| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SKJELSVIK |     


 

 

 

 

Jon Olsen f. 1729 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Martha Isachsdatter f. 1726 og 2. gang med Anne Nilsdatter f. 1736)

 

 

 

Jon Olsen, f. 1729 på Solli i Eidanger,[1] døpt 11.12.1729 i Eidanger kirke,[2] d. 1790 på Oklungen i Eidanger,[3] gravlagt 07.02.1790 på Eidanger kirkegård.3

Han var sønn av Ole Jonsen Solli.

 

Olle Joensen Sollj og Anne Arnisdatter - Joen

Faddere: baaren af Ellj Pedersdatter Kiendallen, Aasse Nielsdatter Sønsaassen, mandfaddere: Arne Iversen Sollj, Niels Olsen Viersdallen, Knudt Arnesen Sollj.

 

Han giftet seg i 1752.

 

Trol. 26/7-1752 i Eid. Copul. 20/10-1752.

Soldat Joen Olsen Soli og Marthe Isachsd. Schelsvig.

Caut: Ole Hvalen og Halvor Ovestad(?)

Havde Gifte Sæddel fra Grev Vædel Jarlsberg.

 

Skjelsvik i 1762:

Gaardsnavn: Schelsvig

Eier: Proprietair gods, Mons. Niels Larsens

Mand og hustru: Per Schelsvig og kone, Joen Schelsvig og kone

Barn 12 aar: Johannes Persen

Drenger over 12 aar: Jacob Hansen

Piiger over 12 aar: Anne Tolvsdatter, Zidsel Olsdatter

Andre husboende: Hans Isaksen

 

En del av gården Ørstvet ble solgt i 1766:

Anno 23.05.1766 - Lyset Peder Olsens Skiøde til Jon Olsen Schieldsvig paa 1 hud og 9 skind i Grd. Ørestvedt for Capital 400 rd. (dat. 23.05.1766)

 

En del av Ørstvet ble solgt i 1767:

Anno 27.08.1767 - Et Skiøde dat. 10 Dcbr. 1766 udstæd af Jon Olsen Schielsviig til Sr. Anders Erichsen boense i Brevig for 4 skind Jordgods med bøxel og Herlighed i Grd. Ørestved med 160 rd. betaling (ingen dato)

 

Han giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1774. Hans 2. kone døde på Klepp i 1778. Jon giftet seg 3. gang i Gjerpen i 1778.

 

Slik jeg tolker det som står i kirkeboken da Jon ble gravlagt i 1790, så bodde han da i Brevik, men ble døde bosatt på Oklungen. Jeg finner ikke Jon nevnt i Gjerpen etter at han giftet seg 3. gang i 1778. Hans tredje kone, Anne Hansdatter, døde i 1800 og ble gravlagt som Jon Klepps enke. Jeg tror at det var denne Jon som ble nevnt i Brevik i 1782 som Jon Skjelsvik og at han bodd i Brevik til han døde i 1790. Det kan være han har skilt lag med sin kone av en eller annen grunn. Han nevnes i 1782 uten kone.

 

Brevik 1782:

Nr.19

Ole Ingebretsens Enke - Andre bosatte: Søster, Johanne Tostensd., John Schielsviig

 

Gravlagt som "Jon Ols. Skielswiig af Brevig, død paa Aaklungen 64 aar".

 

 

(1) Gift 20.10.1752 i Eidanger kirke,[4] med Martha Isachsdatter, f. 1726 på Skjelsvik i Eidanger,[5] (datter av Isach Pedersen og Kirsten Hansdatter), døpt 03.03.1726 i Eidanger kirke,5 d. 1770 i Brevik, gravlagt 27.07.1770 på Brevik kirkegård.[6]

 

Martha:

Isaach Pettersen Skiælsvig og Kirsten Hansdatter – Martha

Faddere: baaren af Gurj Pedersdatter Skiælsvig, Johanne Pettersdatter, mandfaddere: Hans Alfsen Ørristvedt, Simmen Hansen Osebachen, Thor Rolfsen Skiælsvig.

 

Gravlagt som "Jon Schielswigs k. Marte Isachsdatter 46 aar".

 

 

(2) Gift 14.07.1774 i Gjerpen,[7] med Anne Nilsdatter, f. 1736 på Bekkevold i Gjerpen (datter av Nils Halvorsen og Gunhild Isaksdatter), døpt 1736 i Gjerpen,[8] d. 1778 på Klepp i Gjerpen, gravlagt 14.03.1778 i Gjerpen.[9]

 

Anne:

Niels Bechevals Anne

Faddere: Niels Aasen, Helge Sneltved, Ingebret Fløtterø, --- Ballestads qde., Anne Fløtterø.

 

Hun var enke etter Hans Nilsen Klepp. Se gamlegjerpen.no

 

Gravlagt som "Jon Kleps kone 42 aar".

 

9/4-1778    Bamble Skifteprot. nr. 9, side 621b.   

Klep  

ANNE NILSDATTER       

         Arvinger:

               Enkem. Jon Olssen

               og Anne Nilsdtrs. barn etter to ekteskap.

               1. I 1.ekteskap med Hans Nilssen, to døtre:

                  a. Tone Hansdtr.   ca. 11 år.

                  b. Gunhild Hansdtr. 6 1/2 "

                  (NB! Også hatt sønnen Nils Hanssen, men død.)

               2. I 2.ekteskap med Jon Olssen, 1 sønn:

                  c. Anders Jonssen 5 uker.

               Formynder for Tone: Morbroren Gunder Bekkevald.

               ----"---- -"- Gunhild: Christian Hanssen Høyseth.

               ----"---- -"- Anders: Faren Jon Olssen.

