| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| OKLUNGEN |


 

 

 

 

Inger Olsdatter f. ca 1711 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Lars Anundsen f. ca 1712 og 2. gang med Lars Ellefsen f. ca 1720)

 

 

 

Inger Olsdatter, f. ca 1711 på Langangen i Eidanger,[1] d. 1781 i Oklungen i Eidanger,[2] gravlagt 14.08.1781 på Eidanger kirkegård.[3]

Hun var datter av Ole Larsen Langangen.

 

Hun kom fra Langangen da hun giftet seg i 1739.  Hun var datter av Lars Olsen og ble nevnt i sjeleregisteret i 1725 som 13 år gammel og bosatt med sine foreldre. Hun er ikke notert døpt i Eidanger. Registreringene startet i 1712, så hun er trolig døpt i 1711.

 

Hun giftet seg 1 gang med Lars Anundsen.

 

Trol. 6/8-1739 i Eid. Copul. 9/9-1739.

Lars Anundsøn Omsland og Inger Olsd. Landgangen.

Caut: Arne Torbiørnsøn Høvig, Torger Pedersøn Omsland.

 

Gravlagt som "Inger Olsd. Aaklungen 71 aar".

 

 

(1) Gift 09.09.1739 i Eidanger kirke,[4] med Lars Anundsen, f. ca 1712 på Omsland Søndre i Kjose i Brunlanes,[5] (sønn av Anun Olsen og Gjeske Pedersdatter), d. ca 1743 på Omsland Søndre i Kjose i Brunlanes.[6]

 

Lars:

Han er nevnt i skifte etter Reier Sørensen i på Gjelstad i Skjee i 1742. Han er da 30 år og bosatt på Omsland. Han er oppgitt som medbruker på Omsland Søndre med faren, men døde før han ifølge bygdeboken. Da faren døde bygslet en fremmed bruket. Dette var trolig enkens nye mann.

 

Larvik Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10 (1742-1752) side 42b

Skifte 3. Julii 1743 efter afgangne Lars Anunsen Søndre Omsland i Tiose Annex under Brunlaugnæs.

Enke Inger Olsdatter

Barn: Jacob Larsen, 2 1/2 aar gl.

Formynder farfaderen Anun Olsen Omsland.

Boets formue: 75-12-7

Boets gield: 90-2-6.

 

 

(2) Gift med Lars Ellefsen, [7] f. ca 1720 på Vierud i Hedrum,[8] (sønn av Ellef Larsen og Berte Eriksdatter), d. 1794 i Oklungen i Eidanger,[9] gravlagt 09.11.1794 på Eidanger kirkegård.[10]

 

Lars:

Han bodde først på Omsland. Han giftet seg med enken der. Han ble bruker på Omsland Søndre bruk 3 fra 1745 til 1759 da han flyttet til Ragnhildrød. Han byttet bygsel med Arne Arnesen på Ragnhildrød som greven ville ha bort på grunn av ulovlig hogst og tømmeromsetning. Han var på Ragnhildrød fra 1759 til 1766 da han overlot Ragnhildrød til en annen mot å få bo på Øde-Oklungen.

 

Han er oppført i ekstraskatten i 1762 på Ragnhildrød med kona Inger Olsdatter, og en sønn Jacob og en tjenestepike.

 

Han kom til Øde-Øklungen u/ Ragnhildrød ca. 1766. Flyttet til Oklungen i 1767. Han byttet da gård, men Jon Arnesen på Oklungen.

 

Han er nevnt på Oklungen i 1782:

Achlungen, Plads, Lars Ellefs., 1 pige

 

Det er to Lars Ellefsen som begraves i Eidanger i 1794 som "Lars Ewens. Aaklungen 74 aar". Navnet er nok skrevet feil av presten.

 

Han fikk nok en barneflokk mens han bodde på Omsland. De er da døpt i Brunlanes før det finnes kirkebøker derfra. Disse barna finner man igjen i og rundt Oklungen gård. Ut fra bruk av faddere og forlovere tror jeg at dette må ha vært en del av eller hele barnaflokken til Lars som levde opp.

 

Jentene Berthe og Ragnhild er konfirmert i Eidanger bosatt på Oklungen etter at Lars flyttet dit i 1767. Ole giftet seg i 1867 bosatt på Ragnhildrød. Hans bror Jacob må ut fra alder være sønn Inger Olsdatter første ektemann Lars Anundsen.

 

 

 

I.    Jacob Larsen, (sønn av Lars Anundsen og Inger Olsdatter) f. ca 1739 på Søndre Omsland i Kjose,[11] d. 1784 på Oklungen i Eidanger,[12] gravlagt 19.09.1784 på Eidanger kirkegård.[13]

      

       Han kom fra Oklungen da han giftet seg i Eidanger 1. gang.

 

      

       (1) Gift 05.07.1764 i Eidanger kirke,[14] med Margrethe Olsdatter, f. 1731 på Oklungen i Eidanger,[15] (datter av Ole Ingebretsen og Ingeborg Olsdatter), døpt 01.07.1731 i Eidanger kirke,[16] d. 1773 på Oklungen i Eidanger,[17] gravlagt 16.05.1773 på Eidanger kirkegård.[18]

      

 

       (2) Gift 25.01.1774 i Eidanger kirke,[19] med[20] Ingeborg Olsdatter, f. 1750 på Solli i Eidanger,[21] (datter av Ole Jonsen og Anne Arnesdatter), døpt 06.01.1750 i Eidanger kirke,[22] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke,[23] død 08.09.1834 på Oklungen i Eidanger,7 gravlagt 16.09.1834 på Eidanger kirkegård.[i]

      

       Se Oklungen denne gården

 

      

 

II.   Ole Larsen, (sønn av Lars Ellefsen og Inger Olsdatter) f. ca 1745 på Søndre Omsland i Kjose,[24] d. 1800 på Hustuft i Hedrum.[25]

      

 

       Gift 26.08.1767 i Eidanger kirke,[26] med[27] Karen Christensdatter, f. 1742 på Stusrød u/Prestegården i Eidanger,[28] (datter av Christen Nilsen og Johanne Knudsdatter), døpt 08.04.1742 i Eidanger kirke.[29]

 

       Se Oklungen denne gården

 

 

 

 

III. Berthe Larsdatter, (datter av Lars Ellefsen og Inger Olsdatter) f. ca 1752 på Søndre Omsland i Kjose,[30] konfirmert 02.10.1768 i Eidanger kirke,[31] d. 1826 på Bakke i Hedrum.[32]

      

       Hun konfirmeres trolig i Eidanger 2. oktober 1768 som "Børte Larsdatter Aaklungen" 16 år gammel.

 

       Hun giftet seg i 1777.

      

       Trol. 28/8-1777 i Eid. Copul. 10/10-1777.

       Uk. Hans Lars. Bacche af Qvælle Sogn og P. Birte Larsd. Aaklungen

       Caut: Lars ig Michel Iwersønner Sættre.

 

      

       Gift 10.10.1777 i Eidanger kirke,[33] med[34] Hans Larsen, f. 1754 på Bakke i Hedrum,[35] (sønn av Lars Syvertsen og Marte Hansdatter), døpt 16.06.1754 i Hedrum kirke,[36] d. 1830.[37]

      

       Hans:

       Faddere: Elen Backe, Elen Stranden, Tærjer Backe, Hans Olsen ibid., Søren Biønnes.

      

       Han kom fra Bakke i Hedrum. Han ble bruker på Bakke fra 1777 til 1814.

 

       Se Bakke i Hedrum

 

 

       Barn:

 

       A.   Lars Hansen, f. 1782 på Bakke i Hedrum,[38] døpt 29.09.1782 i Hedrum,[39] d. 1833 på Bakke i Hedrum.[40]

            

             Faddere: Ragnild Larsdatter Ragnildrød, Margrethe Torbiørnsdatter Bakke, Jacob Aaclungen, Ole Hustuft, Nils Olsen ibid.

 

             Han ble bruker på Bakke fra 1814 til 1833.

 

            

             Gift 1803,[41] med Anne Helvig Olsdatter, f. 1779,[42] d. 1839 på Bakke i Hedrum.[43]

 

            

 

       B.   Marte Maria Hansdatter, f. 1790 på Bakke i Hedrum,[44] døpt 02.06.1790 i Hedrum,[45] d. 11.11.1869 på Mangelrød i Hedrum,[46],[47] gravlagt 05.12.1869 i Hedrum.[48]

            

             Faddere: Ragnil Aacklungen i Eidanger, Inger Olsd. Hustuft, Søren Bakke, Peder Sollie?, Sivert? Larsen Bacche?.

            

             Hun kom fra Bakke Bnr.3. 

 

             Hun giftet seg 2. gang med Kristen Jensen.

 

            

             (1) Gift 30.07.1809 i Hedrum kirke,[49],[50] med Søren Kristoffersen, f. 1781 på Mangelrød i Hedrum,[51] (sønn av Kristoffer Olsen og Marte Hansdatter), døpt 29.03.1781 i Hedrum,[52] d. 1814 på Mangelrød i Hedrum,[53],[54] gravlagt 27.11.1814 i Hedrum.[55]

            

             Søren:

             Faddere: Randi Sundbye, Dorthe ibid, Halvor ibid, Jacob Magnildrød, Rasmus Nordrum.

            

             Han var soldat da han giftet seg med Anne i 1804. Han var bruker på Mangelrød i Hedrum fra 1810 til 1814.

 

            

             (2) Gift 1815,[56] med Christen Jensen, f. 1793 på Kvisla i Siljan,[57] (sønn av Jens Nilsen og Sissel Olsdatter), døpt 26.05.1793 i Siljan kirke,[58] konfirmert 25.03.1810 i Siljan kirke,[59] d. 1869.[60]

            

             Christen:

             Jens Nilsen Qvislen og k. Sidsel Olsdtr. - Christen

             Faddere: 1. Mari Hansdtr. Næs 2. Kisten Pedersdtr. Qvislen 3. Hans Nabhoug 4. Engebrict Næs 5. Hans Nilsen Qvislen.

            

            Konfirmert som "Christen Jensen Qvisla 16".

            

 

      

IV. Ragnhild Larsdatter, (datter av Lars Ellefsen og Inger Olsdatter) f. ca 1756 på Søndre Omsland i Kjose,[61] konfirmert 05.10.1772 i Eidanger kirke,[62] død 28.10.1830 på Oklungen i Eidanger,[ii] gravlagt 05.11.1830 på Eidanger kirkegård.[iii]

      

       Konfirmert i 1772 som "Ragnil Larsdatter p. Aaklungen 16".

 

      

       (1) Gift 27.09.1780 i Eidanger kirke,[63] med[64] Ole Stoesen, f. 1737 på Ødegården i Eidanger,[65] (sønn av Stoe Sørensen og Berthe Ingebretsdatter), døpt 29.12.1737 i Eidanger kirke,[66] konfirmert 21.04.1754 i Eidanger kirke,[67] d. 1793 på Oklungen i Eidanger,[68] gravlagt 01.01.1794 på Eidanger kirkegård.[69]

      

 

       (2) Gift 31.07.1794 i Eidanger kirke,[70] med[71] Johannes Paulsen, f. 1770 på Prestejordet i Siljan,[72] (sønn av Paul Olsen og Gunhild Nilsdatter), døpt 22.10.1770 i Siljan kirke,[73] konfirmert 16.09.1787 i Siljan kirke,[74] d. 1798 i Oklungen i Eidanger,[75] gravlagt 08.07.1798 på Eidanger kirkegård.[76]

      

 

       (3) Gift 04.07.1799 i Eidanger kirke,[77] med Tolf Amundsen, f. 1767 på Nordre Lunde i Eidanger,[78] (sønn av Amund Larsen og Kirstine Tollefsdatter), døpt 25.10.1767 i Eidanger kirke,[79] konfirmert 04.07.1784 i Siljan kirke,[80] død 22.09.1836 på Oklungen i Eidanger,[iv] gravlagt 30.09.1836 på Eidanger kirkegård.69

      

       Se Oklungen denne gården

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Gjallarhorn nr 37 Artikkel av Kristian Hunskaar, side 345.

[6]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 574.

[7]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 977.

[8]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 977.

[9]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen 

[10]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen 

[11]  Alder ved død.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[14]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[19]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 73.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 144.

[23]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[24]  Alder ved død.

[25]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 883.

[26]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[27]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 883.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 75.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 75.

[30]  Alder ved død.

[31]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[32]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 870.

[33]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[34]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 870.

[35]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 870.

[36]  Hedrum, døde 1751-1785 registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[37]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 870.

[38]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 870.

[39]  Kirkebok for Hedrum nr 1 1751-1785 PF57, folio 174b.

[40]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 870.

[41]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 870.

[42]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 870.

[43]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 870.

[44]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 748.

[45]  Kirkebok for Hedrum I 1, klok. 1787-1802 PF58, folio 31a.

[46]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 748.

[47]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 8 (1869-1880), skannet av digitalarkivet, side 305.

[48]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 8 (1869-1880), skannet av digitalarkivet, side 305.

[49]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 747.

[50]  Kirkebok for Hedrum Klokkerbok nr. I 2 (1803-1817), skannet av digitalarkivet, side 80.

[51]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 747.

[52]  Kirkebok for Hedrum nr 1 1751-1785 PF57, side 166.

[53]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 747.

[54]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 3 (1807-1816), skannet av digitalarkivet, side 172.

[55]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 3 (1807-1816), skannet av digitalarkivet, side 172.

[56]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 748.

[57]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 748.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[60]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 748.

[61]  Eidanger, folketellingen 1801.

[62]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[63]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[64]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 67.

[65]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 61.

[66]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 42.

[67]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 173.

[68]  Skifte etter han.

[69]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[70]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[71]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 67.

[72]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 67.

[73]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 14.

[74]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[75]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 67.

[76]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[77]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[78]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[79]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[80]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.[i]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 220.

[iii]  Eidanger, døde 1814-1831 registrert av Torbjørn Aasetre.

[iv]  Eidanger, døde 1831-1858, registrert på internett av Frank Johannessen.