25] døpt 30.01.1780 i Eidanger kirke,[26] d. 1780 på Oklungen i Eidanger,[27] gravlagt 23.02.1780 på Eidanger kirkegård.[28]

      

       Jacob Larsen Aaklungen og k. Ingebor Olsdtr. - Lars

       Faddere: 1. Ragnil Larsdtr. Bacche af Qvelle Sogn 2. Karen Hansdtr. Aaklungen 3. Isac Olsen Solie 4. Michel Iwersen Sættre 5. Nils Olsen Aaklungen.

      

       Gravlagt som "Lars Jacobs. Aachlungen 14 uger".

      

 

 

IV. Ole Jacobsen, (sønn av Jacob Larsen og Ingeborg Olsdatter) f. 1781 på Oklungen i Eidanger,[29] døpt 20.01.1781 i Eidanger kirke,[30] d. 1781 på Oklungen i Eidanger,[31] gravlagt 16.08.1781 på Eidanger kirkegård.[32]

      

       Jacob Larsen Aaklungen og k. Ingebor Olsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Birte Larsdtr. Bacche af Qvelle Sogn 2. Birte Andersdtr. Nordal 3. Michel Iwersen  Sættre 4. Isac Olsen Solie 5. Ole Knudsen Harewarp.

      

       Gravlagt som "Ole Jacobs. Aaklungen 28 uger".

 

 

 

V.   Inger Jacobsdatter, (datter av Jacob Larsen og Ingeborg Olsdatter) f. 1782 på Oklungen i Eidanger,[33] døpt 08.09.1782 i Eidanger kirke,[34] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke,[35] død 28.05.1840 på Oklungen i Eidanger, gravlagt 07.06.1840 på Eidanger kirkegård.11

      

       Jacob Larsen Aaklungen og k. Ingebor Olsdtr. - Inger

       Faddere: 1. Ragnild Larsdtr. ibid 2. Birte Olsdtr. Sættre 3. Anders Olsen Solie 4. Hans Larsen Bacche 5. Isac Jonsen Solie.

      

       Konfirmert som "Inger Jacobsdatter Ochlungen 17".

 

       Trolig gravlagt som "Inger Jakobsdatter 57 år - Tjenestepige - Oklungen".

 

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[9]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 73.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 144.

[13]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 29.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[21]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen 

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 25.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 25.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 34.

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 37.

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[33]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.[i]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.