| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| OKLUNGEN |


 

 

 

 

Ole Larsen f. ca 1745 og Karen Christensdatter f. 1742 sin familie

 

 

 

Ole Larsen, f. ca 1745 på Søndre Omsland i Kjose,[1] d. 1800 på Hustuft i Hedrum.[2]

Han var sønn av Lars Ellefsen Søndre Omsland som siden kom til Oklungen.

 

Han kom fra Ragnhildrød da han giftet seg i 1767. Hans far bodde der frem til dette året.

 

Trol. 22/6-1767 i Eid. Copul. 26/8-1767.

Uk. Ole Lars. Ragnildsrød fra Qvelle Sogn og P. Karen Christensd. Stusrød.

Caut: Jon Arnesøn Aaklung og Lars Ivars. Sættre.

 

Han festet en fjerdepart (6 skinn) av gården Oklungen i Eidanger i 1767:

Anno 27.08.1767 – Et fæstefrev med revers af 24. aug. 1767 udstæd af H.F. Smith til Ole Larsen for ¼ i grd. Aachlungen skylder 6 skind Hans Høygrevelige Exelence af Danneschiold til Larvig tilhørende.

 

Han fikk i 1772 feste fra greven i Larvik på nok en 1/4 part av Oklungen. Denne delen hadde hans far, Lars Ellefsen, sist brukt. (Bygselseddel datert 23.07.1772) Ps. Ved dette feste nevnes også rettet til Løvås sag.

 

Matrikulen i 1774

Oklungen

Eiere: Greven i Laurvigen

Oppsittere: Jacob og Ole

 

Da Ole Stoesen i 1780 overtok festet på 1/2 part av Oklungen var det denne delen som Ole Larsen hadde brukt og som han da avsto.

 

Ole Larsen bodde senere på Hustuft i Hedrum. Han var bruker der fra 1780 til han døde der i 1800. Han er nevnt i skifte etter Jacob Larsen på Oklungen i 1784 som hans bror Ole Larsen Hustuft.

 

 

Gift 26.08.1767 i Eidanger kirke,[3] med[4] Karen Christensdatter, f. 1742 på Stusrød u/Prestegården i Eidanger,[5] (datter av Christen Nilsen og Johanne Knudsdatter), døpt 08.04.1742 i Eidanger kirke.[6]

 

Karen:

Christen Studsrød og Johanne Knudsdatter - Karen

Faddere: baaren af Stoe Ødegaardens kone Berte Olsdatter, Kari Larsdatter Studsrød, mandfaddere: Anders Grønsholt, Anund Knudsen Traaholt.

 

Hun kom fra Studsrød da hun giftet seg.

 

 

 

I.    Anund Olsen, f. 1767 på Oklungen i Eidanger,[7] døpt 25.10.1767 i Eidanger kirke,[8] d. 1839 på Hustuft i Hedrum.[9]

      

       Ole Larsen Aaklungen og Karen Christensdtr. Anun

       Faddere: 1. Margrete Olsdtr. Aaklungen 2. Elen Christensdtr. Stusrød 3. Ole Stosen ibid 4. Thomas Christensen ibid 5. Ole Anunsen Aaklungen.

 

 

       (1) Gift 30.09.1791 i Eidanger kirke,[10],[11],[12] med Larene Sørensdatter, f. 1767 på Viersdalen i Eidanger,[13] (datter av Søren Jonsen og Anne Nilsdatter), døpt 22.11.1767 i Eidanger kirke,[14] konfirmert 05.10.1783 i Eidanger kirke,[15] d. 1822 på Hustuft i Hedrum.[16]

      

 

       (2) Gift 24.10.1823 i Siljan kirke,[17] med[18] Gunild Larsdatter, f. 1782 på Torsholt Saga i Siljan,[19] (datter av Lars Nilsen og Sissel Hansdatter), døpt 07.07.1782 i Siljan kirke,[20] konfirmert 03.03.1798 i Siljan kirke,[21] d. 1851 på Hustuft i Hedrum.[22]

      

       Se Hustuft i Hedrum

 

 

 

II.   Christen Olsen, f. ca 1770,[23],[24] konfirmert 30.09.1787 i Eidanger kirke,[25] d. 1814 på Grinna u/Sundsåsen i Eidanger,[26] gravlagt 22.05.1814 på Eidanger kirkegård.[27]

      

       Konfirmert som "Christen Olsen Lien 17". Dette er nok da Lien under Oklungen. Dette kan være sønn av Ole Larsen?

      

      

 

III. Inger Olsdatter, f. 1771 på Oklungen i Eidanger,[28] døpt 13.04.1771 i Eidanger kirke.[29]

      

       Ole Larsen Aaklungen og k. Karen Christensdtr. - Inger

       Faddere: Margrete Olsdtr. ibid 2. Børte Larsdtr. ibid 3. Rasmus Sørensen Præste-Sættre 4. Thomas Christensen ibid 5. Ole Anundsen Aaklungen.

 

 

 

IV. Maren Olsdatter, f. 1776 på Oklungen i Eidanger,[30] døpt 13.12.1776 i Eidanger kirke,[31] død 01.03.1852 på Skautvedt u/Naphaug i Siljan, gravlagt 10.03.1852 på Siljan kirkegård.[i]

      

       Ole Larsen Aaklungen og k. Kari Christensdtr. - Maren

       Faddere: 1. Ingebor Olsdtr. ibid 2. Ragnil Larsdtr. ibid 3. Thomas Christensen Stusrød 4. Ole Anunsen Aaklungen 5. Søren Olsen Bacche.

      

       Det må være henne som gifter seg med Peder Sørensen Moholt i Hedrum i 1798. Det er nok begge hennes søsken som er faddere for deres førstefødte.

 

            

       Gift 15.09.1798 i Hedrum, med Peder Sørensen, f. 1765 på Moholt i Siljan,[32] (sønn av Søren Jonsen og Karen Larsdatter), døpt 10.02.1765 i Siljan kirke,[33] konfirmert 25.10.1781 i Siljan kirke,[34] død 18.03.1824 i Skautvedt u/Naphaug i Siljan, gravlagt 04.04.1824 på Siljan kirkegård.[ii]

 

       Peder:

       Søfren Moholt og Karen Laersdtr. Peder

       Faddere: Aaste Laersdtr. Kiste, Marthe Nielsdtr. Moholt, Guldbrand Olsen Kiste og Anders Nielsen Moholt.

      

       Konfirmert i 1781 som "Peder Sørensen Moholt 16".

      

       Bosatt som husmann under Naphaug i 1801:

       Peder       Sørensen         Mand             37         1ste ægteskab Husmand med jord

       Mari         Olsdtr             Kone              24         1ste ægteskab

       Søren       Pedersen         Deres søn        2                   

      

       Se Skautvedt u/Naphaug i Siljan

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 883.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 883.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 75.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 75.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[9]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 883.

[10]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 883.

[11]  Presteattest datert 1. september 1791. Prestearkivet for Eidanger, SA Kongsberg.

[12]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[16]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 883.

[17]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[18]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 883.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 39.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 39.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[22]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 884.

[23]  Alder ved konfirmasjonen.

[24]  1801 tellingen.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 3.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 3.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.[i]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 284.

[ii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 153.