| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HALVARP |


 

 

 

Peder Hansen f. ca 1697 og Gjøran Torkildsdatter f. ca 1696 sin familie

 

 

 

Peder Hansen, f. ca 1697,[1] d. før 1742.

Han var sønn av Hans Gundersen Halvarp.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Peder Hansen Hallevarp 24 aar", fødested Hallevarp og bopel Hallevarp, gift og innrullert 30. juni 1723.

 

Han giftet seg i 1725:

 

Trol. 17/6-1725 i Eid. Copul. 26/8-1725.

Peder Hanssøn Hallvarp med Giørrand Torchelsd. Hasler.

Caut: Niels Nielssøn Lander og Olle Søfvrenssøn Søndre Lunde.

 

En finner han i 1725 på Halvarp i Eidanger:

Skylder 3 Huuder, er Søegaard, udreeder ingen Soldat, bruges af 2de Bønder Nafnlig Hans Gundersøn 1 ½ huud, Anders Olsøn 1 ½ Huud.

Hans Gundersøn gl. 60 aar har tient for Marin Soldat, gift med Maren Sørensdatter gl. 70 aar, har en Søn, Peder Hansøn gl. 28 aar enroullered og gift med Giøran Torchildsdatter gl. 29 aar, har ingen Børn. Ingen Tienistefolch.

 

Har ikke funnet han gravlagt i Eidanger. Han døde nok før 1742.

 

 

Gift 26.08.1725 i Eidanger kirke,[2] med[3] Gjøran Torkildsdatter, f. ca 1696,[4] (datter av Torkild Sørensen og Maren Andersdatter), d. 1762 på Bekken u/Søndre Tveten i Eidanger,[5] gravlagt 26.05.1762 på Eidanger kirkegård.[6]

 

Gjøran:

Hun kom fra Hasler.

 

Det står følgende da datteren Berte ble gravlagt i 1742: "Giøran Haslers yngste datter ved nafn Berte Pedersdatter 6 aar". Da bare hennes navn er nevnt tyder vel det på at hennes mann, Peder Hansen, er død i 1742. Jeg har skrevet at dette barnet døde på Hasler, men det kan være han døde et annet sted og at hun bare ble skrevet som Hasler fordi hun kom derfra. Trolig var hun bosatt på Hasler i 1742.

 

Hun nevnes på Halvarp i 1747.

 

Matrikulen 1747

Halvarp

Eiere: Scheens laugstol

Brukere: Enken Jøran 

 

 

Hun gifter seg 2. gang i 1749 med Claus Findsen Bekken.

 

Trol. 27/9-1749 i Eid. Copul. 15/11-1749.

Claus Bechen og Giøran Torkildsd.

Caut: Niels Torkildsøn Slevolden og Rasmus Olsøn Hasler.

 

Gravlagt som "Claus Bekkens kone Giøran Torkildsd. 63 aar".

 

 

 

I.    Maren Pedersdatter, f. 1726 på Halvarp i Eidanger,3 døpt 28.04.1726 i Eidanger kirke,[i] d. 1796 i Langesund i Bamble, gravlagt 20.11.1796 i Bamble.[ii]

      

       Peder Hansen Hallevarp og Giørrand Torchelsdatters første ægte barn - Maren

       Faddere: baaren af Ingeborg Olsdatter Basseboe, Ellen Nielsdatter Landgangen, Karen Thorchelsdatter Hasler, Michel Søfrensen Flaachstad, Anders Olsen Hallevarp, Olle Prodsen Nøchlegaard.

      

       Hun giftet seg 1. gang i 1750. Rasmus Hasler var da en av troloverne. Han var gift med hennes mor sin søster Kirsten og således hennes onkel.

      

      

       (1) Forlovet 12.05.1750 i Brevik,[iii] gift 17.06.1750 i Brevik kirke,[iv] med Jacob Eggertsen, f. 1726 på Solverød i Eidanger,[v] (sønn av Eggert Larsen og Anne Knudsdatter), døpt 13.01.1726 i Eidanger kirke,10 d. 1757 i Brevik, gravlagt 23.05.1757 på Brevik kirkegård.[vi]

      

      

       (2) Forlovet 14.08.1758 i Brevik,[vii] gift 15.09.1758 i Brevik kirke,[viii] med Hans Torsen, f. 1732 på Hvalsrødningen i Eidanger,10 (sønn av Tor Rolfsen og Berthe Hansdatter), døpt 07.09.1732 i Eidanger kirke,10 konfirmert 02.01.1752 i Brevik kirke,[ix] d. 1768 i Brevik, gravlagt 07.11.1768 på Brevik kirkegård.[x]

      

      

       (3) Forlovet 04.12.1771 i Brevik, gift 10.09.1772 i Brevik kirke,[xi] med Zacharias Corneliusen, f. ca 1715,[xii] d. 1785 i Langesund i Bamble, gravlagt 22.07.1785 i Bamble.[xiii]

      

       Se Brevik 1762

 

 

 

II.   Berthe Pedersdatter, f. 1736 på Halvarp i Eidanger,[7],[8] døpt 08.07.1736 i Brevik kirke,[9] d. 1742 på Hasler i Eidanger,[10] gravlagt 24.04.1742 på Eidanger kirkegård.[11]

      

       Peder Harevarps P.B. Berthe

       baaren af Demoi'selle Maren Hansdatter, Kiersti Therchilsdatter begge t. Seig. Jacob Nielsen, mandfaddere: Jacob Parugvmager, Anders Lunde Sen., Matthiis t. ibid

      

       Hun gravlegges i 1742 som "Giøran Haslers yngste datter ved nafn Berte Pedersdatter 6 aar".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[4]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[5]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[6]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen 

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 93.

[8]  Alder ved død.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34g.

[10]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[11]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.[i]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[ii]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 536-537.

[iii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 5.

[iv]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[v]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[vi]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[vii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 6.

[viii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 18.

[ix]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[x]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[xi]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 87.

[xii]  Stipulert, Stipulert.

[xiii]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 510-511.