| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| HALVARP |


 

 

 

Christen Hansen f. 1778 og Margrethe Andersdatter f. 1785 sin familie

 

 

 

Christen Hansen, f. 1778 på Halvarp i Eidanger,[1] døpt 03.05.1778 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 06.10.1793 i Eidanger kirke,[3] død 03.08.1849 på Hjertvika u/Hallvarp i Eidanger, gravlagt 08.08.1849 på Eidanger kirkegård.[i]

Han var sønn av Hans Christensen Halvarp.

 

Hans Christensen Harewarp og k. Sara Jonsdtr. - Christen

Faddere: 1. Chatrine Jonsdtr. Nøchlegaard 2. Anne Andersdtr. ibid 3. Ole Olsen Barseboe 4. Anun Jonsen Solum 5. Anders Pedersen Barseboe.

 

Konfirmert som "Christen Hansen Harewarp 16".

 

Bosatt hos sin bror Ole på Halvarp i 1801 som "Christen Hansen, Husbondens brødre, logerende, 22 år, Matros".

 

Han giftet seg i 1805.

 

Copul. 07.11.1805 i Eid.

Christen Hansen Halvarp og pigen Margarethe Andersdatter Nøchlegaard.

Caut: Lensmand Hans Andersen og Lars Hansen Tveten.

 

De bodde på Halvarp i perioder. Døpte også barn på Auen og i Vrangsund.

 

Han døde på Hjervika u/Halvarp. En finner dem under Hjertvika i Eidanger bygdebok bind 2.

 

Gravlagt som "Christen Hansen - 74 1/2 år - Fattiglem - Plads Hjertvig under Halvarp".

 

 

Gift 07.11.1805 i Eidanger kirke,[4] med[5] Margrethe Andersdatter, f. 1785 på Nøklegård i Eidanger,[6] (datter av Anders Larsen og Anne Larsdatter), døpt 12.04.1785 i Eidanger kirke,[7] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke,[8] død 01.02.1872 i Larvik i Vestfold, gravlagt 08.02.1872 i Eidanger kirkegård.[ii]

 

Margrethe:

Anders Larsen Nøchlegaard og k. Anne Larsdtr. P. B. Margrete.

Faddere: 1. Boel Jacobsdtr. Ouen 2. Mari Nilsdtr. Nøchlegaard 3. Anders Olsen Lønnebakke 4. Nils Sørensen Nøchlegaard 5. Gunder Jacobsen Ouen.

 

Konfirmert som "Margrete Andersdatter Nøchlegaard 15".

 

Hun bodde som enke på Langstrand i Larvik i 1865 og døde der i 1872. Hun ble gravlagt i Eidanger.

 

 

 

 

I.    Sara Christensdatter, f. 1806 på Halvarp i Eidanger,[9] døpt 16.02.1806 i Eidanger kirke,[10] død 23.03.1824 på Halvarp i Eidanger,9 gravlagt 30.03.1824 på Eidanger kirkegård.[iii]

      

       Christen Hansen Halevarp og Margrethe Andersdatter - Sara

       Faddere: Gunbiør Nilsdtr. Basseboe, Inger Nilsdtr. Røra, Nils Knudsen Basseboe, Abraham Nilsen Nøchlegaard, John Hansen Ouen.

 

       Gravlagt som "Sara Kristensdatter, inderste Kristen Halvarps datter 18 aar".

      

 

 

II.   Hans Christensen, f. 1807 på Auen i Eidanger, døpt 17.10.1807 i Brevik kirke.[11]

      

       Christen Hansen Ouen og Margrethe Andersdatter - Hans        

       Faddere: ns kone Christense Hansd, Gumjor Hansd, John Hansen, John Jacobsen, Nils Knudsen.

 

 

 

III. Anne Christensdatter, f. 17.02.1811 på Halvarp i Eidanger,[12] døpt 03.03.1811 i Eidanger kirke,[13][14] d. 25.06.1887 på Helle i Sannidal, gravlagt 30.06.1887 i Sannidal.

      

       Christen Hansen Harevarp og Margrethe Andersdatter - Anne

       Faddere: Gundbiør Barseboe, Marte Ouen, Jon Ouen, Abraham Barseboe, Ole Barseboe.

