| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| HALVARP |


 

 

Nils Nilsen født ca 1644

 

 

 

Nils Nilsen, født ca 1644,[1] død 1716 på Halvarp i Eidanger,[2] gravlagt 01.11.1716 på Eidanger kirkegård.2

 

Han gravlegges som "Niels Nielsen fra Hallevarp 72 aar 6 maaneder".

 

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.