| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1701-1725 |      


 

 

Else Larsdatter født ca 1686 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Claus Nilsen født omkring 1680 og 2. gang med Peder Hansen født ca 1695)

 

 

 

Else Larsdatter, født ca 1686,[1] død 1762 i Brevik, gravlagt 08.05.1762 på Brevik kirkegård.[2]

Hun var datter av Lars Svendsen og Elen Nilsdatter i Brevik.

 

Trolig hun som nevnes som oppsitter på Bukkøya i 1711.

 

Hun lot i 1711 tinglyse bygselseddel på "Buchøen" som da tilhørte Skien lagstol og lå under Halvarp.

Anno 26.03.1711 - Else Laursdatter lod lyse Hr. Assistens raad og Laugmand Gorrichsens bøxel sedel paa Buchøen, Scheens Laugstoel tilhørende under Hallevarp liggende.

 

Hun nevnes i skifte etter sin far i 1716 som forlovet med Claus Nilsen "datter Else Lauritzdtr forlovet med Claus Nielsen". De fikk en datter samme året.

 

Det var skifte etter hennes første mann i 1719.

 

Hun giftet seg samme året for 2. gang med Peder Hansen.

 

Brevik 16.12.1719

brudevielse Peder Hansen og Else Laursdatter hiemme i huset,

Caut: Iver Iversen og Isaach Moy

 

Deres første guttebarn ble oppkallt etter hennes første ektemann. Hennes andre mann Peder Hansen nevnes også som fadder for barn av datteren hun hadde med Claus Nilsen.

 

Dette var nok den samme Else Larsdatter som nevnes på Bukkøya i 1711 som giftet seg med Peder Hansen i Brevik i 1719. Vi ser henne siden nevnt i forbindelse med Bukkøya.

 

Det ble i 1758 tinglyst en bevilling til Christen Olsen Sætret på Bochøen, men det ble samtidig tinglyst en protest mot bevilningen fra Else, salig Peder Hansen.

 

Anno 22.05.1758 - Laugmandens bevilling til Christen Olsen Sætret paa Bochøen. (dat. 20.04.1758)

Anno 22.05.1758 - Else Salig Peder Hansens protest mot samme bevilgning. (dat. 18.05.1758)

 

Gravlagt som "Peder Hansens Enke Else Larsdatter 76 aar 7 maaneder".

 

 

(1) Forlovet ca 1716,[3] gift[4] med Claus Nilsen, født omkring 1680,[5] død ca 1719 i Brevik.[6]

 

Claus:

Det var skifte etter han i Skien i 1719. Det et skifte var i Skien viste vel at han hadde borgerskap.

Han nevnes ikke i Schilbreds borgerbok men den går fra 1714, så han fikk vel da sitt borgerskap før dette.

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

25.8.1719 - 1713-1723 - Skifteprotokoller 4 - 263a

arvelater Claus Nielsen Brevig død

Arvinger:

ektefelle Else Lauritzdtr

datter Anne Clausdtr.

 

 

(2) Gift 16.12.1719 i Brevik kirke,[7] med Peder Hansen, født ca 1695,1 død 1757 i Brevik, gravlagt 09.05.1757 på Brevik kirkegård.[8]

 

Peder:

Han var enkemann etter Maren Corneliusdatter da han giftet seg med Else Larsdatter i 1719.

 

Borgerskap i Skien:

Peder Hansen av Brevik. B. på handel 30/1 1721.

 

Peder var smakkehandler og ble på slutten av 1720 tallet valgt til kirkeverge i Brevik.

 

Gravlagt som "Per Hansen, Borger, 62 aar".

 

 

 

I.    Anne Clausdatter, (datter av Claus Nilsen og Else Larsdatter) født 1716 i Brevik, døpt 01.01.1717 i Brevik kirke,7 død 1761 på Stathelle i Bamble, gravlagt 01.07.1761 på Brevik kirkegård.2

      

       døpt Claus Nilsen og Else Lauridsdatter dersi ægtebarn /: Hiemme-Døbt af meg, og siden her i kirken confirmerit:/ kaldet Anna

       baaren af Madame Kierulfs, assist: Boel Axelsdatter, Karen Engelbretsdatter, mandfaddere: Anders Nilsen, Lars Nilsen, Willem Schut

      

       Brevik 02.02.1717: introdusert Claus Nilsen hustrue Else Lauritsdatter

      

