| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HALVARP |


 

 

 

Hans Olsen f. ca 1755 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Maren Olsdatter f. 1752 og 2. gang med Antonette Jacobsdatter f. 1771)

 

 

 

 

Hans Olsen, f. ca 1755 på Halvarp i Eidanger,[1] konfirmert 05.10.1772 i Eidanger kirke,[2] d. 1803 på Myrgård u/Halvarp i Eidanger,[3] gravlagt 06.02.1803 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Ole Larsen Halvarp.

 

Han var 8 år under skifte etter moren i 1763.

 

Konfirmert i 1772 som "Hans Olsen Harewarp 17".

 

Han levde under skifte etter faren i 1774.

 

I kirkeboken kan det virke som han fikk en sønn i 1778 med Ellen Andersdatter som de døpte Ole. Det stod ved denne dåpen at han er trolovet og at hun er festmø. Her har nok presten forvekslet navn. Det var nok Abraham Olsen fikk i 1778 fikk dette barnet med Ellen Andersdatter. Dette barnet døde bare 15 dager gammel og de fikk en ny sønn kalt Ole i 1780.

 

Anno 03.09.1782 – Hans Olsen af Hallevarp han afkald for mødrenes arv 16 rd. (dat. 29.06.1782)

 

Hans gifter seg med Maren Olsdatter og får barn med henne fra 1784 bosatt på Halvarp ejet. De gifter seg ikke i Eidanger. Jeg har ikke finnet dem gift i Brunlanes og ikke i Brevik, men det giftet seg en Hans Olsen og ei Maren Olsdatter i Stavern 30. aug 1781. Han var matros 26 nr. 57. Ingen trolovelser og ikke noe mer. Dette kan godt være dem.

 

Han giftet seg 2. gang i 1797.

 

Trol. 9/2-1797 i Eid. Copul. 30/7-1797.

Enkem. Olsøn Harevarp og P. Anthonetthe Jacobsd. fra Osebachen.

Caut: Anders Olsøn Lønnebache og Niels Sørensøn Nøchlegaard.

 

Han var husmann på Myrgård u/Halvarp.

 

Han bodde i 1801 som husmann på Halvarp 48 år gammel med sin nye kone Antonette og 9 barn. Denne husmansplassen var plassen Myrgård der han bodde til han døde.

 

Halvarp 1801:

Hans                   Olsen                      Mand              48       2det ægteskab Husmand

Antonette           Jacobsdtr                Kone              30       1ste ægteskab 

Ole                     Hansen                   Hans børn       18     Ugift  Enroull. matros

Søren                 Hansen                   Hans børn       16        Enroull. matros

Isach                  Hansen                   Hans børn        9           

Christopher       Hansen                    Hans børn       7           

Sara                  Hansdtr                   Hans børn       14       

Sidsel                Hansdtr                   Hans børn       11       

Jacob                Hansen                   Fælles børn      5         

Berthe Marie    Hansdtr                  Fælles børn      2           

Mari                 Hansdtr                   Fælles børn     1                     

 

Han døde i 1803 to dager før den yngste datteren Inger ble født, så han var produktiv som far helt til det siste.

 

Gravlagt som "Hans Olsen Halevarp-eyet 51 aar".

 

 

(1) Han giftet seg med[i] Maren Olsdatter, født 1752 på Holtet i Eidanger,[ii] (datter av Ole Andersen og Sara Skajesdatter), døpt 03.12.1752 i Eidanger kirke,[iii] konfirmert 07.10.1770 i Eidanger kirke,2 død 1796 på Myrgård u/Halvarp i Eidanger,5 gravlagt 30.11.1796 på Eidanger kirkegård.[iv]

 

Maren:

Hun er nevnt som 19 år og helsøster under skifte etter sin halvbror Søren Olsen på Søndre Lunde i 1772.

 

Fadderen for deres første barn, Ingebor Hansdatter Holte, var Inger Hansdatter som er gift med hennes halvbror Jacob og som var bosatt på Holte. Fadderen de brukte i 1787 "Sergiant Holt " var hennes bror Jacob som var sersjant.

