| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| DØVIK |


 

 

 

Anders Arvesen f. ca 1681 og Gjøran Nilsdatter f. ca 1679 sin familie

 

 

 

Anders Arvesen, f. ca 1681.[1] 

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Anders Arvesen Brevig 30 aar, fødested Nøtterøe og bopel Nøglegaard eje, gift og innrullert 30. juni 1723".

 

Han nevnes som husmann på Døvik i 1725:

Noch en Huusmand, Anders Arnesøn gl. 44 aar, enroullered, gift med Giøran Nielsdatter gl. 46 aar, har En datter Dorthe Andersdatter gl. 4 aar.

 

De fikk denne datteren Dorthe i 1721 på Døvik og i 1725 døper de barn bosatt på Halvarp. De har nok da flyttet rette etter tellingen.

 

 

Gift[2] med Gjøran Nilsdatter, f. ca 1679,[3] (datter av Nils Nilsen og Nils Nilsen første hustru).

 

Gjøran:

Hun var datter av Nils Nilsen Lanner.

 

 

 

I.    Arve Andersen, f. 1718 i Eidanger,[4] døpt 17.07.1718 i Eidanger kirke.[5] 

 

       Anders Arfvesen og Giørand Nielsdatter - Arfvee

       Faddere: baaren af Karen Christophersdatter, assist: Dorothea Nielsdatter Lander, mandfaddere: Niels Nielsen Lander, Ingvold Arnesen Slevolden, Erich Anundsen Hollet?

      

 

 

II.   Dorthe Andersdatter, f. 1721 på Døvik i Eidanger,[6],[7] døpt 12.10.1721 i Eidanger kirke.[8] 

 

       Anders Arvesen Døvigen og Giørrand Nielsdatter - Daarthe

       Faddere: baaren af Gunnelle Pedersdatter Døvigen, Christense Halfvorsdatter Røra, Anne Nielsdatter Lander, mandfaddere: Thorchell Søfrensen Hasler, Jens Andersen.

 

       Det kan ha vært hun som døpte en uekte sønn Arne Carlsen, døpt 12.02.1752 i Eidanger:

       Dorthe Andersdatters uægte barn i Porsgrund navnl. Arne 

       Faddere: baaren af Abraham Justsens kone, Marthe Hansdatter, mandfaddere: Halvor Larsen, Anders Hansen.

       (Publice absoluti. 12. mars 1752 i Eidanger kirke, side 351: Dorthe Andersdatter i Porsgrund lejermaal med en Matros paa Holmen som da opholt sig i Porsgrund Kongens Fregatte, navnl. Carl Hendrichsen, gift mand.)

      

 

 

III. Anne Andersdatter, f. 1725 på Halvarp i Eidanger,[9] døpt 09.02.1725 i Eidanger kirke,[10] d. 1725 på Halvarp i Eidanger,[11] gravlagt 21.02.1725 på Eidanger kirkegård.[12] 

 

       Anders Arfvesen Hallvarp og Giørand Nielsdatter - Anne

       Faddere: baaren af Marj Søfrensdatter Hallevarp, Ellj Nielsdatter Landgangen, Anna Nielsdatter Lunde, mandfaddere: Ole Laersen Grinen, Peder Hansen Halleverp.

      

       Hun gravlegges som "Anders Arfvesøn fra Hallvarpis barn Anne 10 dager".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[3]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 19.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 19.

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[11]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.