| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HALVARP |


 

 

 

Hans Christensen f. ca 1735 sin familie (Han giftet seg 1. gang i Brunlanes, 2. gang med Sara Jonsdatter f. ca 1752 og 3. gang med Margrethe Torgersdatter f. omkring 1750)

 

 

 

Hans Christensen, f. ca 1735,[1],[2] d. 1803 på Halvarp i Eidanger,[3] gravlagt 26.06.1803 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Christen Jensen Øvre Tanum.

 

Hans far, Christen Jensen, var bestyrer for enken etter sogneprest Hans Mow på Bruk 2 på Øvre Tanum. Øvre Tanum var et underbruk av Prestegården. Enken hadde flyttet dit da hun ble enke i 1729 ifølge Lorens Berg. Hans Christensen fikk kjøpt en part av Øvre Tanum og brukte således 1/6 del av gården fra 1762 til 1772. Han slet derimot og solgte sin del i 1772 til en Nils Jensen Brokeland fra Gjerstad for 490 daler. Hans første kones navn er ikke nevnt.

 

Han giftet seg 2. gang i 1769.

 

Tanum kirke 01.11.1769

Enkemand Hans Christensen paa Øvre Tanum

Sara Johnsdatter paa Solum

 

Han fikk festebrev på Halvarp i 1774.

Anno 08.09.1774 – Hr. Laugmand Jonas Gregers fæstebrev til Hans Christensen paa grd. Hallevarp dat. 18. juny 1774 med leilendingens paategnede revers af sa, dato

 

Han er nevnt på Halvarp i 1782:

Hallevarp, Hans, 1 kone, 4 barn, 2 tjenestefolk

 

Han giftet seg 3. gang i 1788:

 

Trol: 27.03.1788 Cop: 05.06.1788 i Brunlanes

Enkemand Hans Christensen Harevarp med enke Magrethe Torgersdatter Stavern

Caut: John Bechen og Anders Olsen Lønnebache

 

De levde ikke lenge som gift før de ble skilt i 1789:

Anno 26.06.1789 – Et Separations document mellom ektefolkene Hans Christensen Harrevarp og Magrethe Torgiersdatter. (dat. 20.04.1789)

 

Han er bosatt hos sønnen Ole på Halvarp i 1801 som "Hans Christensen, Husbondens fader, 64 år, Skildt fra sin kone, Fledføring".

 

Det var skifte etter dem Hans og hans andre kone Margrethe Torgersdatter. Det var da etter en skilsmisse. Skifte kalles et "oppgivelse-skifte" og det står at "de kan ikke leve sammen". Han står også som ”Skildt fra sin kone” i 1801. Det at noen skilte seg var svært uvanlig på denne tiden.

 

Gravlagt som "Hans Christensen Halevarp 68 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 359B     

20.4.1789    Halvarp i Eidanger "Harrevarp"

Oppgivelses-skifte: Hans Christensen og h. Margrethe Torgiersdtr. "De kan ikke leve sammen".

De myndige: Ole, Christian, Jon og datter Gunborg Hansdtr's arv etter moren iflg. skifte 1.3.1788: 161 rdl.

       Hans Christensen får: 111-3-8 ½.

       Margrethe Torgiersd.: 11-3-8 ½.

Brutto: 573-3-0.

Netto: 223-2-17.

 

 

(1) Han giftet seg med Hans Christensen sin 1. kone, f. omkring 1735,[5] d. 1766 på Øvre Tanum i Brunlanes, gravlagt 14.12.1766 i Brunlanes.[6]

 

Hans

Gravlagt som "Hans Christensens kone på Tanum".

 

 

(2) Gift 01.11.1769 i Tanum kirke,[7] med[8] Sara Jonsdatter, f. ca 1752 på Solum i Brunlanes,[9],[10] (datter av Jon Torgersen og Gudbjør Larsdatter), d. 1787 på Halvarp i Eidanger,[11] gravlagt 16.08.1787 på Eidanger kirkegård.[12]

 

Sara:

Gravlagt som "Sara Jonsd. Harewarp 35 aar".

