| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NØKLEGÅRD |


 

 

 

Isach Josten f. omkring 1665 og Kirsten Jonsdatter f. omkring 1665 sin familie

 

 

 

Isach Josten, f. omkring 1665,[1],[2] d. ca 1745 på Stokkøya i Brunlanes.[3]

 

Oppgitt på Nøklegård i 1700; bygselseddel på Halvarp - 2 huder - i 1710:

Anno 26.03.1711 – Isach Nøchlegaard lod lyse Hr. Assistenr Laugmand Gørisens bøxel sedel paa Hallevarp med bøxel (dat. 19.11.1710)

 

Oppgitt som Isach Giertsen Stochesund som fadder ved datters barnedåp i 1715-17.

 

Han er nevnt av Lorens Berg som bruker på Stokksund i Brunlanes til sin død ca 1745. Han skal ifølge Lorens Berg ha vært fra Eidanger. Han brukte, ifølge Lorens Berg, Stokkøya og Arøya og hadde to sønner, Ivar og Kristen.

 

I ekstraskattmanntallet fra 1711 oppføres Isak Gjertsen og kvinne med 3 barn på Nøklegård i Eidanger. Samme år lot Isak Nøklegård lyse lagmann Gørisens bygselseddel av 19. november 1710 på Halvarp av skyld 2 huder.

 

Isak Nøklegård, som opplyste at han hadde vært "Marin Soldat" fikk i 1710 bygselseddel på 2 huder i Halvarp.

 

 

Han giftet seg med Kirsten Jonsdatter, f. omkring 1665,[4] (mulig datter av Jon Larsen og Gunhild Olsdatter).

 

Kirsten

Hun bruker Margrete Jonsdatter Nauser og Søren (Jonsen) Kokkersvold som faddere i 1713. Dette kan ha vært hennes søsken. Hun eller hennes etterkommere nevnes derimot ikke i skifte etter Elias Jonsen på Solum noe som skaper usikkerhet om dette stemmer.

 

 

 

I.    Maren Isachsdatter, f. ca 1689,[5] d. 1773 på Nøklegård i Eidanger,[6] gravlagt 04.04.1773 på Eidanger kirkegård.[7]

      

      

       (1) Gift 1715,[8] med Gunder Johannesen, f. ca 1685,[9] (sønn av Johannes Clausen og Else Jensdatter), d. 1721 på Nøklegård i Eidanger,[10] gravlagt 21.12.1721 på Eidanger kirkegård.[11]

      

       Se Nøklegård

 

 

       (2) Gift 1723,[12] med Lars Andersen, f. ca 1695,[13] (sønn av Anders Traaholdt og Maren Hansdatter), d. 1773 på Nøklegård i Eidanger,[14] gravlagt 14.11.1773 på Eidanger kirkegård.[15]

      

       Se Nøklegård

 

 

 

 

II.   Christen Isachsen, f. omkring 1700,[16],[17] d. 1777.[18]

      

       Han var bruker på Stokkøya fra 1746 til 1776.

 

      

       Gift[19] med Mari Torgersdatter, f. omkring 1700,[20] d. 1777 på Stokkøya i Brunlanes.[21]

 

      

 

 

III. Iver Isachsen, f. omkring 1710,[22],[23] d. ca 1743 på sjøen.[24]

      

       Han bodde på Arøya og ble borte på sjøen ifølge Lorens Berg. Bruker av Arøya 1735-40, da han ble vekk på sjøreise.

      

       Larvik Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10 (1742-1752) side 18a
Skifte 16. Febr. 1743 efter Iver Isachsen Stochsund i Berg Annex i Brunlaugnæs Præstegield

Enke Kirsti Torgiusdatter
3 sønner:
1. Ole Iversen, 9 aar.
2. Abraham Iversen, 6 aar.
3. Isach Iversen, 3 aar.
Formynder for de umyndige barn morbroderen Jon Torgiusen Solum.
Brutto: 15-7-4.
Netto: 3-3-20

 

      

       Gift[25] med Kirsti Torgersdatter, f. ca 1704,[26] (datter av Torger Andersen og Kirsten Larsdatter), d. 1784 på Arøya i Brunlanes,[27] gravlagt 18.01.1784 i Brunlanes.[28]

      

       Kirsti:

       Hun kom fra Solum i Brunlanes. Hennes bror, Jon Toergersen Solum, var formynder for hennes barn ved skifte etter mannen i 1743.

      

       Gravlagt som "Kirsti Tergiusdatter Arrøen, 80 aar gl.".

 

      

 

IV. Margrete Isaksdatter, f. 1712 på Nøklegård i Eidanger,[29] døpt 20.11.1712 i Brevik kirke.[30]

      

       døpt af Eidanger sogn, Isaach Nøglegaard og Kirsten Jonsdatters Pigebarn N. Margrete

       baaren af Maren Søfrensdatter Halevarp, assist: Margrete Joensdatter Nauser, Kirsten Clausdatter, mandfaddere: Søfren Koggersvold, Amund Søfrensen Landgangen, Lars Pedersen Landgangen.

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 557.

[3]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 557.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[8]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 89.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 89.

[11]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[12]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 89.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[16]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 557.

[17]  Stipulert, Stipulert.

[18]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 557.

[19]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 557.

[20]  Stipulert, Stipulert.

[21]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 557.

[22]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 558.

[23]  Stipulert, Stipulert.

[24]  Skifte etter han.

[25]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 558.

[26]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 558.

[27]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 558.

[28]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 304.

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[30]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.