| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HALVARP |


 

Fakta om gården

 

Halvarp Gnr. 22

 

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

 

Eidanger Sogn 1725

 

Hallewarp (Hallvarp)
Skylder 3 Huuder, er Søegaard, udreeder ingen Soldat, bruges af 2de Bønder Nafnlig Hans Gundersøn 1 ½ huud, Anders Olsøn 1 ½ Huud.
Hans Gundersøn gl. 60 aar har tient for Marin Soldat, gift med Maren Sørensdatter gl. 70 aar, har en Søn, Peder Hansøn gl. 28 aar enroullered og gift med Giøran Torchildsdatter gl. 29 aar, har ingen Børn. Ingen Tienistefolch.

Anders Olsøn gl. 34 aar, tient under Sverig, er frisk, gift med Maren Pedersdatter gl. 31 aar, har 1 Søn Rasmus Andersøn gl. 7 aar, 1 Tienistepige Giertrud Ellefsdatter gl. 70 aar uden hørelse og tiener for ingen løn.
Til gaarden er lidt Skov af gran som kand udbringes til smaa Bielcher og anden smaalast samt til huushielp, gierdefang og brendeved. Til bemelte gaarde er ingen anden Herlighed end som melt er.

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1726:


Halvarp 3 huder 
Brukes av:
1. Hans Gunnersen 60 aar som har 1 sønn, Peder Hansen 24 aar
2. Anders Olsen 41 aar som har 1 sønn, Rasmus Andersen 8 aar

 

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1740:


Harevarp - Nr.23
Bruger: 
Enken Jørral Anunsdatter 
Unge mandskaber:
Anund Larsen 18 aar, ej søevant
Hans Larsen 16 aar, ej fahret
Joens Larsen 14 aar
Ole Larsen 12 aar
Jacob Larsen 10 aar

 

 

 

 

 

Matrikulen 1747

 

Halvarp

Eiere: Scheens laugstol

Brukere: Enken Jøran 

 

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Harevarp

Eier: Laugstore gods

Mand og hustru: Lars Harevarp og kone, Ole Harevarp og kone

Barn 12 aar: Berthe Larsdatter

Piiger over 12 aar: Kari Hansdatter

 

 

 

 

 

Matrikulen 1774

 

Halvarp

Eiere: Scheens laugstol

Brukere: Ole

 

 

 

 

 

Manntall 1782

 

 

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Merknad

Eidanger

Hallevarp

Hallevarp

Hans

1

4

2

Eidanger

Hallevarp

Plads

Abraham

1

1

 

 

 

 

 

1801

 

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

Merk-

Kjø-

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

nad

nn

 

 

Halevarp

936

Ole

 

Hansen

Husbonde

28

1ste ægteskab

Gaardbruger

Halevarp

937

Christense

 

Hansdtr

Hans kone

32

1ste ægteskab

 

Halevarp

938

Sara

 

Olsdtr

Deres børn

4

 

 

Halevarp

939

Inger

 

Olsdtr

Deres børn

2

 

 

Halevarp

940

Hans

 

Christensen

Husbondens fader

64

Skildt fra sin kone

Fledføring

Halevarp

941

Abraham

 

Hansen

Husbondens brødre. logerende

25

Ugift

Matros

Halevarp

942

Christen

 

Hansen

Husbondens brødre. logerende

22

 

Matros

Halevarp

943

John

 

Hansen

Husbondens brødre. logerende

20

 

Matros

Halevarp

944

John

 

Jacobsen

Fostersøn

13

 

 

Halevarp

945

Margrethe

 

Nilsdtr

Tjenestepige

19

 

 

Halevarp

946

Peder

 

Olsen

Logerende

55

Enkemand efter 1ste ægteskab

Inderste

Halevarp

947

Hans

 

Olsen

Mand

48

2det ægteskab

Husmand

Halevarp

948

Antonette

 

Jacobsdtr

Kone

30

1ste ægteskab

 

Halevarp

949

Ole

 

Hansen

Hans børn

18

Ugift

Enroull. matros

Halevarp

950

Søren

 

Hansen

Hans børn

16

 

Enroull. matros

Halevarp

951

Isach

 

Hansen

Hans børn

9

 

 

Halevarp

952

Christopher

 

Hansen

Hans børn

7

 

 

Halevarp

953

Sara

 

Hansdtr

Hans børn

14

 

 

Halevarp

954

Sidsel

 

Hansdtr

Hans børn

11

 

 

Halevarp

955

Jacob

 

Hansen

Fælles børn

5

 

 

Halevarp

956

Berthe

Marie

Hansdtr

Fælles børn

2

 

 

Halevarp

957

Mari

 

Hansdtr

Fælles børn

1

 

 

 

 

 

 

Jordavgiften 1802

Halvarp

Brukere: Ole Hansen 1 hud 6 skind, Abraham Hansen 1 hud 6 skind, Pladsen Bochøen: Knud Eriksen

 

 

 

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

 

Anno 14.11.1704 – Thingl. Hr. Laugm. Gorissens bøxelseddel til Hans Gundersen paa 1 ½ hud i Hallevarp.