 

Gravlagt som "Maren Olsd. Harewarp 44 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 367b

Skifte 5. Februar 1798 paa pladsen Myhrengaard under gaarden Hallevarp i Eidanger Præstegield

Maren Olsdatter, død - enkemand Hans Olsen

Barn:

1. Ole, 15 aar.

2. Søren, 13 aar.

3. Isach, 4 aar.

4. Christopher, 1aar.

5. Sara, 10 aar.

6. Sidsel, 7 aar.

Gjelden større enn boets verdi.

 

 

(2) Gift 30.07.1797 i Eidanger kirke,[5],[6] med Antonette Jacobsdatter, f. 1771 på Osebakken i Gjerpen,[7] (datter av Jacob Halvorsen og Berthe Nilsdatter), døpt 17.02.1771 i Gjerpen.[8]

 

Antonette:

Jacob Halvorsens pb. Anthonette fra Osebachen.

Test: Niels Løbergs kone, Ingebor Erichsdtr., Niels Halvorsen, Niels Amundsen, Ulrich Knudsen.

 

Hun kom fra Osebakken.

 

Hun giftet seg på nytt i 1806.

 

Copul. 31.07.1806 i Eid.

Syvert Larsen af Tiose og Enken Anthonette Jacobsdatter Braaten.

Caut: Søren Frantsen og Christen Olsen Grinna.

 

 

Hun giftet seg 2. gang i 1806 med Sivert Larsen f. ca 1781 fra Kjose og bodde videre på gården på Bråten u/Halvarp et par år. Se Halvarp denne gården

 

 

 

I.    Ole Hansen, (sønn av Hans Olsen og Maren Olsdatter) f. 1782 på Halvarp i Eidanger,[9] døpt 27.10.1782 i Eidanger kirke,[10] konfirmert 22.04.1798 Eidanger kirke.[11]

      

       Hans Olsen Harewarp og k. Maren Olsdtr. - Ole

       addere: 1. Sara Christensdtr. Langangen 2. Ingebor Hansdtr. Holte 3. Anders Olsen Lønnebake 4. Anun Olsen Nøchlegaard 5. Anun Olsen Stulen.

      

       Konfirmert som "Ole Hansen Harevarp 16".

 

      

       Gift 20.09.1804 i Brunlanes,[12] med Anne Andersdatter, f. 1780 på Saga i Eidanger,[13] (datter av Anders Pedersen og Inger Carlsdatter), døpt 15.05.1780 i Brevik kirke,[14] konfirmert 22.04.1798 i Brevik kirke,[15] d. 1864.[16]

      

       Se Håøya

 

      

 

II.   Hans Hansen, (sønn av Hans Olsen og Maren Olsdatter) f. 1783 på Halvarp i Eidanger,[17] d. 1783 på Halvarp i Eidanger.[18]

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1783 "Hans Harewarps kone efter hiemmedøbt, død D.B. Hans introduseret".

 

 

 

III. Søren Hansen, (sønn av Hans Olsen og Maren Olsdatter) f. 1784 på Halvarp ejet i Eidanger,[19] døpt 07.11.1784 i Eidanger kirke,[20] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke.[21]

      

       Hans Olsen Harewarp og k. Maren Olsdtr. - Søren

       Faddere: 1. Maria Jonsdtr. Lønnebakke 2. Marte Hansdtr. i Prgd (Præstegaarden IK) 3. Hans Christensen Harewarp 4. Nils Sørensen Nøchlegaard 5. Isac Andersen ibid.

      

       Konfirmert som "Søren Hansen Braaten 15".

 

       Han giftet seg i 1806.

      

       Cop. 23/1-1806. Ø. Porsgr.

       Uk. og Søemand Søren Hansen Halevarp af Eidanger med Anne Karine Rejersd.

       Forl: Abraham Hansen, Anders Rejersen.

 

      

       Gift 23.01.1806 i Østre Porsgrunn kirke,[22] med Anne Carine Rejersdatter, f. 1775 i Østre Porsgrunn (datter av Rejer Andersen og Anthonette Berthelsdatter Arveshoug), døpt 12.10.1775 i Østre Porsgrunn kirke,[23] konfirmert 30.09.1792 i Østre Porsgrunn kirke.[24]

      

       Anne:

       Døbt Rejer Andersen og Anthonette Bertelsdatters barn Ane Carine.

