| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| OKLUNGEN |


 

 

 

 

Ole Ingebretsen f. ca 1698 og Ingeborg Olsdatter f. ca 1701 sin familie

 

 

 

Ole Ingebretsen, f. 1698 på Løberg i Gjerpen,[1] døpt 27.12.1698 i Gjerpen kirke,[2] d. 1737 på Oklungen i Eidanger,[3] gravlagt 06.03.1737 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Ingebret Olsen Mellom Løberg.

 

Ingebret Løbergs Søn Ole

Faddere: Gunner Follov, Isaac Nærum, Amun Løbers søn Tølloff, Jon Løbergs qnde, Karen, Karen Olsd. Løberg.

 

Han bodde på gården Oklungen i Eidanger da han giftet seg i 1723. Han er nevnt i skifte etter sin far søster, Karen Olsdatter, på Nærum i Gjerpen i 1742.

 

Han giftet seg i 1723.

 

Trol. 8/6-1723 i Eid. Cop. 12/9-1723.

Olle Ingebredssøn Aachlungen med Ingeborg Olsd. Kindahlen.

Caut: Peder Laerssøn Grafva og Niels Olssøn Lunde.

 

Oklungen i 1725:

Aachelungen

Skylder 2 Huuder, udreeder ½ Soldat. Bruges af Sigurd Aslachssøn gl. 60 aar tient for Soldat, er frisk, gift med Karen Amundsdatter gl. 62 aar, har sin Stifsøn hos sig paa Gaarden Olle Ingebretssøn gl. 22 aar, er Soldat og gift med Ingeborg Olsdatter gl. 24 aar, har ingen børn, uden et Fosterbarn Anne Tollefsdatter gl. 18 aar, 1 Tieniste dreng Olle Kullt gl. 46 aar, har iche tient, og er iche døgtig.

Til Gaarden en Flom sauge som Skiæres høst og vaar, en quantum bord til Laurvigs græfskab, som og skov af Furu og Gran til Saugtømer og kulleved, som fremdrives til Laurvigens (Grefskab?)

Ingen Huusmandspladse. Bemeldte Gaard er kjøbt til Laurvigens Græfskab.

 

Han overtok bygselen på halvparten av Oklungen etter sin stefar, Sivert Aslachsen, i 1734. (Bygselseddel datert 04.01.1734)

 

Gravlegges som "Ole Engebretsøn Ochlungen 38 aar 2 maaneder".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3b, side 375a      

12.4.1738 Aaklungen i Eidanger

       Ole Ingebretsen død e. Ingebor Olsdr.

       Barn:

       1. Ingebret Olsen 13 år.

       2. Ole Olsen 6 år.

       3. Karen Olsd. 8 år.

Brutto 11-3-20.

Gjeld: 44-0-1.

 

 

Gift 12.09.1723 i Eidanger kirke,[5] med[6] Ingeborg Olsdatter, f. ca 1701 på Kjendalen i Eidanger,[7] (datter av Ole Ottersen og Ellen Pedersdatter), d. 1750 på Oklungen i Eidanger,[8] gravlagt 05.04.1750 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Ingeborg:

Hun kom fra Kjendalen i Eidanger da de giftet seg.

 

Finner henne og hennes søsken som faddere til hverandres barn.

 

Hun gifter seg på nytt i 1738.

 

Trol. 12/3-1738 i Eid. Copul. 8/7-1738.

Tollef Michelsøn og Ingeborg Olsd. Ochlungen.

Caut: Siul Aslachsøn Ochlungen, Peder Michelsøn Qvislen.

 

Se Oklungen denne gården.

 

Hun gravlegges som "Knud Aachlungens kone Ingeborg Olsdatter 54 aar".

 

 

 

I.    Margrethe Olsdatter, f. 1724 på Oklungen i Eidanger,[10] døpt 14.07.1724 i Eidanger kirke.[11]

      

       Olle Ingebretsen Aachlungen og Ingeborg Olsdatters første ægte barn - Margrethe

       Faddere: baaren af Karen Amundsdatter Aaklungen, Kirsten Hansdatter S..tvedt?, mandfaddere: Niels Torbiørnsen Kiendahlen, Stoed Søfrensen Smecherøe, Hans Olsen Kiendahlen.

      

       En Margrethe er nevnt som 18 år i skifte etter sin farfar Ingebret Olsen sin søster Karen Olsdatter på Nærum i Gjerpen i 1742. Alderen kan tyde på at det er denne Margrethe, men det var trolig Margrethe Olsdatter født i 1731 som nevnes i dette skifte. Hun skulle i så fall bare være 12 år? Det er bare nevnt ei Margrethe i dette skifte så det er litt uklart om denne Margrethe levde opp.

      

       Hun er ikke nevnt i skifte etter faren i 1738.

