| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| OKLUNGEN |


 

 

 

Ingebret Michelsen f. ca 1712 og Else Olsdatter f. 1715 sin familie

 

 

 

Ingebret Michelsen, f. ca 1712,[1] d. 1743 på Oklungen i Eidanger,[2] gravlagt 11.05.1743 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Michel Ingebretsen Kvisla i Siljan.

 

Han giftet seg i 1741.

 

Trolovet i Gjerpen 29. apr 1741:

Ingebret Micelssøn og Else Olsdatter.

Caut: Christen Klep. Christen Aaltved.

 

Ingebret Michelsen overtok bygselen fra greven på 1/2 del av Oklungen (1 hud) i 1742. Denne delen Sivert Aslachsen sist brukte ifølge bygselseddelen. (Bygselseddel datert 07.01.1742)

 

Kopling til far og søsken ut fra opplysninger i skiftet etter ham og skifte etter hans bror Tollef Michelsen i 1744. Hans bror Tollef var også gift og bosatt på Oklungen. Tollef og Lisbet er også brukt som faddere ved dåpen av hans barn.

 

Han gravlegges som "Ingebret Michelsøn Ochlungen 31 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4, side 313b       

3.8.1743 Aaklungen i Eidanger

       Ingebret Michelsen død e. Else Olsdtr.

       Avdødes bror:

       1. Tollef Michelsen.

       Avdødes halvsøskende:

       2. Peder Pedersen.

       3. Anders Pedersen.

       4. Isach Pedersen.

       5. Jens Pedersen.

       6. Jens Pedersen.

       Avdødes søster:

       7. Lisbeth Michelsdtr., umyndig.

Brutto 30.2.22.

Gjeld: 83-1-3.

 

Ps : Avdødes halvsøskende var avdød brors barn - dvs . barn av Peder Michelsen Kvisla, ikke halvsøsken som det står i skifte.

 

 

Gift 30.06.1741 i Gjerpen kirke,[4] med[5] Else Olsdatter, f. 1715 på Bøle i Gjerpen,[6] (datter av Ole Haraldsen og Anne Jonsdatter), døpt 06.10.1715 i Gjerpen kirke.[7]

 

Else:

Ole Bøles datter Else

Faddere: Jon Ekonrø, Christen Klep, Even Ballestad, Helge Højsæts qde. Birte, Marta Knudsdatter Bøle.

 

Ifølge gamlegjerpen.no var hun ugift fadder i 1733 for Christen Kleps sønn Jon.

 

De bruker "Ole Høchset i Gierpen Sougn og hans søn Hans Olsen" som faddere. Dette var faren og broren til Else.

 

Hun giftet seg 2. gang som enke i 1743 og bodde videre på Oklungen. Se Oklungen

 

Eidanger, trolovet 2/11-1743 i Eid., copul. 16/1-1744.

Enkem. Søfren Andersøn Huustuft fra Qvælde Sougn og enken Else Olsd. Ochlungen.

Caut: Sivert Torgersøn Bache fra Qvælde Sogn og Iver Arnesøn Sætret i Eid.

 

 

 

I.    Martha Ingebretsdatter, f. 1742 på Oklungen i Eidanger,[8] døpt 02.02.1742 i Eidanger kirke,[9] d. 1742 på Oklungen i Eidanger, gravlagt 25.02.1742 på Eidanger kirkegård.

      

       Ingebret Ochlungen og Else Olsdatter - Martha

       Faddere: baaren af Tollug Ochlungens kone Ingeborg Olsdatter, Lisbeth Michelsdatter, mandfaddere: Ole Høchset i Gierpen Sougn og hans søn Hans Olsen.

      

       Gravlagt som "Ingebret Ochlungens liden datter Marthe, 14 dager".

 

 

 

II.   Marthe Ingebretsdatter, f. 1743 på Oklungen i Eidanger,[10] døpt 20.03.1743 i Eidanger kirke,[11] d. 1743 på Oklungen i Eidanger,[12] gravlagt 07.04.1743 på Eidanger kirkegård.[13]

      

       Ingebret Ochlungen og Else Olsdatter - Marthe

       Faddere: baaren af Tolluf Ochlungens kone Ingeborg Olsdatter, Lisbeth Michelsdatter Qvislen, mandfaddere: Ole Høyset i Gierpen Sougn og hans søn Hans Olsen ibid.

      

       Gravlagt som "Ingebret Ochlungens liden datter Marthe, 3 uger".

 

 

 

 

 

 


[1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[5]  Skifte etter mannen.

[6]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[7]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 74.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 74.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 81.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 81.

[12]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[13]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen