| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| OKLUNGEN |


 

 

 

 

Tollef Michelsen f. ca 1703 og Ingeborg Olsdatter f. ca 1701 sin familie

 

 

Tollef Michelsen, f. ca 1703,[1] d. 1743 på Oklungen i Eidanger,[2] gravlagt 17.12.1743 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Michel Ingebrethsen Kvisla i Siljan.

 

Det var skifte etter han på Oklungen 14. juli 1744. Han etterlot seg konen Ingeborg, sin bror Peder Michelsen som er død og sin søster Lisbeth Michelsdatter 40 år.

 

Kopling til far ved søsken som er oppgitt i skiftet etter ham; jfr skiftet etter hans bror Ingebret. Hans bror Peder Michelsen Qvislen var også forlover ved hans ekteskap med Ingeborg Olsdatter i 1738.

 

Han fikk bygselbrev på halvparten av Oklungen og Løvås sag av greven i 1738. (Bygsel som hans kones første mann, Ole Ingebretsen, hadde.)

Anno 21.07.1738 – Fogden Heegaardsa bøxelsbref til Tolle Michelsen paa 1 hud udj Aaklungen med underliggende nedre Løvaaa saug tillige med sin revers (dat. 08.02.1738)

 

Han giftet seg i 1738.

 

Trol. 12/3-1738 i Eid. Copul. 8/7-1738.

Tollef Michelsøn og Ingeborg Olsd. Ochlungen.

Caut: Siul Aslachsøn Ochlungen, Peder Michelsøn Qvislen.

 

Han gravlegges som "Tolluf Michelsøn Ochlungen 40 aar".

 

Bamble skifteprotokoll nr. 4, Fol. 350b

14.7.1744    Aaklungen, Eidanger

       Tollev Michelsen død e. Ingeborg Olsdtr.

       Avdødes søskende:

       1. Peder Michelsen død og etterlot seg 3 barn:

         a. Anders Pedersen 17 år

         b. Petter Pedersen 14 år

         c. Mads Pedersen 11 år

       2. Lisbeth Michelsdtr., 40 år.

Brutto 16-3-0.

Gjeld: 30-0-5.

 

 

Gift 08.07.1738 i Eidanger kirke,[4] med[5] Ingeborg Olsdatter, f. ca 1701 på Kjendalen i Eidanger,[6] (datter av Ole Ottersen og Ellen Pedersdatter), d. 1750 på Oklungen i Eidanger,[7] gravlagt 05.04.1750 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Ingeborg:

Hun var enke etter Ole Ingebretsen Oklungen da hun giftet seg med Tollef. Se Oklungen

 

 

Ingeborg giftet seg 3. gang 15.10.1744 i Eidanger kirke,[9] med[10] Knud Andersen, f. ca 1677,[11] (sønn av Anders Traaholdt og Maren Hansdatter), d. 1750 på Oklungen i Eidanger,[12] gravlagt 16.04.1750 på Eidanger kirkegård.[13]

 

Trol. 22/8-1744 i Eid. Copul. 15/10-1744.

Enkemand Knudt Andersøn Traaholt med Ingeborg Olsd., Enchen i Aachlungen.

Caut: Hans Traaholt og Niels Lanner i Porsgrund.

Enchens boe var Registreret og Vurderet.

 

Knud Andersen var enkemann fra Tråholt. Han overtok bygselen på 1/2 delen av Oklungen etter sin kones avdøde mann, Tollef Michelsen. (Bygselseddel datert 22.06.1744)

 

Knud ble nevnt som en av to brukere på Oklungen i matrikulen av 1747. 

 

Matrikulen i 1747

Eiere: Greven i Laurvigen

Oppsittere: Knud og Søfren

 

Knud og Ingeborg fikk ingen barn sammen.

 

Hun gravlegges som "Knud Aachlungens kone Ingeborg Olsdatter 54 aar".

 

 

 

I.    Marthe Tollefsdatter, f. 1739 i Oklungen i Eidanger,[14] døpt 15.03.1739 i Eidanger kirke,[15] d. 1739 i Oklungen i Eidanger,[16] gravlagt 07.06.1739 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Tolluf Ochlungen og Ingeborg Olsdatter - Marte

       Faddere: baaren af Ole Ragnildrøds kone Kirsten Torstensdatter, Elen Ottersdatter Røre, mandfaddere: Siul Ochlungen, Ingebret Michelsen Qvislen.

      

       Gravlegges som "Tollef Ochlungens liden datter Marte 3 maaneder".

 

 

 

 

 


[1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 65.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 65.

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 65.

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[9]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 34.

[11]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[12]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[13]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 51.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 51.

[16]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[17]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen