| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HALVARP |


 

 

Ole Hansen f. 1772 og Christense Hansdatter f. 1767 sin familie

 

 

 

Ole Hansen, f. 1772 på Halvarp i Eidanger,[1] konfirmert 03.10.1788 i Eidanger kirke,[2] død 04.11.1850 på Halvarp i Eidanger,1 gravlagt 11.11.1850 på Eidanger kirkegård.[i]

Han var sønn av Hans Christensen Halvarp.

 

Konfirmert som "Ole Hansen Harewarp 15".

 

Han giftet seg i 1794.

 

Trol. 25/9-1794 i Eid. Copul. 30/10-1794.

Uk. Ole Hans. Harewarp og P. Christence Hansd. Røra.

Caut: Anders Solum og Anders Lønnebakke.

 

Han fikk samme året festebrev på halvparten Halvarp:

Anno 20.06.1794 – Justitsraad Hagerups fæstebrev til Ole Hansen paa 1 ½ hud i Hallevarp, dat 22. mai 1794 med herfulgte revers do. fæstebrev fra Abraham Hansen paa 1 ½ hud dat. 22. mai 1794.

 

Han fikk i 1797 festtebrev på den andre halvdelen:

Anno 20.01.1797 – Justitsr. Hagerups fæstebrev til Ole Hansen paa 1 hud og 6 skind i grd. Harevarp dat. 30. marts 1796 m. hasfulgte revers.

 

Han fikk i 1802 kongelig skjøte på gården Halvarp og ble selveier.

 

Anno 03.11.1801 – Ole Hansen Halevarps panteobl. til Hs. May’st. Kongen for 600 rd. hvormed er pantsadt m. 1 prior i grd. Hallevarp skuld 3 huder, som Hs. May’ste ellernaadigst har udlagt debitor for 800 rd. og paa hvilken summa til Kongens Casse er betalt contant 200 rd. (dat. 23.11.d.a.)

 

Anno 26.08.1802 – Hans Mey’sts Kongens skiøde til Ole Hansen paa den forhen Scheens Laugstol tilhørende benificerede grd. Hallevarp nr. 51 af skyld 3 huder solgt for 800 rd. (dat. 16.07.d.a.)

 

Bosatt på Halvarp i 1801:

Ole                  Hansen         Husbonde                                         28      1ste ægteskab                           Gaardbruger

Christense      Hansdtr        Hans kone                                        32      1ste ægteskab 

Sara               Olsdtr           Deres børn                                        4              

Inger              Olsdtr           Deres børn                                        2              

Hans              Christensen  Husbondens fader                            64         Skildt fra sin kone                    Fledføring

Abraham        Hansen        Husbondens brødre. Logerende      25        Ugift                                         Matros

Christen         Hansen        Husbondens brødre. Logerende      22                                                          Matros

John               Hansen        Husbondens brødre. Logerende      20                                                         Matros

John              Jacobsen      Fostersøn                                         13             

Margrethe     Nilsdtr         Tjenestepige                                     19             

Peder            Olsen           Logerende                                        55       Enkemand efter 1ste ægteskab   Inderste

 

Jordavgiften 1802

Halvarp

Brukere: Ole Hansen 1 hud 6 skind, Abraham Hansen 1 hud 6 skind, Pladsen Bochøen: Knud Eriksen

 

Anno 28.08.1807 – En skyldsetn. holdtes paa grd. Hallevarp – Øen Buchøen under Hallevarp. Øen eller pls. er af ham kjøbt. Ole Hansen kjøbt af Hans. May’ste Kongen 2. jan 1807 – nu skyld sat for 3 ½ skind som fragaar Hallevarps skyld- som nue er 2 huder og 8 ½ skind.

 

Anno 29.08.1807 – Ole Hansen Hallevarps skiøde til Ole Hansen Lunde paa Buchøen und. Hallevarp, skyld 3 ½ skind – 300 rd. (dat. 28.08.1807)

 

Gravlagt som "Ole Hansen 77 1/2 år - Gaardmand - gaarden Harevarp".

 

 

Gift 30.10.1794 i Eidanger kirke,[3] med[4] Christense Hansdatter, f. 1767 på Røra i Eidanger,[5] (datter av Hans Nilsen og Inger Ottersdatter), døpt 01.01.1768 på Eidanger kirke,[6] konfirmert 05.10.1783 i Eidanger kirke,[7] død 28.01.1849 på Halvarp i Eidanger,1 gravlagt 03.02.1849 på Eidanger kirkegård.3

 

Christense:

Hans Nilsen Røra og K. Inger Ottersdtr. - Christence                   

Faddere: 1. Maren Hansdtr. Oxum 2. Anne Giertsdtr. Røra 3. Hans Hansen Berg 4. Peder Nilsen Sundsaas 5. Ole Larsen Røra.

 

Han var 4 1/2 år under skifte etter faren i 1772.

 

Konfirmert i 1783 som "Christence Hansdatter Røra 16".

 

Hun kom fra Røra da hun giftet seg.

 

Gravlagt som "Christence Hansdatter 81 år - Gaardmandskone - gift med Ole Hansen - Halvarp".

 

 

 

I.    Hans Olsen, f. 1795 på Halvarp i Eidanger,[8] døpt 19.07.1795 i Eidanger kirke,[9] d. 1796 på Halvarp i Eidanger,[10] gravlagt 02.03.1796 på Eidanger kirkegård.[11]

      

       Ole Hansen Harewarp og k. Christence Hansdtr. - Hans

       Faddere: 1. Gunbiør Barseboe 2. Marte Jacobsdtr. Grinnen 3. Nils Hansen Røra 4. Lars Hansen Ørestved 5. Abraham Hansen Harewarp.

      

       Gravlagt som "Hans Olson Harewarp 26 uger".

      

        

 

II.   Sara Olsdatter, f. 1796 på Halvarp i Eidanger,[12] døpt 31.08.1796 i Eidanger kirke,[13] konfirmert 14.07.1811 i Eidanger kirke,[14] d. 1863.[15]

      

       Ole Hansen Harevarp og k. Christence Hansdtr. - Sara

       Faddere: 1. Christiane Margrete Lanner 2. Marte Marie Jacobsdtr. Grinnen 3. Anders Olsen Lønnebakke 4. Lars Larsen Grinnen

       5. (Uleselig fornavn. JO) Hansen Lanner.

      

       Konfirmert som "Sara Olsdatter Harewarp 15".

      

       Copul. 01.12.1826 i Eid.

       Ungkarl Hans Nilsen Tvedalen af Tanum sogn 36 år gårmannsøn

       Pigen Sara Olsdatter Halvarp 36 år gårdmannsdatter

      

       Brukere på Vasvik Bnr.1 fra 1832 i Brunlanes. Hun var bruker etter mannen til 1856. Alt ifølge Brunlanes- bind 3 del 1.

 

 

       Gift 01.12.1826 i Eidanger kirke,[16] med Hans Nilsen, f. 1790 i Tveidalen i Brunlanes,[17] (sønn av Nils Jensen og Elisabeth Olsdatter).

 

       Hans:

       Brunlanes- bind 3 del 1 skriver dødsår ukjent. Kan det være han som døde 08.03.1852 og ble gravlagt i Eidanger 14.03.1852 som «Hans Nilsen 47 år husmd. Aastere pr Basseboe»?

 

       Barn i Eidanger:

 

        A.    Kristense Hansdatter, født 20.12.1826 på Halvarp i Eidanger, døpt 21.01.1827 i Eidanger kirke.[ii] .

              

               Kristense - Foreldre: Hans Nilsen og Sara Olsdatter Halvarp, inderster

 

 

      

III. Hans Olsen, f. 1798 på Halvarp i Eidanger,[18] døpt 28.01.1798 i Eidanger kirke,[19] d. 1798 på Halvarp i Eidanger,[20] gravlagt 26.02.1798 på Eidanger kirkegård.[21]

      

       Ole Hansen Harevarp og Christence Hansdatter - Hans

       Faddere: Anthonette Jacobsdatter Nygaard, Maria Pedersdatter Røra, Niels Hansen ibid, Abraham Hansen Harevarp, Ole Andersen Nøchlegaard.

      

       Gravlagt som "Hans Olsen Halvarp 4 uger".

 

 

 

IV. Inger Olsdatter, f. 1799 på Halvarp i Eidanger,[22] døpt 14.07.1799 i Eidanger kirke,[23] d. 1861.[24]

      

       Ole Hansen Harevarp og Christence Hansdatter - Inger

       Faddere: Anthonette Jacobsdatter Harevarp, Marta Gundersdatter Ødevald, Niels Hansen Røre, Christen Olsen Grinnen, Jon Hansen Harevarp.

 

       Copul. 09.07.1824 i Eid.

       Ungkarl Søren Knudsen Holthe 21 år Gaardmannsønn

       Pige Inger Olsdatter Halvarp 25 år Gaardmannsdatter

 

       Copul. 24.02.1832 i Eid.

       Ungkarl Knud Larsen Hegna 28 år

       Enken Inger Olsdatter Halvarp 33 år

       Fedre: Lars Sørensen og Ole Hansen

 

 

       (1) Gift 09.07.1824 i Eidanger kirke,[25],[26] med Søren Knudsen, f. 1804 på Holtet i Eidanger,[27] (sønn av Knud Hansen og Ingeborg Christensdatter), døpt 19.03.1804 i Eidanger kirke,[28] d. 1827.

      

       Søren:

       Knud Hansen Holte og Ingeborg Christensdatter - Søren

       Faddere: Ingebor Hansdtr. Waller, Aase Nilsdtr. Nøchlegaard, Nils Sørensen ibid, Lars Christensen S. Lunde, Hans Torstensen Holte.

      

       Bosatt på Rødskjær under Halvarp Bnr.2.

 

 

       (2) Gift 24.02.1832 i Eidanger kirke,[29] med Knud Larsen, f. 1804 på Hegna u/Nordre Lunde i Eidanger,[30] (sønn av Lars Sørensen og Kirsten Knudsdatter), døpt 21.03.1804 i Eidanger kirke,[31] d. 1886.[32]

      

       Knud:

       Lars Sørensen Hegna og Kirsten Knudsdatter - Knud

       Faddere: Ellen Sørensdtr. Gusfred, Anne Rasmusdtr. Lunde, Nils Hansen Røra, Lars Nilsen Traaholt, Torjus Sørensen Kiørsrød.

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Ingeborg Kirstine Sørensdatter, (datter av Søren Knudsen og Inger Olsdatter) født 13.09.1824 i Eidanger, døpt 03.10.1824 i Eidanger kirke,13 død 1881.[iii]

              

               Ingeborg Kirstine - Foreldre: Søren Knudsen og Inger Olsdatter, husmand

              

               Hun var ugift og bosatt på Rødskjær.

              

 

 

        B.    Knud Sørensen, (sønn av Søren Knudsen og Inger Olsdatter) født 04.05.1826 på Halvarp i Eidanger,[iv] døpt 25.06.1826 i Eidanger kirke,13 død 1896.21

              

               Knud - Foreldre: Søren Knudsen og Inger Olsdatter Halvarp, husmand.

 

               Bosatt på Kokkersvold Bnr.15.

 

              

               Gift 1864,21 med Anne Marie Pedersdatter, født 1843 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,21 (datter av Peder Nilsen og Anne Karine Hansdatter), død 1925.21

              

               Anne:

               Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Kleven.

              

 

              

        C.    Søren Sørensen, (sønn av Søren Knudsen og Inger Olsdatter) født 28.12.1827 på Halvarp i Eidanger,[v] døpt 27.01.1827 i Eidanger kirke,22 død 1891.20

              

               Søren - Foreldre: Afdøde Søren Knudsen Halvarp og Inger Olsdatter, husmand.

 

               Bosatt i Brevik.

 

              

               Gift 11.04.1856 i Eidanger kirke,[vi] med Sara Kristine Jonsdatter, født 19.02.1830 på Auen i Eidanger, (datter av John Hansen og Maren Kristine Amundsdatter), døpt 14.03.1830 i Eidanger kirke.24

              

 

 

              

        D.    Ole Knudsen, (sønn av Knud Larsen og Inger Olsdatter) født 1832,20 død 1908.20

 

              

               Gift20 med Helene Andrea Nilsdatter, født 1864,20,[vii] (datter av Nils Jacob Larsen og Gunhild Marie Reiersdatter).

              

               Helene:

               Hennes far var skredder i Kjose. Foreldrene nevnes på Høyberg under Omsland Nordre, men flyttet derfra i 1876. Uvisst hvor.

              

 

 

        E.    Kirsten Knudsdatter, (datter av Knud Larsen og Inger Olsdatter) født 1835,20 død 1886.20

              

               Hun var ugift og bosatt på Rødskjær Bnr.2.

