| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HALVARP |


 

 

 

Lars Prodsen f. ca 1704 og Jøran Anundsdatter f. ca 1696 sin familie

 

 

 

Lars Prodsen, f. ca 1704 på Nøklegård i Eidanger,[1] d. 1782 på Halvarp i Eidanger,[2] gravlagt 10.03.1782 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Prods Andersen Nøklegård.

 

Han giftet seg i 1721.

 

Copul. i Eid. 2/7-1721.

Laers Prodssøn Nøcklegaard med Giørvand Anundsd. Landgangen.

 

Lars Prossøn fikk i 1729 bygselsbrev på 3 huder i Halvarp i Eidanger. Det var hele gården:

Anno 19.11.1729 – Vilæde Hr. Asessor og Laugmand Lenges boxelsbref til Lars Prossen paa 3 huder udj grd. Hallevarp i Eidanger sogn dat. 17. may 1729. Samme pantadtes en duplo og jenparten af leileningen Lars Prossen.

 

Han er nevnt 6. mai 1731: Aabenbare skrifte: Laers Prodsen Hallevarp

 

Han fikk et uekte barn med "Kari Andersdatter Rørarøe Settre" i 1731.

 

Den 14. jan. 1731 gravlegges "Laers Prodsøn Hallevarpis dødfødte pige barn".

 

Han fikk et uekte barn med Sara Christensdatter Halvarp i 1738.

 

Sjømilitære i Eidanger 1740:

Harevarp - Nr.23

Bruger:

Enken Jørral Anunsdatter

Unge mandskaber:

Anund Larsen 18 aar, ej søevant

Hans Larsen 16 aar, ej fahret

Joens Larsen 14 aar

Ole Larsen 12 aar

Jacob Larsen 10 aar

 

Dette med at hun var enke i 1740 må være feil. De døpte barn i 1739 og fadderen "Lars Prossens kone Giøran Anundsdatter Harevarp" nevnes både i 1743 og 1745. 

 

De må ha bodd fra hverandre i 1740 og at hun derfor stod som bruker. Derfor ble hun feilskrevet som enke. Det var jo det de fleste kvinner var som stod som brukere. Han fikk jo sine uekte barn, så de har nok levd med en del konflikter.

 

Halvarp 1762:

Gaardsnavn: Harevarp

Eier: Laugstore gods

Mand og hustru: Lars Harevarp og kone, Ole Harevarp og kone

Barn 12 aar: Berthe Larsdatter

Piiger over 12 aar: Kari Hansdatter

 

Gravlagt som "Lars Prosson Harewarp 78 aar".

 

 

(1) Gift 02.07.1721 i Eidanger kirke,[4] med[5] Jøran Anundsdatter, f. ca 1696,[6] (datter av Anund Sørensen og Birthe Evensdatter), d. 1772 på Halvarp i Eidanger,[7] gravlagt 08.03.1772 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Jøran:

Hun kom Langangen.

 

Gravlagt som "Giøran Amunsd. Harewarp 76 aar".

 

 

Han fikk et uekte barn med Kari Andersdatter, f. ca 1713 på Rørarød i Eidanger,[9] (datter av Anders Jacobsen og Inger Larsdatter).

 

Kari:

Hun var mor til Lars Prodsens uekte barn Lars i 1731.

Morens navn står som "Kari Andersdatter Rørarøe Settre". Og "udlagt til barnefader en gift mand Laers Prodsøn Hallevarp".

 

27. mai 1731: Aabenbare skrifte: Karen Andersdatter RøeSætter, udlagt til barnefader Laers Prodsen Hallevarp.

 

Det kan ha vært hun som giftet seg med Ole Jensen Herøya i 1759. Hun nevnes da som bosatt på Rødsetre som enke.

 

 

Han fikk et uekte barn med Sara Christensdatter, f. omkring 1715,[i] (datter av Christen Hansen og Ingeborg Jensdatter).

 

Sara:

Hun ble nevnt under skifte etter Anne Gundersdatter og Jacob Olsen Manvik i 1750. Hun var der nevnt gift med sagdreng Paul Pedersen.

