| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| OKLUNGEN |


 

 

 

Nils Simonsen f. ca 1620 sin familie

 

 

 

Nils Simonsen, f. ca 1620,[1] d. ca 1680 på Oklungen i Eidanger.

 

I 1640 oppføres Simen Aachlum. Han nevnes også i koppskattmanntallet av 1645 med kone og en datter. Nils var nok sønn av denne Simon Oklungen.

 

I fogdens manntall 1664 er Nils oppgitt til 30 år gml. mens han i prestens liste oppgis til 45 år.

 

En Nils nevnes nå som bruker, men i 1680 årene står hans enke som bruker.

 

I 1692 ble en Simen nevnt og i 1700 Gunnhild. (Dette var nok hans sønn og dennes kone.)

 

 

Hans kone kan ha vært den Maren Larsdatter f. ca 1626 som døde på Mule i 1709, 83 år gammel. 

 

Der bodde på den tiden hans datter Gunhild og hennes familie. Det passer med oppkallingene da Gunhild sitt andre jentebarn ble kalt Maren. Denne Maren ble gravlagt i Brevik og nevnes blant gravlagte i Brevik 1701-1725 som nr.11.

 

 

 

I.    Simon Nilsen, f. omkring 1650,[2] d. ca 1696 på Oklungen i Eidanger.[3]

      

        I 1692 ble en Simen nevnt på Oklungen og i 1700 Gunnhild. Det siste var nok da hans enke. Da Sigurd Aslaksen overtok bygselen i 1704 står det at han overtok bygselen som Gunild Berntsdatter sist brukt og som hun fradøde. Nils, som var bruker før han, var nok da hans far.

      

       Han nevnes med søsken i skiftet 1704 etter mannen til Karen Nielsdatter.

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2, side 45a   

       5.8.1696   Aaklungen i Eidanger            

             Simen Nielsen død e. Gunild Bernsd.

             Barn:

             1. Niels Simensen.

       Laugverge for enken: Lars Jørgensen

       Brutto 136-2-12.

       Nt: 82-2-5. Hvori medregnet jordegods: Buer. 1 hud m.b. Takst 31-2-".

 

      

       Han giftet seg med Gunild Bernsdatter, f. omkring 1650.[4]  d. ca 1704 på Oklungen

       

       Gunild:

       Hun brukte Oklungen etter sin mann. Hun døde der ca 1704.

 

 

       Barn:

 

       A.   Nils Simonsen, f. omkring 1680.[5],[6]

 

      

 

II.   Hans Nilsen, f. omkring 1650.[7]

      

       Han er nevnt i sin datters trolovelse i 1704 som "Hun var Hans Nielsøn Striidsklefvens datter".

      

       Det kan være han som er nevnt i skifte etter Nils Larsen Skjelsvik som bror av hans kone Karen Nilsdatter som "Hans Nielsen ".

 

       Se Stridsklev

 

     

 

III. Gunhild Nilsdatter, f. ca 1652,[8] d. 1730 på Buer i Eidanger,[9] gravlagt 24.04.1730 på Eidanger kirkegård.[10]

 

 

      Hun giftet seg med Amund Nilsen, f. omkring 1650,[11] d. før 1706.[12]

            

       Se Buer

 

      

 

IV. Anne Nilsdatter, f. ca 1655,[13] d. 1740 på Skjelsvik i Eidanger,[14] gravlagt 23.03.1740 på Eidanger kirkegård.[15]

      

       Det er nok hun som er nevnt i skifte etter Nils Larsen Skjelsvik som søster av hans kone Karen Nilsdatter som "Søster Anne Nielsd. gift".

 

 

       Hun giftet seg med Anders Gulliksen, f. omkring 1650.[16]

      

       Se Gata

 

      

 

 

V.   Karen Nilsdatter, f. omkring 1660 på Oklungen i Eidanger.

      

       Hennes søsken nevnt i skifte etter hennes mann. Kopling til Oklungen via skiftet 1696 etter Simon Nielsen Aachlungen.

 

 

       Hun giftet seg med Nils Larsen, f. omkring 1650,[17] d. ca 1704 på Skjelsvik i Eidanger.[18]

      

       Se Skjelsvik

      

      

      

 

 

 

 [1]  Manntalet i 1664-66.

[2]  Stipulert, Stipulert.

[3]  Skifte etter han.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Skifte etter faren.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Stipulert, Stipulert.

[8]  Alder ved død.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 63.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[11]  Stipulert, Stipulert.

[12]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[13]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[14]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen t.

[15]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[16]  Stipulert, Stipulert.

[17]  Stipulert, Stipulert.

[18]  Skifte etter han.