 

 

 

II.   Ingebret Olsen, f. 1727 på Oklungen i Eidanger,[12] døpt 13.09.1727 i Eidanger kirke.[13]

      

       Olle Ingebredtsen Aachlungen og Ingeborg Olsdatter - Ingebredt

       Faddere: baaren af Kirsten Tostensdatter Ragnillerøe, Kirsten Jacobsdatter Aachlungen, mandfaddere: Sigur Aslachsen Aachlungen, Otter Olsen Røra, Hans Olsen Kiendallen.

      

       Han er nevnt i skifte etter faren i 1738 som "Ingebret Olsen 13 år".

      

       Det må være henne som er nevnt som 14 år i skifte etter sin farfar Ingebret Olsen sin søster Karen Olsdatter på Nærum i Gjerpen i 1742.

 

      

 

III. Karen Olsdatter, f. ca 1730,[14],[15] d. før 1742.

      

       Hun er nevnt i skifte etter faren i 1738 som "Karen Olsd. 8 år". Hun er ikke nevnt i skifte etter sin farfar Ingebret Olsen sin søster Karen Olsdatter på Nærum i Gjerpen i 1742. Hun er da trolig død.

 

 

 

IV. Ole Olsen, f. 1730 i Eidanger,[16] døpt 24.06.1730 i Eidanger kirke.[17]

      

       Olle Ingebredtsen og Ingeborg Olsdatter - Olle

       Faddere: baaren af Berthe Ingebredtsdatter Smecherøe, Kirsten Hansdatter Sætteret, mandfaddere: Sigur Aslachsen Aachlungen, Olle Willumsdatter Ragnilrøe, Christen Nielsen Kiendallen.

      

       Han er nevnt i skifte etter faren i 1738 som "Ole Olsen 6 år".

 

 

 

V.   Margrethe Olsdatter, f. 1731 på Oklungen i Eidanger,[18] døpt 01.07.1731 i Eidanger kirke,[19] d. 1773 på Oklungen i Eidanger,[20] gravlagt 16.05.1773 på Eidanger kirkegård.[21]

      

       Olle Ingebredtsen Aachlungen og Ingeborg Olsdatter - Margrette

       Faddere: baaren af Ellj Pedersdatter Kiendallen, Anne Thollefsdatter Aaklungen, mandfaddere: Olle Villumsen Ragnilrøe, Hans Olsen Søndre Røe, Isach Hansen Sættere.

      

       Er det hun som gravlagt som "Margrete Olsd. Aaklungen 48 aar" eller er det søsteren?

 

       Ei Margrethe er nevnt som 18 år i skifte etter Ole Ingebretsen's far Ingebret Olsen sin søster Karen Olsdatter på Nærum i Gjerpen i 1742. Alderen passer egentlig bedre til den Margrethe som ble født i 1724?

 

 

       (1) Gift 31.07.1749 i Eidanger kirke,[22] med Amund Knudsen, f. 1716 på Tråholt i Eidanger,[23] (sønn av Knud Andersen og Anne Jonsdatter), døpt 09.02.1716 i Eidanger kirke,[24] d. 1763 på Oklungen i Eidanger,[25] gravlagt 20.10.1763 på Eidanger kirkegård.[26]

      

 

       (2) Gift 05.07.1764 i Eidanger kirke,[27] med Jacob Larsen, f. ca 1739 på Søndre Omsland i Kjose,[28] (sønn av Lars Anundsen og Inger Olsdatter), d. 1784 på Oklungen i Eidanger,[29] gravlagt 19.09.1784 på Eidanger kirkegård.[30]

      

       Se Oklungen denne gården

 

 

 

      

VI. Ole Olsen, f. 1733 på Oklungen i Eidanger,[31] døpt 31.05.1733 i Eidanger kirke,[32] d. 1739 på Oklungen i Eidanger,[33] gravlagt 02.08.1739 på Eidanger kirkegård.[34]

      

       Olle Ingebretsen Aaklungen og Inger Olsdatter - Olle

       Faddere: baaren af Anna Ingebretsdatter, Maren Villumsdatter Ragnildrøe, mandfaddere: Stoe Søfrensen Ødegaard, Otte Røera, Anders Nilsen Kindal.

      

       Han er ikke nevnt i skifte etter sin farfar Ingebret Olsen sin søster Karen Olsdatter på Nærum i Gjerpen i 1742.

      

       Han gravlegges i 1739 som "Tolluf Ochlungens Stifsøn Ole 6 aar 10 uger".

 

 

 

 

 [1]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[2]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 65.

[4]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen .

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 65.

[7]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 65.

[9]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 65.

[15]  Skifte etter faren.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[22]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 11.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 11.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[26]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[27]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[28]  Alder ved død.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 65.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 5.

[33]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[34]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.