 

Hennes mor ble 2. gang gift med Prods Andersen Nøklegård i 1732. Sara var nok med moren til Langangen og det var nok da hun som ble mor til et uekte barn med Lars Prodsen til far i 1738. Far til denne Lars Prodsen var da hennes stefar.

 

Hun stod som Sara Christensdatter Halvarp da hun fikk sitt uekte barn, Christen, i 1738:

Publice absolverede 26. okt 1738: Sara Christensdatter Harevarp for begangen leijermaal med en gift Mand Lars Prosen som hun udlagde til barnefader.

Denne Sara Christensdatter ble senere gift[ii] med Paul Pedersen, d. omkring 1725.1

 

 

 

I.    Anund Larsen, (sønn av Lars Prodsen og Jøran Anundsdatter) f. ca 1722,[10] d. 1763 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[11] gravlagt 20.10.1763 på Eidanger kirkegård.[12]

      

       Han var sønn av Lars ProdsenHalvarp. Han bodde på Halvarp da han giftet seg og Lars Prodsen og hans sønn Ole Larsen er brukt som faddere av Anund Larsen. Han er nevnt i skifte etter farens bror Carl på Valler i 1785 som sønn av Lars Halvarp "Anund Larsen Kogersvold død".

 

      

       Gift 03.01.1746 i Eidanger kirke,[13],[14] med Anne Nilsdatter, f. 1726 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[15] (datter av Nils Jensen og Maren Christophersdatter), døpt 13.10.1726 i Eidanger kirke,[16] d. 1780 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[17] gravlagt 19.11.1780 på Eidanger kirkegård.[18]

      

       Se Kokkersvold

 

 

 

II.   Hans Larsen, (sønn av Lars Prodsen og Jøran Anundsdatter) f. ca 1724.8

 

 

      

III. Ole Larsen, (sønn av Lars Prodsen og Jøran Anundsdatter) f. ca 1725,[19] d. 1774 på Halvarp i Eidanger,[20] gravlagt 09.01.1774 på Eidanger kirkegård.[21]

      

       Ole fikk festebrev på hele Halvarp (3 huder) i 1761 og oppføres som ene-oppsitter på Halvarp i matrikulen i 1774. Han bodde på Halvarp til han døde der i 1774, 49 år gammel ifølge kirkeboken.

 

      

       (1) Gift 02.12.1749 i Eidanger kirke,[22] med[23] Sissel Isaksdatter, f. ca 1724,[24] d. 1763 på Halvarp i Eidanger,[25] gravlagt 10.09.1763 på Eidanger kirkegård.[26]

      

 

       (2) Gift 26.07.1764 i Eidanger kirke,[27] med[28] Kirsten Pedersdatter, f. 1742 på Øya i Kilebygda i Solum,[29] (datter av Peder Nilsen og Maren Olsdatter), døpt 08.04.1742 i Solum, d. 1771 på Halvarp i Eidanger,[30] gravlagt 06.10.1771 på Eidanger kirkegård.[31]

      

 

       (3) Gift 07.08.1772 i Eidanger kirke,[32] med[33] Maren Torgersdatter, f. 1740 på Flogstad i Eidanger,[34] (datter av Torger Rejersen og Inger Knudsdatter), døpt 21.08.1740 i Eidanger kirke,[35] konfirmert 02.04.1758 i Eidanger kirke,[36] d. 1774 på Halvarp i Eidanger,[37] gravlagt 19.06.1774 på Eidanger kirkegård.[38]

      

       Se Halvarp denne gården

 

 

 

 

IV. Jon Larsen, (sønn av Lars Prodsen og Jøran Anundsdatter) f. ca 1726,[39] d. 1750 på Halvarp i Eidanger,[40] gravlagt 12.04.1750 på Eidanger kirkegård.[41]

      

       Gravlagt som "Joen Larsøn Harevarp 24 aar".