              

 

 

        F.    Lars Knudsen, (sønn av Knud Larsen og Inger Olsdatter) født 04.12.1836,[viii] død 1911.[ix]

              

               Lars emigrerte til USA i 1867 hvor han var farmer. Han solgte senere gården tilen slektning og reiste hjem.

              

               Etter at han han giftet seg bodde de på Rødskjær Bnr.2.

 

              

               Gift 1886,20 med26 Karen Thorstensen, født 03.10.1857 i Sauherad,26 (datter av Thorsten Thorkildsen og Gunhild Evensdatter), døpt 18.10.1857 i Sauherad,24 død 1949.27

              

               Karen:

               Hun var født i Sauherad, men foreldrene kom til Sagbakken u/Leerstang i Eidanger.

 

 

              

        G.    Kristen Knudsen, (sønn av Knud Larsen og Inger Olsdatter) født 1839,20 død 1839.20

 

 

 

        H.    Christen Knudsen, (sønn av Knud Larsen og Inger Olsdatter) født 1840, død 1892.

              

               Bosatt på Rødskjær Bnr.2.

 

              

               Gift 1888,20 med Karen Anette Pedersdatter, født 1864,20 (datter av Peder Sørensen og Berthe Marie Christensdatter), død 1955.20

              

               Karen:

               Hennes forelde nevnes på Smedstua under Langangen. Hennes mor var datter av Christen Jacobsen og Maren Hansdatter på Huset under Skavråker. Hennes far, Peder Sørensen, var sønn av Jøran Olsdatter og Søren Olsen. Søren Olsen nevnes under sin far, Ole Jonsen, på Kjendalen. 

 

      

 

V.   Hans Olsen, f. 1802 på Halvarp i Eidanger,[33] døpt 21.02.1802 i Eidanger kirke,[34] d. 1876.[35]

      

       Ole Hansen Halevarp og Christense Hansdatter - Hans

       Faddere: Christiane Margrethe Nicolaysdtr. Lanner, Gunbiør Hansdtr. Halevarp, Nils Hansen Røra, Abraham Hansen Halevarp, Christen Hansen ibid.

 

       Copul. 10.08.1827 i Eid.

       Ungkarl Hans Olsen Halvarp 29 år gårmannsøn

       Tjenestepige Anne Catrine Christensdatter Lønnebakke 25 år

 

       Bosatt på Halvarp Bnr.1 (Myrgård) i Eidanger.

 

      

       Gift 10.08.1827 i Eidanger kirke,[36] med Anne Catrine Christensdatter, f. 1801 i Bentsrød i Brunlanes,[37] (datter av Christen Sørensen og Ingeborg Nilsdatter), døpt 13.11.1801 i Brunlanes,[38] d. 1875 i Eidanger.[39]

      

       Anne:

       Hun var tjenestepike på Lønnebakke da hun giftet seg. Hennes far var bruker på Bentsrud i Brunlanes fra 1798 til 1814 ifølge Brunlanes bygdebok bind 2 side 305. Han satt som sin far i trange kår. 

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Christense Hansdatter, født 30.08.1827 på Halvarp i Eidanger,[x] døpt 16.09.1827 i Eidanger kirke.13

              

               Krestense - Foreldre: Hans Olsen og Anne Katrine Kristensdatter Halvarp, inderster.

 

              

               Gift 25.07.1879 i Eidanger kirke,[xi],[xii] med Ole Anundsen, født 1833,[xiii] (sønn av Anund Svennungsen Tempelen), død 1896.32

              

               Ole:

               Han kom fra Tempelen i Lunde i Telemark.

              

               Han var enkemann etter Anne Helene Hansdatter f. 1844. Se under hennes farfar, Christopher Jacobsen Sundsåsen.

 

 

              

        B.    Ingeborg Marie Hansdatter, født 14.09.1830 på Halvarp i Eidanger,29 døpt 31.10.1830 i Eidanger kirke.13

              

               Ingeborg Marie - Foreldre: Hans Olsen og Anne Katrine Christensdatter Halvarp, inderster.

 

               Bosatt på Ødegården (Lilleholtet) under Lunde Nordre i Eidanger.

 

              

               Gift 1860,30 med Ingebret Christensen, født 05.01.1831 på Ødegården u/ Nordre Lunde i Eidanger,29 (sønn av Christen Knudsen og Thora Engebretsdatter), døpt 27.02.1831 i Eidanger kirke.13

              

               Ingebret:

               Ingebret - Foreldre: Kresten Knudsen og Thore Ingebretsdatter Lunderødsgaarden, gaardmand

 

               Hans forldre nevnes under hans farfar på Holtet.

              

               

              

        C.    Ole Hansen, født 1833,30 død 1908.30

              

               Han var ugift og bosatt på Myrgård.

              

 

 

        D.    Kristen Hansen, født 1836.30

              

               Emigrerte til Amerika i 1864.

              

 

 

        E.    Ingeborg Christine Hansdatter, født 1839,30 død 1839.30

 

 

 

        F.    Anne Katrine Hansdatter, født 1841,30 død 1841.30

 

 

 

        G.   Anne Kirstine Hansdatter, født 1843.30

 

               Bosatt på Kjøya u/Bjerkevold.

              

               Gift 1872,30 med Peder Johan Pedersen, født 1841 i Aurskog,29 (sønn av Bastian Pedersen).

              

               Peder:

               Han var baker.

 

 

              

        H.    Abraham Hansen, født 1848.30

              

               Emigrerte i 1867 til Amerika.

 

      

 

      

VI. Nils Olsen, f. 1803 på Halvarp i Eidanger,[40] døpt 26.12.1803 i Eidanger kirke,[41] d. 1883.[42]

      

       Ole Hansen Halvarp og Christense Hansdatter - Nils

       Faddere: Margrethe Stenersdatr. Grinnen, Gunbiør Hansdtr. Lønnebakke, Nils Hansen Røra, Lars Hansen fra Porsgrund, Christen Hansen Halvarp, Abraham Hansen ibid.

      

       Bosatt på Halvarp Bnr.3.

 

      

       Gift 1846,[43] med Inger Marie Nilsdatter, f. 1825 på Hjertvika u/Hallvarp i Eidanger,[44] (datter av Nils Larsen og Anne Tollevsdatter), d. 1903.[45]

 

 

       Barn:

 

        A.    Ole Nilsen, født 1846.[xiv]

              

               Han emigrerte til Amerika i 1867.

 

              

 

        B.    Nicolai Nilsen, født 1849,[xv] død 1922.33

              

               Han bodde på Halvarp Bnr.3.

 

              

               Gift 1874,34 med Mette Nicoline Hansdatter, født 1846,34 (datter av Hans Gundersen og Sara Kristine Nilsdatter), død 1924.33

              

               Mette:

               Hun kom fra Bjønnes. Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Bjønnes.

              

 

 

        C.    Christian Nilsen, født 1851,33 død 1918.33

              

               Han var ugift og emigrerte til Amerika i 1868.

 

              

 

        D.    Andreas Nilsen, født 1853,33 død 1934.33

              

               Bosatt på Sjørønningen Bnr.4 under Halvarp.

 

              

               Gift 1879,33 med Inger Marie Hansdatter, født 1858,33 (datter av Hans Isaksen og Thone Hansdatter), død 1918.33

              

               Inger:

               Hun kom fra Sandøya. Hennes foreldre nevnes der på festetomt 4 i Eidanger bind.1.

 

 

              

        E.    Anna Christine Nilsdatter, født 1855,33 død 1936.33

              

               De ble bosatt som husmenn på Sjørønningen under Halvarp.

 

              

               Gift 27.09.1878 i Eidanger,[xvi] med Nicolai Lunde, født 1856 i Brunlanes,11 (sønn av Nicolai Tolfsen Lunde og Inger Henriksdatter).

              

               Nicolai:

               Han var født i Brunlanes og nevnes som skomaker. Faren nevnes i Brunlanes Bind 3 del 1 som husmann under Anvik Østre i Brunlanes. Han var også hjulmaker.

 

 

              

        F.    Nilia Nilsdatter, født 1858,33 død 1879.33

              

               Hun var ugift.

 

              

 

        G.    Johan Nilsen, født 1860.33

              

               Han var ugift og emigrerte til USA.

 

              

 

        H.    Inger Nilsdatter, født 1862,33 død 1918.33

              

               Hun emigrerte til USA.

 

              

 

I.           Severin Nilsen, født 1865,33 død 1949.33

 

              

               Gift 24.06.1895 i Eidanger,33,[xvii] med Anna Marie Antonisdatter, født 1866 i Brunlanes i Vestfold,33,[xviii] (datter av Antoni Larsen og Anne Marie Abrahamsdatter), død 1967.33

              

               Anna:

               Hennes far nevnes på Vassengen/Løken Bnr.6 under Tveidalen i Brunlanes bind 3 del 1.