       Test: Mons. Blochs kone Maria Dorothea Bergreen, Madselle Elisabeth Holmer, Ditlef Rasch, Visiteur Hans Sanner?, Thomas Frølund, Organist Peter Schwark.

      

       Konfirmert som "16. Ane Carine Reiersdatter 16 aar".

      

       Torkil Lier skriver:

        Ane Karine Reiersdatter fikk i 1797 av justisråd ANTHON JACOB DE COUCHERON overdratt gården Skrukkerød under Jønholt, som hun året etter solgte for 350 rdlr.

        I 1801 finner vi henne bosatt til leie i Vestre Porsgrunn (gårdnr.186) med sine 2 sønner, selv er hun daglønner.

        I 1815 er Anne Karine Reiersdatter bosatt som losjerende i matr.nr.76 Østre Porsgrunn med sine sønner Anthon og Reier.

      

       Østre Porsgrunn 1801:

       Karine              Rejersdtr        Logerende      24        Uden ægteskab           Daglønner

       Anthon Jacob       Coucheron      Hendes børn   3                     

       Henrich Anthon   Coucheron      Hendes børn   1         

      

      Se Østre Porsgrunn 1801

 

    

       Barn:

 

       A.   Maren Anne Sørensdatter, f. 1806 i Østre Porsgrunn, døpt 28.12.1806 i Østre Porsgrunn kirke,[25] d. 1808 i Østre Porsgrunn, gravlagt 31.01.1808 på Østre Porsgrunn kirkegård.[26]

            

             Søren Hansen og Anne Karine Rejersdatters barn Maren Anne.

             Faddere: Ole Michelsens kone Ellen Engelsdatter, pigen Karen Andersdatter, Ole Hansen, Engelbrecht Sørensen, Rejer Rejersen, Johan Zimmer.

            

             Gravlagt som "Søren Hansens barn Maren Anne ½ aar".

 

       B.   Reier Sørensen, f. 1811 i Larvik, døpt 10.11.1811 i Larvik kirke.[27]

            

             Torkil Lier skriver:

             Konfirmert 1836 (!) i Larvik.

             Antakelig den Reier Sørensen, fattiglem, som døde 12.nov.1863 på Tordstrand i Larvik av tæring, 57 aar gl.

 

      

      

IV. Sara Hansdatter, (datter av Hans Olsen og Maren Olsdatter) f. 1787 på Halvarp ejet i Eidanger,[28] døpt 03.06.1787 i Brevik kirke,[29] d. 1811 på Berg i Eidanger,[30] gravlagt 06.09.1811 på Eidanger kirkegård.[31]

      

       Hans Olsen Harewarp og k. Maren Olsdtr. - Sara

       Faddere: 1. Catrine Jonsdtr. Nøchlegaard 2. Maren Jacobsdtr. Grinnen 3. Sergiant Holt 4. Hans Christensen Harewarp 5. Ingebrict Andersen ibid.

       Merknad: Eidanger, døbt i Brevig.

      

       Hun gravlegges som "Sara Hansdatter Berg 26 aar". 

 

 

 

V.   Sidsel Hansdatter, (datter av Hans Olsen og Maren Olsdatter) f. 1789 på Halvarp ejet i Eidanger,[32] døpt 29.11.1789 i Eidanger kirke.[33]

      

       Hans Olsen Harewarp og k. Maren Olsdtr. - Sidsel

       Faddere: 1. Maria Jonsdtr. Lønnebakke 2. Jøran Jacobsdtr. Røra 3. Nils Olsen Nøchlegaard 4. Nils Knudsen Barsebo 5. Ole Hansen Harewarp.

      

 

 

VI. Isak Hansen, (sønn av Hans Olsen og Maren Olsdatter) f. 1792 på Halvarp ejet i Eidanger,[34] døpt 28.10.1792 i Eidanger kirke,[35] konfirmert 25.09.1808 i Eidanger kirke.[36]

      

       Hans Olsen Harewarp og k. Maren Olsdtr. - Isac

       Faddere: 1. Inger Christensdtr. Nøchlegaard 2. Marte Marie Jacobdtr. Grinnen 3. Anders Lønnebakke 4. Hans Harewarp 5. Hans Jacob Jacobsen Holt.