      

       Gift 27.03.1736 i Brevik kirke,[9],[10] med Gregers Bentsen Winter, født ca 1703 i Skien,1 (sønn av Bent Gregersen Winter og Marthe Gjertsdatter), død 1775 i Brevik, gravlagt 06.12.1775 på Brevik kirkegård.[11]

      

       Se Brevik 1725-1762

 

 

      

II.   Anne Marie Pedersdatter, (datter av Peder Hansen og Else Larsdatter) født 1720 i Brevik, døpt 02.06.1720 i Brevik kirke,[12] død 1735 i Brevik, gravlagt 24.02.1735 på Brevik kirkegård.[13]

      

       Peder Hansen og Else Laursdatters ægte barn Navnl. Anne Marie

       baaren af Gunnild Sig. Laurs Nielsens, assist: Else Villum Poulsens, Anne Blum, mandfaddere: Christen Nielsen, Jacob Nielsen, Søren Christensen Berg

      

       Gravlagt som "Anne Marie Pedersdatter 15 aar gl.".

 

 

 

III. Claus Pedersen, (sønn av Peder Hansen og Else Larsdatter) født 1722 i Brevik, døpt 09.08.1722 i Brevik kirke,[14] død før 1782.

      

       Per Hansen og Else Laursdatters ægte barn kaldet Claus

       baaren af Madam Bodel Mons. Jacob Nielsens, assist: Madam Fiuren Mons. Testmans, Anne Malene (Ingen etternavn. JO), mandfaddere: Mons. Henrich Kierulf, Mons. Tommis Holdst

      

      

       Gift 19.08.1745 i Brevik kirke,[15] med Anne Marie Nilsdatter, født 1724 i Brevik (datter av Nils Hansen og Dorthe Samuelsdatter), døpt 25.05.1724 i Brevik kirke.[16]

      

       Se Brevik 1782

 

 

      

IV. Elin Margrethe Pedersdatter, (datter av Peder Hansen og Else Larsdatter) født 1724 i Brevik, døpt 16.01.1724 i Brevik kirke,16 død 1725 i Brevik, gravlagt 23.04.1725 på Brevik kirkegård.[17]

      

       Mons. Peder Hansens P.B. Elin Margrete

       baaren af Mad,me Arnholts, Mad'me Soadgels, Mad'selle Boel Niels Justensdatter, mandfaddere: Mons. Christen Nielsen, Mons. Ferrøe, Mons. Schultz

      

       Gravlagt som "Peder Hansens P.b. Elin Margrethe 1 aar gl.".

 

 

 

V.   Anders Pedersen, (sønn av Peder Hansen og Else Larsdatter) født 1725 i Brevik, døpt 13.05.1725 i Brevik kirke,[18] død 1725 i Brevik, gravlagt 15.08.1725 på Brevik kirkegård.17

      

       Mons Peder Hansens Dr.b. Anders

       baaren af Mad'me Schultes, Mad'me Niels Hansen, Mad'selle Ambore, t. Mons. Chrysty, mandfaddere: Mons. David Chrysty, Visit. Mons. Schiøtt

      

       Gravlagt som "Mons. Peder Hansens mindste Dr. b. Anders 13 uger gl.".

 

 

 

VI. Boel Pedersdatter, (datter av Peder Hansen og Else Larsdatter) født 1726 i Brevik, døpt 15.12.1726 i Brevik kirke.[19]

      

       Mons. Peder Hansens P. Barn Boel

       baaren af Mad'me Boel Jacob Nielsens, Mad'selle Trinche Larsdatter, mandfaddere: Mons. Thesmd., Mons. Scadgel, Moy.

 

 

 

VII. Elin Margrethe Pedersdatter, (datter av Peder Hansen og Else Larsdatter) født 1729 i Brevik, døpt 13.01.1729 i Brevik kirke.[20]

      

       Mons. Peder Hansens P.b. Elin Margrete

       baaren af Mad'me Chrysties, Demois'elle Trinche, mandfaddere: Mess. Niels Grubbe, Schaaning, Lars Svint.

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[3]  Skifte etter hennes far.

[4]  Skifte etter faren.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Skifte etter han.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 14.

[10]  C: S. Schilbred, En Winter-slekt i Skienfjord-distriktet  (Utgitt av han selv).

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 25.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 53.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 27.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 29.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 50.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 30.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 31.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 33.