| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HALVARP |


 

 

Anders Olsen f. ca 1691 og Maren Pedersdatter f. ca 1694 sin familie

 

 

 

Anders Olsen, f. ca 1691.[1]

 

De giftet seg i 1717.

 

Trol. 19/10-1717. I Eidanger:

Anders Olsøn Svendsk med Maren Pedersd. Hallevarp.

Caut: Lars Olsøn Syndsaas og Michel Alfsøn Haaøen, Søfren Joensøn Koggersvold, Lars Basseboe.

 

Eid. 19/10-1717.

Eidanger Præstegaard: Trolovelse for "Een Bonde-dreng fra Wijgsijden (Viksiden), |: som ved fremste Svenske invation fra Øster i Norge blef fangen og af ufrighed forlofnit til at tiene her for sit brød at vinde(?) :| wed nafn Anders Olsen med Hans Harevarpis Stifdatter, her i Sognet, ved nafn Maren Pedersdaatter; Og efter Hand før var gandsche fremmed og af alle ubekiend, maate ieg tilspørge hannem:" (Her følger 2 lange spørsmål som presten stilte ham. Ganske uviktig for de fleste. G.S.)

Cav: Lars (Olssøn) Syndsaasen, Søfren Koggerswold, Michel Alfsen, Lars Pedersen.

 

De er nevnt på Halvarp i 1725:

Anders Olsøn gl. 34 aar, tient under Sverig, er frisk, gift med Maren Pedersdatter gl. 31 aar, har 1 Søn Rasmus Andersøn gl. 7 aar, 1 Tienistepige Giertrud Ellefsdatter gl. 70 aar uden hørelse og tiener for ingen løn.

 

 

Gift 1717,[2] med Maren Pedersdatter, f. ca 1694,[3] (datter av Peder og Maren Sørensdatter). 

 

Maren:

Hun kom fra Halvarp. Hun var stedatter til Hans Gundersen Halvarp.

 

Hun var nok søster til Anne Pedersdatter Sundsåsen. Anne ble brukt som fadder til flere av Maren sine barn og Anne brukte Hans Gundersen Halvarp som fadder til sitt barn i 1714. Han var da hennes stefar.

 

 

 

I.    Rasmus Andersen, f. 1718 på Halvarp i Eidanger,[4] dåp 06.03.1718 i Eidanger kirke.[5]

      

       Anders Olsen Hallevarp og Maren Pedersdatter - Rasmus

       Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter, assist: Karen Amundsdatter Rønningen, Giøran Amundsdatter Landgangen, mandfaddere: Niels Nielsen Lander, Anders Arfvesen.

 

 

 

II.   Hans Andersen, f. 1720 på Halvarp i Eidanger,[6] døpt 28.04.1720 i Brevik kirke,[7] d. 1720 på Halvarp i Eidanger,[8] gravlagt 20.05.1720 på Eidanger kirkegård.[9]

      

       Anders Olsen Harevarp i Edanger Sogn og Maren Nielsdatters ægtebarn Navnl. Hans (Her er nok morens navn skrevet feil.)

       baaren af Marie Hans Harevarps, assist: Jøran Annonsdatter Landgangen, mandfaddere: Annon Landgangen, Lars Basseboe, Lars Prossen

      

       Han gravlegges som "Anders Olsøn Hallevarpis og Maren Pedersdatters drengebarn 18 dager".

      

 

 

III. Birthe Andersdatter, f. 1721 på Halvarp i Eidanger,[10],[11] døpt 10.04.1721 i Eidanger kirke,[12] d. 1721 på Halvarp i Eidanger,[13] gravlagt 09.07.1721 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Anders Olsen Hallvarp og Marj Pedersdatter - Berthe

       Faddere: baaren af Marj Søfrensdatter Hallevarp, Anna Pedersdatter Sønsaasen, Martha Jørgensdatter, mandfaddere: Olle Laersen Grinen, Amund Amundsen Landgangen.

      

       Hun gravlegges som "Anders Olsøn Hallevarpis lille datter Birthe 3 maaneder 1 dag".

      

 

 

IV. Hans Andersen, f. 1722 på Halvarp i Eidanger,[15] d. 1722 på Halvarp i Eidanger,[16] gravlagt 02.06.1722 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Han gravlegges som "Anders Olsøn Hallvarppis og Maren Pedersdatters hiemedøbte drengebarn ved nafn Hans 7 dager".

      

 

      

V.   Ole Andersen, f. 1723 på Halvarp i Eidanger,[18],[19] døpt 08.08.1723 i Eidanger kirke,[20] d. 1723 på Halvarp i Eidanger,[21] gravlagt 22.08.1723 på Eidanger kirkegård.[22]

      

       Anders Olsen Hallevarp og Maren Pedersdatter - Olle

       Faddere: baaren af Maren Søfrensdatter Hallevarp, Giorand Nielsdatter, Gunnille Prosdatter Nøchlegaard, Prodts Andersen Nøchlegaard, Errich Annundsen Landgangen, Peder Hansen Hallevarp? (tekts nesten vekk JO)

      

       Han gravlegges som "Anders Olsøn Hallevarpis lille søn Olle 13 dager".

 

 

 

VI. Berthe Marie Andersdatter, f. 1726 på Halvarp i Eidanger,[23] døpt 23.01.1726 i Eidanger kirke,[24] d. 1726 på Halvarp i Eidanger,[25] gravlagt 17.03.1726 på Eidanger kirkegård.[26]

      

       Anders Olsen Hallevarp og Maren Pedersdatter - Berthe Marie

       Faddere: baaren af Maren Hansdatter Hallevarp, Maren Christophersdatter Kochersvold, Else Joensdatter Grinnen, mandfaddere: Olle Laersen Grinnen, Peder Hansen Hallevarp.

      

       Gravlegges som "Anders Hallvarpis lille datter 8 uger".

 

 

 

VII. Søren Andersen, f. 1727 på Halvarp eje i Eidanger,[27],[28] døpt 22.02.1727 i Eidanger kirke.[29]

      

       Anders Olsen Hallevarp eje og Maren Pedersdatter - Søfren

       Faddere: baaren af Martha Guundersdatter og Giørrand Torchelsdatter, mandfaddere: Prods Nøchlegaard, Abraham Olsen.

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 17.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 24.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[9]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[14]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[17]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[22]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[26]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.