| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

 

Halvarp Gnr.22

 

Gården Halvarp ligger helt inderst i Langangsfjorden på den østre siden. Den ligger utenfor broen, før sagbruket. Halvarp har gården Bassebo som nabogård i sydøst og Nøklegård i øst.

 

Landskyld 3 huder (1664)

 

 

Litt fakta om gården Halvarp

 

 

De tidlige manntallene på Halvarp:

 

Øyll Halvarp står oppført i et skattemanntall fra 1592-93. Han nevnes også i 1603 da han leverte eikebjelker til saltverket på Langøya.

 

I 1640 nevnes en Christen Haldeuarp. Han nevnes også i skoskatten av 1645 med kvinne og 1 datter. Han var der fremdeles midt på 1650 tallet. 

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Hallevarp som Christen bruger,
schylder 3 huder,
som følger till laugstoellen i Scheen
med bøxell.
Haff(ue)r tilforne werit en ødegaardt, men nu
schatter for ½ gaardt, penge - 3 dr.
Laugstoellen i Scheen bygger

 

Det ble opplyst i 1650 at Halvarp hadde vært en ødegård, men at den nå ble skatten som en halvgård med en skyld på 3 huder.

 

Landkommisjonen av 1661 oppga brukeren til å hete Søfren.

 

Fogdens manntall av 1664 oppga Kari 34 år gammel som oppsitter på Halvarp. I Sogneprestens manntall fra samme året oppførtes Hans Sivertsen 26 år gammel som bruker og en husmann, Jens Lauritzen på 25 år.

 

I 1672 nevnes Kari og fra 1680 og fremover nevnes Hans som bruker.

 

Hans Gundersen fikk i 1704 bygselseddel på halvparten av Halvarp, 1 ½ hud av Hans Sivertsen. Ifølge Sjølegden av 1706 var Hans Sivertsen bosatt på Halvarp som oppsitter og bruker av halvparten av gården. Hans Sivertsen var da 80 år gammel og hadde ingen sønner stod det. Hans Gundersen var, ifølge sjølegden av 1706, oppsitter på den andre delen, 38 år gammel med sønnen Peder på 5 år.

 

En ”Marin Soldat” Isak Nøklegård fikk i 1710 bygselseddel på 2 huder i Halvarp.

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1664 til ca 1708

 

Hans Syvertsen f. ca 1626 nevnes på Halvarp i 1664 og rundt 1700. Han nevnes som Hans Gundersen Halvarp sin svoger.

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra 1704 til 1727

 

Hans Gundersen f. ca 1655 fikk i 1794 bygselen på halve gården Halvarp av Hans Sivertsen. Han hadde i 1698 giftet seg med Maren Sørensdatter f. 1655. Maren hadde vært tidligere en datter med en Peder. Hans og Maren bodde der fortsatt i 1725 og i 1727 døde Maren på Halvarp.

 

Maren Sørensdatters barn med en Peder:

Anne Pedersdatter f. ca 1692

Maren Pedersdatter f. ca 1694

 

Hans Gundersen og Maren Sørensdatter sine barn:

Peder Hansen f. ca 1697 d. før 1742

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1710

 

Den Isak Nøklegård som fikk bygsel på 2 huder av Halvarp i 1710 var den Isach Josten f. omkring 1665 og Kirsten Jonsdatter f. omkring 1665 som hadde vært bosatt på Nøklegård. De døpte et barn på Halvarp i 1712 men det er usikkert hvor lenge de bodde der.

 

Se Nøklegård

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1717 til 1727

 

Maren Pedersdatter f. ca 1694 var stedatter til Hans Gundersen Halvarp. Hun giftet seg i 1717 med Anders Olsen f. ca 1691. De bosatte seg på Halvarp og i 1725 var Anders bruker av 1 ½ hund av Halvarp mens hans kones stefar, Hans Gundersen, brukte den andre delen på 1 ½ huden. De døpte barn bosatt på Halvarp frem til 1727.