 

       Hun står som Anne Marie Christensdatter bosatt på Halvarp da de giftet seg. Hun står videre som 25 1/2 år født på Halvarp som datter av Christen Hansen. En av forloverne var hennes bror Hans Christensen Halvarp.

Hun skrives som Anne Marie og da hun døde stod at hun var født i Eidanger i 1817, men på hennes gravsten står det at hun var født 13/2 1816?? I 1875 tellingen stod hun også som født i 1816 i Eidanger?

 

      

       Gift 16.08.1837 i Eidanger kirke,[15] med Carl Eliot Schulze f. 1818 (sønn av Hans Jørgen Birch Schulze), d. 26.03.1910 på Helle i Sannidal, gravlagt 01.04.1910 i Sannidal.

      

       Carl:

       Han var kullskriver og kom fra Langestrand i Larvik. Hans far var klokker og skolelærer i Langestrand, Larvik. Født 1786 i Danmark, død 1821 i Larvik.


Carl ble forvalter ved H. B. Biørns Sagbrug Helle i Skaatø ved Kragerø.

De bodde i 1865 på Helle i Sannidal med to barn født i Larvik og fire født i Sannidal. De nevnes der også i 1875.

      

 

 

IV. Kirsten Marie Christensdatter, f. 18.05.1814 i Vrangsund i Brunlanes, døpt 24.05.1814 i Brevik kirke.[16]

 

       Chris Hansen Vrangsund og Margrethe Andersdatter - Maria

       Faddere: Maren Andersdatter, Sara Olsd, Ole Hansen, Abraham Hansen

      

       Farsnavnet Chris må være en variant av Christen. Maren Andersdatter kan da være moren søster. Ole og Abraham Hansen farens søsken. Sara Olsdatter datter av Ole Hansen, fars bror.

 

       Hun giftet seg 31 år gammel med Amund Larsen i 1845. Hun stod som bosatt på Halvarp med far Christen Hansen.

 

 

       Gift 05.12.1845,[17] med Amund Larsen, født 23.02.1820 på Leirhølen u/Nøklegård i Eidanger,18 (sønn av Lars Jensen og Netten Margrethe Amundsdatter), døpt 05.03.1820 i Eidanger kirke.[iv]

      

       Amund:

       Amund - Foreldre: Lars Jensen og Netten Margrethe Amundsdatter Nøglegaard, husmand

 

       Han var bosatt under Nøklegård i Eidanger og Larvik (yrke vognmann).

 

      

 

V.   Anders Christensen, født 06.12.1816 på Halvarp i Eidanger,[v] døpt 26.12.1816 i Eidanger kirke.20

 

         Anders - Foreldre: Inderst Christen Hansen Harevarp (Halvarp)og Margrethe Andersdatter

      

       Han ble konfirmert i Eidanger 30.09.1832 bosatt på Halvarp.

 

      

       Gift 1843,[18] med Maren Kristine Amundsdatter, f. 1806 på Sundsåsen i Eidanger,[19] (datter av Amund Pedersen og Maren Eriksdatter), døpt 10.08.1806 i Eidanger kirke,[20] død 14.07.1848 på Auen i Eidanger,22 gravlagt 20.07.1848 på Eidanger kirkegård.[vi]

      

       Maren:

       Amund Pedersen Sundsaasen og Maren Erichsdatter, tvillingbørn - Maren Christine

       Faddere: Elisabeth Sophie Frahm, Oline Erichsdtr. ibid, Henrich Frahm, Nils Pedersen Sundsaasen, Peder Nilsen ibid.

      

       Hun var tvilling til søsteren Anne Margrethe.

 

       Gravlagt som "Maren Kirstine Amundsdatter 42 år - Gaardmandskone - Auen".

 

 

       Barn:

 

A.       Johan Andersen, født 1844 på Auen i Eidanger,21 død 1844 på Auen i Eidanger.[vii]

 

 

B.        Carl Johan Andersen, født 1845 på Auen i Eidanger,21 død 1846 på Auen i Eidanger.21

 

 

        C.    Anne Helene Andersdatter, født 1847 på Auen i Eidanger,21 død 1847 på Auen i Eidanger.21

 

 

 

 

VI. Lars Christensen, født 04.06.1820 på Halvarp i Eidanger,9 døpt 16.07.1820 i Eidanger kirke,19 død 1895.9

 

       Lars - Foreldre: Christen Hansen Halvarp og Margrethe Andersdatter, inderster

      

       Bosatt på under Røra.