Brt:   277 - 3 - 11

Gjeld: 326 - 3 - 10 (insolvent).

Jordegods: 7 37/64 skind m.b. i åsetet Klep, verd 139 rdlr.

 

 

(3) Gift 31.08.1778 i Gjerpen,7 med Anne Hansdatter, f. ca 1723, d. 1800 på Klepp i Gjerpen, gravlagt 06.07.1800 i Gjerpen.9

 

Anne:

Hun var enke da hun giftet seg med Jon.

 

Hun nevnes nok i en liste over fattige i Gjerpen i 1782:
Jon Olsens Enke
Ejdanger
under ditto (Meen JO)Gaard i 4 Aar
50
Huusarm
Blinde Børn

 

Gravlagt som "Jon Kleps enke Anne Hansdtr., angivet for 77 aar".

 

 

 

I.    Maria Jonsdatter, (datter av Jon Olsen og Martha Isachsdatter) f. 1753 i Skjelsvik i Eidanger,[10] døpt 13.05.1753 i Eidanger kirke,10 konfirmert 01.10.1769 i Eidanger kirke,[11] d. 1810 i Brevik, gravlagt 01.10.1810 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Joen Olsen Schelsvigs barn navnl. Maria                                                           

       Faddere: baaren af Knud Solis enke i Brevig, Maren Olsdatter Valen, mandfaddere: Per Rolvsen Schelsvig, Lars Kiørholt, Anders Olsen Soli.

      

       Konfirmert som "Marie Jonsdatter Schielswig 16".

      

       Det kan være hun som gravlegges i Brevik som "Pigen Marie Jonsdatter 60 aar"?

      

 

 

II.   Ingeborg Jonsdatter, (datter av Jon Olsen og Martha Isachsdatter) f. 1755 på Skjelsvik i Eidanger,[13] døpt 19.05.1755 i Eidanger kirke,13 d. 1757 på Skjelsvik i Eidanger,[14] gravlagt 01.01.1758 på Eidanger kirkegård.14

      

       Joen Schelsvigs barn navnl. Ingeborg                                        

       Faddere: baaren af Knud Solis Enke fra Brevig, Margrethe Olsdatter Solie, mandfaddere: Per Dalen, Anders Olsen Soli.

      

       Gravlagt som "Joen Schielsvigs barn Ingeborg 2 ½ aar".

 

 

 

III. Kirsti Jonsdatter, (datter av Jon Olsen og Martha Isachsdatter) f. 1757 på Skjelsvik i Eidanger,[15] døpt 18.09.1757 i Eidanger kirke,15 d. 1758 på Skjelsvik i Eidanger,14 gravlagt 16.07.1758 på Eidanger kirkegård.14

      

       Joen Schelsvigs barn navnl. Kisti                                               

       Faddere: baaren af Per Dalens kone, Anne Tolvsdatter, mandfaddere: Ole Søli, Per Rolvsen Schelsvig, Jens Grave.

      

       Gravlagt som "Joen Schelsvigs barn Kisten 10 maaneder".

 

 

 

IV. Kristi Jonsdatter, (datter av Jon Olsen og Martha Isachsdatter) f. 1759 på Skjelsvik i Eidanger,[16] døpt 26.12.1759 i Eidanger kirke,16 konfirmert 21.04.1776 i Brevik kirke,[17] d. 1790 i Brevik, gravlagt 06.03.1790 på Brevik kirkegård.[18]

      

       Joen Schelsvigs barn navnl. Kisti                                   

       Faddere: baaren af Per Jørgensen Schelsvigs kone, Margrethe Olsdatter Soli, mandfaddere: Isak Soli, Hans Isachsen Schelsvig, Anders Olsen Soli.

      

       Trolig hun som ble konfirmert i Brevik i 1776 som "Chirsten Jonsdatter 17 aar".

 

      

       Gift 05.01.1785 i Brevik kirke,[19] med Jon Larsen, f. 1750 i Brevik (sønn av Lars Gundersen og Anne Hansdatter), døpt 06.12.1750 i Brevik kirke,[20] konfirmert 22.04.1770 i Brevik kirke,[21] d. ca 1790 i Brevik.

      

       Se Brevik 1782-1801

 

      

            

V.   Isach Jonsen, (sønn av Jon Olsen og Martha Isachsdatter) f. 1762 på Skjelsvik i Eidanger,[22] konfirmert 30.09.1781 i Eidanger kirke,[23] d. 1795 på Søndre Lunde i Eidanger,[24] gravlagt 01.05.1795 på Eidanger kirkegård.24

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 9. januar 1763 finnes blant introduserte kvinner "Joen Schelsvigs kone" etter å ha fått et barn.

      

       Konfirmert i 1781 som "Isac Jonsen p. Solie 16".

      

       Graclagt i 1795 som " Isac Jonson Lunde Søndre 32 aar".

 

 

 

VI. Hans Jonsen, (sønn av Jon Olsen og Martha Isachsdatter) f. 1767 på Skjelsvik i Eidanger,[25] døpt 01.11.1767 i Brevik kirke,25 d. 1769 på Skjelsvik i Eidanger, gravlagt 30.11.1769 på Brevik kirkegård.6

      

       Jon Olsen Schielswiig og k. Marte Isachsdtr. Hans

       Faddere: 1. Marie Olsdtr. Hwalen 2. Anne Olsdtr. 3. Anders Solie 4. Isach Dalen 5. Isach Olsen.

       Merknad: Eid., døpt i Brevik. [ført i kirkeboka for Eidanger]

      

       Gravlagt som "Hans - Jon Skielswiigs 2 aar".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 73.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[7]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[8]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[9]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[11]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[14]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 186.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 195.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 90.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35a.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[22]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.