 

 

              

        J.     Oluf Nilsen, født 1867,33 død 1889.33

 

 

 

        K.    Josephine Amalia Nilsdatter, født 1871.33

 

              

               Gift 18.06.1894 i Eidanger,33,[xix] med Lars Larsen, født 1870,[xx] (sønn av Hans Andreas Larsen).

              

               Lars:

               Han kom fra Månejorden i Larvik.

 

 

      

 

VII. Jon Olsen, f. 1806 på Halvarp i Eidanger,[46] døpt 16.02.1806 i Eidanger kirke,[47] d. 1806 på Halvarp i Eidanger,[48] gravlagt 30.03.1806 på Eidanger kirkegård.[49]

      

       Ole Hansen Halevarp og Christense Hansdatter, Tvillingbørn John

       Faddere: Berthe Marie Andersdtr. Ouen, Gunbiør Hansdtr. Lønnebakke, Anders Olsen ibid, Christen Olsen Grinna, Lars Hansen Halevarp.

      

       Gravlagt som "Jon Olsen Hallvarp 6 uger".

      

      

 

VIII. Christiane Olsdatter, f. 1806 på Halvarp i Eidanger,[50] døpt 16.02.1806 i Eidanger kirke,[51] d. 1807 på Halvarp i Eidanger,[52] d. 18.10.1807 på Eidanger kirkegård.[53]

      

       Christiane

       Faddere: Margrethe Stenersdtr. Grinna, Margrethe Hansdtr. Lønnebakke, Ingebreth Hansen Rønningen, Nils Knudsen Basseboe, Jon Jacobsen Halevarp.

      

       Gravlagt som "Christiane Olsd. Halevarp 1 ½ aar".

 

 

 

IX. Anne Maria Olsdatter, f. 1807 på Halvarp i Eidanger,[54] døpt 26.03.1807 i Eidanger kirke.[55]

      

       Ole Hansen Halevarp og Christense Hansdatter - Anne Marie

       Faddere: Margrethe Andersdtr. Harevarp, Inger Nilsdtr. Røra, Christen Olsen Grinna, Jon Hansen Ouen, Abraham Hansen af Porsgrund, Hans Nilsen Røra.

      

       Hun ble også kaldt Anne Mathea.

 

       Eidanger bind to hadde også en datter Sara Kirstine gift med Alfred Haldor Abrahamsen under denne familien. Det er feil, Sara Kirstine var datter av sønnen Ole i denne familien og født i 1871.

 

      

       Gift 01.09.1837 i Eidanger kirke,[56] med[57] Knud Nilsen, f. 12.11.1814 på Rørarød i Eidanger,[58] (sønn av Nils Olsen og Berthe Knudsdatter), døpt 20.11.1814 i Eidanger kirke,[59] d. 1901.[60]

      

       Knud:

       Niels Olsen Rørerød og Birthe Knudsdatter - Knud

       Faddere: Maria Røra, Inger Røra, Iver Stammeland, Jakob Rørerød, Hans Røra.

      

       Bosatt på Rødseter Bnr.9 under Rørarød.

 

 

       Barn:

 

 

A.       Birthe Kirstine Knudsdatter, født 1837.[xxi]

 

 

 

        B.    Nils Knudsen, født 1838,[xxii] død 1864.47

              

               Han reiste med barken "Fremad" av Brevik. Han fikk gulfeber på Cuba og døde der.

 

              

 

        C.    Ole Knudsen, født 1841,47 død 1901.47

              

               Bosatt på Rødseter senere på Stathelle i Bamble og på Flakvarp i Solum.

 

              

               Gift 1871,47 med Anne Kirstine Hansdatter, født 1849,47 (datter av Hans Gundersen og Sara Kristine Nilsdatter).

              

               Anne:

               Hun kom fra Bjønnes. Hennes foreldre nevnes der under hennes farfar.

 

 

              

        D.    Christen Knudsen, født 1844,47 død 1845.47

 

 

 

        E.    Christen Knudsen, født 1846,47 død 1930.47

              

               Han var åremaker. De var bosatt på Rognlia Bnr.15 under Håøya.

 

              

               Gift 1874,47 med[xxiii] Andrea Andersdatter, født 1851 på Langangen i Eidanger,[xxiv] (datter av Anders Halvorsen og Anne Marie Jacobsdatter), død 1914.47

              

               Andrea:

               Hun kom fra Aasetre. Hennes foreldre nevnes under hennes morfar på Rørarød.