 

Anno 16.07.1708 – Hans Gundersen mødte for retten med sig hafuende 2’de mænder: Amund Langgang og Jacob Baseboe, de erkjendte for retten, ar de var tilbeder af Hans Syffersen Hallevarp det de her inden Thinge paa hans vegne skulde opsige gaarden Hallavarp iche lenger kunde bruge, men dend opgive for hans svoger Hans Gundersen. Her efter at stede og bruge, som bemeldte Hans Hallevarp iche er lenger god for den at bruge, men vil være hans svogers (dat. 19.07.1708)

 

Anno 06.04.1709 – Hans Syfvertsen lod lyse Hr. Assistens raad og Laugmand Gosrissens boxel sedel paa Halfanden huud i Hallevarp. (dat. 19.12.1708)

 

Anno 26.03.1711 – Isach Nøchlegaard lod lyse Hr. Assistenr Laugmand Gørisens bøxel sedel paa Hallevarp med bøxel (dat. 19.11.1710)

 

Anno 26.03.1711 – Else Laursdatter lod lyse Hr. Assistens raad og Laugmand Gorrichsens bøxel sedel paa Buchøen, Scheens Laugstoel tilhørende undetr Hallevarp liggende.

 

Anno 19.11.1729 – Vilæde Hr. Asessor og Laugmand Lenges boxelsbref til Lars Prossen paa 3 huder udj grd. Hallevarp i Eidanger sogn dat. 17. may 1729. Samme pantadtes en duplo og jenparten af leileningen Lars Prossen.

 

Anno 22.05.1758 – Laugmandens bevilling til Christen Olsen Sætret paa Bochøen. (dat. 20.04.1758)

 

Anno 22.05.1758 – Else Salig Peder Hansens protest mot samme bevilgning. (dat. 18.05.1758)

 

Anno 25.05.1761 – Hr. Laugmand Mathias Lyches fæste brev paa 3 huder i grd. Hallevarp udj Eidanger til Ole Larsen. (dat. 17.03.1761)

 

Anno 24.01.1766 – Ole Larsen Hallvarps panteobl. til Sr. Niels Larsen paa capital 116 rd. med pant udj ebdeel løsøre effecter. (dat. 07.12.1765)

 

Anno 08.09.1774 – Hr. Laugmand Jonas Gregers fæstebrev til Hans Christensen paa grd. Hallevarp dat. 18. juny 1774 med leilendingens paategnede revers af sa, dato

 

Anno 03.09.1782 – Hans Olsen af Hallevarp han afkald for mødrenes arv 16 rd. (dat. 29.06.1782)

 

Anno 26.06.1789 – Et Separations document mellom ektefolkene Hans Christensen Harrevarp og Magrethe Torgiersdatter. (dat. 20.04.1789)

 

Anno 20.06.1794 – Justitsraad Hagerups fæstebrev til Ole Hansen paa 1 ½ hud i Hallevarp, dat 22. mai 1794 med herfulgte revers do. fæstebrev fra Abraham Hansen paa 1 ½ hud dat. 22. mai 1794.

 

Anno 16.01.1795 – Justitsraad og Laugm. Hegerups fæstebrev til Sr. Knud Erichsen paa pls. Buchøen. (dat. 16-07-1794)

 

Anno 20.01.1797 – Justitsr. Hagerups fæstebrev til Ole Hansen paa 1 hud og 6 skind i grd. Harevarp dat. 30. marts 1796 m. hasfulgte revers.

 

Anno 03.11.1801 – Ole Hansen Halevarps panteobl. til Hs. May’st. Kongen for 600 rd. hvormed er pantsadt m. 1 prior i grd. Hallevarp skuld 3 huder, som Hs. May’ste ellernaadigst har udlagt debitor for 800 rd. og paa hvilken summa til Kongens Casse er betalt contant 200 rd. (dat. 23.11.d.a.)

 

Anno 26.08.1802 – Hans Mey’sts Kongens skiøde til Ole Hansen paa den forhen Scheens Laugstol tilhørende benificerede grd. Hallevarp nr. 51 af skyld 3 huder solgt for 800 rd. (dat. 16.07.d.a.)

 

Anno 28.08.1807 – En skyldsetn. holdtes paa grd. Hallevarp – Øen Buchøen under Hallevarp. Øen eller pls. er af ham kjøbt. Ole Hansen kjøbt af Hans. May’ste Kongen 2. jan 1807 – nu skyld sat for 3 ½ skind som fragaar Hallevarps skyld- som nue er 2 huder og 8 ½ skind.

 

Anno 29.08.1807 – Ole Hansen Hallevarps skiøde til Ole Hansen Sunde paa Buchøen und. Hallevarp, skyld 3 ½ skind – 300 rd. (dat. 28.08.1807)

 

Anno 14. 08.1809 – Skyldsetn. forr. over et stk. jord og skov som Christen Olsen har kjøpt i grd. Hallevarp – Braaten kaldet af Ole Hansen 22.04. Skyldsat 6 skind som fragaar Ole Hansens 2 huder 8 ½ skind.

 

Anno 25.08.1809 – Ole Hansens skiøde til Christen Olsen Grina paa en jordeiendom Braaten under Hallevarp No. 51 af skyld 6 skind for 700 rd. (dat. 22.04.1809)