| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| OKLUNGEN |


 

 

 

Søren Andersen f. ca 1693 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Gunild Olsdatter f. omkring 1690 og 2. gang med Else Olsdatter f. 1715)

 

 

 

Søren Andersen, f. ca 1693,[1],[2] d. 1761 på Oklungen i Eidanger,[3] gravlagt 20.01.1762 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Anders Sørensen Hustuft.

 

Hans far, Anders Sørensen, var bruker på Hustuft i Hedrum etter Mathias Kristoffersen som var bruker frem til 1680 årene, ifølge bygdeboken for Hedrum. Anders var bruker frem til 1720 da han døde. Anders var 56 år i 1701.

 

Søren var 8 år i 1701. Han fikk bygselbrev på Hustuft i 1720 og var bruker frem til 1745. Han var lagrettemann.

 

Eidanger, trolovet 2/11-1743 i Eid., copul. 16/1-1744.

Enkem. Søfren Andersøn Huustuft fra Qvælde Sougn og enken Else Olsd. Ochlungen.

Caut: Sivert Torgersøn Bache fra Qvælde Sogn og Iver Arnesøn Sætret i Eid.

 

Søren var nevnt som en av to oppsittere på Oklungen i matrikulen av 1747.

 

Matrikulen i 1747

Eiere: Greven i Laurvigen

Oppsittere: Knud og Søfren

 

I skifte er barna med Gunild Olsdatter nevnt, og det er nevnt at i ekteskap med Else Olsdatter var det to barn som var døde mindreårige.

 

Gravlagt som "Søren Andersen Aachlungen, 71 aar 4 maaneder".

 

Skifteprotokoll nr. 6a, Fol. 195

13.2.1761    Aaklungen i Edanger "Aachlungen"

       Søren Andersen død g.1. Gunild Olsdtr. død g.2. Else Olsdtr.

       Barn:

       1. Anders 39 år.

       2. Ole 36 år.

       3. Rasmus 28 år.

       4. Anun 26 år.

       Ingen barn i 2det ægtesk.

Brutto 133-0-16.

Netto 77-2-12.

 

 

(1) Han giftet seg med[5] Gunhild Olsdatter, f. omkring 1690,[6] d. 1741 på Hustuft i Hedrum.[7]

 

Gunhild:

Hun brukte Vilmum Olsen Ragnildrød og Hellie Olsdatter Bache som faddere. Dette er trolig søsken.

 

Skifte 1741 etter henne på Hustuft, Kvelde i Hedrum.

 

Folio 330b-331a / nr. 56 / 7. august 1741

Søren Andersøn Huustufts afdøde hustrue Gunild Olsdatter i Qvelle Annex.

Arvinger:

Enkemannen Søren Andersøn.

Anders Sørensøn, 20 år.

Ole Sørensøn, 14 år.

Rasmus Sørensøn, 5 år.

Anund Sørensøn, 3 år.

Faren verget for barna, som alle var hjemme.

Brutto: 53 - 3 - 0

Netto: 3 - 1 - 8

 

 

(2) Gift 16.01.1744 i Eidanger kirke,[8],[9] med Else Olsdatter, f. 1715 på Bøle i Gjerpen,[10] (datter av Ole Haraldsen og Anne Jonsdatter), døpt 06.10.1715 i Gjerpen kirke.[11]

 

Else:

Ole Bøles datter Else

Faddere: Jon Ekonrø, Christen Klep, Even Ballestad, Helge Højsæts qde. Birte, Marta Knudsdatter Bøle.

 

Ifølge gamlegjerpen.no var hun ugift fadder i 1733 for Christen Kleps sønn Jon.

 

De brukte "Ole Høchset i Gierpen Sougn og hans søn Hans Olsen" som faddere. Dette var faren og broren til Else.

 

Hun var enke etter Ingebret Michelsen Oklungen da hun giftet seg med Søren. Se Oklungen

 

Hun giftet seg 3. gang i 1761:

 

Trol. 7/4-1761 i Eid.

Uk. Jacob Andersen fra Tiose og Enken Else Olsd. Aachlungen.

Caut: Søren Anunsen Berruug(?) og Arne Arnesen Omsland.

Enken havde Skiftebrev.

 

 

Else Olsdatter giftet seg 3. gang i 1761,[12] med Jacob Andersen, f. ca 1730,[13],[14] (sønn av Anders Andersen og Mari Klausdatter), d. 1800.[15]

      

Jacob:

Han var fra Kjose da han giftet seg med Else Olsdatter fra Eidanger i 1761.

 

De nevnes på Oklungen i 1762.

Gaardsnavn: Aachlungen

Eier: Proprietair gods til græv Laurvig

Mand og hustru: Anun Aachlungen og kone, Jacob Aachlungen og kone

Piiger over 12 aar: Anne Christensdatter, Anne Andersdatter

Andre boende: Torjer Flogstad

 

Da Jon Arnesen i 1763 fikk bygselen på 1/2 parten av Oklungen, stod det at han overtok bygselen som Jacob Andersen sist hadde. 

      

De har nok flyttet til Kjose for han er nok den som Lorens Berg nevner som bror av Jens Bærug og som ble bruker av bruk 1 på Søndre Omsland i Kjose fra 1773 til 1790. 

      

Han døde barnløs som enkemann i 1800, 60 år gammel.