 

 

              

        F.    Anne Helene Knudsdatter, født 1849,21 død 1928.21

              

               Bosatt på Rødseter Bnr.9 senere på Kokkersvold Bnr.13.

 

 

              

               Gift 1869,21 med Lars Pedersen, født 1847 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,21 (sønn av Peder Nilsen og Anne Karine Hansdatter), død 1921.21

              

               Lars:

               Hans foreldre nevnes under hans farfar på Kleven.

              

 

              

        G.    Karen Mathea Knudsdatter, født 1851,47 død 1936.[xxv]

              

               De ble bosatt på Plassen under Solvik på Bjønnes.

 

              

               Gift 07.06.1884 i Eidanger kirke,47,[xxvi] med Jens Oluf Jensen, født 1859,47,39 (sønn av Jens Mogens Jensen og Elen Andrea Olsdatter), død 1923.50

              

               Jens:

               Han var skomaker og kom fra Manvik i Brunlanes.

 

      

 

      

X.   Jon Olsen, f. 10.07.1812 på Halvarp i Eidanger,[61] døpt 26.07.1812 i Eidanger kirke,[62] d. 1860.[63]

      

       Ole Hansen Harevarp og Christence Hansdatter - Jon

       Faddere: Margrethe og Sara Harevarp, Jon Ouen, Niels Røra, Iver Stameland.

      

       Bosatt på Rødseter Bnr.10 under Rørarød.

 

      

       Gift 1852,[64] med Åste Marie Jacobsdatter, f. 1826 på Rørarød i Eidanger,[65] (datter av Jacob Olsen og Inger Nilsdatter), d. 1909.[66]

      

       Hun giftet seg på nytt i 1860 med Anund Andersen f. 1829 fra Brunlanes.

 

 

       Barn:

      

A.       Ole Jonsen, født 1853,[xxvii] død 1853.

 

 

 

        B.    Ole Jonsen, født 1854,[xxviii] død 1934.54

              

               Han kom fra Rødseter under Rørarød. De ble bosatt der.

 

              

               Gift54 med Gunild Marie Isachsdatter, født 1861,54 (datter av Isach Nilsen og Karen Jacobsdatter), død 1928.54

 

               Gunild:

               Foreldrene var bosatt på Øvre Langangen og senere på Nedre Sundsåsen Bnr.2. De nevnes under hennes farfar på Solli.

 

 

              

        C.    Jacob Jonsen, født 1857,53 død 1932.53

              

               Han var ugift.

              

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[15]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 500.

[16]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen 

[17]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 500.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 78.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 78.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 88.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 88.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 173.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 173.

[26]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen 

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 105.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 105.

[29]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen 

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 105.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 105.

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.

[33]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 97.

[35]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[37]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.

[38]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[39]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 104.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 104.

[42]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.

[43]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.

[44]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 436.

[45]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 436.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[54]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 721.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 147.

[56]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[57]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 721.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 164.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 164.

[60]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 721.

[61]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 160.

[62]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 160.

[63]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.

[64]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.

[65]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.

[66]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.[i]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ii]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 413.

[iv]  Eidanger bygdebok 1814 til 1980, Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek på Internett.

[v]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre)

[vi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 459.

[vii]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1164.

[viii]  Informasjon gitt av Enid Ørnholt.

[ix]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 681.

[x]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen.

[xi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 411.

[xii]  Kirkebok for Eidanger Klokkerbok nr. 2 (1879-1892), skannet av digitalarkivet, side 197.

[xiii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 41.

[xiv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 417.

[xv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 419.

[xvi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 11 1875-1878, skannet av digitalarkivet, side 28.

[xvii]  Kirkebok for Eidanger Klokkerbok nr. 3 (1893-1911), skannet av digitalarkivet, side 186.

[xviii]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 559.

[xix]  Kirkebok for Eidanger Klokkerbok nr. 3 (1893-1911), skannet av digitalarkivet, side 184.

[xx]  nevnt ved vielsen.

[xxi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 721.

[xxii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 722.

[xxiii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 493.

[xxiv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 366 - 722.

[xxv]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1000.

[xxvi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 12 1879-1900, skannet av digitalarkivet, side 154.

[xxvii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 724.

[xxviii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 348.