| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| OKLUNGEN |


 

Marthe Pedersdatter født ca 1682

 

 

 

Marthe Pedersdatter, født ca 1682, død 1744 på Oklungen i Eidanger,[1] gravlagt 26.01.1744 på Eidanger kirkegård.1

 

Hun gravlegges 26. januar 1744 i Eidanger som "Enken Marte Pedersdatter fra Ochlungen 62 aar".

 

 

 

 

 [1]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.