      

       Trolig han som konfirmeres som "Isach Hansen Nøchlegaard 16".

 

 

 

VII. Christopher Hansen, (sønn av Hans Olsen og Maren Olsdatter) f. 1795 på Halvarp ejet i Eidanger,[37] døpt 08.11.1795 i Eidanger kirke.[38]

      

       Hans Olsen Harewarp og k. Maren Olsdtr. - Christopher

       Faddere: 1. Gunbiør Nilsdtr. Barseboe 2. Anthonette Hansdtr. Lønnebakke 3. Hans Christensen Harewarp 4. Hans Jacobsen Holte 5. Anun Olsen af Brevig.

      

 

 

VIII. Jacob Hansen, (sønn av Hans Olsen og Antonette Jacobsdatter) f. 1797 på Halvarp ejet i Eidanger,[39] døpt 03.12.1797 i Brevik kirke,[40] konfirmert 25.04.1813 i Østre Porsgrunn kirke.[41]

      

       Daab i Brevig, Hans Olsen Harevarp og Anthonette Jacobsdatter - Jacob

       Faddere: Margrethe Christensdatter Barseboe-ejet, Anna Anundsdatter Lønnebache, Lars Larsen Grinnen, Ole Sørensen Nøchlegaard, Ole Andersen Lønnebache.

      

       Konfirmert som "Jacob Hansen - Døpt i Brevig kirke 3. des 1797".

      

      

 

IX. Anna Marie Hansdatter, (datter av Hans Olsen og Antonette Jacobsdatter) f. 1798 på Halvarp ejet i Eidanger,[42] døpt 01.01.1799 i Eidanger kirke.[43]

      

       Hans Olsen Harevarp og Antonette Jacobsdatter - Anna Maria

       Faddere: Christence Hansdatter Harevarp, Anna Amundsdatter Lønnebakke, Jacob Halvorsen af Osebakken, Ole Hansen Barseboe, Jon Hansen Harevarp.

      

       Østre Porsgrunn viet 30.10.1825:

       Ungkarl og Dagarbeider Gullech Evensen 39 aar af Bøe Præstegield,

       og Pigen Anne Marie Hansdatter 29 aar af Tyendeclassen i østre Porsgrund.

       Forlovere Rorskarl Aslak Engelbretsen og Wegter Ole Petter Gundersen.

      

       Hun og mannen nevnes i Porsgrunn i 1825 tellingen som gift.

 

       Østre Porsgrunn 1825
Rode 26
Hus 73
Ole Larsen - 56 aar - Matros
Giertrue Tolvsdatter - 44 aar - Konen
Lars Olsen - 9 aar - Sønnen
Nils Olsen - 6 aar - Sønnen
Karen Sørine Olsdatter - 1 aar - Datteren
Gunnil Maria Rasmusdatter - 26 aar - Logerende
Gurine Christofersdatter - 1 aar
Danil Pedersen - 36 aar - Arbeydsmand
Christian Danielsen - 3 aar - Sønnen
Gullech Evensen - 37 aar
Anne Maria Hansdatter - 27 aar - Konen

      

             

       Gift 30.10.1825 i Østre Porsgrunn,[v] med Gunlek Evensen, født 1787 på Apalnes i Lunde (sønn av Even Gunleksen og Helge Olsdatter), døpt 09.02.1787 i Lunde i Telemark,[vi],[vii] konfirmert 04.05.1806 på Bjørndalen under Tveitan Øvre i Lunde.

      

       Gunlek:

       Even Apelnæs og Helge S: Gunlich

       Test. Hjemmedøbt, Ole Apelnæs, Knud Kieldal, Børte Dorholt, Gunhild Kieldal, Asloug Apelnæs

      

       Konfirmert i 1806 som "Gunlik Evensen Biørndalen under Tveten".

      

       Han nevnes i skifte etter sin far på Bjørndalen under Tveitan øvre i 1807. Han hadde en bror som her Kittil Evensen. Trolig fadderen «Dagarbeider Kittil Evensen fra Solum».