 

Hun er nevnt i skifte etter sin far i 1785 og har flere søsken i Eidanger.

 

Larvik Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1784-1793) side 37

Skifte 9. Marti 1785 paa gaarden Solum i Thanum Præstegield

Jon Torgersen, død - enke Gundbiør Larsdatter

Barn:

1. Anders Jonsen, boende paa gaarden Solum, myndig.

2. Catharina Jonsdatter, g.m. Nils Sørensen i Eidanger, myndig.

3. Anne Maria, g.m. Anders Olsen Lønnebacke.

4. Sara Jonsdatter, g.m. Hans Christensen Halvarp.

5. Mari Jonsdatter, været i ægteskab med Anders Larsen Nøklegaard og efterladt sig følgende børn:

    a) Lars Andersen, boer paa gaarden Ouden i Eidanger, myndig.

    b) Isach Andersen, 22 aar, hiemme hos faderen.

    c) Anne Andersdatter, 21 aar og ugift, hiemme hos faderen.

    Faderen Anders Larsen Nøklegaard formynder for sine umyndige børn.

Brutto: 85-0-4

Netto: 40-3-4.

 

Skifte

Eidanger bygdehistorie, bind 1 - side 94:

Sara døde også sistnevnte år, sikkerlig i barselseng - 35 år gammel. Boet stod godt, inntekten utgjorde rdlr. 375 - 2 - 8, utgiften 50 - 2 - 8. Av dyr ble registrert 2 hester, 6 kuer (Løcheroes, Monroes, Mørkrey, Fromse, Sandrei og Frolind), 1 stut, 8 sauer og 1 gris. På gården var det også en blåmalt kirkeslede med seler, dekken og hynde (pute), verdsatt til 30 rdlr. (omtrent fire ganger prisen på en ku). Det ble videre registrert et brunt krus med sølvlokk, som hadde en penge i midten, 6 spiseskjeer og 1 lite støp. Ellers merker vi oss at det var 4 kakkelovner i huset - noe vi sjelden finner på bygdegårder i de tider.

 

Bamble Skifteprotokoll nr. 11, Fol. 268

1.3.1788      Halvarp i Eidanger"Harrevarp"

       Sara Jensdatter død, g. Hans Christensen.

       Barn:

       1.    Ole Hansen 15 år.

       2.   Abraham Hansen 12 år.

       3.   Christen Hansen 10 år.

       4.   Jon Hansen 4 år.

       5.   Gunbjør Hansd. 3 år.

Gods: Intet. grd. Halvarp: Skien beneficeret.

Bruto: 375-2-8.

Netto: 325-0-0.

 

 

(3) Gift 05.06.1788 i Brunlanes,[13] med[14] Margrethe Torgersdatter, f. omkring 1750.[15]

 

       Margrethe:

       Hun var enke fra Stavern da hun giftet seg med Hans i 1788.

 

 

 

I.    Ole Hansen, (sønn av Hans Christensen og Hans Christensen sin 1. kone) f. 1766 på Øvre Tanum i Brunlanes, døpt 14.12.1766 i Brunlanes.[16]

      

       Hans Christensen paa Øvre Tanum - en søn Ole

       Faddere: Marthe Halle, Johanne Steensholdt, Jens Bachene, Jacob Gutterød, Johan Smed.

 

 

 

II.   Ole Hansen, (sønn av Hans Christensen og Sara Jonsdatter) f. 1772 på Halvarp i Eidanger,[17] konfirmert 03.10.1788 i Eidanger kirke,[18] død 04.11.1850 på Halvarp i Eidanger,10 gravlagt 11.11.1850 på Eidanger kirkegård.[i]

      

       Konfirmert som "Ole Hansen Harewarp 15".

