| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| OKLUNGEN |


 

 

Fakta om gården

 

Oklungen Gnr 14

 

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

 

Eidanger Sogn 1725

 

Aachelungen (Oklungen)
Skylder 2 Huuder, udreeder ½ Soldat. Bruges af Sigurd Aslachssøn gl. 60 aar tient for Soldat, er frisk, gift med Karen Amundsdatter gl. 62 aar (Fra Løberg i Gjerpen), har sin Stifsøn hos sig paa Gaarden Olle Ingebretssøn gl. 22 aar, er Soldat og gift med Ingeborg Olsdatter gl. 24 aar, har ingen børn, uden et Fosterbarn Anne Tollefsdatter gl. 18 aar, 1 Tieniste dreng Olle Kullt gl. 46 aar, har iche tient, og er iche døgtig.
Til Gaarden en Flom sauge som Skiæres høst og vaar, en quantum bord til Laurvigs græfskab, som og skov af Furu og Gran til Saugtømer og kulleved, som fremdrives til Laurvigens (Grefskab?)
Ingen Huusmandspladse. Bemeldte Gaard er kjøbt til Laurvigens Græfskab.

 

 

 

 

Matrikulen i 1747

 

Eiere: Greven i Laurvigen

Oppsittere: Knud og Søfren

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Aachlungen

Eier: Proprietair gods til græv Laurvig

Mand og hustru: Anun Aachlungen og kone, Jacob Aachlungen og kone

Piiger over 12 aar: Anne Christensdatter, Anne Andersdatter

Andre boende: Torjer Flogstad

 

Uformuende fra Aachlungen:

uformuende Mari Andersdatter paa Aachlungen, een gammel fattig piige

 

 

 

 

Matrikulen i 1774

 

Eiere: Greven i Laurvigen

Oppsittere: Jacob og Ole

 

 

 

 

Manntall 1782

 

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

 

Eidanger

Achlungen

Achlungen

Jakob

1

1                       

2          

 

Eidanger

Achlungen

Achlungen

Ole

1

4

 

Eidanger

Achlungen

Plads

Lars Ellefs

1 pige

 

 Eidanger

Achlungen

Plads

Ole Andersen

1

1

 

Eidanger

Achlungen

Plads

Ole Sørenss

1

2

 

 

 

 

1801:

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

Merk-

Kjø-

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

nad

nn

 

Aachlungen

58

Nils

 

Larsen

Husbonde

48

1ste ægtesk.

Bonde og gaard beboer

M

Aachlungen

59

Ingeborg

 

Olsdtr

Kone

49

2det ægteskab

 

K

Aachlungen

60

Inger

 

Jacobsdtr

Hendes datter

19

Ugift

 

K

Aachlungen

61

Jacob

 

Nilsen

Begges børn

9

 

 

M

Aachlungen

62

Larine

 

Nilsdtr

Begges børn

11

 

 

K

Aachlungen

63

Lars

 

Jacobsen

Tjenestekarl

22

 

Soldat

M

Aachlungen

64

Tollef

 

Amundsen

Husbonde

35

2det ægteskab

 

M

Aachlungen

65

Ragnild

 

Larsdtr

Kone

44

3die ægteskab

 

K

Aachlungen

66

Lars

 

Olsen

Hendes børn

15

Ugift

 

M

Aachlungen

67

Kari

 

Olsdtr

Hendes børn

19

 

 

K

Aachlungen

68

Inger

Maria

Olsdtr

Hendes børn

12

 

 

K

Aachlungen

69

Gunnild

 

Johannesdtr

Hendes børn

6

 

 

K

Aachlungen

70

David

 

Nilsen

Tjenestekarl

17

 

 

M

Aachlungen

71

Thore

 

Skeyesdtr

Tjenestepige

32

 

 

K

Aachlungen

72

Nils

 

Olsen

Mand

43

Begge i 1ste ægteskab

Husmand med jord

M

Aachlungen

73

Kari

 

Isachsdtr

Kone

42

Begge i 1ste ægteskab

 

K

Aachlungen

74

Johannes

 

Nilsen

Deres børn

11

 

 

M

Aachlungen

75

Dorthe

 

Nilsdtr

Deres børn

8

 

 

K

Aachlungen

76

Mari

 

Nilsdtr

Deres børn

6

 

 

K

Aachlungen

77

Even

 

Larsen

Mand

55

 

Husmand

M

Aachlungen

78

Sidsel

 

Pedersdtr

Kone

50

 

 

K

Aachlungen

79

Giertrud

 

Evensdtr

Deres børn

13

Ugift

 

K

Aachlungen

80

Gunnild

 

Evensdtr

Deres børn

6

 

 

K

 

 

 

Jordboken 1802

Brukere: Niels Larsen 1 hud og Tollef Amundsen 1 hud

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

Anno 17.05.1705 – Syfvert Aslaksen lod lye Seig’nr Torchild Turesen bøxelseddel paa Aachlungen, 2 huder (dat. 20.11.1704)

 

Anno 07.11.1720 – Fogden Terchel Toersen (kiøbebref) stedmaalsedel til Syfver Halfoursen paa Aachlungen med visere (dat. 19.07.1720)

 

Anno 21.07.1738 – Fogden Heegaardsa bøxelsbref til Tolle Michelsen paa ½ hud udj Aaklungen med underliggende nedre Løvaaa saug tillige med sin revers (dat. 08.02.1738)

 

Anno 17.07.1741 – Tollef Ochlungen, Otter Røre og Ole og Hans Kjendalens paa egne og øfrige vedkommendes Contract om et Skougstyche med Hans Jensen Qvist af 17/7 1741.

 

Anno 29.03.1743 – Laugmand Wiels bøxelbref til Lensmanden Hans Jensen Qvist og søn Hans Hansen paa ½ hud u Aachlungen (dat. 15.12.1742)

 

Anno 28.07.1749 – Forvalter Heegaards bøxelbref  til Aamun Knudsen paa 1 huud i Aacklungen med sin revers af 15. marts 1749.

 

Anno 03.09.1761 – Ole Heegaards bøxelbrev paa grev Laurvigs vegne til Jacob Andersen paa ½ part i grd. Aachlungen i Eidanger (dat. 27.03.1761)

 

Anno 21.05.1763 - Amtsforvalter Heegaards fæstebrev til Jon Arnesen paa halvparten i grd. Ochlungen skyld 1 hud, samt Øvre Løvaas saug m.v. (dat. 03.11.1763)

 

Anno 30.08.1764 - Forvalter Brags fæstebrev til Jacob Larsen paa 1 hud i grd. Ochlungen med den fæstendes paategnede forpligt. (dat. 22.06.1764)

 

Anno 27.08.1767 – Et fæstefrev med revers af 24. aug. 1767 udstæd af H.F. Smith til Ole Larsen for ¼ i grd. Aachlungen skylder 6 skind Hans Høygrevelige Exelence af Danneschiold til Larvig tilhørende.

 

Anno 08.05.1780 – Ole Stoesen Aachlungens obl. for 70 rd. af Jacob Tollefsen Nordahls fædrene arv mod 1.ste prior pant udj spesificerende løsøre (dat. 29.03.1780)

 

Anno 29.08.1794 – Cancel. Raad Schwiegels fæstebrev til Johannes Paulsen paa et hus i Ochlungen (dat. 08.05.1794)

 

Anno 28.08.1800 – Hr. Cancelieraad Schweiegels fæstebrev til Tolf Amundsen paa halvparten i den halve grd. Aachlungen af skyld 1 hud dat. 01.04.1799. Herved er betalt til Veyenshuset 32. S.