 

Barn:

Rasmus Andersen f. 1718

Hans Andersen f. 1720 d. 1720

Birthe Marie Andersdatter f. 1721 d. 1721

Hans Andersen f. 1722 d. 1722

Ole Andersen f. 1723 d. 1723

Arne Andersen f. 1723 d. 1723

Berthe Marie Andersdatter f. 1726 d. 1726

Søren Andersen f. 1727

 

Familieark

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1725 til ca 1740

 

Hans Gundersen Halvarp sin sønn Peder Hansen f. ca 1697 giftet seg i 1725 med Gjøran Torkildsdatter f. ca 1696 fra Hasler. De døpte et barn bosatt på Halvarp i 1726 og et i 1736. Peder har jeg ikke funnet gravlagt i Eidanger, men han døde før 1746. I 1749 giftet Gjøran seg for 2. gang med Claus Findsen på Bekken under Søndre Tveten.

 

Barn:

Maren Pedersdatter f. 1726 d. 1796

Berthe Pedersdatter f. 1736 d. 1742

 

Familieark

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1729 til 1782

 

Lars Prodsen f. ca 1704 var sønn av Prods Andersen Nøklegård. Han giftet seg i 1721 med Jøran Anundsdatter f. ca 1696 fra Langangen. De har bodd utenfor bygden en tid, men i 1729 fikk Lars bygsel på 3 huder i Halvarp. Lars fikk et uekte barn i 1731 med Kari Andersdatter f. ca 1713 fra Rørarød. I 1738 ble Lars far til et nytt uekte barn. Moren var Sara Christensdatter Halvarp f. omkring 1715. I og med at det står Halvarp har hun nok tjent der. Hun var datter av Christen Hansen og Ingeborg Jensdatter. Denne Ingeborg Jensdatter giftet seg 2. gang med far til Lars Prodsen, Prods Andersen. Dermed var Prods Andersen stefar til Sara Christensdatter. Jøran Anundsdatter døde på Halvarp i 1772 og Lars døde der i 1782.

 

Lars Prodsen og Kari Andersdatter sitt uekte barn:

Lars Larsen f. 1731

 

Lars Prodsen og Sara Christensdatter sitt uekte barn:

Christen Larsen f. 1738 d. 1739

 

Lars Prodsen og Jøran Anundsdatter sine barn:

Anund Larsen f. ca 1722 d. 1763

Hans Larsen f. ca 1724

Ole Larsen f. ca 1725 d. 1774

Jon Larsen f. ca 1726 d. 1750

Jacob Larsen f. ca 1730

Margrethe Larsdatter f. 1732 d. 1803

Birthe Larsdatter f. 1733

Maria Larsdatter f. 1736 d. 1808

Isak Larsen f. 1739 d. 1739

 

Familieark

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1749 til 1774

 

Ole Larsen f. ca 1725 var sønn av Lars Prodsen Halvarp. Ole giftet seg 1. gang i Eidanger i 1749 med Sissel Isaksdatter f. ca 1724. De bosatte seg på Halvarp. Sissel døde der i 1763. Ole giftet seg 2. gang i Eidanger i 1764 med Kirsten Pedersdatter f. 1742. Hun var født på Øya i Kilebygda, men familien hadde flyttet til Herøya. Kirsten døde på Halvarp i 1771. Ole giftet seg da for 3. gang i 1772 med Maren Torgersdatter f. 1740 fra Flogstad. Både Ole og Maren døde på Halvarp i 1774.

 

Ole Larsen og Sissel Isaksdatter sine barn:

Maren Olsdatter f. 1750 d. 1752

Isak Olsen f. 1753

Hans Olsen f. ca 1755 d. 1803

Inger Olsdatter f. 1761 d. 1763

Sissel Olsdatter f. 1763 d. 1763

 

Ole Larsen og Kirsten Pedersdatter sine barn:

Anund Olsen f. 1765 d. 1826

Halvor Olsen f. 1766

Sissel Olsdatter f. 1763 d. 1763

 

Ole Larsen og Maren Torgersdatter sine barn:

Torger Olsen f. 1772 d. 1801

 

Familieark

 

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1772 til 1803

 