 

 

 

I.    Anders Sørensen, (sønn av Søren Andersen og Gunhild Olsdatter) f. 1722 på Hustuft i Hedrum,[16] døpt 22.03.1722 i Eidanger kirke.[17]

      

       Søfren Andersen Huustuft fra Quælle Sogn og Gunille Olsdatter - Anders

       Faddere: baaren af Aase Torsdatter Biønnes, Hellie Olsdatter Bache, Willum Olsen Ragnillerøe, Isaach Handsen Settere.

      

       Han var 39 år under skifte etter faren i 1761.

      

       Han var ifølge bygdeboken for Hedrum bruker på Hustuft fra 1745 til 66, da han ble fratatt bygselen, p.g.a. vanbruk og bygselgjeld. Han var alt i 1748 straffet for å ha tillatt ulovlig hugst i Hustuftskogen, og fradømt bygselretten, men trolig tatt til nåde igjen inntil han i 1766 måtte vekk.

 

      

       Gift[18] med Elen Torsdatter, f. omkring 1725.[19]

 

      

 

II.   Ole Sørensen, (sønn av Søren Andersen og Gunhild Olsdatter) f. ca 1725,[20] d. 1792 på Lien u/Oklungen i Eidanger,[21] gravlagt 17.06.1792 på Eidanger kirkegård.[22]

      

       Han var 36 år under skifte etter faren i 1761.

 

      

       Gift 1762,[23] med Margrethe Christensdatter, f. ca 1738,[24] (datter av Christen Nilsen og Johanne Knudsdatter), konfirmert 02.10.1757 i Eidanger kirke,[25] d. 1800 i Brevik, gravlagt 16.04.1800 på Brevik kirkegård.[26]

      

       Se Stusrød u/Prestegården

 

      

 

III. Rasmus Sørensen, (sønn av Søren Andersen og Gunhild Olsdatter) f. ca 1731,[27],[28] d. 1792 på Presteseter u/Prestegården i Eidanger,[29] gravlagt 17.06.1792 på Eidanger kirkegård.[30]

      

       Han var 38 år under skifte etter faren i 1761.

 

      

       Gift 13.12.1768 i Eidanger kirke,[31] med Elen Christensdatter, f. 1749 på Stusrød u/Prestegården i Eidanger,[32] (datter av Christen Nilsen og Johanne Knudsdatter), døpt 18.05.1749 i hjemme,[33] konfirmert 26.10.1766 i Eidanger kirke.[34]

      

       Se Presteseter u/Prestegården

 

 

 

IV. Anund Sørensen, (sønn av Søren Andersen og Gunhild Olsdatter) f. ca 1735,[35] konfirmert 29.04.1753 i Eidanger,[36] d. 1797 i Østre Porsgrunn, gravlagt 08.04.1797 på Østre Porsgrunn kirkegård.[37]

      

       Han var 26 år under skifte etter faren i 1761.

 

      

       Gift 30.12.1766 i Eidanger kirke,[38] med Ragnhild Ingebretsdatter, f. 1739 på Rød i Eidanger,[39] (datter av Ingebret Anundsen og Inger Larsdatter), døpt 01.02.1739 i Eidanger kirke,[i] konfirmert 17.04.1757 i Eidanger kirke,[ii] død 31.08.1820 i Østre Porsgrunn, gravlagt 06.09.1820 i Østre Porsgrunn.[iii]

 

       Se Nordre Tveten

 

      

 

V.   Ingebret Sørensen, (sønn av Søren Andersen og Else Olsdatter) f. 1745 i Oklungen i Eidanger,[40] døpt 21.11.1745 i Eidanger kirke,[41] d. 1749 i Oklungen i Eidanger,[42] gravlagt 30.03.1749 på Eidanger kirkegård.[43]

      

       Søfren Aachlungen og Else Olsdatters søn Ingebret                                          

       Faddere: baaren af Kirsten Torstensdatter Ragnildrøe, Margrete Olsdatter Aachlungen, mandfaddere: Knud Traaholt, Hans Olsen Høyset i Gierpen Sougn.

      

       Gravlagt som "Søfren Aachlungens liden søn Ingebret 3 aar".

 

 

 

VI. Anne Sørensdatter, (datter av Søren Andersen og Else Olsdatter) f. 1748 på Oklungen i Eidanger,[44] døpt 05.05.1748 i Eidanger kirke,[45] d. 1748 på Oklungen i Eidanger,[46] gravlagt 09.06.1748 på Eidanger kirkegård.[47]

      

       Søfren Aachlungen og Else Olsdatters datter Anne                                                       

       Faddere: baaren af Christen Ragnildrøds kone Kirsten Olsdatter, Maren Andersdatter Aachlungen, mandfaddere: Knud Aachlungen, Ole Søfrensen ibid.

      

       Gravlegges som "Søfren Aachlungens og Else Olsdatters ægte datter Anne 3 uger".

        

      

 

 

 

 
[1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[2]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 883.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[4]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 883.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[9]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[11]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[12]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 576.

[14]  Stipulert, Stipulert.

[15]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 576.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[18]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 883.

[19]  Stipulert, Stipulert.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[23]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[24]  Alder ved konfirmasjonen.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 187.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[28]  Alder ved død.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[31]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 139.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 139.

[34]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[35]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 66.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[37]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[38]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[39]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 50.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 112.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 112.

[42]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[43]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 131.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 131.

[46]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[47]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen[i]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 50.

[ii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, side 185.

[iii]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.