 

      

       Gift 30.10.1794 i Eidanger kirke,[19] med[20] Christense Hansdatter, f. 1767 på Røra i Eidanger,[21] (datter av Hans Nilsen og Inger Ottersdatter), døpt 01.01.1768 på Eidanger kirke,[22] konfirmert 05.10.1783 i Eidanger kirke,[23] død 28.01.1849 på Halvarp i Eidanger,10 gravlagt 03.02.1849 på Eidanger kirkegård.12

      

       Se Halvarp denne gården

 

      

 

III. Abraham Hansen, (sønn av Hans Christensen og Sara Jonsdatter) f. 1775 på Halvarp i Eidanger,[24] døpt 26.12.1775 i Eidanger kirke,[25] konfirmert 02.10.1791 i Eidanger kirke.[26]

      

       Hans Christensen Harewarp og k. Sara Jonsdtr. - Abraham

       Faddere: 1. Maren Jonsdtr. Lønnebacche 2. Dorte Maria Evensdtr. ibid 3. Anders Larsen Nøchlegaard 4. Nils Olsen ibid 5. Nils Anunsen Harewarp.

      

       Konfirmert som "Abraham Hansen Harewarp 16".

      

       Bosatt hos sin bror Ole på Halvarp i 1801 som "Abraham Hansen, Husbondens brødre, logerende, 25 år, Ugift, Matros".


Jordavgiften 1802
Halvarp
Brukere: Ole Hansen 1 hud 6 skind, Abraham Hansen 1 hud 6 skind, Pladsen Bochøen: Knud Eriksen

      

       Han giftet seg i 1805.

      

       Cop. 22/7-1805. Ø. Porsgr.

       Uk. og Søemand Abraham Hansen med p. Anne Mathea Olsd.

       Forl: Ole Michelsen, Lars Hansen.

 

       Han var fadder for sin bror Ole sitt barn i 1807 som ”Abraham Hansen af Porsgrund”.

 

       Han giftet seg 2. gang i 1813.

      

       Bamble viet 04.02.1813:

       Enkemand Abraham Hansen med pigen Sidsel Jensdatter begge af Stathellet.

      

       De kaller sitt første barn Anne Mathea etter hans første kone.

 

 

       (1) Gift 22.07.1805 i Østre Porsgrunn kirke,[27] med Anne Mathea Olsdatter, f. 1778 i Langesund,[28] (datter av Ole Michelsen og Inger Gulichsdatter), døpt 02.03.1778 i Bamble, d. 1806 i Østre Porsgrunn, gravlagt 22.12.1806 på Østre Porsgrunn kirkegård,[29] konfirmert 27.04.1794 i Østre Porsgrunn kirke.[30]

      

       Anne:

       Anne Mathea, foreldre Ole Mikelsen og Inger Guliksdatter Langesund.

       Faddere: Søren Mikelsen, Anders Halvorsen, Andreas Morthensen, Anne Maria Olsdatter, Anne Maria Christensdatter.

      

       Konfirmert som "16. Ane Mathea Olsdatter 15 aar".

      

       Han nevnes i skifte etter moren i 1804 "Anne Mathea Olsdatter 25 aar og hiemme hos faderen".

      

       Gravlagt som "Abraham Hansens kone Anne Mathea Olsdatter 29 aar".

 

 

       (2) Gift 04.02.1813 i Bamble,[ii] med Sissel Jensdatter, f. 1788 på Stathelle i Bamble (datter av Jens Christensen og Marthe Dorthe Caspersdatter), døpt 14.12.1788 i Bamble.44

      

       Sissel:

       Sessell, foreldre Skoleholder Jens Christensen i Stattellet og kone Marthe Dorthe Caspersdatter.

       Faddere: Lars Larsen Schougens kone Johanne Olsdatter, pigen Kirstine Jensdatter begge fra Stattellet, Peder Christensen Thoule, Gunder Madsen og matros Harrald Olsen alle fra Stattellet

 

 

       Barn:

 

       A.   Inger Abrahamsdatter, (datter av Abraham Hansen og Anne Mathea Olsdatter) f. 1806 i Østre Porsgrunn, døpt 09.02.1806 i Østre Porsgrunn kirke.[iii]

            

             Abraham Hansen og Anne Mathea Olsdatters barn Inger.

             Faddere: Ole Michelsens kone Ellen Engelsdatter, pigen Gunild Pedersdatter, Lars Hansen Hovholt, Lars Hansen, Anders Jacobsen, Søren Hansen.