Hans Christensen f. ca 1735 var sønn av Christen Jensen på Øvre Tanum i Brunlanes. Hans var 1. gang gift og bosatt på Øvre Tanum. Hans 1. kone døde der i 1766. Hennes navnt er ukjent. Han giftet seg så 2. gang i 1769 med Sara Jonsdatter f. ca 1752 fra Solum i Brunlanes. De nevnes på Halvarp fra 1772. Hans hadde samme året solgt sin del av Øvre Tanum. Sara døde på Halvarp i 1787. Hans giftet seg da for 3. gang i Brunlanes i 1788 med Margrethe Torgersdatter f. omkring 1750. Hans og Margrete levde bare et år sammen som ektefolk. I 1789 ble det holdt oppgivelseskifte over dem og de ble da skilt. Det står at de ikke kunne leve sammen. Hans nevnes på Halvarp i 1801 som ”skildt fra sin kone”. Dette var ikke vanlig på denne tiden. Hans og Margrethe fikk ingen barn sammen. Hans Christensen døde på Halvarp i 1803.

 

Hans Christensen og hans 1. kones barn:

Ole Hansen f. 1766

 

Hans Christensen og Sara Jonsdatter sine barn:

Ole Hansen f. 1772 d. 1850

Abraham Hansen f. 1775

Christen Hansen f. 1778 d. 1849

Jon Hansen f. 1781 d. 1840

Hans Hansen f. 1783 d. 1783

Gunbjør Hansdatter f. 1784

Nils Hansen f. 1787 d. 1787

 

Familieark

 

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1794

 

Ole Hansen f. 1772 var sønn av Hans Christensen Halvarp. Han giftet seg i 1794 med Christense Hansdatter f. 1767 fra Røra. De ble bosatt på Halvarp.

 

Ole Hansen og Christense Hansdatter sine barn:

Hans Olsen f. 1795 d. 1796

Sara Olsdatter f. 1796 d. 1863

Hans Olsen f. 1798 d. 1798

Inger Olsdatter f. 1799 d. 1861

Hans Olsen f. 1802 d. 1876

Nils Olsen f. 1803 d. 1883

Jon Olsen f. 1806 d. 1806

Christiane Olsdatter f. 1806 d. 1807

Anne Marie Olsdatter f. 1807

Jon Olsen f. 1812 d. 1860

 

Familieark

 

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra 1805

 

Christen Hansen f. 1778 var også sønn av Hans Christensen Halvarp. Christen giftet seg i 1805 med Margrethe Andersdatter f. 1785 fra Nøklegård. De døpte barn på Halvarp i 1806, på Auen i 1807, på Halvarp i 1811, på Vrangsund i 1814 og på Halvarp i 1816. Christen døde som ”fattiglem”, 74 ½ år gammel på Hjervika under Halvarp i 1849.

 

Christen Hansen og Margrethe Andersdatter sine barn:

Sara Christensdatter f. 1806 d. 1824

Hans Christensen f. 1807

Anne Christensdatter f. 1811 d. 1887

Maria Christensdatter f. 1814

Anders Christensen f. 1816

Lars Christensen f. 1820 d. 1895

Maren Cathrine Christensdatter f. 1822

Sara Christensdatter f. 1825 d. 1830

Karen Christensdatter f. 1828 d. 1829

 

Familieark                                                           

 

 

 

 

Andre som nevnes på Halvarp:

 

 

Fam.10

Lars Pedersen f. ca 1695 nevnes på Halvarp i 1706.

 

 

Fam.11

Nils Nilsen f. ca 1644 døde i 1716 på Halvarp.

 

 

Lars Andersen f. ca 1695 giftet seg i 1723 med Maren Isachsdatter f. ca 1689. De døpte barn bosatt på Nøklegård, men i 1723 døpte de barn bosatt på Halvarp. De nevnes på Nøklegård.

 

 

Fam.12

Gjertrud Ellefsdatter f. ca 1655 nevnes på Halvarp i 1725.

  

 

En Anders Jacobsen f. omkring 1690 ble gravlagt på Halvarp i 1730 som "Anders Jacobsøn fra Hallevarp 29 aar 8 maaneder". Dette kan ha vært Marthe Pedersdatter på Kleven sin mann. De nevnes på Kleven.

 

 

Ole Halvorsen f. 1745 ble konfirmert i 1765 bosatt på Halvarp. Han ble siden gift og bosatt på Sundsåsen.

 

Fam.13

Maren Jensdatter født ca 1805, døde på Halvarp i 1808. (Dette kan ha vært en feilføring og at dette var ei Nilsdatter?)

 

Fam.14

Isak Olsen født ca 1789 ble gravlagt på Halvarp i 1811.

 

 

 

Husmenn u/Halvarp

 

Bukkøya

Bukkøya ligger ganske langt ut i Langangsfjorden. Den ligger nærmere Bjønnes enn Halvarp.

 

En Jens Lauritzen nevnes som strandsitter og husmann på Bukkøya i 1665.

 

Else Larsdatter f. ca 1686 nevnes som oppsitter på Bukkøya. Hun lot i 1711 tinglyse bygselseddel på "Buchøen" som da tilhørte Skien lagstol og lå under Halvarp. Dette var nok den Else Larsdatter som ca 1716 giftet seg 1. gang med Claus Nilsen og 2. gang med Peder Hansen i Brevik i 1719 og som nevnes (under her) i 1758.

 

Det ble i 1758 tinglyst en bevilling til Christen Olsen Setere på "Bochøen", men det ble samtidig tinglyst en protest mot bevillingen fra Else, salig Peder Hansens. Christen Olsen Setere var nok den Christen Olsen som var gift med Ingeborg Andersdatter og som døpte barn bosatt på Setere i Brevik i 1760

 

 

Se Else Larsdatter i Brevik.

 

Se Christen Olsen og Ingeborg Andersdatter i Brevik.

 

 

I 1794 fikk Knud Erichsen festebrev på plassen Buchøen. Han var nok Knud Eriksen f. 1759 sønn av Erich Andersen Schebs. Han hadde borgerskap som krambod- og trelasthandler og var bisatt i Brevik. Han døde ugift i 1805.

 

Se under hans far i Brevik

 

 

Bukkøya ble i 1809 skyldsatt for 3 1/2 skinn og dette kom da til fradrag for den opprinnelige skylden på Halvarp. Gården hadde etter dette en skyld på 2 huder og 8 1/2 skinn. Bukkøya ble solgt samme år fra Ole Hansen Halvarp til Ole Hansen Sundet for 300 rdl.

 

 

 

 

Myrgård

 

 

Fam.15

 

Bosatt her fra 1782 til 1803

 

Hans Olsen f. ca 1755 var sønn av Ole Larsen Halvarp. Han giftet seg 1. gang med Maren Olsdatter f. ca 1752. De bosatt seg på Halvarp og var det bosatt på plassen Myrgård. Maren døde på Myrgård i 1796. Hans giftet seg for 2. gang i 1797 med Antonette Jacobsdatter f. 1771 fra Osebakken i Østre Porsgrunn. hans døde på Myrgård i 1803. Enken giftet seg i 1806 med Sivert Larsen fra Kjose. De bodde en tid på Bråten under Halvarp.

 

Hans Olsen og Maren Olsdatter sine barn:

Hans Hansen f. ca 1783 d. 1783

Søren Hansen f. 1784

Sara Hansdatter f. 1787 d. 1811

Sidsel Hansdatter f. 1782

Isak Hansen f. 1792

Christopher Hansen f. 1795

 

Hans Olsen og Antonette Jacobsdatter sine barn:

Jacob Hansen f. 1797

Anna Maria Hansdatter f. 1798

Maren Hansdatter f. 1800

Inger Hansdatter f. 1802 d. 1804

 

Familieark

 

 

 

 

 

Bråten

 

 

Fam.16

 

Bosatt her fra 1804

 

Nils Hansen f. ca 1778 kom fra Solum i Brunlanes. Han ble utlagt som far til et uekte barn i 1803. Moren var Ellen Margrethe Nilsdatter f. 1782 fra Østre Porsgrunn. Hun bodde da på Nøklegård. De giftet seg i 1803 og bosatt seg på Bråten u/Halvarp.