 

 

      

        A.    Hans Gunleksen, født 17.01.1826 i Østre Porsgrunn, døpt 27.03.1826 i Østre Porsgrunn.[viii]

              

               Født 17.01.1826 – hjemmedøpt 27.02.1826 – bekreftet i kirken 27.03.1826: Hans Gulleksen – Dagarbeider Gullek Evensen og Hustrue Anne Maria Hansd. i Ø.P., faddere: Rorskarl Aslak Engelbrethsens Kone Lisbeth Nilsd., Pige Karen Isaksd., Matros Erik Aslagsen, Skomager Gunder Schrøder, Alle fra Ø.P., Dagarbeider Kittil Evensen fra Solum.

 

 

       

 

X.   Maren Hansdatter, (datter av Hans Olsen og Antonette Jacobsdatter) født 1800 på Halvarp i Eidanger,[ix],[x] døpt 01.01.1801 i Eidanger kirke,32 død 09.02.1847 på Bjønnes i Eidanger,31 gravlagt 19.02.1847 på Eidanger kirkegård,[xi] konfirmert 05.10.1817 i Østre Porsgrunn.[xii]

      

       Hans Olsen Harevarp og Anthonette Jacobsdatter - Maren

       Faddere: Christense Hansdatter Harevarp, Anders Olsen Lønnebakke, John Hansen Harevarp, Søren Hansen ibid.

      

       Konfirmert som "Maren Hansdatter østre Porsgrund, foreldre Hans Olsen og Anthonette Jacobsdatter østre Porsgrund, døbt 01.01.1801 Eidanger".

      

       Dette var nok datteren til Hans Olsen på Myrgård under Halvarp i Eidanger som giftet seg med Anders Gundersen. Det var trolig hennes bror halvbror, Ole Hansen, og hans kone, Maren Olsdatter, vi finner som faddere for hennes barn.

      

      

       Gift 23.06.1826 i Eidanger kirke,31,[xiii] med[xiv] Anders Gundersen, født 1806 på Bjønnes i Eidanger,31 (sønn av Gunder Jacobsen og Boel Lisbeth Abrahamsdatter), døpt 30.04.1806 i Brevik kirke.[xv]

      

       Se mer om dem under hans far

      

 

 

XI. Inger Hansdatter, (datter av Hans Olsen og Antonette Jacobsdatter) f. 1802 på Halvarp ejet i Eidanger,[44] døpt 19.12.1802 i Eidanger kirke,[45] d. 1804 på Halvarp ejet i Eidanger,[46] gravlagt 08.01.1804 på Eidanger kirkegård.[47]

      

       Hans Olsen Hallevarp Eyet og Antonette Jacobsdatter - Inger

       Faddere: Christense Hansdtr. Hallevarp, Maria Andersdtr. ibid, Nils Sørensen Nøchlegaard, Abraham Hansen Hallevarp, Christen Hansen ibid.

      

       Gravlagt som "Inger Hansd. Halewarp-ejet 1 aar".

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[2]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 436.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 95.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 95.

[8]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 40.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[12]  Kirkebok for Brunlanes Ministerialbok nr. 2 (1802-1834), skannet av digitalarkivet, side 407.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 35.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 35.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 485.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 95.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[22]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[23]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 62-63.

[24]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 178-179.

[25]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 278-279.

[26]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[27]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 95.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 95.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 95.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[37]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 95.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[39]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 95.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 77.

[41]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 302-303.

[42]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 95.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 81.

[44]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 95.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 100.

[46]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 95.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 95.

[ii]  Skifte etter helbroren Søren Olsen på Søndre Lunde i 1772.

[iii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 159.

[iv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[v]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt.

[vi]  Slektadatabasen "Slekt i Midtre Telemark" av Ole Bjørn Darrud.

[vii]  Kirkebok for Bø. Ministerialbok nr. 5, 1785-1815, skannet av digitalarkivet, side 12.

[viii]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[ix]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 502.

[x]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 92.

[xi]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[xii]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[xiii]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen.

[xiv]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[xv]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.