 

 

       B.   Hans Abrahamsen, (sønn av Abraham Hansen og Anne Mathea Olsdatter) f. 1806 i Østre Porsgrunn, d. 1806 i Østre Porsgrunn, gravlagt 07.12.1806 på Østre Porsgrunn kirkegård.42

            

             Gravlagt som "Abraham Hansens kones tvillingbørn Hans og Ole, den eene 13 den anden 24 timer".

 

 

       C.   Ole Abrahamsen, (sønn av Abraham Hansen og Anne Mathea Olsdatter) f. 1806 i Østre Porsgrunn, d. 1806 i Østre Porsgrunn, gravlagt 07.12.1806 på Østre Porsgrunn kirkegård.42

            

             Gravlagt som "Abraham Hansens kones tvillingbørn Hans og Ole, den eene 13 den anden 24 timer".

 

 

       D.   Anne Mathea Abrahamsdatter, (datter av Abraham Hansen og Sissel Jensdatter) f. 1813 i Langesund i Bamble, døpt 12.12.1813 i Bamble.44

            

              Confirmeret hiemmedøbt Anne Marthea, foreldre Abraham Hansen i Langesund og kone Sidsel Jensdatter.

              Faddere: Wellum Møllers kone Else Maria Jensdatter, pigen Aaste Hellene Olsdatter begge af Stathellet, Ole Hansen, John Hansen, Jacob Johnsen alle af Ejdanger.

 

 

      

IV. Christen Hansen, (sønn av Hans Christensen og Sara Jonsdatter) f. 1778 på Halvarp i Eidanger,[31] døpt 03.05.1778 i Eidanger kirke,[32] konfirmert 06.10.1793 i Eidanger kirke,[33] død 03.08.1849 på Hjertvika u/Hallvarp i Eidanger, gravlagt 08.08.1849 på Eidanger kirkegård.[iv]

      

       Hans Christensen Harewarp og k. Sara Jonsdtr. - Christen

       Faddere: 1. Chatrine Jonsdtr. Nøchlegaard 2. Anne Andersdtr. ibid 3. Ole Olsen Barseboe 4. Anun Jonsen Solum 5. Anders Pedersen Barseboe.

      

       Konfirmert som "Christen Hansen Harewarp 16".

 

      

       Gift 07.11.1805 i Eidanger kirke,[34] med[35] Margrethe Andersdatter, f. 1785 på Nøklegård i Eidanger,[36] (datter av Anders Larsen og Anne Larsdatter), døpt 12.04.1785 i Eidanger kirke,[37] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke,[38] død 01.02.1872 i Larvik i Vestfold, gravlagt 08.02.1872 i Eidanger kirkegård.[v]

      

       Se Halvarp denne gården

      

 

      

V.   John Hansen, (sønn av Hans Christensen og Sara Jonsdatter) født 1781 på Halvarp i Eidanger,[vi] døpt 24.02.1781 i Eidanger kirke,27 konfirmert 16.10.1796 i Eidanger kirke,[vii] død 09.12.1840 på Auen i Eidanger, gravlagt 17.12.1840 på Eidanger kirkegård.12

      

       Hans Christensen Harewarp og k. Sara Jonsdtr. - Jon

       Faddere: 1. Maria Jonsdtr. Lønnebacche 2. Maria Anunsdtr. Harewarp 3. Nils Olsen Nøchlegaard 4. Lars Andersen ibid 5. Anders Jonsen Solum.

      

       Konfirmert som "Jon Hansen Harewarp 16".

      

       Bosatt hos sin bror Ole på Halvarp i 1801 som "John Hansen, Husbondens brødre, logerende, 20 år, Matros".

      

      

       (1) Gift 12.09.1805 i Eidanger kirke,[viii] med Berte Maria Andersdatter, født 1772 i Brunlanes,[ix] (datter av Anders Jonsen og Marte Børresdatter), døpt 22.11.1772 i Brunlanes,29 død 08.04.1825 på Auen i Eidanger,29 gravlagt 16.04.1825 på Eidanger kirkegård.27

      

 

       (2) Gift 20.06.1828 i Eidanger kirke,32 med Maren Kristine Amundsdatter, født 1806 på Sundsåsen i Eidanger,[x] (datter av Amund Pedersen og Maren Eriksdatter), døpt 10.08.1806 i Eidanger kirke,[xi] død 14.07.1848 på Auen i Eidanger,63 gravlagt 20.07.1848 på Eidanger kirkegård.12

      

       Se Auen

      

 

 

VI. Hans Hansen, (sønn av Hans Christensen og Sara Jonsdatter) født 1783 på Halvarp i Eidanger,1 død 1783 på Halvarp i Eidanger,1 gravlagt 12.10.1783 på Eidanger kirkegård.[xii]

      

       Gravlagt som "Hans Christens. Harewarps hiemmedøbte D.B. Hans 5 dager".

 

 

 

VII. Gunbjør Hansdatter, (datter av Hans Christensen og Sara Jonsdatter) født 1784 på Halvarp i Eidanger,1 døpt 05.12.1784 i Eidanger kirke,[xiii] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke.26

      

       Hans Christensen Harewarp og k. Sara Jonsdtr. - Gunbiør

       Faddere: 1. Maria Jonsdtr. Lønnebakke 2. Anne Andersdtr. Nøchlegaard 3. Nils Sørensen ibid 4. Lars Andersen Ouen 5. Anun Olsen Nøchlegaard.

      

       Konfirmert som "Gunbjør Hansdatter Harevarp 15".

      

       Copul. 21.03.1812 i Eid.

       Ungkarl og Soldat Christen Nielsen Tvedalen Næset

       og Pigen Gundbiør Hansdatter Harevarp.

       Caut: Ole Harevarp og Jon Oksum.

      

      

       Gift 21.03.1812 i Eidanger kirke,[xiv] med Kristian Nilsen, født 1781 på Tvedalen i Brunlanes,[xv] (sønn av Nils Jensen og Elisabeth Olsdatter), død 1833 på Tvedalen i Brunlanes.

      

       Kristian:

       Han ble buker på Tveidalen bruk 3 etter faren i 1818 og var der til han døde.

 

 

      

VIII. Nils Hansen, (sønn av Hans Christensen og Sara Jonsdatter) født 1787 på Halvarp i Eidanger,1 døpt 22.07.1787 i Eidanger kirke,[xvi] død 1787 på Halvarp i Eidanger,1 gravlagt 20.09.1787 på Eidanger kirkegård.7

      

       Hans Christensen Harewarp og k. Sara Jonsdtr. - Nils

       Faddere: 1. Catrine Jonsdtr. Nøchlegaard 2. Anne Margrete Andersdtr. Solum 3. Anders Lønnebakke 4. Jacob Langangen 5. Isac Andersen Nøchlegaard.

      

       Gravlagt som "Nils Hans. Harewarp 7 uger".

      

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 94.

[2]  Alder ved død.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 7.

[6]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 51.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[8]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 284.

[9]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 2.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[12]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[13]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[18]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[19]  Alder ved konfirmasjonen.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[21]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 192-193.

[22]  Solumslekt, Solumslekt.

[23]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 274-275.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 29.

[25]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 289.

[26]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[29]  Kirkebok for Eidanger Klok. nr. 1 1863-1878, skannet av digitalarkivet, side 216.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 37.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198.

[33]  Avskrift av Lillegunn ( Ingeborg ) Syversen's notater.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 131.

[37]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 555.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.[i]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ii]  Solumslekt, Solumslekt.

[iii]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 274-275.

[iv]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 289.

[v]  Kirkebok for Eidanger Klok. nr. 1 1863-1878, skannet av digitalarkivet, side 216.

[vi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 37.

[vii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[viii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198.

[ix]  Avskrift av Lillegunn (Ingeborg ) Syversen's notater.

[x]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 459.

[xi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[xii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[xiii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[xiv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 131.

[xv]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 555.

[xvi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.