 

Barn:

Maren Nilsdatter f. 1803 d. 1807

Hans Nilsen f. 1806

Nils Nilsen f. 1809 d. 1809

Nils Nilsen f. 1810 d. 1847

Jacob Nilsen f. 1814 d. 1814

Ellen Marie Nilsdatter f. 1815

NN Nilsdatter f. 1815 d. 1815

Anders Nilsen f. 1819

Børre Nilsen f. 1823

 

Familieark

 

 

 

Fam.17

 

Bosatt her fra 1806 til 1808

 

Enken etter Hans Olsen Myrgård, Antonette Jacobsdatter f. 1771, giftet seg 2. gang i 1806 med Sivert Larsen f. ca 1781 fra Kjose. De døpte barn bosatt på Bråten under Halvarp i 1806 og 1808. Det har etter det trolig flyttet.

 

Barn:

Hans Sivertsen f. 1806 d. 1807

Randi Sivertsdatter f. 1808 d. 1808

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1809

 

Christen Olsen Grinnen f. 1772 kjøpte i 1809 under Halvarp.

 

 

 

 

 

Hjertvika

 

 

Nils Larsen f. 1787 fra Langangen giftet seg i 1813 med Anne Tollevsdatter f. 1783. De var bosatt på Hjertvika under Halvarp.

 

Se under hans far Lars Larsen Buer f. 1749.

 

 

 

 

 

 

Andre husmenn under Halvarp

 

 

Bosatt her i 1725

 

Anders Arvesen f. ca 1681 og hans hustru Gjøran Nilsdatter f. ca 1679 døpte og gravla et barn bosatt på Halvarp i 1725. De var før dette bosatt som husmenn under Døvika.

 

Se Døvika

 

 

 

Fam.18

 

Bosatt her i 1787

 

Ingebricht Andersen f. 1758 giftet seg i 1787 med tjenestejenta på Halvarp, Maria Anundsdatter f. 1757, fra Kokkersvold. De døpte et barn bosatt på Halvarp i 1787. De flyttet etter dette til Oddenes under Vestmunn i Brunlanes som husmenn.

 

Barn:

Anne Marie Ingebrichtsdatter f. 1787

Anders Ingebrichtsen f. 1790

Anund Ingebrichtsen f. 1792 d. 1851

John Ingebrichtsen f. 1795

Nils Ingebrichtsen f. 1800

 

Familieark

 

 

 

Fam.19

 

Bosatt her fra 1806 til 1808

 

Abraham Olsen f. ca 1751 var i 1777 soldat og bosatt på Halvarp. Han giftet seg da med Ellen Andersdatter f. ca 1757. Hun bodde også på Halvarp og var nok tjenestepike der. De døpte barn bosatt på en plass under Halvarp frem til 1783. I 1785 døpte de et barn bosatt på Nøklegård. De har etter dette flyttet til Vestmunn i Brunlanes. Der bodde de som husmenn på plassen Fjeldbo. Ellen døde der i 1793. Abraham giftet seg 2. gang i Brunlanes i 1794 med Sara Danielsdatter f. 1766 fra Fjeldbo. De bodde videre der og nevnes i 1801 under Vestmunn. Abraham døde der i 1819 og Sara i 1842.

 

Abraham Olsen og Ellen Andersdatter sine barn:

Ole Abrahamsen f. 1778 d. 1778

Ole Abrahamsen f. 1780

Karen Abrahamsdatter f. 1783 d. 1785

 

Abraham Olsen og Sara Danielsdatter sine barn:

Ellen Marie Abrahamsdatter f. 1795 d. 1858

Mari Abrahamsdatter f. 1797 d. 1797

Jacob Abrahamsen f. 1799

Maren Abrahamsdatter f. 1800

Oline Abrahamsdatter f. 1808 d. 1809

Marthe Marie Abrahamsdatter f. 1810 d. 1819

 

Familieark