 

      

       Han giftet seg med Gunhild Marie Eichsdatter, f. 1834 (datter av Erich Adolphsen og Marthe Marie Paulsdatter).

      

       Gunhild:

       Hun kom fra Elven u/Røra.

 

 

       Barn:

 

        A.    Karen Marie Larsdatter, født ca 1855,26 død 1887.26

              

               Bosatt på Nautser Bnr.29 under Bjerkevold.

 

              

               Gift 1883,26 med Amund Christoffersen, født 1854,26 (sønn av Christoffer Amundsen og Inger Johanne Johannesdatter), død 1941.26

              

               Amund:

               Han kom fra Nautser.

 

              

        B.    Hans Larsen, født 1857.26

 

 

        C.    Sara Mathilde Larsdatter, født 1858,26 død 1937.26

              

               Bosatt på Strandjordet Bnr.3 under Rørarød.

 

              

               Gift 1881,26 med Nicolai Andersen, født 1855,26 (sønn av Anders Olsen og Maren Kirstine Andersdatter), død 1922.26

              

               Nicolai:

               Han kom fra Herregårdstranden.

 

               

        D.    Christian Larsen, født 1862.26

 

 

        E.    Grete Mathilde Larsdatter, født 1864,26 død 1865.26

 

 

        F.    Grethe Martine Larsdatter, født 1866.26

 

 

        G.    Lina Gunhilde Larsdatter, født 1869.26

 

 

        H.    Anna Olalia Larsdatter, født 1872.26

 

 

I.           Marie Larsdatter, født 1875.26

 

 

 

        J.     Anne Kirstine Larsdatter, født 1878.26

 

 

  

 VII. Maren Cathrine Christensdatter, født 03.04.1822 på Halvarp i Eidanger, døpt 03.05.1822 i Eidanger kirke.19

      

       Maren Catherine - Foreldre: Cristen Hansen og Margrethe Andersdatter Halvarp, inderster.

 

       Bosatt på Lønnebakke.

 

      

       Gift 1846,9 med Nils Ingebretsen, født 11.02.1816 på Ås i Eidanger,9 (sønn av Ingebret Arvesen og Pernille Nilsdatter), døpt 18.02.1816 i Eidanger kirke.19

      

       Nils:

       Niels - Foreldre: Inderst Ingebrigt Arvesen Aas og Pernille Nielsdatter

      

      

       Barn:

      

A.       Hans Nilsen, født 1849.[viii]

 

 

B.        Anders Nilsen, født 1855.27

 

 

C.        Grethe Pauline Nilsdatter, født 1864.27

 

 

 

VIII. Sara Christensdatter, født 16.07.1825 på Halvarp i Eidanger,9 døpt 07.08.1825 i Eidanger kirke,19 død 12.06.1830 på Halvarp i Eidanger,9 gravlagt 20.06.1830 på Eidanger kirkegård.

      

       Sara - Foreldre: Kristen Hansen og Margrete Andersdatter Halvarp, husmand

      

       Gravlagt som "Sara Kristensdatter, inderste Kristen Hansen Halvarps datter 5 aar".

      

 

 

IX. Karen Christensdatter, født 1828 på Halvarp i Eidanger,9 død 17.04.1829 på Halvarp i Eidanger,9 gravlagt 26.04.1829 på Eidanger kirkegård.11

      

       Gravlagt som "Huusmand Christen Hansen Halvarp og Margrethe Andersdatters hjemmedøbte pigebarn Karen 18 uger".

 

      

      

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 94.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 29.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[4]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen 

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 94.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 436.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 157.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 157.

 

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 436.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 107.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 406.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 460.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 459.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.[i]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 289.

[ii]  Kirkebok for Eidanger Klok. nr. 1 1863-1878, skannet av digitalarkivet, side 216.

[iii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iv]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[v]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre)

[vi]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[vii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 461.

[viii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 380.