 

 

 

V.   Jacob Larsen, (sønn av Lars Prodsen og Jøran Anundsdatter) f. ca 1730.8

 

 

 

VI. Margrethe Larsdatter, (datter av Lars Prodsen og Jøran Anundsdatter) f. 1732 på Halvarp i Eidanger,[42] døpt 06.01.1732 i Eidanger kirke,[43] d. 1803 på Grinna u/Sundsåsen i Eidanger,[44] gravlagt 22.01.1803 på Eidanger kirkegård.[45]

      

       Laers Prodsen Hallevarp og Giørand Annundsdatter - Margrette

       Faddere: baaren af Maren Amundsdatter Lønnebache, Ingeborg Hansdatter Nøchlegaard, mandfaddere: Knudt Andersen Traaholt, Prods Andersen Nøchlegaard.

 

      

       Gift 14.07.1756 i Eidanger kirke,[46] med[47] Jacob Nilsen, f. 1731 på Sundsåsen i Eidanger,[48] (sønn av Nils Amundsen og Anne Pedersdatter), døpt 14.10.1731 i Eidanger kirke,[49] d. 1789 på Grinna u/Sundsåsen i Eidanger,[50] gravlagt 07.06.1789 på Eidanger kirkegård.[51]

      

       Se Sundsåsen

 

 

 

VII. Birthe Larsdatter, (datter av Lars Prodsen og Jøran Anundsdatter) f. 1733 på Halvarp i Eidanger,[52] døpt 15.11.1733 i Eidanger.[53]

      

       Lars Prossen Hallevarp og Giørand Anundsdatter, hiemmedøbt - Birthe

       Faddere: baaren af Ingeborg Hansdatter Nøglegaard, Anne Hansdatter Lønnebache, Pross Andersen Nøglegaard, Amund Anundsen Landgangen og Hans Hansen Traaholt.

      

       Hun giftet seg i 1768.

 

       Trol. 21/6-1768 i Eid. Copul. 25/10-1768.

       Enchemand Jacob Larsøn af Thanum Sogn og Pigen Børte Larsd. Harewarp.

       Caut: Anders Lars. Nøchlegaard og Nils Olsøn Nøchlegaard.

      

       Det kan være de som døpte Hans 12. august 1770, og Anne Jørgine 7. april 1782 i Brunlanes bosatt i Helgeroa.

      

       Hun er nevnt i skifte etter farens bror Carl på Valler i 1785 som sønn av Lars Halvarp "Berthe Larsdatter gift med Jacob Christophersen i Helgeroen".

 

      

       Gift 25.10.1768 i Eidanger kirke,[54] med[55] Jacob Larsen, f. omkring 1730.[56]

      

       Jacob:

       Han var enkemann fra Tanum i Brunlanes.

 

       Barn:

 

 

       A.   Hans Jacobsen, f. 1770 i Helgeroa i Brunlanes,[57] døpt 12.08.1770 i Tanum kirke i Brunlanes.[58]

            

            Faddere: Barbara Gunnersdatter, Kari Pedersdatter, Hans Jensen alle fra Helleraaen, Ole Larsen, Christen Anonsen fra Langholdt.

 

 

       B.   Anne Jørgine Jacobsdatter, f. 1782 i Helgeroa i Brunlanes,[59] døpt 04.04.1782 i Berg kirke i Brunlanes.[60]

            

             Faddere: Kirsti Jensdatter, Ane Corneliusdatter, Svend Olsen, Gunllich Sørensen, Jørgen Larsen.

 

 

 

VIII. Maria Larsdatter, (datter av Lars Prodsen og Jøran Anundsdatter) født 1736 på Halvarp i Eidanger,[iii],2 døpt 09.12.1736 i Eidanger kirke, konfirmert 06.04.1755 i Eidanger,[iv] død 1808 i Brevik, gravlagt 20.10.1808 på Brevik kirkegård.[v]

      

       Lars Prossen og Giøran Anundsdatters datter Maria      

       Faddere: baaren af Hans Lønnebaches kone, Maren Prosdatter, mandfaddere: Pros Nøchlegaard og Niels Valler.

      

       Konfirmeres som "Maria Larsdatter Hallevarp 18 aar".

      

       Hun kom fra Kjørholt da hun giftet seg. Hun bodde nok hos Ole TengelsenHitterød u/Kjørholt som ble brukt som trolover.

      

       Hun ble nevnt i skifte etter farens bror Carl på Valler i 1785 som sønn av Lars Halvarp "Maria Larsdatter gift med Jon i Blegebakken".

      

      

       Gift 25.10.1781 i Eidanger kirke,4 med[vi] Jon Jørgensen, født 1738 i Bamble,29,[vii] (sønn av Jørgen Jonsen og Marthe Jonsdatter), døpt 26.02.1738 i Bamble,30 død 1808 i Brevik, gravlagt 15.09.1808 på Brevik kirkegård.28

      

       Se Brevik 1782

 

 

 

      

IX. Isak Larsen, (sønn av Lars Prodsen og Jøran Anundsdatter) f. 1739 på Halvarp i Eidanger,[61] døpt 21.03.1739 i Eidanger kirke,[62] d. 1739 på Halvarp i Eidanger,[63] gravlagt 26.03.1739 på Eidanger kirkegård.[64]

      

       Lars Prossen og Giøran Anundsdatter - Isaach

       Faddere: baaren af Ole Nøchlegaards kone Ingeborg Hansdatter, Maren Prosdatter, mandfaddere: Niels Valler, Hans Knudsen Traaholt.

      

       Gravlegges som "Lars Prosøns liden søn Isach 8 dager".

 

 

 

X. Lars Larsen, (sønn av Lars Prodsen og Kari Andersdatter) f. 1731 på Rørarød i Eidanger,[65] døpt 22.07.1731 i Eidanger.[66]

      

       Eet u-ægte ægte barn ved nafn Laers, moderen Karj Andersdatter Rørarøe Sættere, udlagt til barnefader Een gift mand Laers Prodsen Hallevarp.                        

       Faddere: baaren af Anne Jahnsdatter Landgangen, Aasse Nielsdatter Sønsaasen. mandfaddere: Niels Jensen Kaachersvold, Johannis Joensen Grinnen.

 

 

 

XI. Christen Larsen, (sønn av Lars Prodsen og Sara Christensdatter) f. 1738 på Halvarp i Eidanger,[67] døpt 07.12.1738 i Eidanger kirke,[68] d. 1739 i Eidanger,[69] gravlagt 01.02.1739 på Eidanger kirkegård.[70]

      

       Sara Christensdatter Harevarpes uægte barn Nom. Christen.                                         

       Faddere: baaren af Enken Else Jonsdatter Grinnen, Gunder Dahlens kone, mandfaddere: Knud Traaholt, Povel Knudsen ibid.

      

       Publice absolverede 26. okt 1738: Sara Christensdatter Harevarp for begangen leijermaal med en gift Mand Lars Prosen som hun udlagde til barnefader.

      

       Gravlegges som "Sara Christensdatter uægte søn Christen 2 maaneder".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[6]  Alder ved død.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[9]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[10]  Alder ved død.

[11]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[12]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 32.

[14]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 32.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[19]  Alder ved død.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 94.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[22]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 285.

[27]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[29]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 73.

[30]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[32]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[33]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 94.

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 52.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 61.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 188.

[37]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 94.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[39]  Alder ved død.

[40]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[41]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[42]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[44]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 79.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[46]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[47]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 79.

[48]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 79.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[50]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 79.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[52]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 9.

[54]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[55]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[56]  Stipulert, Stipulert.

[57]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 63.

[58]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 63.

[59]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 137.

[60]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 137.

[61]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[62]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 52.

[63]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[64]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[65]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[66]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[67]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[68]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 49.

[69]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[70]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.[i]  Stipulert, Stipulert.

[ii]  Skifteregister for Larvik 1672-1812 Digitalarkivet.

[iii]  1801 tellingen.

[iv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[v]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[vi]  Eidanger, folketellingen 1801.

[vii]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 201.